Awatar Wiki
Advertisement

Stan Awatara jest mechanizmem obronnym. Ma on wzmacniać cię umiejętnościami i wiedzą wszystkich dawnych Awatarów. Światłość jest połączeniem twoich poprzednich wcieleń, skupiających energię w twoim ciele. Będąc w Stanie Awatara, jesteś najpotężniejszy, ale jednocześnie najbardziej bezbronny. Jeśli zginiesz w Stanie Awatara, cykl reinkarnacji zostanie przerwany. Awatarzy przestaną istnieć.

Awatar Roko do Awatara Aanga[1].
Aang in the Avatar State

Aang w Stanie Awatara.

Stan Awatara to najpotężniejsza zdolność, z której może korzystać Awatar[1]. Powstała ona, kiedy Wan permanentnie połączył się z Raavą, dotykając energii pochodzącej z portalu duchów podczas harmonijnego zrównania w roku 9829 p.Z.[2]. Stan Awatara umożliwia jego użytkownikowi skupić energię oraz wiedzę swoich poprzedników, wzmacniając swoją siłę i zyskując możliwość dokonywanie wyjątkowo potężnych i nadzwyczajnych osiągnięć magicznych[3]. Awatarzy mogą wejść w Stan Awatara nieświadomie jako odpowiedź na śmiertelne zagrożenie lub wysoki stres emocjonalny, wywołując go jako mechanizm obronny[1][4].

Opis[]

Korra in the Avatar State

Korra w Stanie Awatara.

W Stanie Awatara jego użytkownik ma dostęp do technik tkania żywiołów, których nie nauczył się jeszcze w obecnym życiu, lecz zazwyczaj nie posiada świadomej kontroli nad swoimi poczynaniami, jeżeli stan ten został wywołany instynktownie lub chwilowo, co może spowodować szkodliwe skutki dla jego otoczenia[1][5]. Awatar, który w pełni go opanował, ma świadomą kontrolę nad Stanem Awatara i może w niego wchodzić i wychodzić na życzenie[6]. Dzięki instynktownemu wejściu w ten stan Aang był w stanie zamrozić siebie i Appę w górze lodowej na sto lat za pomocą połączenia magii powietrza i magii wody[7]. Fizycznie nie postarzał się podczas wieku przebywania w lodzie[8], ze względu na stan zawieszenia, lecz przebywanie w Stanie Awatara przez tak długi czas obciążyło jego ciało.

Oczy i tatuaże Nomadów Powietrza świecą się, kiedy Awatar przebywa w Stanie Awatara[8]. Biała poświata jest wynikiem obecności Raavy w ciele użytkownika[2][9] oraz efektem połączenia poprzednich wcieleń, skupiających swoją energię w jednym organizmie[1]. Kiedy Aang mówił coś w Stanie Awatara, jego słowa brzmiały jak chór wielu różnych głosów na raz[10]. Gdy Korra przemawiała, będąc w tym stanie, jej głos łączył się z głosem Raavy[11]. Po Kryzysie Unalaqa jej głos był jedynym, który można było usłyszeć, kiedy była w Stanie Awatara[4].

Elemental tornado

Aang wszedł w Stan Awatara w swojej ostatecznej konfrontacji z Ozaiem.

Możliwe jest kontrolowanie Stanu Awatara, lecz wymaga to silnej dyscypliny duchowej oraz koncentracji. Guru Pathik próbował nauczyć Aanga kontroli, pomagając mu oczyścić czakry, lecz młody Awatar nie był w stanie odrzucić swojego przywiązania do Katary w zamian za potęgę[6]. Mędrzec Ognia Kaja poinformował Roko, aby oczyścił swój umysł podczas pierwszych prób wchodzenia w Stan Awatara, lecz przyszło mu to ciężko i początkowo nie był w stanie osiągnąć tego stanu[12]. Częstokroć Stan Awatara aktywowany jest przez zagrożenie lub obciążenie emocjonalne[13]. Aang mimowolnie wszedł w ten stan, gdy odkrył, że jego nauczyciel i przyjaciel, mnich Gyatso, został zabity przez Naród Ognia[14]; podobna sytuacja miała miejsce, gdy generał Fong zagroził życiu Katary, zatapiając ją pod ziemią[1]. W pełni kontrolując Stan Awatara, oczy Aanga świeciły się tymczasowo, zamiast przez cały czas jego trwania[10].

Awatar może być w stanie skupić w sobie specyficzną inkarnację poprzedniego wcielenia za pomocą tej zdolności. Kiedy tak się dzieje, przybiera on postać danego poprzednika. Jednakże Awatar nie jest w stanie przypomnieć sobie tego doświadczenia, ponieważ forma wcielenia całkowicie przejmuje kontrolę nad jego ciałem[15]. Aang wywołał ten efekt kilkukrotnie, wzywając postać Roko dwa razy[16][17] oraz Kyoshi raz[18]. Wygląd inkarnacji jest zmienny, ponieważ Roko pojawił się w zaawansowanym wieku, podczas gdy inni wyglądali młodo. Wygląd Awatara w momencie śmierci wydaje się nieprawdopodobny, ponieważ Aang umarł w wieku sześćdziesięciu sześciu lat, a w obliczu Korry wyglądał na dużo młodszego. Możliwe, że ludzie w świecie duchów przybierają postać, w której sami siebie widzą: odwiedzając ten wymiar, Aang widział siebie łysego i w ubiorze Nomady Powietrza, podczas gdy faktycznie był przebrany za obywatela Narodu Ognia i wyrosły mu włosy[19].

Wejście w Stan Awatara umożliwia wyzwolenie się efektom magii krwi, jak miało to miejsce w przypadku odebrania zdolności magicznych Yakone’owi przez Aanga[20].

Działanie[]

Stan Awatara posiada trzy odrębne mechanizmy, które odpowiadają za jego aktywowanie.

Instynkt[]

Kiedy Stan zostanie wywołany bez udziału Awatara, to Raava umożliwia skupienie energii, umiejętności i wiedzy poprzednich wcieleń przez ciało obecnego użytkownika, potężnie wzmacniając jego zdolności magiczne[1][2].

W ten sposób Stan działa wyłącznie, kiedy zostanie aktywowany przez instynktowną, nieświadomą reakcję jako „mechanizm obronny” na zagrożenie, które przerasta obecne możliwości wcielenia Awatara oraz w chwilach emocjonalnego stresu[21], a zwłaszcza przy silnej złości lub smutku. W takim przypadku Awatar posiada bardzo mało kontroli nad swoimi poczynaniami lub nawet wcale oraz może nie pamiętać, co się stało podczas Stanu Awatara[1], choć istnieją wyraźne wyjątki — Aang był w stanie mówić do magów piasku, kiedy skonfrontował się z nimi w sprawie losu Appy[22], a Kyoshi była świadoma tego, co robi, kiedy weszła w Stan Awatara po raz drugi i zabiła Xu Ping Ana[5].

W innym przypadku Aang instynktownie wszedł w Stan Awatara, kiedy w bliznę na jego plecach wbiła się skała podczas walki z Władcą Ognia Ozaiem[10], co odblokowało jego siódmą czakrę, uwalniając zablokowaną w niej energię[23][24] i przywróciło jego połączenie z kosmiczną energią świata[25]. Następnie pozostał w Stanie przez całą walkę[23] aż do momentu, w którym ukazał opanowanie tej zdolności i wyszedł z niej, powstrzymując się od zabicia Ozaia i nie okazując żadnych oznak zmęczenia, które zazwyczaj towarzyszyły jego wyjściom ze Stanu Awatara[26][27].

Biegłość[]

Kiedy Awatar użyje Stanu Awatara intencjonalnie, przyjmuje wiedzę i energię potrzebną włącznie do konkretnego zadania, zmniejszając zagrożenie bycia zabitym w tym stanie, co równocześnie pozwala na kontrolowanie swoich działań w momencie przypływu sił[1][23]. Dokonać może tego jedynie Awatar, który opanował Stan jako świadome narzędzie zamiast instynktownej odpowiedzi. Użytkownik zachowuje wtedy pełną kontrolę i świadomość[6]. Opanowanie tej techniki stanowi granicę stania się w pełni ukształtowanym Awatarem[27][28]

Aang po raz pierwszy ukazał biegłe wykorzystanie Stanu Awatara po swojej walce z Ozaiem, gdy jego oczy zaświeciły się na chwilę, aby przyzwać pływy potrzebne do ugaszenia pożarów niszczących krajobraz[10][23]. Wiele lat później w pełni kontrolował Stan, kiedy ścigał i pokonał Yakone’a uciekającego ze swojej rozprawy[20].

Chwilowo[]

Stan Awatara może zostać osiągnięty chwilowo, aby uzyskać nieduże wzmocnienie zamiast pełnego potencjału, który grozi przerwaniem Cyklu Awatara, jeśli Awatar zginie podczas używania go. Metoda ta nie wymaga opanowania tego stanu w pełni; Kyoshi była w stanie użyć go, kiedy nawet nie zdawała sobie sprawy, że jest Awatarem[29].

Połączenie duchowe[]

Stan Awatara pozwala Awatarowi połączyć się z niektórymi duchami. Ukazał to Aang, który w tym stanie zdołał pomóc zdenerwowanemu Duchowi Oceanu. W Stanie Awatara połączył się z La, aby obronić Północne Plemię Wody przed atakiem Narodu Ognia, gdy wszyscy magowie wody stracili swoje zdolności magiczne[30].

Słabość[]

Aang struck

Śmierć Aanga niemal nie doprowadziła do przerwania Cyklu Awatara.

Kiedy Awatar jest prawie niezniszczalny w Stanie Awatara, korzystając ze zdolności wszystkich swoim poprzedników, posiada jedynie jedną słabość: pod wpływem tego efektu uszkodzony może zostać Duch Awatara. Jeśli zginie w tym stanie, Cykl zostanie przerwany i Awatarzy przestaną istnieć[1].

Aang został śmiertelnie ranny w wyniku trafienia przez błyskawicę księżniczki Azuli, kiedy znajdował się w Stanie Awatara, przez co Duchowi Awatara groziło unicestwienie. Katara była w stanie wskrzesić Awatara za pomocą duchowej wody, którą otrzymała od Pakku[31]. Zmęczenie spowodowało, że Aang wszedł w śpiączkę na kilka tygodni, w której zabezpieczył swoje połączenie z poprzednimi wcieleniami poprzez spotkania z czterema ostatnimi poprzednikami[32]. Jednakże jego Stan Awatara powrócił dopiero po dłuższym czasie[10][25].

Inną wadą Stanu Awatara jest nadwyrężenie, przez jakie przechodzą mniej doświadczeni Awatarzy. Przed nauką u guru Pathika[6] Aang często wychodził z tego stanu, czując się przytłoczony tym, co robił w trakcie[1]. Ponadto użycie Stanu, przynajmniej w nadzwyczajnych przypadkach, może odcisnąć swoje piętno na organizmie Awatara i na przykład skrócić czas życia; Aang spędził sto lat zamknięty w górze lodowej w Stanie Awatara, co wpłynęło na jego przyspieszoną śmierć w wieku sześćdziesięciu sześciu lat[33].

Stan Awatara może również zostać wywołany siłą poprzez zagrażanie życiu Awatara, zarówno z jego własnej woli, jak i przez kogoś innego, przez co wyższe są szanse na przerwanie tym samym Cyklu. Czerwony Lotos chciał do tego doprowadzić, wykorzystując tę słabość poprzez otrucie Korry rtęcią, która mocno osłabiła ją i wprowadziła w Stan Awatara, z którego nie mogła wyjść ze względu na obecność metalu w organizmie[4].

Historia użycia[]

Wan[]

 • W 9829 p.Z., około dziesięciu tysięcy lat przed erą Korry, Wan stworzył Stan Awatara, poprzez połączenie się z Raavą, kiedy dotknął gejzeru energii z południowego portalu duchów w czasie harmonijnego zrównania. Wykorzystał nową moc do pokonania Vaatu i przywrócenia równowagi na świecie[2].
 • Wan wszedł w Stan Awatara, aby interweniować pomiędzy ścierającymi się armiami[2].

Szeto[]

 • W pewnym momencie swojego życia Szeto wszedł w Stan Awatara, aby wywołać erupcję czterech wulkanów, tkając wypływającą z nich lawę[1].

Yangchen[]

 • Yangchen instynktownie użyła Stanu Awatara w walce z Generałem Old Ironem, aby uratować pobliskie miasto ludzi przed zniszczeniem[34].
 • Podczas badania Projektu Jednomyślność na Wielkiej Wyspie Shimsom, aby wraz z „Mamą” z Porządku Białego Lotosu zrozumieć pochodzenie nienaturalnych zagłębień w ziemi[35].
 • W pewnym momencie swojego życia Yangchen weszła w Stan Awatara na równinie nieopodal Yaoping, kiedy ćwiczyła magię powietrza, powodując silne wiatry, które niemal nie wyrwały drzew razem z korzeniami[1][36].

Kuruk[]

 • Kuruk wszedł w Stan Awatara po raz pierwszy na niewielkiej, niezamieszkałej wyspie; doprowadził tam do zniszczenia wyspy i omal nie zabił swoich przyjaciół[3].
 • Kuruk użył pełnej mocy Stanu Awatara, aby zniszczyć mrocznego ducha[37].
 • W pewnym momencie swojego życia Kuruk wszedł w Stan Awatara, aby wywołać gigantyczną falę, która popchnęła jego tratwę[1].

Kyoshi[]

 • Kyoshi użyła połączenia Stanu Awatara i swojej czystej siły, aby wznieść kawałki dna morskiego w walce z Tagaką; jej oczy świeciły się jedynie przez chwilę i nie weszła w pełni w Stan[29].
 • Kyoshi pierwszy raz weszła w Stan Awatara, kiedy Jianzhu zabił Kelsanga, kiedy ten próbował bronić dziewczynę przed Mędrcą Ziemi. Nieświadomie uniosła się w powietrzu, oderwała kawałek góry i wyrwała drzewa z korzeniami, przypadkowo niszcząc również ciało swojego mentora[38].
 • Kyoshi weszła w Stan Awatara podczas pojedynku z Xu Ping Anem, przywódcą Żółtych Karków. Była w stanie z nim rozmawiać i zachowała kontrolę oraz świadomie postanowiła go zabić[5].
 • Kyoshi weszła w Stan Awatara w herbaciarni w Wiosce Qinchao po spotkaniu z Jianzhu oraz Yunem. Jej oczy zaświeciły się na chwilę, pozwalając jej przyzwać energię potrzebną do powstrzymania całkowitego zapadnięcia się budynku, w którym się znajdowała, do czasu opuszczenia go przez wszystkich ludzi wewnątrz[39].
 • Kyoshi weszła w Stan Awatara pod koniec pojedynku z Yunem, aby wydobyć wystarczająco dużo wody ze studni pod posiadłością Awatara, by być w stanie uleczyć rany Rangi[40].
 • Kyoshi weszła w Stan Awatara w bitwie z Chinem Wielkim. Dzięki chwilowemu przypływowi sił była w stanie oddzielić swój dom od kontynentu. Za pomocą magii ziemi oderwała półwysep od reszty Królestwa Ziemi, wydobyła lawę z podziemi i odepchnęła nowo utworzoną wyspę w kierunku otwartego morza, w międzyczasie odpychając armię China podmuchami wiatru. W ten sposób utworzyła Wyspę Kyoshi[18].
 • W pewnym momencie swojego życia Kyoshi weszła w Stan Awatara, aby unieść w powietrze dwie gigantyczne rzeźby kretoborsuków[1].

Roko[]

 • Roko wszedł w Stan Awatara podczas nauki opanowywania go w dniu zimowego przesilenia wewnątrz Świątyni Ognia. Awatar utknął w tym stanie i nieświadomie zniszczył światynię[12].
 • Roko chwilowo wszedł w Stan Awatara podczas konfrontacji z Władcą Ognia Sozinem w jego pałacu[19].
 • Roko wszedł w Stan Awatara, próbując ratować swoją wyspę przed zniszczeniem przez erupcję wulkanu[19].

Aang[]

Przed 99 o.Z.[]

 • Aang wszedł w Stan Awatara, aby uratować Appę i siebie przed utopieniem po wpadnięciu do oceanu. Oboje zostali zamknięci w bąblu powietrza, który wkrótce zamarzł i stał się górą lodową[7]. Aang pozostał w Stanie Awatara do czasu aż został uwolniony z lodu sto lat później[8].

Zima 99 o.Z.[]

 • Aang wszedł w Stan Awatara, aby ocalić się przed kolejnym wpadnięciem do wody i w celu powstrzymania Zuko. Stworzył trąbę wodną, za pomocą której wzniósł się ponad okręt[41].
 • Aang później wszedł w Stan Awatara po ujrzeniu szkieletu swojego dawnego mentora, mnicha Gyatso. W swoim żałobnym stanie wywołał potężne wiatry, które zniszczyły otoczenie. Podczas tego wydarzenia okazało się, że wizerunki poprzednich Awatarów, takie jak rzeźby i malowidła, reagują na Stan Awatara nawet na dystans i świecą się w podobny sposób, jak przedstawiony Awatar[14].
 • Kiedy Aang ujrzał Roko w świątyni ognia, Roko pomógł mu i jego przyjaciołom, przejmując ciało Aanga i aktywując wulkan znajdujący się pod budynkiem[17].
 • Aang prawie wszedł w Stan Awatara, kiedy opowiadał Katarze o tym, jak miał zostać oddzielony od mnicha Gyatso[7].
 • Aang wszedł w Stan Awatara po uratowaniu Sokki i rybaka, wyciągając ich z morza i zabierając wszystkich do oka cyklonu[7].
 • Podczas Oblężenia Północy Aang połączył moc Stanu Awatara z Duchem Oceanu, kiedy wszyscy magowie wody stracili swoje moce, i zniszczył flotę ognia oblegającą miasto[30].

Wiosna 100 o.Z.[]

 • Aang wszedł w Stan Awatara, kiedy generał Fong zatopił Katarę w ziemi, aby aktywować Stan siłą. Kiedy Aang niezamierzenie atakował generała, jego strażników oraz fortecę, duch Awatara Roko zabrał go do świata duchów i wyjaśnił działanie Stanu Awatara, gdzie chłopiec ujrzał swoich poprzedników korzystających z tej mocy[1].
 • Aang wszedł w Stan Awatara, kiedy był wściekły na grupę magów piasku za porwanie Appy. Duża kula powietrza uniosła go ponad ziemię, lecz Katara złapała go za rękę, pociągnęła do siebie i przytuliła[22].
 • Podczas bitwy w Ba Sing Se, Aang porzucił ziemskie przywiązanie do Katary, aby zyskać kontrolę nad Stanem Awatara. Gdy osiągnął Stan, został trafiony przez piorun Azuli i stracił dostęp do tej mocy[42].

Lato 100 o.Z.[]

 • Aang został trafiony w ranę po błyskawicy na plecach podczas walki z Królem Feniksem Ozaiem, co otworzyło jego czakrę i przywróciło Stan Awatara. Zebrał wtedy wszystkie cztery żywioły w postaci kuli wokół siebie i poruszał się z nadludzką szybkością oraz był w stanie przebić się przez przeszkody podczas pościgu za swoim przeciwnikiem. Kula żywiołów służyła mu do ataków i do obrony oraz zapewniała stały dostęp do każdego żywiołu. Po walce Aang ponownie użył Stanu Awatara, aby ugasić pożary w Lesie Wulong poprzez podniesienie chwilowo poziomu morza[10].

Po wojnie stuletniej[]

 • Podczas konfrontacji z Władcą Ognia Zuko w Yu Dao Aang wszedł w Stan Awatara, zamierzając spełnić obietnicę zabicia swojego przyjaciela w wypadku, kiedy zaczął przypominać Ozaia, lecz został wyciągnięty z tego stanu przez Katarę[43].
 • Podczas bitwy o Yu Dao Aang wszedł w Stan Awatara, aby powstrzymać armie Króla Ziemi i Narodu Ognia przed dotarciem do miasta, tworząc wokół niego wielką szczelinę. Wywołał wtedy również kulę żywiołów przypominającą tę z walki z Ozaiem[44].
 • Aang wszedł w Stan Awatara podczas bitwy z Generałem Old Ironem — raz, by zniszczyć rafinerię, drugi w środku samej walki oraz trzeci raz, aby ochronić Toph przed zranieniem przez ducha[45].
 • Aang wszedł w Stan Awatara pod koniec walki z Liling w Mieście Rybożurawia, aby odebrać jej zdolności magiczne, lecz został przekonany, żeby tego nie robić[46].
 • Aang wszedł w Stan Awatara chwilowo dwa razy, aby pokonać Yakone’a i odebrać jego zdolności magiczne[20].

Korra[]

170 o.Z.[]

 • Korra weszła w Stan Awatara po odzyskaniu swojej magii dzięki pomocy ducha Awatara Aanga. Uniosła się ponad ziemię na trąbie powietrza i wytworzyła fale powietrza, ognia oraz ziemi wokół siebie, a następnie wywołała dużą falę z oceanu i uderzyła nią o klif[47].
 • Korra weszła w Stan Awatara, aby przywrócić zdolności magiczne Lin Beifong, które odebrał jej Amon[47].

171 o.Z.[]

 • Korra weszła w Stan Awatara, aby wygrać wyścig ujeżdżania powietrza z dziećmi Tenzina, na co mężczyzna zareagował upomnieniem, że nadużywa tej zdolności[48].
 • Korra weszła w Stan Awatara podczas potyczki z mrocznym duchem w Południowym Plemieniu Wody[48].
 • Korra weszła w Stan Awatara próbując uwolnić się z uścisków mrocznych duchów w trakcie swojej próby otwarcia uśpionego portalu duchów na biegunie południowym[49].
 • Korra weszła w Stan Awatara, aby przebić blokadę Północnego Plemienia Wody w Południowym Plemieniu Wody[50].
 • Korra weszła w Stan Awatara po potyczce z mrocznym duchem podczas podróży do Narodu Ognia[51].
 • Korra chwilowo weszła w Stan Awatara, kiedy obudziła się po oczyszczeniu duchowym w wiosce Bhanti[2]
 • Korra aktywowała w Stan Awatara, kiedy weszła do świata duchów z Jinorą[52].
 • Korra weszła w Stan Awatara w świecie duchów, aby otworzyć północy portal duchów[53].
 • Korra weszła w Stan Awatara w świecie duchów w walce z Vaatu podczas harmonijnego zrównania, aby uniemożliwić mu połączenie się z Unalaqiem oraz uwięzić go w Drzewie CZasu[11]
 • Korra weszła w stan Awatara w obu światach kilka razy podczas walki z nowo powstałym Mrocznym Awatarem, który również znajdował się w Stanie Awatara[11].
 • Korra weszła w Stan Awatara w świecie duchów, kiedy odzyskała Raavę niedługo przed zakończeniem harmonijnego zrównania[54].
 • Korra weszła w Stan Awatara, próbując oczyścić pnącza duchów, które porastały Miasto Republiki[55].
 • Korra została wprawiona w Stan Awatara po zatruciu przez Zaheera, kiedy mężczyzna próbował zabić Awatar i zakończyć Cykl Awatara[4].

174 o.Z.[]

 • Korra chwilowo weszła w Stan Awatara po usunięciu pozostałości po rtęci ze swojego organizmu i odzyskaniu połączenia z Raavą[56].
 • Korra weszła w Stan Awatara podczas pojedynku z Kuvirą, lecz straciła kontrolę i wyszła z niego, kiedy ujrzała halucynację samej siebie[57].
 • Korra weszła w Stan Awatara, tkając energię wewnątrz bąbla stworzonego przez pnącza duchów, aby uratować uwięzione w nim dusze Jinory, Ryu oraz kilku turystów[58].
 • Korra weszła w Stan Awatara, aby zastraszyć Baatara juniora, by wyjawił sekrety działa energetycznego Kuviry, lecz wyszła z niego, kiedy mężczyzna domyślił się, że blefuje[59].
 • Korra weszła w Stan Awatara, kiedy wykonywała atak magią powietrza przeciwko wielkiemu mechowi Kuviry w celu przewrócenia go[60].
 • Korra weszła w Stan Awatara podczas drugiego ataku na gigantycznego mecha, by zwiększyć swoją prędkość i uniknąć promieni energii[61].
 • Korra weszła w Stan Awatara i tkała energię z promienia wystrzelonego przez działo Kuviry, tworząc tym samym nowy portal duchów[61].
 • Korra weszła w Stan Awatara, aby zastraszyć Wonyonga Keuma i jego robotników, by opuścili okolice nowego portalu duchów[62].
 • Korra weszła w Stan Awatara, próbując walczyć z Triadą Potrójnej Groźby, ale opuściła go, kiedy Tokuga zagroził, że Asami umrze, jeśli nie spełni jego wymagań[63].

Ciekawostki[]

 • Stan Awatara posiadał prostsze działanie w niewyemitowanym odcinku pilotażowym; Aang naraził się na niebezpieczeństwo, aby go aktywować i mógł wyjść na zawołanie. W ostatecznej wersji serialu idea Stanu Awatara jest dużo bardziej złożona, ponieważ Awatar nie rodzi się z opanowanym Stanem oraz aktywuje się on tylko w przypadkach prawdziwego zagrożenia lub silnych emocji.
 • Zatrzymanie Stanu Awatara w jego instynktownej postaci prawdopodobnie nie ukazuje pełnej biegłości w zdolności, lecz umiejętność chwilowego opanowania Stanu oraz możliwości nieco luźniejszego wejścia i wyjścia z niego. Aang powstrzymał ten stan kilkukrotnie, najpierw w Południowej Świątyni Powietrza po usłyszeniu ciepłych słów od Katary, a później w odcinku „Sztorm” jego strzałki zapaliły się chwilowo. W odcinku „Pustynia” powstrzymał Stan Awatara, kiedy Katara go złapała, a podczas ostatecznej walki z Ozaiem opanował się i nie zabił swojego przeciwnika. Komiks The Promise wspiera tę teorię, ponieważ Aang wchodzi tam w Stan Awatara, aby powstrzymać Zuko, lecz wychodzi z niego, kiedy Katara przypomina mu, że może pożałować swoich decyzji.
 • Aang wykazał niewielką lub brak wspomnień o tym, co robił podczas używania Stanu Awatara wiele razy, ale kilkukrotnie rozumiał, co robi i był świadom swojego otoczenia, na przykład, kiedy słowa Katary wystarczyły, aby zatrzymać Stan.
 • Inspiracją dla światła podczas Stanu Awatara było jedno z ulubionych anime twórców, „FLCL”.
 • Aang wszedł w „stały” Stan Awatara dziewięć razy w „Legendzie Aanga” i tylko raz chwilowo. „Stały” Stan Awatara osiągnął dwa razy w The Promise; dwukrotnie wszedł w chwilowy Stan Awatara w „Legendzie Korry”.
 • Kiedy Aang wszedł w Stan Awatara w Południowej Świątyni Powietrza rzeźby i malowidła Awatarów na całym świecie zaświeciły się, zapowiadając powrót Awatara. Mechanizm tego działania pozostaje niewyjaśniony i, co dziwne, Aang był w tym stanie przez sto lat w górze lodowej i posągi nigdy się nie zaświeciły.
 • Światło Stanu Awatara przypomina białą aurę, która otaczała Wana, gdy tymczasowo złączył się z Raavą.

Przypisy

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 1. „Stan Awatara” (21/61).
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 8. „Początki, część 2” (20/52).
 3. 3,0 3,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 10. „The Spirit”.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 13. „Jad Czerwonego Lotosu” (39/52).
 5. 5,0 5,1 5,2 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 27. „Dues”.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 19. „Guru” (39/61).
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 12. „Sztorm” (12/61).
 8. 8,0 8,1 8,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 1. „Chłopiec w górze lodowej” (1/61).
 9. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 7. „Początki, część 1” (19/52).
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 21. „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang” (61/61).
 11. 11,0 11,1 11,2 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 13. „Nadejście mroku” (25/52).
 12. 12,0 12,1 Gra przeglądarkowa i komiks „Escape from the Spirit World”, Roko.
 13. Awatar: Legenda Aanga
 14. 14,0 14,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 3. „Południowa Świątynia Powietrza” (3/61).
 15. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 13. „Spiritual Exercises”.
 16. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 16. „Dezerter” (16/61).
 17. 17,0 17,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 8. „Zimowe przesilenie, część 2: Awatar Roko” (8/61).
 18. 18,0 18,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 5. „Dzień Awatara” (25/61).
 19. 19,0 19,1 19,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 6. „Awatar i Władca Ognia” (46/61).
 20. 20,0 20,1 20,2 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 9. „Z przeszłości” (9/52).
 21. Avatar Extras dla odcinka „Zimowe Przesilenie, część 2: Awatar Roko”.
 22. 22,0 22,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 11. „Pustynia” (31/61).
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 Komentarze twórców dla odcinka „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang”.
 24. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 1. „Przebudzenie” (41/61).
 25. 25,0 25,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 10. „Dzień Czarnego Słońca, część 1: Inwazja” (50/61).
 26. Avatar Extras dla odcinka „Powrót Awatara”.
 27. 27,0 27,1 Avatar Extras dla odcinka „Stan Awatara”.
 28. Avatar Extras dla odcinka „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang”.
 29. 29,0 29,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 7. „The Iceberg”.
 30. 30,0 30,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 20. „Oblężenie Północy, część 2” (20/61).
 31. Błąd w parametrze 1.
 32. Gra przeglądarkowa i komiks „Escape from the Spirit World”.
 33. The Lost Lore of Avatar Korra (angielski), zarchiwizowane informacje z gry przeglądarkowej „Welcome to Republic City”.
 34. Komiks „The Rift Part Two”.
 35. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 32. „Traces”.
 36. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 15. „Interlude: Survival”.
 37. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 24. „Lost Friends”.
 38. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 11. „The Inheritance”.
 39. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 31. „The Return”.
 40. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 26. „Home Again”.
 41. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 2. „Powrót Awatara” (2/61).
 42. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 20. „Rozdroża przeznaczenia” (40/61).
 43. Komiks „The Promise Part One”.
 44. Komiks „The Promise Part Three”.
 45. Komiks „The Rift Part Three”.
 46. Komiks „Imbalance Part Three”.
 47. 47,0 47,1 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 12. „Koniec gry” (12/52).
 48. 48,0 48,1 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 1. „Zbuntowany duch” (13/52).
 49. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 2. „Południowe światła” (14/52).
 50. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 4. „Wojny domowe, część 2” (16/52).
 51. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 5. „Rozjemcy” (17/52).
 52. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 9. „Przewodnik” (21/52).
 53. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 10. „Nowa era duchowa” (22/52).
 54. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 14. „Światło w mroku” (26/52).
 55. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 1. „Łyk świeżego powietrza” (27/52).
 56. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 4. „Wezwanie” (43/52).
 57. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 6. „Bitwa o Zaofu” (45/52).
 58. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 9. „Ostoja duchów” (48/52).
 59. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 11. „Gambit Kuviry” (50/52).
 60. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 12. „Dzień kolosa” (51/52).
 61. 61,0 61,1 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 13. „Ostatnia bitwa” (52/52).
 62. Komiks „Wojna o wszystko, tom 1”.
 63. Komiks „Wojna o wszystko, tom 2”.
Advertisement