Avatar Wiki
正在编辑

警告:您没有登录。如果您做出任意编辑,您的IP地址将会公开可见。如果您登录创建一个账户,您的编辑将归属于您的用户名,且将享受其他好处。

该编辑可以被撤销。请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后保存下面的更改以完成撤销。

最后版本 您的文字
第1行: 第1行:
 
=== 歡迎來到 降世神通 Wiki ===
 
=== 歡迎來到 降世神通 Wiki ===
   
==== '''[[降世神通:最後的氣宗]]''''''降世神通:科拉奇'''資源 ====
+
==== 降世神通:最後的氣宗 和 降世神通:寇菈 的 ====
 
<div style="text-align:center; font-size:200%;">
  +
</div>
 
[[File:Placeholder|thumb|300px]]
   
====<nowiki/>====
+
==Links==
 
<div style="text-align:center; font-size:200%;"> </div>
 
[[File:Placeholder|thumb|300px|链接=Special:FilePath/Placeholder]]
 
 
==連結==
 
   
 
* [[Special:Allpages|Articles]] ({{NUMBEROFARTICLES}})
 
* [[Special:Allpages|Articles]] ({{NUMBEROFARTICLES}})
第18行: 第16行:
   
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
[[ar:]]
+
[[ar:Avatar_Wiki]]
[[ca:]]
+
[[de:Avatar-Wiki]]
[[de:]]
+
[[en:Avatar_Wiki]]
[[en:]]
+
[[es:Portada]]
[[es:]]
+
[[fr:Avatar_Wiki]]
[[fi:]]
+
[[ms:Laman_Utama]]
[[fr:]]
+
[[nl:Avatar_Wiki]]
[[he:]]
+
[[no:Hovudside]]
[[id:]]
+
[[nn:Hovudside]]
[[ms:]]
+
[[pl:Awatar]]
  +
[[pt-br:Página principal]]
[[nl:]]
 
  +
[[ru:Заглавная страница]]
[[pl:]]
 
[[pt-br:]]
 
[[ru:]]
 
[[tr:]]
 
[[uk:]]
 
[[vi:]]
 

请注意在Avatar Wiki上的所有贡献都将依据CC-BY-SA进行发布。

取消 编辑帮助(在新窗口中打开)