Thế thần toàn thư
Advertisement
Thế thần toàn thư
25px-Padlock-olive.png 25px-CPrince_Headpiece_Good.png

Chính trị và thể chế chính quyền trong thế giới Avatar đều dựa trên một số hệ thống chính trị nền tảng.

Có bốn loại cơ bản trong hệ thống chính trị, mỗi trong số đó có một tính chất đặc biệt tương ứng với các nguyên tố của từng quốc gia. Phong Tộc đã từng có một chế độ thần quyền dẫn đầu bởi bốn hội đồng gồm các vị trưởng lão hòa thượng và các ni sư[1], Thủy Tộc có một hệ thống bộ lạc dẫn đầu bởi các vị tộc trưởng[2], Thổ Quốc có một chế độ quân chủ liên minh do Thổ vương cầm quyền[3], và Hỏa Quốc có chế độ quân chủ chuyên chế tuyệt đối do Hỏa vương lãnh đạo[4]. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.

Thế thần có bổn phận và nghĩa vụ hành động độc lập với bất kỳ mọi quốc gia (về cơ bản là trung lập) bất kể nguồn gốc của họ, như một phương tiện để duy trì hòa bình và trật tự trong tứ quốc[4].

Phong Tộc[]

Bài chi tiết: Phong Tộc
Air Nomads

Hội đồng Trưởng lão.

Thể chế nhà nước: Thần quyền
Nguyên thủ quốc gia: Không (về mặt tổng thể)
Quốc trưởng đương nhiệm: Không (về mặt tổng thể)
Vùng lãnh thổ: Bốn ngôi tựmột hòn đảo[5]
Thủ đô: Không (về mặt tổng thể)

Trước cuộc diệt chủng, tổng thể Phong Tộc không tồn tại chính quyền thống nhất để đưa ra những quyết định chung cho toàn tộc. Thay vào đó, họ có bốn Hội đồng Trưởng lão chủ trì bốn ngôi đền tương ứng. Hội đồng Trưởng lão thực chất không phải là nhà cầm quyền hoặc lãnh đạo bộ tộc. Họ chỉ là một nhóm các bậc lão sư hòa thượng phong nhân cao minh đưa ra các quyết định liên quan đến ngôi đền và dẫn dắt thần dân của họ[1].

Nam Phong Tự[]

Bài chi tiết: Nam Phong Tự

Nhà cầm quyền: Hội đồng Trưởng lão
Nguyên thủ đương nhiệm: Không

Nam Phong Tự có năm vị hòa thượng trong Hội đồng Trưởng lão, thay mặt ngôi đề đưa ra những quyết định. Hội đồng bao gồm các vị Hòa thượng Pasang, TashiGyatso[1].

Các ngôi tự khác[]

Mỗi ngôi đền có một hội đồng riêng cho mình và hoạt động chính xác theo cùng một cách như Hội đồng Trưởng lão của Nam Phong Tự. Được biết, ni sư Iio là một vị ni trưởng và cũng là một trong những vị đứng đầu ở hội đồng Đông Phong Tự[4].

Thủy Tộc[]

Bài chi tiết: Thủy Tộc
Chief Hakoda

Tộc trưởng Hakoda.

Thể chế nhà nước: Bộ tộc/Bộ lạc quý tộc
Nguyên thủ quốc gia: Không (về mặt tổng thể)
Vùng lãnh thổ: Hai bộ tộc, thêm Đầm Sương Tộc
Thủ đô: Không (về mặt tổng thể)

Về mặt tổng thể, Thủy Tộc không có một nhà lãnh đạo chung. Tộc trưởng chỉ giữ cương vị người đứng đầu trong phân địa tộc của riêng họ.

Đầm Sương Tộc[]

Bài chi tiết: Đầm Sương Tộc

Rất ít thông tin về chính trị của Đầm Sương Tộc. Tuy nhiên, Huu dường như có chút gì đó về thẩm quyền, mặt dù mối quan hệ của ông với các thành viên khác trong bộ tộc dường như rất sảng khoái và tự do[6].

Bắc Thủy Tộc[]

Bài chi tiết: Bắc Thủy Tộc

Danh hiệu người đứng đầu: Tộc trưởng
Người lãnh đạo gần đây nhất: Unalaq
Thủ đô: Thành trì Bắc Thủy Tộc

Chính trị ở Bắc Thủy Tộc có vẻ phức tạp hơn nhiều so với bộ lạc chị em phía nam. Ở đây có một nhà lãnh đạo toàn quyền, nhưng lại có một hội đồng cố vấn nhỏ bên cạnh, gần đây nhất bao gồm sư phụ thủy thuật vĩ đại nhất của bộ lạc, Pakku. Chính trị cũng có thể là vấn đề cá nhân. Ví dụ, kết hôn với con gái của trưởng tộc, Công chúa bộ tộc, cũng có thể là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp chính trị[2][7].

Nam Thủy Tộc[]

Bài chi tiết: Nam Thủy Tộc

Danh hiệu người đứng đầu: Tộc trưởng
Người lãnh đạo gần đây nhất: Hakoda
Thủ đô: Làng của Hakoda

Những quyết định của Nam Thủy Tộc được vị tộc trưởng đương nhiệm toàn quyền đưa ra, và chính trị ở đây dường như cực kỳ đơn giản, chỉ có một người nắm quyền lực và tất cả những người khác hoàn toàn trung thành với người đó. Không giống như ở Bắc Thủy Tộc, con cái của tộc trưởng, chẳng hạn như KataraSokka, không được xem là hoàng tộc[8].

Thổ Quốc[]

Bài chi tiết: Thổ Quốc
Earth King Kuei

Thổ vương Kuei.

Thể chế nhà nước: Quân chủ liên minh
Nguyên thủ quốc gia: Thổ vương
Quốc trưởng gần đây nhất: Thổ vương Kuei
Vùng lãnh thổ: Rất nhiều tỉnh
Thủ trưởng từng vùng: Vua, trấn trưởng, và nhiều danh hiệu khác Kinh thành: Ba Sing Se

Mặc dù Quân vương của Ba Sing Se, danh hiệu Thổ vương, là nguyên thủ tổng thể chính thức của Thổ Quốc, nhưng đất nước rộng lớn này đặt trên nền tảng liên minh, với các tỉnh, thành phố được nhiều cá nhân địa phương giữ quyền tự trị. Vùng lãnh thổ bên ngoài kinh thành, triều đình trung ương có ảnh hưởng rất ít. Hơn nữa, Thổ Quốc không có một hệ thống thống nhất về pháp luật, với mỗi khu vực có một bộ luật riêng cho mình[9]. Tuy nhiên, những phân vùng lãnh thổ này sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và quân đội cho Thổ vương bất cứ khi nào cần thiết, và quân đội toàn Thổ Quốc như là một cơ thể thống nhất[3].

Ba Sing Se[]

Bài chi tiết: Ba Sing Se

Danh hiệu người đứng đầu: Thổ vương
Người cầm quyền gần đây nhất: Kuei

Thổ vương là người đứng đầu triều đình Ba Sing Se, và mở rộng ra, là toàn bộ Thổ Quốc. Cần lưu ý rằng công việc quản lý kinh thành hàng ngày được điều hành bởi Nội các Đại thần, vị quan được Thổ vương tín nhiệm.

Omashu[]

Bài chi tiết: Omashu

Mặc dù là một phần của Thổ Quốc và chịu sự quản lý của Thổ vương ở kinh thành Ba Sing Se trên danh nghĩa, Omashu có vua riêng và có quyền tự trị, vai trò là thủ phủ hành chính của tỉnh mà nó trực thuộc[10].

Hỏa Quốc[]

Bài chi tiết: Hỏa Quốc
Fire Lord Zuko

Hỏa vương Zuko.

Thể chế nhà nước: Quân chủ chuyên chế
Nguyên thủ quốc gia: Hỏa vương
Quốc trưởng gần đây nhất: Con gái của Hỏa vương Zuko
Vùng lãnh thổ: Quần đảo nhà và các thuộc địa
Thủ trưởng từng vùng: Thống sứ
Kinh đô: Thủ đô Hỏa Quốc

Trưởng tử hoặc trưởng nữ của Hỏa vương được xem là Người kế vị Hỏa vương, thường mang chức danh là Thái tử hoặc Thái nữ[4].

Chiến binh Mặt Trời[]

Bài chi tiết: Chiến binh Mặt Trời

Thể chế nhà nước: Bộ tộc
Danh hiệu người đứng đầu: Tộc trưởng
Người lãnh đạo gần đây nhất: Hakoda
Thủ đô: Thành phố cổ Chiến binh Mặt Trời

Mặc dù các Chiến binh Mặt Trời là những hỏa nhân, họ vẫn nằm độc lập với Hỏa Quốc và được dẫn đầu bởi Tộc trưởng của riêng họ[11].

Liên Hiệp Cộng Hòa Quốc[]

Bài chi tiết: Liên Hiệp Cộng Hòa Quốc
United Republic Council

Hội đồng Liên Hiệp Cộng Hòa.

Thể chế nhà nước: Cộng hòa trung ương tập quyền
Nguyên thủ quốc gia: Hội đồng Liên Hiệp Cộng Hòa
Thủ đô: Thành phố Cộng Hòa

Liên Hiệp Cộng Hòa Quốc đứng đầu bởi một hội đồng, bao gồm các vị đại diện từ mỗi một trong bốn quốc gia lớn, người đại diện cho quyền lợi người dân bổn quốc của họ[12]. Thủ đô của nó, Thành phố Cộng Hòa được chia thành nhiều quận.

Thế thần[]

Korra looking smug

Korra, vị Thế thần đương nhiệm.

Bài chi tiết: Thế thần

Thế thần đương nhiệm: Korra
Quốc tịch của Thế thần đương nhiêm: Nam Thủy Tộc

Thế thần độc lập với tất cả thể chế chính quyền và hoạt động vì lợi ích cho sự cân bằng của thế giới, cũng như sự cân bằng giữa Trái ĐấtLinh Giới. Vì thế, các Thế thần hoạt động với vai trò là nhà cầm quyền quốc tế vì hòa bình, công lý, và trật tự[4].

Tham khảo[]

 1. 1,0 1,1 1,2 "The Storm". Aaron Ehasz (biên kịch) & Lauren MacMullan (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 3 tháng 6, 2005. Quyển 1: Thủy, Chương 12.
 2. 2,0 2,1 "The Waterbending Master". Michael Dante DiMartino (biên kịch) & Giancarlo Volpe (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 18 tháng 11, 2005. Quyển 1: Thủy, Chương 18.
 3. 3,0 3,1 "The Earth King". John O'Bryan (biên kịch) & Ethan Spaulding (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 17 tháng 11, 2006. Quyển 2: Thổ, Chương 18.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Xuyên suốt loạt phim Avatar: The Last Airbender.
 5. San Diego Comic-Con 2011 (xem kịch bản)
 6. "The Swamp". Tim Hedrick (biên kịch) & Giancarlo Volpe (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 14 tháng 4, 2006. Quyển 2: Thổ, Chương 4.
 7. "The Siege of the North, Phần 1". Aaron Ehasz (biên kịch) & Lauren MacMullan (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 2 tháng 12, 2005. Quyển 1: Thủy, Chương 19.
 8. "The Boy in the Iceberg". Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko (biên kịch) & Dave Filoni (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 21 tháng 2, 2005. Quyển 1: Thủy, Chương 1.
 9. Phụ trương Avatar cho "Avatar Day" trên Nicktoons Network.
 10. "The King of Omashu". John O'Bryan (biên kịch) & Anthony Lioi (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 18 tháng 3, 2005. Quyển 1: Thủy, Chương 5.
 11. "The Firebending Masters". John O'Bryan (biên kịch) & Giancarlo Volpe (đạo diễn). Avatar: The Last Airbender. Nickelodeon. 15 tháng 7, 2008. Quyển 3: Hỏa, Chương 13.
 12. “The Legend of Korra: Welcome to Republic City”. Nickelodeon (6 tháng 4, 2012). Truy cập 6 tháng 4 năm 2012.


Xem thêm[]

Advertisement