Awatar Wiki
Advertisement
Ten artykuł dotyczy świata Awatara. Jeżeli szukasz sztuki tkania żywiołu, zobacz magia ziemi. Jeśli szukasz drugiego sezonu „Legendy Aanga”, zobacz Księga II: Ziemia.

Ziemia[1], znana również jako świat fizyczny, świat materialny, świat naturalny oraz wymiar ludzki[2], to planeta podzielona na cztery narody oraz dom wielu gatunków. Terminem „świat” określa się kolektyw ludzkich cywilizacji, a zwłaszcza ich doświadczeń, historii lub ogólnego życia człowieka jako gatunku. Świat jest zamieszkany przez magów oraz hybrydowe stworzenia. Ziemię otacza bezkresna próżnia, znana jako przestrzeń kosmiczna.

Geografia[]

Avatar World map

Na mapie politycznej świata widać granice państw.

Information icon Osobny artykuł: Geografia świata Awatara

Świat dzieli się na cztery państwa: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi, Naród Ognia i Nomadów Powietrza[3]. Po wojnie stuletniej, Władca Ognia Zuko i Awatar Aang stworzyli piąty naród, Zjednoczoną Republikę Narodów, z kolonii Narodu Ognia w Królestwie Ziemi. Każda lokacja ma wyjątkową geografię i ukształtowanie terenu, cywilizację, klimat oraz demografię.

Nomadowie Powietrza[]

Information icon Osobny artykuł: Nomadowie Powietrza

Nomadowie Powietrza byli cywilizacją, która składała się z ludzi praktykujących sztukę magii powietrza. Prowadzili koczowniczy tryb życia, jednocześnie zamieszkując cztery świątynie powietrza wybudowane w odosobnionych miejscach, do których dostać można się było wyłącznie na latąjacym bizonie. Nomadowie Powietrza byli wysoce uduchowioną grupą ludzi aż do tego stopnia, że każdy rodził się magiem. Ponieważ ich ekonomia skupiała się głównie na agrokulturze, Nomadowie byli najmniejszym z czterech narodów. Podczas swojej kampanii zdobycia władzy nad światem, Władca Ognia Sozin zaatakował Nomadów Powietrza w celu zabicia kolejnej reinkarnacji Awatara i zakończenia cyklu. Jedynym ocalałym tej zagłady był Awatar Aang, który założył organizację akolitów powietrza, czyli grupy ochotników, którzy zdecydowali się nauczyć i kultywować tradycje Nomadów Powietrza. Magia powietrza również powoli wracała na świat poprzez syna Aanga, Tenzina oraz jego dzieci. Po harmonijnym zrównaniu w roku 171 o.Z. na całym świecie zaczęli pojawiać się nowi magowie powietrza, którzy nigdy wcześniej nie potrafili tkać żywiołu. Utworzyli oni Naród Powietrza, który kontynuował kulturę Nomadów Powietrza[4].

Plemię Wody[]

Information icon Osobny artykuł: Plemię Wody

Terminem Plemię Wody określa się plemienną cywilizację ludzi, z których część praktykuje magię wody. Większość członków tego narodu zamieszkuje biegun północny i biegun południowy, ale niewielka część populacji, nazywana Bagiennym Plemieniem Wody, zamieszkuje Mgliste Bagna na terytorium Królestwa Ziemi[5]. Głównymi plemionami są Północne Plemię Wody i Południowe Plemię Wody.

Królestwo Ziemi[]

Information icon Osobny artykuł: Królestwo Ziemi

Królestwo Ziemi to wielki kontynent, którym włada Król lub Królowa Ziemi, a także dom dla osób korzystających z magii ziemi. Jako największe z czterech narodów, jest również najbardziej zróżnicowanym etnicznie i kulturowo. Ludzie z Królestwa Ziemi są uparci i wytrwali. Geografia państwa również jest zróżnicowana, począwszy od gęstych lasów, przez gorące pustynie, skaliste góry, po trawiaste równiny.

Naród Ognia[]

Information icon Osobny artykuł: Naród Ognia

Naród Ognia to państwo wielu magów ognia, władane przez monarchę absolutnego, noszącego tytuł Władcy Ognia. Kraj ten położony jest na archipelagu większych i mniejszych wysp, położonych na równiku. Ekonomia Narodu Ognia jest największą i najpotężniejszą na świecie, zawierającą silny sektor przemysłowy oraz zaawansowane odkrycia technologiczne. Klimat wysp ognia jest wilgotny i ciepły, umożliwiając wielu różnym gatunkom fauny i flory na prosperowanie tam.

Zjednoczona Republika Narodów[]

Information icon Osobny artykuł: Zjednoczona Republika Narodów

Po wojnie stuletniej, kolonie Narodu Ognia w Królestwie Ziemi zyskały niepodległość, tworząc tym samym piąty naród. Awatar Aang chciał, by był to dom dla ludzi wszystkich kultur, zarówno dla magów, jak i niemagów. Dlatego też kraj ten, zwany w skrócie Republiką, stanowi mieszankę kulturalną pozostałych czterech narodów. Władany jest przez prezydenta z Miasta Republiki, które jest stolicą państwa. Przed prezydentem, Republiką władała rada składająca się z przedstawicieli wszystkich czterech narodów, w tym po jednym radnym z Północnego Plemienia Wody i Południowego Plemienia Wody.

Magia żywiołów[]

Roku bending the four elements

Awatarzy są w stanie tkać wszystkie cztery żywioły na raz.

Information icon Osobny artykuł: Sztuki tkania żywiołów

Jedną z najbardziej wyjątkowych części świata Awatara jest magia żywiołów, moc kontrolowania ich oraz ich właściwości. Samą czynność nazywa się tkaniem żywiołów, a dyscyplinę określa się mianem „sztuk tkania żywiołów”. Techniki magii wody, magii ziemi, magii ognia i magii powietrza odpowiadają kolejno Plemionom Wody, Królestwu Ziemi, Narodowi Ognia i Nomadom Powietrza. Każdy naród ma mistrzów magii, którzy trenują młodych magów i z pokolenia na pokolenie przekazują sobie tę część kultury. Magia jest nieodłączną częścią każdego aspektu życia w świecie Awatara. Magia energii jest pradawną i bardzo rzadką techniką tkania energii wewnątrz innej istoty. Ten rodzaj magii jest starszy od pozostałych czterech sztuk tkania, od Awatara, a także od każdego z czterech narodów[6].

Awatar[]

Information icon Osobny artykuł: Awatar

Awatar to osoba, w której znajduje się Duch Awatara, a także jedyna istota, która jest w stanie opanować sztuki tkania wszystkich czterech żywiołów jednocześnie. Rolą Awatara jest bycie łącznikiem pomiędzy światem fizycznym, a światem duchów[7]. Za jego obowiązek uważa się opanowanie wszystkich żywiołów i utrzymywanie pokoju pomiędzy czterema narodami. Gdy Awatar umiera, odradza się w następnym narodzie z cyklu Awatara: wody, ziemi, ognia, powietrza. Wszystkie narody traktują Awatara z szacunkiem, a każdy z nich posiada świątynię poświęconą wyłącznie Awatarowi[3].

Fauna i flora[]

Fox antelope

Antylopolisy są przykładem hybrydowych stworzeń, jakie zamieszkują Królestwo Ziemi.

Information icon Osobny artykuł: Fauna w świecie Awatara
Information icon Osobny artykuł: Flora w świecie Awatara

Większość zwierząt zamieszkujących świat to hybrydy, jednak istnieją również istoty, które nie posiadają tych cech. Natomiast flora jest bardzo różnorodna, w zależności od narodu, pogody oraz klimatu. Lodowe pustynie na biegunach nie umożliwiają wzrostu wielu gatunkom, lecz ciepłe i wilgotne krajobrazy Królestwa Ziemi zapewniają roślinom wystarczające warunki na przetrwanie. Faunę wykorzystuje się głównie jako transport oraz źródło pożywienia. Czasem wykorzystuje się je do wyrobu ubrań, a niektóre zwierzęta postrzegane są jako ikony wyznań. Florę wykorzystuje się jako dekoracje, prezenty i herbatę[3].

Profesje[]

Information icon Osobny artykuł: Profesje w świecie Awatara

Na świecie występuje wiele różnych profesji, z czego znaczna część odpowiada za zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Niektóre miejsca, takie jak Uniwersytet Ba Sing Se[1], specjalizują się w przygotowywaniu obywateli do opanowania zawodów, bądź tworzenia nowych. Najwięcej różnych karier można napotkać w Królestwie Ziemi i Narodzie Ognia, ze względu na ich silne ekonomie i ilość przemysłów, natomiast najmniej profesji występuje wśród cywilizacji Nomadów Powietrza[3].

Kuchnia[]

Information icon Osobny artykuł: Kuchnia w świecie Awatara

Kuchnię można podzielić na cztery tradycje, które wywodzą się bezpośrednio z podziału na cztery narody, miejscami występują jednak regionalne przysmaki, których nie można zaznać w innej części kraju, jest tak zwłaszcza w ogromnym Królestwie Ziemi[3].

Ekonomia[]

Information icon Osobny artykuł: Ekonomia w świecie Awatara

Każdy z czterech narodów wykształtował swój własny system ekonomiczny. Podczas gdy Królestwo Ziemi i Naród Ognia posiadają bogate i zaawansowane systemy, które ułatwiają i uzupełniają życie codzienne, ekonomie Plemion Wody i Nomadów Powietrza bazują głównie na zapotrzebowaniu obywateli, ale równocześnie mają mniejszy wpływ na środowisko[3].

Waluta[]

Information icon Osobny artykuł: Waluta

Waluty czterech narodów oparte zostały na cennych metalach, zwłaszcza na złocie. Każde państwo korzysta z tych samych metali, jednak przedstawia je w bardziej lub mniej zmienionej formie. Monety w Królestwie Ziemi wykonane są w kształcie narodowego symbolu okręgu z kwadratowym otworem, a te z Narodu Ognia mają symbol ognia wybity na środku. Monety Plemienia Wody różnią się nieco bardziej i przypominają połączone ze sobą pierścienie w kolorze białym i niebieskim. Większość walut korzysta z monet typu złotego, srebrnego i miedzianego, gdzie złoty jest najbardziej wartościowy, a miedziaki najmniej[3]. Zjednoczona Republika Narodów korzysta z yuanów, które dostępne są w formie banknotu oraz monet.

Polityka[]

Information icon Osobny artykuł: Polityka w świecie Awatara

Polityka i rządy oparte są o kilka systemów politycznych, z których każdy ma mocne i słabe strony. Cztery narody różnią się rodzajem rządów, które charakterem przypominają odpowiadający im żywioł. Wśród Nomadów Powietrza panuje eklezjokracja z czterema radami mnichów i mniszek na czele[8]; Plemionami Wody władają niezależni od siebie wodzowie plemienni Północnego Plemienia Wody i Południowego Plemienia Wody[9][10]; Królestwo Ziemi to konfederacyjna monarchia z królem lub królową na czele[11]; natomiast Naród Ognia ma ustrój monarchii absolutnej, a głową państwa jest Władca Ognia[3]. Przed rokiem 171 o.Z. Zjednoczonej Republice Narodów przewodziła Rada Zjednoczonej Republiki, której członkami byli przedstawiciele każdego z narodów (w tym dwóch radnych z Północnego i Południowego Plemienia Wody), jednak po rozwiązaniu rady głową państwa stał się demokratycznie wybrany prezydent.

Awatar działa niezależnie od każdego z narodów, w tym kraju jego pochodzenia, by zapewnić brak niepożądanej stronniczości w sprawowaniu opieki nad światem i pokojem pomiędzy państwami[3].

Społeczeństwo[]

Information icon Osobny artykuł: Społeczeństwo w świecie Awatara

Społeczeństwo odgrywa ważną rolę w życiu członków czterech narodów. Klasy społeczne wywodzą się z tytułów, bogactwa, potęgi oraz osiągnięć. Ludzie bardzo rzadko mogą zmienić klasę, często rodząc się i umierając w tej samej warstwie społecznej, jednak niektórzy mogą wspinać się na szczeble społeczeństwa dzięki ważnej służbie dla rodów królewskich. Różni się to jednak pomiędzy narodami; pokojowi Nomadowie Powietrza mają bardzo prosty podział w porównaniu ze złożonymi społeczeństwami Narodu Ognia czy Królestwa Ziemi[3].

Wojsko i uzbrojenie[]

Warlords

Wysoko postawieni członkowie wojska Narodu Ognia zazwyczaj uczestniczą w spotkaniach z Władcą Ognia w sali wojennej.

Information icon Osobny artykuł: Wojskowość w świecie Awatara
Information icon Osobny artykuł: Broń w świecie Awatara

Każdy naród, poza Nomadami Powietrza[12], posiada własne wojsko i system wojskowości. Wojsko Narodu Ognia to najsilniejsza armia na świecie, która wygrałaby wojnę stuletnią, gdyby nie interwencja Awatara Aanga. Wojsko Królestwa Ziemi to organizacja wojskowa odpowiedzialna za obronę Królestwa Ziemi; składa się z armii, marynarki i kilku oddziałów specjalnych. Żołnierze ziemi mają wielką siłę, dzięki której udało im się odpierać ataki Narodu Ognia przez niemal cały wiek. Wojsko Plemienia Wody to grupa organizacji chroniących Plemiona Wody, których hierarchia dowodzenia nie została jasno sprecyzowana. Ze względu na podział na północ i południe, nie ma przywódcy wojskowego, sprawującego pieczę nad całym wojskiem wody, jednak wodzowie obu plemion przewodzą swoim odpowiednim armiom[3].

Organizacje[]

Information icon Osobny artykuł: Organizacje w świecie Awatara

Na obszarze czterech narodów występuje niezliczona ilość organizacji. Mają one różne zastosowania i cele: od samozwańczych bojowników o wolność, po rady starszych skupiające się na zachowaniu pokoju wewnątrz państwa. Przykładowo, organizacją nazwać można wysoko postawioną Radę Pięciu, jak i klub haiku[3].

Edukacja[]

Information icon Osobny artykuł: Edukacja w świecie Awatara

Edukacja to temat bardzo ważny dla wszystkich narodów. Na przykład, w Narodzie Ognia, oświata jest ważnym elementem codziennego życia dzieci, zwłaszcza tych z wyższych sfer społecznych oraz z rodu królewskiego[12].

Kultura[]

Writing

Piandao posiadał pełen zestaw piśmienniczy.

Information icon Osobny artykuł: Sztuka w świecie Awatara

Różnorodna kultura cechuje każdy z czterech narodów; od sztuki wizualnej, na przykład portrety i obrazy, po święte tańce oraz rytuały. Pismo i literatura są nieodłącznymi elementami społeczeństwa. Wszystkie cztery narody korzystają ze wspólnego systemu znaków zapożyczonych z języka chińskiego. Przeciętni ludzie korzystają z pisma głównie w celach komunikacyjnych i literackich, są jednak i tacy, którzy praktykują kaligrafię.

Muzyka również jest ważną częścią kultur wszystkich narodów. Ludzie korzystają w tym celu z wielu różnych instrumentów, takich jak róg tsungi czy pipa, a także śpiewają. Muzyka jest jednym z głównych źródeł rozrywki. Zakres utworów sięga od pradawnych pieśni przekazywanych z pokolenia na pokolenie, przez popularne piosenki ludowe, aż po współczesne melodie słuchane w radio.

Tradycje kulturalne różnią się w zależności od narodu. Przykładowo, w Plemionach Wody praktykuje się rytuał inicjacji dla młodych nastolatków, znany jako taniec wśród kry. Gdy zadanie pomyślnie zakończone, młodym mężczyznom nadaje się specjalne symbole, takie jak znamię mądrości, znamię dzielności, czy znamię zaufania[13]. Kluczową rolę odgrywają także lokalne wyznania i tradycje, które praktykuje się w pomniejszych rejonach każdego z państw[3].

Architektura[]

Information icon Osobny artykuł: Architektura w świecie Awatara

Przykłady kreatywności w architekturze spotkać można na całym świecie, a za jej różnorodność odpowiedzialna jest dostępność materiałów, takich jak metal, kamień i lód, wśród czterech narodów i w różnych środowiskach. Ważnym aspektem jest również dostępność narzędzi budowniczych oraz tradycje lokalne regionu. Przykładami powszechnej architektury są pałace, świątynie, domy i chatki[3].

Moda[]

Toph and Katara undercover

Toph i Katara nosiły ubrania modne w Królestwie Ziemi.

Information icon Osobny artykuł: Moda w świecie Awatara

Ludzie różnego pochodzenia etnicznego i statusu społecznego noszą wiele różnych typów ubrań; od skromnego odzienia mnichów powietrza, po wyrafinowane szaty Władców Ognia. Ważnym elementem mody na całym świecie jest kolorystyka ubiorów, która zazwyczaj pochodzi od żywiołu, z którym utożsamia się dany naród. Nomadowie Powietrza noszą kolory pomarańczowy i żółty, członkowie Plemion Wody przywdziewają niebieski, mieszkańcy Królestwa Ziemi żółty i zielony, a Narodu Ognia różne odcienie czerwonego z czarnymi i złotymi dodatkami[3].

Rozrywka[]

Information icon Osobny artykuł: Rozrywka w świecie Awatara

Dla rozrywki i rekreacji, ludzie stworzyli wiele różnych sportów. Począwszy od fizycznie wyzywających gier magów powietrza, przez ekscytujący taniec wśród kry[13], aż po wytężającą umysł grę w pai sho.

Wiele gier i zabaw popularnych w danym narodzie wcieliło odpowiedni dla tego państwa żywioł do gry, na przykład piłka powietrzna i piłka ziemna korzystają z odpowiadającym ich nazwom sztuk magicznych[14]. Najpopularniejszym sportem magów w Zjednoczonej Republice są walki magiczne.

Nauka i technologia[]

Information icon Osobny artykuł: Nauka w świecie Awatara
Information icon Osobny artykuł: Technologia w świecie Awatara

Nauka była niegdyś nieosiągalna dla powszechnego ludu świata. Najbardziej powszechną i używaną częścią nauki przez wiele lat była astronomia. Naród Ognia i Królestwo Ziemi są najbardziej zaawansowanymi narodami w sferze nauki[3].

Przed wojną stuletnią, technologia znacznie różniła się pomiędzy państwami. Najbardziej zindustrializowany Naród Ognia był dużo bardziej zaawansowany niż pozostałe nacje, a drugim najbardziej posuniętym narodem było Królestwo Ziemi, które znacznie przewyższało mało ambitnych technologicznie Nomadów Powietrza oraz Plemiona Wody, które to cywilizacje korzystały z raczej prymitywnych narzędzi i wspierali się magią żywiołów, aby osiągać swoje cele. Po wojnie stuletniej na świecie pojawiały się coraz nowsze osiągnięcia technologiczne, wśród których znalazły się pojazdy silnikowe, radio, kamery oraz wieżowce w Mieście Republiki[15].

Wyznania[]

Bowing to koizilla

Mieszkańcy Północnego Plemienia Wody kłaniają się przed Koizillą.

Information icon Osobny artykuł: Wiara w świecie Awatara

Wyznania świata Awatara powiązane są głównie z szacunkiem wobec duchów, z których większość zamieszkuje świat duchów. Choć wierzenia oraz sposób ich praktykowania różnią się w zależności od pochodzenia, są one nieodłączną częścią życia codziennego. Przykładowo, Nomadowie Powietrza surowo przestrzegali wegetarianizmu, jako sposobu na respektowanie każdego życia; życie duchowe członków Plemion Wody skupiało się na dwóch najważniejszych duchach: Księżyca i Oceanu[16]; w Królestwie Ziemi powszechne były liczne ołtarze i świątynie, z których wiele poświęcono Awatarom. Niektórzy ludzie szanują duchy natury, takie jak Malowana Pani[17] czy Hei Bai, któremu postawiono posąg w środku lasu[7].

Prawo i porządek[]

Information icon Osobny artykuł: Prawo i porządek w świecie Awatara

Prawa i obowiązki obywateli różniły się zasadniczo zależnie od regionu. W Narodzie Ognia to Władca Ognia ma władzę absolutną, a urzędnicy zajmują się egzekwowaniem jego prawa. W Królestwie Ziemi każde miasto i wioska posiada własny zestaw spisanych praw, pomimo, że na czele państwa stoi Król Ziemi. W Północnym Plemieniu Wody i Południowym Plemieniu Wody prawa ustalają ich wodzowie. W Zjednoczonej Republice ustalaniem prawa zajmowała się rada, a po niej prezydent państwa. Egzekwowanie prawa w Republice to obowiązek Policji Miasta Republiki, której elitarnym oddziałem byli magowie metalu.

Migracja[]

Information icon Osobny artykuł: Migracja w świecie Awatara

Migracja to ruch ludności pomiędzy czterema narodami. Było to rzadkie zjawisko przez większość historii, które zaczęło być coraz częściej spotykane po wybuchu wojny stuletniej, powstaniu kolonii Narodu Ognia w Królestwie Ziemi i jednoczesnych wielkich falach uchodźców, chcących uciec przed wojną[12][18][19]. Po zakończeniu wojny i powstaniu Zjednoczonej Republiki Narodów, migracja zaczęła być powszechna na całym świecie[20].

Ciekawostki[]

 • Chociaż świat podzielony jest na narody o odmiennych kulturach, większość ludzi i duchów mówi w tym samym języku.
  • Przed 296 p.Z. zauważono, że północny i południowy dialekt Królestwa Ziemi różniły się od siebie na tyle, że zaczęły brzmieć jak odmienne języki[21].
  • Niektóre duchy rozumieją język ludzki, ale porozumiewają się poprzez piski i ćwierki, jak zauważył Otaku, Bumi i Bum-Ju potrafili ze sobą normalnie rozmawiać[22].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 14. „Miasto murów i tajemnic” (34/61).
 2. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, prolog, p.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 Awatar: Legenda Aanga
 4. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 1. „Łyk świeżego powietrza” (27/52).
 5. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 4. „Bagno” (24/61).
 6. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 21. „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang” (61/61).
 7. 7,0 7,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 7. „Zimowe przesilenie, część 1: Świat duchów” (7/61).
 8. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 12. „Sztorm” (12/61).
 9. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 18. „Mistrz magii wody” (18/61).
 10. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 1. „Zbuntowany duch” (13/52).
 11. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 18. „Król Ziemi” (38/61).
 12. 12,0 12,1 12,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 2. „Opaska” (42/61).
 13. 13,0 13,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 15. „Bato z Plemienia Wody” (15/61).
 14. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 15. „Opowieści o Ba Sing Se” (35/61).
 15. Legenda Korry
 16. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 19. „Oblężenie Północy, część 1” (19/61).
 17. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 3. „Malowana Pani” (43/61).
 18. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 3. „The Boy from Makapu”, 3.
 19. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 12. „Wężowa Grobla” (32/61).
 20. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 1. „Witaj w Mieście Republiki” (1/52).
 21. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 8. „The Fracture”, 8.
 22. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 8. „Napaść” (34/52).
Advertisement