Awatar Wiki
Advertisement
URN icon

Awatar Aang i Władca Ognia Zuko przekształcili kolonie Narodu Ognia w Zjednoczoną Republikę Narodów, w którym magowie i zwyczajni ludzie z całego świata mogą żyć i rozwijać się w pokoju i harmonii.

Tenzin

Zjednoczona Republika Narodów, bardziej znana jako Zjednoczona Republika, jest suwerennym państwem utworzonym przez Awatara Aanga i Władcę Ognia Zuko po zakończeniu stuletniej wojny. Powstało z najstarszych kolonii Narodu Ognia założonych w zachodnim Królestwie Ziemi i zostało stworzone, aby służyć jako kraj, w którym magowie i niemagowie ze wszystkich czterech narodów mogli żyć i rozwijać się razem w pokoju i harmonii. Zjednoczona Republika znana jest z wyjątkowej i różnorodnej kultury, która została ukształtowana przez imigrację i rewolucję technologiczną.

Stolicą Zjednoczonej Republiki jest Miasto Republiki - duża, nowoczesna metropolia położona nad brzegiem Zatoki Yue. Jako centrum rządowe republiki, miasto było pierwotnie siedzibą Rady Zjednoczonej Republiki, organizacji politycznej składającej się z jednego przedstawiciela każdego narodu. Jednakże po wydarzeniach związanych z rewolucją antymagiczną została rozwiązana na rzecz nowego systemu rządów, który dał niemagom większy wpływ pod rządami pierwszego prezydenta kraju, Raiko.

Historia[]

Odcinek-Wojna

Miasto Republiki w anarchii

W 170 o.Z., Republika weszła w krytyczną fazę niepokojów społecznych; wynikającą z nierówności wśród obywateli i zwiększonej aktywności triad. Napięcia między magami i niemagami znacznie wzrosły. Wykorzystał to człowiek imieniem Amon, który utworzył Równościowców- organizację radykalnych rewolucjonistów. Zaczęli oni rewolucję anty - magową, grożąc przejęciem miasta Republiki i pozbycia się magów. W późnych stadiach konfliktu, gdy Równościowcy wykorzystali flotę sterowców, zdobyli stolicę republiki. Siły zbrojne Republiki odpowiedziały, wysyłając pierwszą flotę, która została rozbita przez myśliwce równościowców.

Po zniszczeniu floty i wzięciu w niewolę całej Rady, siły równościowców kontrolowały niemal całe miasto. Republika była na skraju zniszczenia. Jednak ze względu na zaangażowanie avatar Korry, siły terrorystów zostały pokonane, a Amon uciekł. Te wydarzenia zakończyły rewolucję i Miasto Republiki wróciło pod kontrolę rządu. Ponieważ rada okazała się niezdolna do przeciwdziałania konfliktom, została zniesiona, a nowy, demokratyczny system wybrał pierwszego prezydenta, którym został niemag imieniem Raiko.

Dark versus light

Korra walczy z Vaatu

Na początku 171, niepokoje społeczne wzrosły ponownie w ZRN. Podczas wojny między Plemionami Wody, napięcia rosły również w Mieście Republiki. Sytuacja zaogniała się z powodu działań biznesowych magnata Varricka, który chciał wykorzystać wojnę, aby zwiększyć swoje zyski. Jednak jego próby zastraszenia mieszkańców przez porwanie prezydenta Raiko nie powiodły się i został on aresztowany.

Tymczasem prezydent postanowił nie interweniować w wojnę. Zdecydował on o mobilizacji sił zbrojnych i policji w celu ochrony Republiki w przypadku ataku. W nocy harmonijnego zrównania, Miasto Republiki rzeczywiście zostało zaatakowane przez mrocznego Avatara- fuzję Unalaqa i Vaatu. Walka anty- avatara z armią spowodowała poważne szkody w stolicy. To szaleństwo zostało ostatecznie zatrzymane przez Avatar Korrę, która zniszczyła mrocznego Avatara.

Overgrown Republic City

Po otwarciu Portali Miasto Republiki zostało obrośniete duchowymi winoroślami.

W wyniku postanowienia Korry, o pozostawieniu portali duchowych otwartych, las duchów zaczął pochłaniać miasto, zakłócając jego codzienne życie. Zmusiło to wielu mieszkańców do opuszczenia swoich domów, zniszczyło system kanalizacji i zablokowało kilka ulic. Przez dwa tygodnie, Korra próbował usunąć winorośli z budynków i ulic, jednak bez powodzenia, ponieważ pnącza rosły mocniejsze i było ich więcej niż wcześniej. W końcu doszła do wniosku, że każdy musi przyzwyczaić się do winorośli i duchów. W rezultacie prezydent Raiko kazał jej opuścić miasto.


Moda[]

Plik:200px-Republic City reporters.png

Tłum reporterów Miasta Republiki.

ZRN powstała jako kraj dla magów i niemagów ze wszystkich kultur, aby mogli żyć razem. Z tego powodu, moda i wygląd obywateli różnił się. Wielu obywateli Zjednoczonej Republiki ubierało się zgodnie z ich kulturą. W związku z tym, cywile z Narodu Ognia nosili ubrania w odcieniach czerwieni, z Królestwa Ziemi w odcieniach zieleni, a z plemienia Wody w odcieniach niebieskiego. Jednak, zwłaszcza wśród niemagów, odzież nie odzwierciedlała tego, skąd pochodzą. Wielu, zwłaszcza tych o mieszanym pochodzeniu, ubierało się w neutralne kolory, takie jak brązowy lub szary. Niezależnie od pochodzenia, magowie nosili stroje w kolorach żywiołu, który umieli tkać. 

Symbole[]

URN icon

Godło Rzeczypospolitej Narodów Zjednoczonych to nieregularny hendecagon; kształt o jedenastu bokach. Jest to podobne do pięciokąta z okręgiem w środku, z ramionami, po lewej i prawej stronie. W przeciwieństwie do innych narodów, godło nie jest drukowane na pieniądzach. Jednak insygnium jest stosowane w ratuszu i jako przypinka na odzieży członków Rady.


Geografia[]

UR lands

Terytorium pod kontrolą Republiki jest w kolorze szarym.

ZRN znajduje się na wschodnim wybrzeżu Morza Mo Ce. Wybrzeże jest otoczone przez góry, które obejmują dużą część republiki. Górskie obszary wokół miasta Republiki mają zimny klimat, podczas gdy Miasto ma bardziej umiarkowany.
System polityczny[]

PrezydentRaiko

Prezydent Raiko.

Rząd składał się z rady, w której był jeden przedstawiciel z każdego narodu. Reprezentowali oni interesy swoich ludzi. Było w sumie pięciu członków, po jednym dla każdego z następujących narodów: Narodu Ognia, Królestwa Ziemi, Północnego Plemienia Wody, Południowego Plemienia Wody i nomadów powietrza. Nie było wymogu, żeby członkowie byli magami.

W 170 Rada rozpadła się, gdyż jeden z radnych okazał się zdrajcą. Ponieważ de-facto nieistniejąca już wtedy rada nie mogła rozwiązać kryzysu związanego z rewolucją równościowców, po zażegnaniu kryzysu przez avatara, radę ostatecznie rozwiązano, a w jej miejsce powołano urząd prezydenta, którym został Raiko.

Medycyna[]

Lekarze[]

Plik:200px-Surgeon and nurse.png

Lekarze

Niewiele wiadomo na temat ogólnej opieki zdrowotnej w republice, jednak standardy medyczne są bardzo wysokie, a ogólny stan zdrowia wydaje się być dobry. Warto zauważyć, że sztuka uzdrawiania stała się powszechna, prywatni uzdrowiciele zaczęli oferować swoje usługi, a w szpitalach przybywało lekarzy. Standardy medyczne są na wysokim poziomie. Wszyscy lekarze myją ręce i noszą maseczki chirurgiczne, rękawiczki i odzież specjalną do zapobiegania zakażeniom. Jednak Skomplikowane zabiegi chirurgiczne, w tym chirurgia plastyczna, nie były możliwe, do co najmniej 128 o.Z..


Kultura[]

Mass Media[]

Reporters at press conference

Media są widoczne w Mieście, gdy dzieje się coś ważnego.

Republika znana jest z dużej ilości mediów, powstałych w wyniku wysokiego poziomu edukacji, wolności prasy i rewolucji technologicznej. Gazety są największym środkiem informacji, a co najmniej trzy różne gazety działają w stolicy: Wiadomości Juana, Wieści republiki i Wielki codziennik. Podobnie, radio jest bardzo popularne, choć mniej popularne, ponieważ jest droższe w zakupie. Istnieje wiele kanałów, w tym te, które dotyczą wiadomości, wydarzeń sportowych i muzycznych. Często są one sponsorowane przez firmy prywatne. Ze względu na popularność meczy pro-bendingu, są one transmitowane na żywo. W związku z powyższym, środki publicznego przekazu są dobrze zorganizowane i zatrudniają setki dziennikarzy.

kino[]

Wkrótce po najeździe na południowe plemię wody, powstają Przygody Nuktuka, Bohatera Południa Był to pierwszy film w kinach. Ten nowy typ mediów stał się bardzo popularny, na początku 171 AG. Nawet prezydent Raiko został fanem kronik Nuktuka.


Siły Zbrojne[]

Siły Zjednoczone[]

Plik:250px-United Forces.png

Okręt wojenny.

Siły Zbrojne Zjednoczonej Republiki Narodów, których zwierzchnikiem jest prezydent jako dowódca naczelny, stoją na straży suwerenności republiki, oraz jej bezpieczeństwa i pokoju. SZ ZRN mają silną Marynarkę wojenną, składającą się z kilku flot złożonych z ciężkich pancerników jako podstawowych jednostek. Po zakończeniu rewolucji równościowców, powstały siły powietrzne. Są one złożone z myśliwców, które zostały opracowane przez zakłady przyszłość.


Ciekawostki[]

  • Republika jest pierwszym państwem demokratycznym
  • Jest drugim najbogatszym krajem na świecie, pierwszy to Naród Ognia
Advertisement