FANDOM


Nhiều hơn về Katara

Trang chính về Katara
Thể loại chủ đề Katara

Lịch sử

Quyển 1: Thủy (85 SDC - 100 SDC)
Quyển 2: Thổ (Mùa xuân 100 SDC)
Quyển 3: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)

Các mối quan hệ

Quan hệ của Katara

Phương tiện truyền thông khác

Katara trong phim
Katara trong trò chơi
Katara trong tập phim thí điểm

Người thân

Hakoda

Kya

Sokka

Kanna

Tenzin

Pakku

Yêu thích

Aang

Jet

Đồng minh

Toph Beifong

Zuko

Suki

Công chúa Yue

Haru

Korra

Kẻ thù

Hama

Yon Rha

Azula

Ty Lee

Chú thích


Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.