Thế thần toàn thư
Advertisement
Thế thần toàn thư
25px-Padlock-olive.png     25px-FireNationEmblem.png 25px-Spirit_Emblem.png

Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh là vị Thế thần Hỏa Quốc ngay trước Thế thần Yangchen.

Lịch sử[]

Xuất hiện trong thời đại của Aang[]

Vị Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh này lần đầu xuất hiện trước Aang trong một ảo cảnh được điều hướng bởi Thế thần Roku, trong đó ông thi triển nham thuật với dòng macma từ vài ngọn núi lửa trong trạng thái Thế thần.[1] Cậu phong nhân trẻ cũng nhìn thấy ông trở lại một khoảng ngắn với tầm ảo cảnh xuất hiện trong trận Wulong và lần này ông đứng giữa hàng dài nối tiếp các Thế thần, thể hiện cậu đã khôi phục khả năng nhập vào trạng thái Thế thần.[2]

Hiện diện trong thời đại Korra[]

Ông xuất hiện cùng với tất cả các Thế thần khác khi Aang truyền kiến thức năng thuật cho Korra và khôi phục khả năng ngự thuật của cô, thể hiện kết nối tâm linh mới tạo dựng giữa cô với tinh thần tâm linh của mình.[3]

Khi Unalaq tấn công Raava, Korra hình dung được vị hỏa Thế thần này đang đứng trong hàng ngũ Thế thần giống như cô đã thấy trước đây khi khôi phục khả năng ngự thuật của mình; tuy nhiên, sự kết nối của ông với Korra cũng như các Thế thần khác đã bị cắt đứt do những đòn tấn công liên tiếp và sau đó hủy diệt Linh thần Ánh sáng.[4]

Xuất hiện[]

Avatar: The Last Airbender[]

250px-Unnamed_fire_Avatar.png

Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh làm phun trào bốn ngọn núi lửa bằng nham thuật trong trạng thái Thế thần.

Quyển hai: Thổ (土)[]

  • 201. "The Avatar State(ảo cảnh, không thoại)

Quyển ba: Hỏa (火)[]

The Legend of Korra[]

Quyển một: Khí (气)[]

  • 112. "Endgame(ảo cảnh, không thoại)

Quyển hai: Thần Linh (神靈)[]

  • 213. "Darkness Falls(ảo cảnh, không thoại)
Kế trước
Một vị nam Thế thần Thổ Quốc khuyết danh
Thế thần
Không rõ TDC
Tiếp theo
Yangchen

Tham khảo[]

  1. "The Avatar State". Aaron Ehasz, Elizabeth Welch Ehasz, Tim Hedrick, John O'Bryan (biên kịch) & Giancarlo Volpe (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 17 tháng 3, 2006. Quyển 2: Thổ, Chương 1.
  2. "Sozin's Comet, Phần 4: Avatar Aang". Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko (biên kịch) & Joaquim Dos Santos (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 19 tháng 7, 2008. Quyển 3: Hỏa, Chương 21.
  3. "Endgame". Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko (biên kịch) & Joaquim Dos Santos, Ki Hyun Ryu (đạo diễn). 23 tháng 6, 2012. The Legend of Korra. Nickelodeon. Quyển 1: Khí, Chương 12.
  4. "Darkness Falls". Joshua Hamilton (biên kịch) & Colin Heck (đạo diễn). 22 tháng 11, 2013. The Legend of Korra. Nickelodeon. Quyển 2: Thần Linh, Chương 13.
Advertisement