Thế thần toàn thư
Advertisement
Thế thần toàn thư
25px-AirNomadsEmblem.png
Aang shaving

Aang sử dụng đồ cạo tóc.

Bởi vì Phong Tộc sở hữu một lối sống đơn giản, họ sử dụng dụng cụ cạo để giữ cho đầu họ luôn sạch trống và mới cạo. Công cụ này có các đường viền màu xanh, lưỡi dao màu trắng và trang trí với biểu tượng Phong Tộc[1].

Lịch sử[]

Dụng cụ cạo này đã được sử dụng bởi Aang khi cậu đang chuẩn bị cho ngày đi đến Ba Sing Se[2], cậu cũng sử dụng nó ngay trước khi Cuộc xâm lược để lộ mũi tên trên đầu, xác định cậu là Thế thần và là một phong nhân[3].

Liên hệ[]

Trong thực tế, các nhà sư cạo trọc đầu và mặt của họ để thể hiện mối gắn kết về đời sống tâm linh và để tránh lưu luyến trần gian. Trong Thế giới Avatar, nghi thức như thế cũng dành cho các ni cô, mặc dù họ chỉ cạo phần ở trán để hiển thị kết thúc của mũi tên.

Chú thích[]

  1. Từ website chính thức cũ của Avatar: The Last Airbender, nguồn gốc trên Nick.com (liên kết). Không còn cập nhật nữa.
  2. "Tales of Ba Sing Se". Joann Estoesta, Lisa Wahlander, Andrew Huebner, Gary Scheppke, Lauren MacMullan, Katie Mattila, Justin Ridge, Giancarlo Volpe (biên kịch) & Ethan Spaulding (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 29 tháng 9, 2006. Quyển 2: Thổ, Chương 15.
  3. "The Day of Black Sun, Phần 1: The Invasion". Michael Dante DiMartino (biên kịch) & Giancarlo Volpe (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 30 tháng 11, 2007. Quyển 3: Hỏa, Chương 10.

Xem thêm[]

Advertisement