Awatar Wiki
Advertisement
Earth Kingdom emblem

Moim zadaniem jest pilnowanie pozostałych dziedzin funkcjonowania miasta, również wojskowych.

Long Feng do Drużyny Awatara[1].
Long Feng advises

Dzięki swojej pozycji Wielkiego Sekretarza Long Feng uczynił Króla Ziemi swoją marionetką, żeby móc egzekwować swoje prawa.

Wielki Sekretarz Ba Sing Se jest szefem rządu w Ba Sing Se i Królestwie Ziemi. Sekretarz, odpowiadający przed Monarchą Ziemi, pełni funkcję głównego doradcy władcy w sprawach wewnętrznych stolicy oraz utrzymuje prawo i porządek w tętniącej życiem metropolii za pośrednictwem Dai Li. Jednak w 171 o.Z. stanowisko to zostało zredukowane do posłusznego sługi monarchy[2].

Z powodu anarchii w Królestwie Ziemi, w roku 174 o.Z. stanowisko Wielkiego Sekretarza zostało pozbawione znaczenia, ponieważ nie było tam panującego rządu. Mimo to Wielki Sekretarz i gabinet królewski nadal zachowały uprawnienia do koronowania monarchy[3]. Po klęsce Kuviry po jej ataku na Miasto Republiki, Król Ziemi Wu ogłosił chęć zniesienia monarchii na rzecz niezależnych państw z demokratycznie wybranym rządem, co sprawiłoby, że stanowisko Wielkiego Sekretarza stałoby się przestarzałe, ponieważ nie byłoby już rządu centralnego[4].

Znani Wielcy Sekretarze[]

Ciekawostki[]

  • Podobnie jak Monarcha Ziemi jest głową państwa, Wielki Sekretarz jest szefem rządu, podobnie jak premier lub prezydent w niektórych krajach.
  • W rządzie Chin za czasów dynastii Ming (1368-1644) istniało administracyjne stanowisko Wielkiego Sekretarza (內閣). Podobnie jak w świecie Awatara, Wielki Sekretarz miał być stosunkowo niskim stanowiskiem, ale w praktyce sprawował nad cesarzem dużą kontrolę, ponieważ sprawdzał on wszystkie dokumenty wysyłane do cesarza ze wszystkich innych agencji rządowych. Wielki Sekretarz sprawował także władzę nad dworem i ministrami, czyniąc go czasami de facto władcą państwa.

Zobacz też[]

Przypisy

  1. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 14. „Miasto murów i tajemnic” (34/61).
  2. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 3. „Królowa Ziemi” (29/52).
  3. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 3. „Koronacja” (42/52).
  4. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 13. „Ostatnia bitwa” (52/52).
Advertisement