Thế thần toàn thư
Advertisement
Thế thần toàn thư
25px-Padlock-olive.png 25px-CPrince_Headpiece_Good.png  25px-EarthKingdomEmblem.png

Dai Li (Hán tự: 戴笠, Đới Lạp) là lực lượng hình cảnh ưu tú và bí mật của Ba Sing Se có chức năng bắt giữ, tra khảo và tống giam các phần tử bất đồng chính trị[1]. Tổ chức này được Thế thần Kyoshi thành lập với mục đích ban đầu là "bảo vệ các di sản văn hoá của Ba Sing Se"[2].

Dai Li trở nên biến chất theo thời gian và không còn thực hiện những mục đích tiền đề và nguyện vọng của người sáng lập. Long Feng đã lập ra âm mưu cùng với Dai Li và thống trị Ba Sing Se một cách toàn diện, biến ngôi vị của Thổ vương thành một bù nhìn không hơn không kém[1]. Sự tham nhũng và suy đồi của Dai Li trở nên tệ hại hơn dưới sự chỉ huy của Công chúa Azula, phản bội lòng trung thành với Thổ Quốc, và hiệp trợ Hỏa Quốc trong việc chiếm giữ Ba Sing Se[3][4].

Lịch sử[]

Nguồn gốc[]

Âm mưu với Long Feng[]

Trung thành với Azula[]

Phương thức, trang bị và kỹ năng[]

Tam khoa[]

Tham khảo[]

  1. 1,0 1,1 1,2 "City of Walls and Secrets". Tim Hedrick (biên kịch) & Lauren MacMullan (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 22 tháng 9, 2006. Quyển 2: Thổ, Chương 14.
  2. Escape from the Spirit World: Truyện tranh trực tuyến Thế thần Kyoshi
  3. "The Guru". Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko (biên kịch) & Giancarlo Volpe (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 1 tháng 12, 2006. Quyển 2: Thổ, Chương 19.
  4. "The Crossroads of Destiny". Aaron Ehasz (biên kịch) & Michael Dante DiMartino (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 1 tháng 12, 2006. Quyển 2: Thổ, Chương 20.


Xem thêm[]

Advertisement