FANDOM


25px-Padlock-olive.png     25px-FireNationEmblem.png 25px-Spirit_Emblem.png

Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh là vị Thế thần Hỏa Quốc ngay trước Thế thần Yangchen.

Lịch sử

Xuất hiện trong thời đại của Aang

Vị Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh này lần đầu xuất hiện trước Aang trong một ảo cảnh được điều hướng bởi Thế thần Roku, trong đó ông thi triển nham thuật với dòng macma từ vài ngọn núi lửa trong trạng thái Thế thần.[1] Cậu phong nhân trẻ cũng nhìn thấy ông trở lại một khoảng ngắn với tầm ảo cảnh xuất hiện trong trận Wulong và lần này ông đứng giữa hàng dài nối tiếp các Thế thần, thể hiện cậu đã khôi phục khả năng nhập vào trạng thái Thế thần.[2]

Hiện diện trong thời đại Korra

Ông xuất hiện cùng với tất cả các Thế thần khác khi Aang truyền kiến thức năng thuật cho Korra và khôi phục khả năng ngự thuật của cô, thể hiện kết nối tâm linh mới tạo dựng giữa cô với tinh thần tâm linh của mình.[3]

Khi Unalaq tấn công Raava, Korra hình dung được vị hỏa Thế thần này đang đứng trong hàng ngũ Thế thần giống như cô đã thấy trước đây khi khôi phục khả năng ngự thuật của mình; tuy nhiên, sự kết nối của ông với Korra cũng như các Thế thần khác đã bị cắt đứt do những đòn tấn công liên tiếp và sau đó hủy diệt Linh thần Ánh sáng.[4]

Xuất hiện

Avatar: The Last Airbender

250px-Unnamed_fire_Avatar.png

Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh làm phun trào bốn ngọn núi lửa bằng nham thuật trong trạng thái Thế thần.

Quyển hai: Thổ (土)

Quyển ba: Hỏa (火)

The Legend of Korra

Quyển một: Khí (气)

  • 112. "Endgame(ảo cảnh, không thoại)

Quyển hai: Thần Linh (神靈)

Kế trước
Một vị nam Thế thần Thổ Quốc khuyết danh
Thế thần
Không rõ TDC
Tiếp theo
Yangchen

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.