FANDOM


Fire_Lord's_clothes.png (original file)‎ (333 × 250 điểm ảnh, kích thước tập tin: 108 kB, kiểu MIME: image/png)

Tập tin này đặt tại kho lưu trữ dùng chung và các dự án khác có thể sử dụng chúng. Mời xem trang mô tả tập tin để có thêm thông tin.

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Hỏa quân

    Hỏa quân (chữ Hán: 烈火君, Hán Việt: Liệt Hỏa quân, tiếng Anh: Fire Lord) là nhà cầm quyền tối cao…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:20, ngày 20 tháng 11 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:20, ngày 20 tháng 11 năm 2012333 × 250 (108 kB)RuenForgot to optimize :/
04:20, ngày 20 tháng 11 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:20, ngày 20 tháng 11 năm 2012333 × 250 (110 kB)RuenRemoving black border.
06:02, ngày 6 tháng 1 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:02, ngày 6 tháng 1 năm 2011333 × 250 (108 kB)Akazashows more details
12:46, ngày 2 tháng 3 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:46, ngày 2 tháng 3 năm 2009333 × 250 (89 kB)Thailogfixed ratio, resized and optimized previous version
17:12, ngày 21 tháng 2 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:12, ngày 21 tháng 2 năm 2009720 × 480 (315 kB)Luvingazula