Awatar Wiki
Advertisement
Fire Nation emblem
White jade
Rozkoszna herbatka czy śmiertelna trucizna…?
Tytuł artykułu lub jego treść pochodzą ze źródeł, które nie zostały oficjalnie przetłumaczone na język polski.
Fire Lord Zuko

Zuko został koronowanym Władcą Ognia tuż po zakończeniu wojny stuletniej.

Władca Ognia[1] lub Lord Ognia[2] to tytuł najwyższego przywódcy Narodu Ognia, który dzierży olbrzymi zakres władzy zarówno w rządzie, jak i w samym państwie. Władca Ognia mieszka w Pałacu Królewskim znajdującym się w Stolicy Narodu Ognia i jest zazwyczaj potężnym magiem ognia. Izumi jest Władcą Ognia od 167 o.Z. roku, kiedy to jej ojciec, lord Zuko, abdykował z tronu[3].

Rola i pozycja tytułu zmieniała się na przestrzeni lat pod względem towarzyszących mu potęgi oraz znaczenia. Pierwsi Władcy Ognia byli najważniejszymi duchowymi oraz świeckimi przywódcami, lecz władali państwem na równi z Mędrcami Ognia oraz szlacheckimi klanami. Później rola stała się wyłącznie świecka oraz teoretycznie przyznawała władzę absolutną, na którą jednak wpływały lub nawet kontrolowały najsilniejsze klany. Od III wieku p.Z. Władcy Ognia stopniowo zwalczali wpływy szlachty. Do roku 0 o.Z. stali się oni władcami absolutnymi z nieograniczoną kontrolą nad Narodem Ognia.

Historia[]

First Fire Lord

Pierwszy Władca Ognia zjednoczył Naród Ognia i rządził na równi z Mędrcami Ognia oraz szlacheckimi klanami.

Przed utworzeniem Narodu Ognia rozproszone Wyspy Ognia zostały zjednoczone przez pierwszego Władcę Ognia, który zapoczątkował długą erę pokoju pod jego religijnymi rządami jako lidera Mędrców Ognia[4]. Potęga pierwszych Władców Ognia była ograniczona, ponieważ dzielili władzę z radą Mędrców Ognia[5], a wywodzące się od dawnych watażków szlacheckie klany posiadały pewną autonomię oraz pozwolenie na zbrojne oddziały domowe[6][7]. Wkrótce Władcy Ognia zagarnęli sobie władzę nad sprawami państwa oraz zmniejszyli wpływ Mędrców Ognia na rząd, przemieniając Naród Ognia w monarchię dziedziczną, kontrolowaną przez rodzinę królewską. Po tych wydarzeniach utworzono tytuł Wielkiego Mędrca, który zastąpił pierwotną rolę Władcy Ognia jako przywódcy mędrców[5].

Pomimo dodatkowej władzy oraz teoretycznie absolutnych rządów, pozycja Władcy Ognia wciąż pozostawała niestabilna ze względu na potęgę szlacheckich klanów oraz konfliktów wewnętrznych rodziny królewskiej[6]. Klany te często wżeniały się w rodzinę Władcy Ognia, a wtedy ich małżonki wzmacniały swoje własne klany, co powodowało niechęć oraz konflikty ze strony innych szlachciców[8][9]. Kryzys ekonomiczny, katastrofy naturalne oraz konspiracje polityczne mogły mocno osłabić pozycję Władców Ognia, a Naród Ognia często doświadczał wojen domowych. W takich czasach głowa państwa mogła się stać całkowicie bezsilna. W czasach Władcy Ognia Yosora państwo niemal całkowicie rozpadło się na osobne państewka, gdyby nie Awatar Szeto, który przywrócił stabilność centralnemu rządowi oraz wzmocnił pozycję władcy za pomocą reform politycznych i ekonomicznych[6]. Podczas panowania Władcy Ognia Gonryu, Naród Ognia kontynuował izolacjonizm w następstwie Afery Platynowej, a jedynie miasto na wyspie Jonduri zostało wyznaczone jako specjalne terytorium rządzone przez shangów. Gonryu cieszył się dochodami, jakie przynosiła mu zongdu Chaisee, ale wysłał ludzi, aby ją szpiegowali, ponieważ nie chciał, aby jakikolwiek zongdu pozostawał poza swoją kadencją[10].

Na początku III wieku o.Z. pozycja Władcy Ognia Zoryu była podważana przez jego przyrodniego brata Chaejina, co doprowadziło do kryzysu znanego jako wojna Kamelii i Peonii. Ten konflikt o sukcesję po raz kolejny ujawnił wielki wpływ klanów, a także słabość rządu centralnego. Zoryu i jego następcy konsekwentnie pracowali nad ostatecznym pozbawieniem szlachty władzy i stopniowym przekształceniem Narodu Ognia w centralistyczną autokrację[7]. Chociaż ich moc spadła, szlachta i Mędrcy Ognia nadal posiadali znaczące wpływy pod rządami Władcy Ognia Taiso, nieinnowacyjnego władcy[11][12], który często polegał na swoich doradcach[13] i faworyzował pochlebców[11]. Panowanie Taiso również spotkało się z sprzeciwem w postaci rebelii na Wyspach Zewnętrznych[12].

Sozin's portrait

Władca Ognia Sozin znacznie zwiększył uprawnienia swojego urzędu i rozpoczął wojnę stuletnią.

W przeciwieństwie do Taiso, jego syn i następca Sozin podjął działania, aby zrewolucjonizować Naród Ognia i, w pewnym stopniu, potęgę Władców Ognia[14]. Udało mu się całkowicie podporządkować szlachtę i Mędrców Ognia rządom Władcy Ognia[15]. Jednakże zagrożenie dla władzy Władcy Ognia pojawiło się, gdy siostra Sozina, Zeisan, zaczęła spiskować przeciwko tronowi, wykorzystując grupę znaną jako Przewodni Wiatr, która była przeciwna szlachcie i bogactwu. Dążyła do rewolucyjnych zmian społecznych i politycznych, jednocześnie dążąc do przejęcia władzy w Narodzie Ognia[15][16], choć Sozin ostatecznie zwyciężył w tej rywalizacji. Ponieważ mógł wykorzystać zasoby Narodu Ognia według własnego uznania, Sozin znacznie wzmocnił swoje wojsko i ostatecznie rozpoczął wojnę stuletnią, próbując zjednoczyć świat pod sztandarem Narodu Ognia[17][18]. Sozin również wprowadził wielkie reformy, przekształcając Naród Ognia na wiele sposobów[15][16][19].

Podczas rządów Władcy Ognia Azulona, książę Iroh był pierwszy w kolejce do tronu. Jednak kiedy w oblężeniu Ba Sing Se zginął jego jedyny syn, Lu Ten, Iroh porzucił misję i wrócił do domu. Książę Ozai, młodszy syn Azulona, próbował przekonać ich ojca, żeby ogłosił go swoim następcą i odebrał starszemu bratu jego prawo do tronu. Według słów Azuli Władca Ognia był wściekły na te słowa i powiedział Ozaiowi, że sam dowie się, jak boli strata pierworodnego, rozkazując mu zabić swojego syna, Zuko[20]. Jednak dzięki interwencji Ursy, Ozai zabił Azulona zamiast swojego syna za pomocą trucizny przygotowanej przez nią[21] po czym został koronowany Władcą Ognia, spełniając domniemane ostatnie życzenie jego ojca przed śmiercią[20].

Jako Władca Ognia, Ozai kontynuował ówczesny stan rzeczy, utrzymując władzę absolutną nad Narodem Ognia oraz zdolność dyktowania decyzji wojskowych. Jednak pod koniec wojny stuletniej Ozai złamał zwyczaj, poprzez ustanowienie nowego osobistego tytułu i mianując się Królem Feniksem, koronując się na władcę całego świata. Pominąwszy swojego pierworodnego, księcia Zuko, oddał tytuł Władcy Ognia swojej córce, Azuli, która miała rządzić Narodem Ognia podczas jego nieobecności[22]. Jednakże, podczas przelotu Komety Sozina, Zuko i Katara przerwali koronację dziewczyny, a jej brat oznajmił, że zamierza zostać Władcą Ognia, prowokując ją do wyzwania go na Agni Kai o tron, który wygrał Zuko[23].

Ozai painting

Ozai był ostatnim Władcą Ognia wojny stuletniej.

Kiedy Król Feniks Ozai został pokonany przez Awatara Aanga, a Zuko i Katara pokonali Azulę, Zuko został koronowany nowym Władcą Ognia, stając się najmłodszym znanym władcą kraju. Przysiągł rozpocząć erę pokoju i miłości, w której przywróci honor Narodowi Ognia oraz odbuduje zniszczony przez wojnę świat. Aby osiągnąć swoje cele założył Ruch Przywrócenia Harmonii z Awatarem Aangiem i Królem Ziemi Kueiem, aby naprawić sytuację związaną z koloniami Narodu Ognia w Królestwie Ziemi, oddać okupowane ziemie i sprowadzić ich mieszkańców na wyspy[24]. Jednak z powodu przemieszania kultur okazało się to nie takie łatwe, jak im się wydawało. Z pomocą Awatara Aanga, Władca Ognia Zuko założył Miasto Republiki, dając początek Zjednoczonej Republice Narodów, która zastąpiła owe kolonie[25]. Pozostał przywódcą Narodu Ognia aż do 167 o.Z., kiedy to abdykował, a tron odziedziczyła jego córka, Izumi[3][26].

Pozycja i zakres władzy[]

Izumi

Władca Ognia Izumi była przeciwna przedwczesnemu atakowi na Kuvirę podczas spotkania z innymi głowami państw w Ratuszu Miasta Republiki.

Potęga Władców Ognia zmieniała się na przestrzeni lat. Chociaż zawsze była to wpływowa pozycja, przez długi czas dzielili władzę z Mędrcami Ognia oraz szlachcicami[5][6]. W historii od Władców Ognia często oczekiwano, że będą magami ognia[12].

Pod koniec IV wieku p.Z. Władcy Ognia mieli prawo wyznaczania ministrów rządu, ustanawiania praw oraz mogli brać ślub z kimkolwiek chcieli. Wedle tych zasad uparty Władca Ognia taki jak Chaeryu miał pełne prawo ignorować swoich doradców oraz przedłużać urlopy, żeby uciec od polityki. Takie zachowanie było jednak akceptowalne wyłącznie jeśli władca był w silnej pozycji; zasadniczo decyzje Władcy Ognia mogły być nieistotne poza granicami Stolicy, jeżeli nie miał on poparcia wśród potężnych klanów szlacheckich[8][9]. W rezultacie członkowie takich rodów otrzymywali ważne rządowe pozycje i byli doradcami władcy; w szczególności wielu ministrów pochodziło często z klanu Sei'naka. Jeżeli Władcy Ognia okazywali się zbyt zawzięci, ministrowie i szlacheckie klany starali się subtelnie na nich wpłynąć, by osiągnąć swoje cele[9]. W tym okresie Władcy Ognia mieli również bliskich powierników w postaci Wielkiego Doradcy czy kanclerza[6].

W ciągu następnych stuleci Władcy Ognia stawali się coraz potężniejsi, podczas gdy znaczenie klanów słabło[15]. Za panowania Taiso władza szlachty została już znacznie ograniczona, ale oni i Mędrcy Ognia nadal pozostawali na tyle wpływowi, że można ich było wziąć pod uwagę w odniesieniu do zasad sukcesji[12]. Jednak do 0 o.Z. Władca Ognia sprawował rządy absolutne nad całą polityką Narodu Ognia, a ich rozkazy miały być spełniane od razu i bez wahania. Tacy władcy jak Sozin, Azulon i Ozai grali najważniejszą rolę w działaniu rządu oraz byli bezpośrednio zaangażowani w sprawy państwa. Aby zachować swoje ogromne wpływy tacy władcy często polegali na rządzeniu poprzez strach[27]. Podczas wojny stuletniej ci Władcy Ognia czynnie uczestniczyli w wojennych podbojach Narodu Ognia, zarówno poprzez bezpośrednie uczestnictwo w walce lub planowanie strategii. Sozin i Azulon byli uważani za szczególnie efektywnych strategów[20][28].

Po wojnie stuletniej Zuko zadbał o to, by pozycja Władcy Ognia była mniej dyktatorska[27]. Mimo to zarówno on jak i jego córka byli bardzo wpływowymi osobami i zachowali konstytucyjne prawo do wypowiadania wojny innym narodom[29][30].

Dziedziczenie[]

Ozai's coronation

Po śmierci Azulona jego druig syn został koronowany, rzekomo zgodnie z jego własnym ostatnim życzeniem.

Pozycja Władcy Ognia jest dziedziczna, tradycyjnie przekazywana z rodzica na jego najstarsze dziecko, kiedy władca umiera lub abdykuje[3][26]. Aby zapobiec wojnom o sukcesję pomiędzy rywalizującym dzieciom wielu Władców Ognia wybiera jedno z rodzeństwa jako koronowanego księcia lub koronowaną księżniczkę, pieczętując tym samym wybór następcy[20][31]. W ten sposób władca może także pominąć swojego pierworodnego. Chociaż zazwyczaj takie decyzje traktowano jak prawo, nie były one niepodważalne[31]. Jeżeli wybrany dziedzic jest uznawany za niekompetentnego lub odrzucony przez duchy, jego rodzeństwo może rościć prawa do tronu. Przed osłabieniem pozycji szlachty pretendenci szukali wsparcia wśród klanów w swoich roszczeniach[8][31]. Aby wzmocnić swoją pozycję oraz swoich dzieci Władca Ognia mógł wziąć ślub z członkiem potężnego klanu[8] lub z wybitnego rodowodu[32]. Co więcej, pewne cechy osobiste mogą znacznie zmniejszyć szanse księcia lub księżniczki na wstąpienie na tron; na przykład Władca Ognia Taiso wierzył, że elity Narodu Ognia nie zaakceptują osoby niebędącej magiem jako swojego monarchy[12].

Niektórzy następcy nie zostali Władcami Ognia z powodu intryg w rodzinie królewskiej. Koronowany książę Iroh został pominięty, kiedy jego młodszy brat otruł ich ojca[20][21], a koronowany książę Zuko został pominięty przez swojego ojca na korzyść młodszej siostry[22].

W przypadku kiedy tradycyjne metody zawiodą i nie istnieje szansa na negocjacje, dochodzi do konfliktów o sukcesję, które w Narodzie Ognia zazwyczaj rozwiązywane są przemocą. Zgodnie z jednym zwyczajem pretendenci mogą walczyć o tron w Agni Kai. Zwycięzca zostaje Władcą Ognia, a przegrany musi zrezygnować[23]. W innych przypadkach pretendent może wzniecić otwarty bunt przeciwko Władcy Ognia, by przejąć władzę[7].

Rodzina[]

Information icon Osobny artykuł: Rodzina królewska Narodu Ognia
Zobacz też: Małżonka Władcy Ognia.

Główną część rodziny królewskiej w Narodzie Ognia stanowi jej głowa, Władca Ognia; małżonka lub małżonek, jeśli są po ślubie; oraz ich dzieci. Ponadto istnieje dalszy klan, do którego zaliczają się bracia i siostry Władcy Ognia oraz dalsi krewni. Jeżeli Władca Ognia ma żonę, nosi ona tytuł Władczyni Ognia[9]. Kilku Władców Ognia posiadało nieformalne partnerki; kobieta w takiej pozycji nazywana jest konkubiną. Historycznie partnerzy władców, zarówno ślubni, jak i nieślubni, mieli wielki wpływ na rząd[8][9]. Dzieci Władcy Ognia – a także ich małżonków – nazywa się księciem lub księżniczką[32]. Matka Władcy Ognia, jeśli nie nosiła nigdy formalnego tytułu Władczyni Ognia i utraciła pozycję księżniczki, może nadal nosić tytuł lady[33]. Nieślubne dzieci władców wciąż mogą być częścią rodziny królewskiej, jednak władca może zdecydować nie uznawać dzieci spłodzonych z nieszlacheckimi partnerami[8].

Władca Ognia może oficjalnie wydziedziczać członków rodziny królewskiej, w tym nawet swoje dzieci[34]. Takie czyny mogą jednak być podważane, a osoby wydalone z rodziny, wygnane lub uznawane za zdrajców wciąż mogą być wysoko poważane jako arystokracja przez obywateli Narodu Ognia[8][34].

Znani Władcy Ognia[]

Ta lista zawiera wszystkich znanych uznawanych Władców Ognia, którzy zostali koronowani.

Znani regenci, pretendenci, rewolucjoniści[]

Chociaż oficjalnymi rządzącymi Narodu Ognia są uznawani Władcy Ognia, ich władza była często kwestionowana. Konflikty o sukcesję, uzurpatorzy, konspiracje oraz tymczasowi reprezentanci nie są niczym niecodziennym w historii kraju. Lista zawiera nieuznawanych Władców Ognia, pretendentów do tronu, inne osoby, które konspirowały by przejąć władzę, a także osoby, które nie były Władcami Ognia, ale rządziły w imieniu głowy państwa podczas nieobecności.

 • Chaejin295 p.Z., pretendent. Próbował uzurpować tron swojego brata, Zoryu, lecz zawiódł[31].
 • ZeisanI wiek p.Z., rewolucjonistka i konspiratorka. Siostra Sozina z antydynastycznymi ambicjami; miała nadzieję obalić swojego brata oraz cały ustrój polityczny Narodu Ognia, przynosząc radykalne zmiany pod jej własnymi rządami[15][16].
 • Azula100 o.Z., księżniczka regetka, wyznaczona następczyni Ozaia; została wyzwana na pojedynek o tron i pokonana przez swojego brata Zuko.
 • Iroh101 o.Z./102 o.Z., jako tymczasowy Władca Ognia; wyznaczony na regenta przez Władcę Ognia Zuko podczas poszukiwań jego matki, Ursy i aż do powrotu władcy do Stolicy[36].

Ubiór[]

Fire Lord's clothes

Tradycyjne odzienie Władcy Ognia zawiera odcienie czerwonego oraz czerń ze złotymi zdobieniami.

Władca Ognia nosi zazwyczaj szatę, która składa się z wielu odcieni czerwonego oraz czarnego, a także z bogatymi złotymi zdobieniami, zakrzywionych naramienników, oraz powinno się do niej nosić koronę[37].

Władca Ognia zawsze nosił zestaw bogatych szat, jednak ich krój zmieniał się delikatnie na przestrzeni lat. Zuko, Ozai, Azulon, Sozin oraz Taiso nosili bardzo podobne odzienie. Natomiast dziadek Władcy Ognia Sozina miał mniej bogato zdobione szaty, co widać na jego portrecie[38].

Władca Ognia Zuko nosił kilka różniących się wersji zdobionych szat.

Podczas swoich tymczasowych rządów w trakcie nieobecności Zuko, Iroh nosił nieco mniej bogato zdobiony ubiór.

Później za swoich rządów Zuko postanowił nosić mniej ozdobione, lecz wciąż królewsko wyglądające szaty, które zawierały szare spodnie, czarne buty i złote zdobienia, czarne karwasze, czarne naramienniki, złoty pas z insygniami Narodu Ognia oraz elegancką tunikę w kolorach czerwieni; ponadto nosił przy sobie swoje dwie szable[39].

Portrety[]

Fire Lord portraits

Galeria Królewska zawiera portrety wszystkich Władców Ognia.

Information icon Osobny artykuł: Galeria królewska

Wewnątrz pałacu królewskiego Narodu Ognia znajduje się sala, w której znajdują się portrety każdego Władcy Ognia. Każdy z nich przedstawia danego władcę w sposób, który podkreśla osiągnięcia zdobyte w trakcie jego rządów. Przykładowo, portret Azulona ukazuje go stojącego na żółwiopodobnej istocie, co jest nawiązaniem do jego osiągnięć militarnych oraz podbojów w Królestwie Ziemi oraz Plemionach Wody. Więcej portretów dawnych Władców Ognia, aż do pierwszego z nich, odkryto w 102 o.Z. w części Katakumb Smoczych Kości, które zostały zapieczętowane na rozkaz Sozina[4].

Ciekawostki[]

 • W oficjalnych angielskich źródłach używane są zarówno formy „Fire Lord”, jak i „Firelord”; każda pisownia jest akceptowalna.
 • W języku chińskim „Władca Ognia” zapisuje się jako 烈火君[38][40][41].
 • Sozin jest najdłużej panującym znanym Władcą Ognia; jego rządy trwały siedemdziesiąt osiem lat.
 • Sześcioletnie rządy Ozaia są najkrótszymi w historii Narodu Ognia[42], jest on także jedynym znanym obalonym władcą.
 • Zuko jest jedynym znanym Władcą Ognia, który abdykował ze swojej pozycji[26]; Chaeryu, Sozin i Azulon władali aż do śmierci, a Ozai został zdetronizowany.
 • Izumi jest jedynym znanym Władcą Ognia, która była kobietą.
 • Kiedy Iroh władał tymczasowo podczas nieobecności Zuko, ogłosił „Narodowy Dzień Uznania Herbaty[32].
 • Władca Ognia ma prawo wygnania obywateli z Narodu Ognia, tak jak to zrobił Ozai swojemu Zuko, gdy ten odmówił walki ze swoim ojcem podczas ich Agni Kai[34].
 • Pomimo, że wyraz „władca” jest męskoosobowy, tytuł „Władca Ognia” jest niezależny od płci.

Zoabcz też[]

Przypisy

 1. Awatar: Legenda Aanga.
 2. Legenda Korry.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 The Lost Lore of Avatar Korra (angielski), zarchiwizowane informacje z gry przeglądarkowej „Welcome to Republic City”, The Lost Lore of Avatar Korra - Fire Lord Zuko.
 4. 4,0 4,1 Komiks „Smoke and Shadow Part Two”.
 5. 5,0 5,1 5,2 The Lost Scrolls: Fire”, s. 177 w The Lost Scrolls Collection.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 5. „Cultural Diplomacy”.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, epilog.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 8. „Ancient History”.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 19. „The Companion”.
 10. 10,0 10,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 19. „A Meeting of Minds”.
 11. 11,0 11,1 Powieść „The Reckoning of Roku”, Epilog.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 Powieść „The Reckoning of Roku”, rozdział 3. „A Way Through”.
 13. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — An Urgent Request, 2023, s. 9.
 14. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — An Urgent Request, 2023, s. 4.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 49.
 16. 16,0 16,1 16,2 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 44.
 17. Awatar: Legenda Aanga”, Błąd w parametrze 2.
 18. Avatar: The Last Airbender: Legacy”, s. 11, The Hundred Year War.
 19. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 48.
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 7. „Samotny Zuko” (27/61).
 21. 21,0 21,1 Komiks „The Search Part Two”.
 22. 22,0 22,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 18. „Kometa Sozina, część 1: Król Feniks” (58/61).
 23. 23,0 23,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 21. „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang” (61/61).
 24. Komiks „The Promise Part One”.
 25. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 1. „Witaj w Mieście Republiki” (1/52).
 26. 26,0 26,1 26,2 Komentarze twórców dla odcinka „Odrodzenie”.
 27. 27,0 27,1 Avatar: The Last Airbender: Legacy”, s. 41.
 28. The Lost Lore of Avatar Aang (angielski), zarchiwizowana zawartość biblioteki online na temat serialu, The Lost Lore of Avatar Aang - Character: Fire Lord Azulon.
 29. Komiks „The Promise Part Two”.
 30. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 9. „Ostoja duchów” (48/52).
 31. 31,0 31,1 31,2 31,3 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 10. „Aftermath”.
 32. 32,0 32,1 32,2 Komiks „The Search Part One”.
 33. Komiks „Smoke and Shadow Part One”.
 34. 34,0 34,1 34,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 12. „Sztorm” (12/61).
 35. Avatar Extras dla odcinka „Awatar i Władca Ognia”.
 36. Komiks „The Rift Part One”.
 37. Cały serial Awatar: Legenda Aanga.
 38. 38,0 38,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 6. „Awatar i Władca Ognia” (46/61).
 39. Avatar: The Last Airbender: Legacy of the Fire Nation”, s. 51.
 40. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 13. „Błękitny Duch” (13/61).
 41. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 1. „Stan Awatara” (21/61).
 42. Avatar Extras dla odcinka „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang”.
Advertisement