Thế thần toàn thư
Advertisement
Thế thần toàn thư
Nhiều hơn về Katara

Trang chính về Katara
Thể loại chủ đề Katara

Lịch sử

Quyển 1: Thủy (85 SDC - 100 SDC)
Quyển 2: Thổ (Mùa xuân 100 SDC)
Quyển 3: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)

Các mối quan hệ

Quan hệ của Katara

Phương tiện truyền thông khác

Katara trong phim
Katara trong trò chơi
Katara trong tập phim thí điểm

Quyển 3: Hỏa[]

Thức tỉnh[]

Xâm nhập Hỏa Quốc[]

Cuộc xâm lược và nhật thực[]

Thù địch[]

Tin tưởng Zuko[]

diễn viên Đảo Than Hồng[]

Sao chổi Sozin[]

Chú thích[]


Xem thêm[]

Advertisement