Awatar Wiki
Advertisement
Ten artykuł dotyczy stopni wojskowych w świecie Awatara. Jeżeli szukasz podobnego artykułu, zobacz Wojsko (ujednoznacznienie).

Stopnie wojskowe to system hierarchii i wewnętrznych zależności, stosowanych do jasnego określenia łańcucha dowodzenia w wojsku.

Plemiona Wody[]

Armia[]

Łańcuch dowodzenia Plemienia Wody nie został jasno zdefiniowany. Oba bieguny posiadają własnych dowódców wojskowych i nie istnieje jeden tytuł, który obejmowałby dowodzenie nad całym wojskiem z obu frakcji.

Wódz plemienny[]

Southern Water Tribe warriors meeting

Wódz Hakoda i rada wojowników z Południowego Plemienia Wody omawiali plany inwazji w Dniu Czarnego Słońca.

Wódz plemienny (首長, shǒuzhǎng) to przywódca społeczności Plemienia Wody. W Południowym Plemieniu Wody istniało kilku wodzów poszczególnych wiosek rozmieszczonych na biegunie południowym[1]. Wszyscy byli praktycznie równi pod względem władzy i sprawowali rolę przewodników, aniżeli postaci politycznych. W Północnym Plemieniu Wody istnieje wyłącznie jeden wódz, który posiada większą władzę niż jego odpowiednicy z południa. W zasadzie jednak wszyscy są równi i zbierają się wspólnie, aby podejmować decyzje. Wódz na biegunie północnym posiada radę doradców, na których składają się najbardziej wpływowi członkowie plemienia. Za czasów Awatara Aanga, w radzie Północnego Plemienia Wody uczestniczyli mistrz Pakku i księżniczka Yue[2]. Struktura tej pozycji zmieniła się po wojnie stuletniej, a jeden wódz stał się przywódcą zarówno Północnego Plemienia, jak i Południowego Plemienia. Po śmierci Unalaqa południowa część plemienia zyskała niepodległość i na jej czele stanął pojedynczy wódz[3].

Znani wodzowie plemienni to:

Generał[]

Generał to najwyższy stopień wojskowy armii Plemienia Wody. Znani generałowie to:

 • Generał Tonraq (Północne Plemię Wody)

Porucznik[]

W serii występują wzmianki, które sugerują istnienie pozycji porucznika w wojsku Plemienia Wody. Bato może sprawować tę rolę w Południowym Plemieniu Wody, ponieważ nosi mundur różniący się od innych wojowników, a także jest na wysokim stanowisku, będąc bezpośrednim podwładnym Hakody. Rolę porucznika może także posiadać Hahn, który był bliski z rodziną wodza oraz otrzymał bardzo ważną misję schwytania Zhao[6].

Możliwi porucznicy to:

 • Bato (Południowe Plemię Wody)
 • Hahn (Północne Plemię Wody)

Królestwo Ziemi[]

Armia[]

Armii Królestwa Ziemi przewodzi Rada Pięciu. Ta jednostka ma najwyższy autorytet nad wojskiem Królestwa Ziemi, wyłączając Wielkiego Sekretarza Ba Sing Se oraz Króla Ziemi, i była odpowiedzialna za starania wojenne przeciwko Narodowi Ognia podczas wojny stuletniej. Za czasów Awatara Aanga Radzie przewodniczył generał How, dowódca wojska. Wśród członków Rady Pięciu znajdował się także generał Sung, który był odpowiedzialny za obronę zewnętrznego muru Ba Sing Se przed atakiem wielkiego wiertła. Pozostali trzej członkowie pozostali nienazwani[7].

Generał[]

Earth Kingdom war meeting

Generał How i generał Sung omawiali plany inwazji na Naród Ognia w siedzibie Rady Pięciu.

Generał to najwyższy stopień w armii Królestwa Ziemi. Każdy z generałów jest odpowiedzialny za swoją bazę zlokalizowaną na terytorium Królestwa Ziemi albo jest członkiem Rady Pięciu w Ba Sing Se.

Znani generałowie to:

 • Generał Duanmu[8]
 • Generał How (przewodniczący Rady Pięciu)[7]
 • Generał Fong[9]
 • Generał Khièu[8]
 • Generał Nong (były pretendent do tronu Królestwa Ziemi; pokonany)[10]
 • Generał Wei[11]
 • Generał Sung[12]
 • Generał Yiwen[8]

Kapitan[]

Kapitan jest zastępcą dowódcy kompanii żołnierzy lub oddziału. Kapitanowie w Omashu są na tyle wysoko w hierarchii, by móc omawiać sytuację wojskową z królem miasta.

Znani kapitanowie to:

Kapral[]

Kapral to żołnierz bardziej doświadczony niż szeregowiec, z dodatkowymi obowiązkami przywódczymi. Kapitan magów ziemi ufał swojemu kapralowi dostatecznie bardzo, by zezwolić mu obchodzenie się z potężnym generałem Iroh.

Znanu kapralowie to:

 • Kapral magów ziemi

Siły powietrzne[]

Po stuletniej wojnie powstały siły powietrzne Królestwa Ziemi. Początkowo korzystano ze zmodyfikowanego modelu balonu Narodu Ognia[17], lecz z czasem przed rokiem 171 o.Z. wynajęto sterowce Kapuścianej Korporacji; jeden z nich został wykorzystany do przetransportowania Awatar Korry i Asami do Ba Sing Se na rozkaz Królowej Ziemi Hou-Ting[18].

Kapitan[]

Kapitan to oficer dowodzący sterowcem i jego załogą.

Znani kapitanowie to:

 • Kapitan sterowca z Ba Sing Se

Imperium Ziemi[]

Armia[]

Wojsko Imperium Ziemi to siły zbrojne stworzone przez Kuvirę w celu zjednoczenia Królestwa Ziemi po jego rozpadzie z powodu anarchii. Armia posiadała ściśle określony łańcuch dowodzenia, który ukazywały symbole noszone przez członków na lewym ramieniu rękawu na mundurze.

Generał[]

Jedynym znanym generałem armii była sama Kuvira. Jako przywódczyni Imperium Ziemi, kobieta stała na czele i sprawowała absolutną władzę nad nową dyktaturą wojenną.

Znani generałowie to:

Sierżant[]

Pod Kuvirą w hierarchii stali sierżanci, noszący trzy szewrony na lewym rękawie; razem z dowódcami byli najwyższymi znanymi stopniem oficerami w armii Imperium Ziemi. Baatar Jr. posiadał unikalny mundur jako zastępca generała.

Znani sierżanci to:

Komandor[]

Regionalni komandorzy sprawowali władzę w dużych częściach Imperium Ziemi podczas inwazji Kuviry na Miasto Republiki. Byli oni równi stopniem do sierżantów i odpowiadali bezpośrednio do generała. Po poddaniu Kuviry jeden z komandorów, Guan, nie chciał się poddać Awatar Korrze i Zjednoczonym Siłom[19]. Prowadził obozy reedukacyjne.

Znani komandorzy to:

 • Guan

Kapral[]

Kaprale znajdowali się wyżej w hierarchii od szeregowców i nosili dwa szewrony na rękawie.

Znani kaprale to:

Szeregowy[]

Najniższym stopniem w Imperium Ziemi był szeregowy, który stanowił standardową część piechoty i był oznaczony pojedynczym szewronem na lewym rękawie.

Znani szeregowcy to:

Naród Ognia[]

Armia[]

Armia jest największą i główną częścią wojska Narodu Ognia, a podczas stuletniej wojny była częścią w dużej ilości operacji naziemnych, głównie przeciwko Królestwu Ziemi. Armia składa się zarówno z niemagicznej piechoty, jak i magów ognia[20], a także posiada liczne rodzaje pojazdów, na przykład czołg śnieżny[21].

Generał[]

War meeting

Generał Bujing przedstawił swój plan bitwy podczas spotkania wojennego w sali tronowej Władcy Ognia.

Generał (將軍) to najwyższy stopień w armii Narodu Ognia, choć poszczególni generałowie różnią się pozycjami oraz zakresem władzy. Wśród obowiązków generałów znajdują się dowodzenie siłami inwazyjnymi, nadzorowanie produkcji uzbrojenia, a także ustalanie planów wojennych w celu wsparcia wysiłków militarnych narodu z Władcą Ognia. Podczas wojny stuletniej na spotkania wojenne z Władcą Ognia Ozaiem uczęszczało wielu generałów, których wspólnym celem było sprawne doprowadzenie do podboju Królestwa Ziemi. Urażenie generała uznawane jest za równoznaczne z urażeniem samego Władcy Ognia, jak pokazano, kiedy książę Zuko podważył zaproponowane plany bitewne jednego z generałów podczas spotkania wojennego i musiał następnie bronić swojego honoru podczas agni kai ze swoim ojcem[22].

Znani generałowie to:

Pułkownik[]

Pułkownicy znajdują się najczęściej bezpośrednio lub dwa stopnie pod generałem. W niektórych siłach zbrojnych jest to najwyższy możliwy stopień. Pułkownik może otrzymać pod opiekę fortecę lub stać na czele specjalnej grupy militarnej, takich jak Łucznicy Yuyan czy Banda Nosorożców.

Znani pułkownicy to:

Kapitan[]

Kapitan armii (隊長) to stopień pod pułkownikiem, odpowiedzialny zazwyczaj za poprowadzenie jednostek w bitwie. Niektórzy kapitanowie byli odpowiedzialni za garnizony.

Znani kapitanowie to:

 • Kapitan Chey (przed dezercją)[31]
 • Kapitan Li[2]
 • Kapitan Masaru[13]
 • Kapitan straży[31]

Pierwszy porucznik[]

Pierwszy porucznik to stopień oficerski pod kapitanem.

Znani pierwsi porucznicy to:

Sierżant[]

Sierżant to stopień oficerski niższy od porucznika. Sierżanci noszą strój podobny do szeregowych, ale mają na hełmie dodatkowe czerwone nakrycie głowy, które zakrzywia się, tworząc dwa kolce. Mogą również zarzucić na mundur formalny materiał, na którym widnieją zdobyte odznaki[33][34].

Znani sierżanci to:

Sierżant musztry[]

Sierżant musztry to specjalny rodzaj sierżanta odpowiedzialny za szkolenie nowych rekrutów. Noszą takie same mundury jak zwykli sierżanci[33].

Znani sierżanci musztry to:

 • Dyrektor (przed zostaniem dyrektorem szkoły)[36]
 • Sierżant musztry Narodu Ognia[33]

Szeregowiec[]

Szeregowiec to najniższy stopień w Armii Narodu Ognia, przydzielany nowym rekrutom, których sierżant musztry szkoli na żołnierzy poprzez szereg intensywnych ćwiczeń mających na celu ich rozbicie i odbudowanie. Zajęcia obejmują naukę jazdy na komodorożcu, otrzymanie oficjalnego munduru i wykonywanie pracy fizycznej[33].

Znani szeregowcy to:

Marynarka[]

Siły morskie Narodu Ognia to największa marynarka na świecie, większa nawet od Plemienia Wody. Dzieli się ona na dwie części — wschodnią oraz zachodnią i każdej z nich przewodzi admirał. Na pokładzie okrętu dowódcą jest najwyższy oficer.

Admirał[]

Zhao and Iroh

Admirał Zhao dowodził marynarką Narodu Ognia podczas Oblężenia Północy.

Admirał (艦長) to najwyższy stopień w marynarce Narodu Ognia. Ten tytuł był wykorzystywany od czasów powstania sił morskich i nadaje nosicielowi najwyższe dowództwo nad całą flotą. Admirałów wyznacza sam Władca Ognia[26].

Zhao był znanym admirałem, posiadał ten tytuł przez około miesiąc i w tym czasie osiągnął kilka wielkich dokonań. Dzięki wykorzystaniu Łuczników Yuyan udało mu się schwytać Awatara Aanga, jednak chłopiec został uwolniony przez wygnanego księcia Zuko[26]. Wkrótce Zhao poprowadził flotę Narodu Ognia na biegun północy, gdzie przeprowadził atak na Północne Plemię Wody, znany jako Oblężenie Północy; podczas inwazji admirał zabił Ducha Księżyca. Pod koniec bitwy został jednak porwany przez Ducha Oceanu i umieszczony we Mgle Zaginionych Dusz w świecie duchów[6].

Znani admirałowie to:

Komandor[]

Komandor kieruje kapitanami i wykonuje rozkazy admirała. Są oni także odpowiedzialni za blokady morskie i wielką liczbę okrętów, choć nadal nie tak ogromną, jak admirałowie.

Znani komandorowie to:

 • Komandor Mamushi[38]
 • Dowódca Najeźdźców z Południa[39]
 • Yon Rha (przed emeryturą)[39]
 • Komandor Zhao (przed awansem na admirała)[40]

Kapitan[]

Azula's ship captain

Kapitan dowodził statkiem księżniczki Azuli.

Kapitan to oficer dowodzący na pokładzie okrętu. Znajduje się pod bezpośrednim dowództwem komandora. Kapitan mógł także być odpowiedzialny za dowodzenie okrętem królewskim, jak na przykład Kapitan okrętu Azuli.

Znani kapitanowie to:

Porucznik[]

Porucznik to najniższy stopień oficerski w marynarce Narodu Ognia. Mają niewiele większy autorytet od innych żołnierzy.

Znani porucznicy to:

Szeregowy[]

Ranga szeregowego nie jest uznawana za stopień oficerski; szeregowcy znajdują się pod dowództwem poruczników.

Siły powietrzne[]

Siły powietrzne Narodu Ognia to część wojska wykorzystująca pojazdy powietrzne. Była ona wykorzystywana jedynie w ostatnich etapach wojny stuletniej. Siły powietrzne zakończyły działalność, kiedy cała flota sterowców została zniszczona przez Sokkę, Suki i Toph podczas Bitwy w Lesie Wulong.

Kapitan[]

Kapitan to ranga dowódcy sterowca i jego załogi.

Znani kapitanowie to:

 • Kapitan sterowca Narodu Ognia[42]

Zjednoczona Republika Narodów[]

Zjednoczone Siły[]

Iroh (United Forces general)

Generał Zjednoczonych Sił, Iroh, dowodził Siłami w walce z Amonem i Równościowcami.

Głównodowodzący[]

Głównodowodzącym Zjednoczonych Sił jest prezydent od powstania tej pozycji w 171 o.Z.[43]. Sprawuje jednostronną kontrolę nad sprawami wojskowymi Republiki.

Znani głównowododzący to:

Generał[]

Generał to najwyższy stopień wojskowy w Zjednoczonych Siłach. Generałowie dowodzą flotą okrętów wojennych[45].

Znani generałowie to:

Komandor[]

Komandor to drugi po admirale najwyższy stopień marynarki Zjednoczonych Sił[46]. Komandorzy mogą kierować poczynaniami floty okrętów wojennych.

Znani komandorowie to:

 • Komandor Bumi (przed emeryturą)[5]
 • Komandor Doji

Kapitan[]

Kapitan to znana ranga w Zjednoczonych Siłach[47]. Obecnie nie są znani z imienia żadni kapitanowie Zjednoczonych Sił.

Przypisy

 1. The Lost Scrolls: Water”.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 18. „Mistrz magii wody” (18/61).
 3. 3,0 3,1 3,2 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 14. „Światło w mroku” (26/52).
 4. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 1. „Chłopiec w górze lodowej” (1/61).
 5. 5,0 5,1 5,2 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 1. „Zbuntowany duch” (13/52).
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 20. „Oblężenie Północy, część 2” (20/61).
 7. 7,0 7,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 19. „Guru” (39/61).
 8. 8,0 8,1 8,2 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 62.
 9. 9,0 9,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 1. „Stan Awatara” (21/61).
 10. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 9. „Theater”.
 11. Avatar Generations - Dev Stream Episode #2 - VOD. YouTube (18 maja 2023).
 12. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 13. „Wiertło” (33/61).
 13. 13,0 13,1 Avatar: Generations, Navigator Games oraz Square Enix Mobile London, 10 sierpnia 2022, „Shen Guan”.
 14. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 3. „Powrót do Omashu” (23/61).
 15. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 7. „Zimowe przesilenie, część 1: Świat duchów” (7/61).
 16. Avatar: Generations, Navigator Games oraz Square Enix Mobile London, 10 sierpnia 2022, „Omashu”.
 17. 17,0 17,1 Komiks „The Promise Part Two”.
 18. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 10. „Niech żyje królowa” (36/52).
 19. Komiks „Ruiny imperium, tom 1”.
 20. 20,0 20,1 Cały serial Awatar: Legenda Aanga
 21. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 17. „Północna Świątynia Powietrza” (17/61).
 22. 22,0 22,1 22,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 12. „Sztorm” (12/61).
 23. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — Quickstart, 2021, s. 30.
 24. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — Wan Shi Tong's Adventure Guide, 2022, s. 124.
 25. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 49.
 26. 26,0 26,1 26,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 13. „Błękitny Duch” (13/61).
 27. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 3. „Malowana Pani” (43/61).
 28. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — Błąd w parametrze 2, s. 12.
 29. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — Quickstart, 2021, s. 39.
 30. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 11. „Pustynia” (31/61).
 31. 31,0 31,1 31,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 16. „Dezerter” (16/61).
 32. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 5. „Cultural Diplomacy”.
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 33,4 Komiks „Private Fire”.
 34. 34,0 34,1 Avatar: Generations, Navigator Games oraz Square Enix Mobile London, 10 sierpnia 2022, „The Glacial Temple”.
 35. Avatar Generations - Dev Stream Episode #5 - VOD. YouTube (21 sierpnia 2023).
 36. The Lost Lore of Avatar Aang (angielski), zarchiwizowana zawartość biblioteki online na temat serialu, The Lost Lore of Avatar Aang - Character: Headmaster.
 37. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 1. „Przebudzenie” (41/61).
 38. Avatar: Generations, Navigator Games oraz Square Enix Mobile London, 10 sierpnia 2022, „Hegemon's Folly”.
 39. 39,0 39,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 16. „Najeźdźcy z Południa” (56/61).
 40. 40,0 40,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 3. „Południowa Świątynia Powietrza” (3/61).
 41. Avatar: Generations, Navigator Games oraz Square Enix Mobile London, 10 sierpnia 2022, „Ketu Harbor”.
 42. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 20. „Kometa Sozina, część 3: Morze ognia” (60/61).
 43. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 5. „Rozjemcy” (17/52).
 44. Komiks „Wojna o wszystko, tom 3”.
 45. 45,0 45,1 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 10. „Wojna” (10/52).
 46. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 7. „Pierwotni magowie powietrza” (33/52).
 47. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 131.
Advertisement