Awatar Wiki
Advertisement

Cztery narody, jak i Miasto Republiki mają swoje własne metody egzekwowania prawa wyznaczanego przez unikalne systemy sądownicze. Mimo, że te osobne państwa mogą mieć różne standardy i zasady, wszystkie utrzymują ten sam cel, jakim jest utrzymanie pokoju na swoich ziemiach.


Plemiona Wody[]

Szef Arnook

Naród Wody jest podzielony na trzy części, każda część jest całkowicie niezależna od innych. Dlatego też, podczas gdy północne i południowe plemiona wody mają różne systemy sądownicze, plemię na bagnach nie posiada systemu egzekwowania prawa.Po atakach na magów wody dokonywanych przez Jeźdźców z Południa, system polityczny Południowego Plemienia Wody szybko stał się chaotyczny. Formalny system sądowy nie został stworzony w najbliższej przyszłości po tym wydarzeniu. Jeszcze przed przybyciem Avatara Aanga do jedynej pozostałej wsi w 99 ASC, wszyscy mężczyźni opuścili południowe plemię by wspierać Królestwo Ziemi w stuletniej wojnie. Sokka, który był jeszcze nastolatkiem, teraz odpowiadał za mieszkańców, karząc ze wszystkimi problemami zgłaszać się do niego, co oznacza, że był tym, który oceniał zasady wsi i określał konsekwencje za ich łamanie. Sokka miał również możliwość, aby wygnać kogoś, kto zagrażał wsi.Jedyną znaną osobą, która była wygnana był Aang, o czym Sokka powiedział, że to dlatego że Awatar miał coś wspólnego z Narodem Ognia, ale decyzja została podięta przez jego paranoię.


Królestwo Ziemi[]

Plik:200px-Jet brainwashed.png

Dai Li wykonują pranie mózgu

Dai Li stało się główną siłą regulującą prawo i granice miasta w wielkim sekrecie przewodził im Long Feng. Po swojej śmierci 50- Król Ziemi; pozostawił cztero-letniego Kueia jako prawowitego przywódcę królestwa, ale ponieważ nie był on w stanie wykonywać tego obowiązku z powodu na młody wiek, Long Feng został mianowany jego "doradcą", co dało mu kontrolę nad Ba Sing Se i Królestwem Ziemi. Dai Li, na polecenie Long Fenga, uchwalało przepisy, które musiały być przestrzegane. Nikomu w murach Ba Sing Se nie wolno było mówić o wojnie, więc większość ludzi nie miała o niej pojęcia i uważała że żyją w czasach pokoju. Sam Kuei nie wiedział, i za wszelką cenę nie mógł zostać poinformowany o stuletniej wojnie, kara za złamanie tego prawa była ciężka. Pranie mózgu było powszechną metodą wyciszania plotek i kontrolowania obywateli, którzy działali wbrew prawu.


Naród Ognia[]

Plik:200px-Suki imprisoned.png

Suki w więzieniu Narodu Ognia

Podczas stu lat wojny, Naród Ognia pojmał wielu jeńców wojennych. Wydaje się, że przywódcy grup i oddziałów walczących w czasie wojny przeciwko Narodowi Ognia, tak jak Hakoda, zostali uwięzieni w więzieniu o zaostrzonym rygorze, znanym jako Wrząca Skała, podobnie jak inni niebezpieczni przestępcy. Inni jeńcy wojenni były zazwyczaj wysyłani do więzień przystosowanych do przetrzymywania różnych magów, gdzie mieli niewielkie szanse na ucieczkę. Na przykład Tyro i jego współtowarzyszy magów ziemi uwięziono na pokładzie statku wykonaego z metalu, oczywiście bez żadnej ziemi w pobliżu. Hama, z drugiej strony, została wysłana do więzienia specjalnie wykonanego dla magów wody. Zdrajcy kraju, w tym Iroh i Ozai, byli zazwyczaj wysyłani do więzienia w pobliżu stolicy narodu Ognia.


Miasto Republiki[]

Plik:200px-Triple Threat Triad headquarters.png

Siedziba organizacji przestępczej

Podziemne triady są niesławnymi obywatelami Miasta Republiki. Organizacje te, do których mogą dostać się tylko magowie, wykorzystują swoje umiejętności do wyłudzania characzu, w szczególności od nie-magów. Triada Potrójnej Groźby, na przykład, składa się z maga wody, ziemi i maga ognia którzy zastraszenia nie-magicznych obywateli Miasta Republiki by wymusić na nich swoją wolę . Triada działa w centrali, która służy jako główna baza operacyjna. Działalność przestępcza tych grup to silne cele lokalnej policji. Ponadto, triady te prowadzą wojny gangów i znane są z zatrudniania magów do uczestnictwa w walkach w celu uzyskania przewagi nad innymi gangami.

Advertisement