Thế thần toàn thư
Advertisement
Thế thần toàn thư

Thời đại Raava rơi vào khoảng 9,829 TDC , là khoảng thời gian Wan trở thành Thế thần đầu tiên và bắt đầu Chu kỳ Thế thần.

Advertisement