Awatar Wiki
Advertisement
URN icon

Rada Zjednoczonej Republiki była organem zarządzającym Zjednoczoną Republiką Narodów do początku 171 o.Z. Było to zgromadzenie dyskusyjne złożone z przedstawicieli Królestwa Ziemi, Narodu Ognia, Nomadów Powietrza oraz zarówno Północnego, jak i Południowego Plemienia Wody. Rada omawiała sprawy rządowe i polityczne w Ratuszu, a także pełniła funkcję organu dowodzenia Zjednoczonych Sił. Rada pełniła również funkcję sędziego i ławy przysięgłych w przypadku ważnych procesów. Jednak po tym, jak rewolucja antymagiczna udowodniła, że Rada była wadliwa w swoim składzie i niezdolna do sprostania wyzwaniom nowych ruchów politycznych, rozwiązała się na rzecz demokratycznych wyborów pierwszego prezydenta Zjednoczonej Republiki.

Advertisement