Awatar Wiki
Advertisement

Wśród czterech narodów oraz w Zjednoczonej Republice Narodów stosuje się różne metody egzekwowania prawa, wykorzystywane przez ich unikalne systemy sądownicze. Chociaż te organy ścigania mają różne standardy i prowadzą osobną politkę, ich wspólnym celem jest zachowanie porządku na ich własnych terytoriach.

Nomadowie Powietrza[]

Cywilizacja Nomadów Powietrza jako jedyna nie posiadała oficjalnego systemu sądowniczego. Był to najbardziej pokojowy lud na świecie i uważali życie sa święte. Pod koniec trzeciego wieku przed Zagładą marginalizowali, hańbili i wypędzali przestępców, zamiast ich więzić lub karać cieleśnie, jeśli dokonali wielkiej szkody innej osobie. Ówcześnie, jeśli Nomada Powietrza kogoś zabił, został uznany za nieczystego i oddzielony od czystych duchowo we wszystkich aspektach kultury, włączając pośmiertne ewidencje i zapiski; imiona nieczystych Nomadów był uznawane za te gorszego sortu. Takie metody stosowano wobec wszystkich, którzy dokonali zabójstwa, niezależnie czy było to bezpośrednie czy pośrednie[1].

Niektórzy Nomadowie nie byli skłonni do życia wśród surowych morałów ich społeczeństwa; jedną z nich była Jesa, która wyemigrowała do Królestwa Ziemi, gdzie wiodła życie przestępcy. Pozostali Nomadowie Powietrza nie próbowali jej nigdy pochwycić, lecz zamiast tego używali jej jako postaci haniebnej i przestrogi dla innych[2].

Przestępstwa bez przemocy nie były karane więzieniem. Strony takiej sprawy stawały przed sądem starszego mnicha, gdzie ofiara mogła przedstawić sprawę i wyjaśnić, w jaki sposób została poszkodowana, a sprawca miał szansę przeprosić i przedstawić metodę rekompensaty. Starszy mnich był wtedy odpowiedzialny za przeprowadzenie między nimi rytuału pojednania i oczyszczenia powietrza, w którym wykorzystywano głównie magię powietrza, jednak inne rodzaje magii mogły zostać włączone w rytuał, jeżeli jedna ze stron nie należała do Nomadów Powietrza. Miało to na celu przywrócenie równowagi duchowej oraz w społeczności. Następnie przeprowadzano rekompensatę dla ofiary. Taki system radzenia sobie z przestępstawami bez przemocy zastosowano również w Narodzie Powietrza[3].

Plemię Wody[]

Arnook

Arnook został wodzem Północnego Plemienia Wody w 80 o.Z.

Plemię Wody podzielone jest na trzy niezależne od siebie części. Północne i Południowe Plemię posiadają odmienne systemy sądownicze, natomiast Bagienne Plemię nie ma znanego systemu.

Północne Plemię Wody[]

Wódz plemienia jest równocześnie głową systemu sądowniczego w Północnym Plemieniu Wody i jest odpowiedzialny za walkę z przestępczością, interpretację praw oraz prowadzenie rozpraw. Ma on całkowitą władze nad całym systemem i może naginać prawa wedle własnego uznania. Rada może mu doradzać oraz pomagać w prowadzeniu decyzji.

Jedyne znane prawa Północnego Plemienia dotyczą sytuacji kobiet w społeczeństwie. Tradycyjne prawo ograniczało ich wolność, zabraniając im uczenia się ofensywnej magii wody, a także zmuszało dziewczęta do wychodzenia za mąż młodo. Podobnie, mężczyźni nie mogli uczyć się uzdrawiania od kobiet[4]. Większość kobiet sztywno trzyma się tych praw, a więc skutki złamania ich nie są do końca znane. Kiedy Awatar Aang został przyłapany na nauczaniu Katary magii wody, jego mistrz, Pakku, zabronił pojawiać mu się na kolejnych zajęciach, jednak para nie została pojmana czy przedstawiona przed sądem[5].

Do roku 171 o.Z. prawa ograniczające kobietom możliwość wyboru partnerów oraz nauki walki magią wody zostały zniesione; Eska była uzdolniona w bitwie oraz zmusiła Bolina do zaręczyn.

Południowe Plemię Wody[]

Sokka banishes

Sokka wykorzystał swoją władzę, by wygnać Aanga.

Z powodu ataków na plemię ze strony Najeźdźców z Południa, system polityczny Południowego Plemienia Wody szybko zdezorganizował się. Władza sądowicza nie została podjęta w najbliższej przyszłości. Doczasu przybycia Awatara Aanga do jedynej ocalałej wioski plemienia w 99 o.Z., wszyscy mężczyźni opuścili dom, by wspomóc Królestwo Ziemi w wojnie stuletniej. Sokka, który wciąż był nastolatkiem, stał się tymczasowym liderem wioski aż do powrotu ojca. Mieszkańcy odpowiadali przed nim, więc do niego należało ustalanie praw oraz konsekwencji ich złamania. Sokka miał też możliwość wygnania osób z wioski. Jedyną znaną wypędzoną osobą był Aang, którego nastolatek oskarżył o współpracę z Narodem Ognia[6].

Południowe Plemię Wody znacznie się rozwinęło od zakończenia wojny stuletniej, zarówno w zakresie populacji, jak i władzy, a także stworzyło później złożony system sądowniczy[7]. Pod wodzą Unalaqa wprowadzono karę śmierci za zdradę oraz próbę morderstwa[8].

Królestwo Ziemi[]

Zobacz też: Organy ścigania w Królestwie Ziemi.

Ze względu na słaby rząd centralny i wysoki poziom autonomii lokalnej Królestwo Ziemi nie posiada jednolitego kodeksu prawnego. Każda miejscowość ma własny spis praw, a system sądowniczy różni się w zależności od regionu, gdzie władzę sądowniczą sprawują lokalni władcy lub sędziowie[9].

Ba Sing Se[]

Dawniej, na początku ery Awatar Kyoshi, władze sądowniczą Ba Sing Se sprawowali liczni sędziowie, którzy byli odpowiedzialni za własne gmachy sądu. Jeden z nich znajdował się siedem przecznic od Loongkau w zewnętrznym pierścieniu. Kyoshi wtargnęła do kryjówki Triady Złotego Skrzydła i kazała im stawić się w najbliższym sądzie na rozprawę[10].

Prawie trzydzieści lat później wybuchło wielkie i tragiczne powstanie przeciwko ówczesnemu Królowi Ziemi. Warstwa chłopska była niezadowolona z braku zaangażowania władcy w ochronę ludności, kiedy Chin Zdobywca przejął prawie całe państwo. Awatar Kyoshi stworzyła elitarną grupę magów ziemi, znanych jako Dai Li, w celu zażegnania powstania, a także dla ochrony powszechnej populacji w przyszłości[11].

Jet brainwashed

Dai Li przeprowadzili pranie mózgu Jeta.

Pod przywództwem Wielkiego Sekretarza Long Fenga, Dai Li stali się głównym organem ścigania w Niezdobytym Mieście. Kiedy zmarł 51. Król Ziemi i władzę odziedziczył czteroletni Kuei, ze względu na młody wiek księcia faktyczną władzę w Ba Sing Se i równocześnie Królestwie Ziemi sprawował Long Feng[12].

W czasie władzy Long Fenga, Dai Li zaprowadzili nowe surowe zasady i porządki w mieście. Nikt nie mógł rozmawiać o wojnie wewnątrz murów Ba Sing Se[13], a Kuei nie mógł pod żadnym pozorem dowiedzieć się o trwającym sto lat konflikcie[14]. Kary za nieprzestrzeganie tych praw były surowe, a pranie mózgu stało się powszechną metodą uciszania obywateli[13].

Long Feng imprisoned

Long Feng był przetrzymywany w jednej z cel więziennych w Pałacu Królewskim Królestwa Ziemi.

Zanim rozpoczęto wykorzystywanie prania mózgu, przestępców trzymano w więzieniach. Kuei skazał Long Fenga na bezterminowe uwięzienie, kiedy dowiedział się o jego konspiracji[14]. Cele więzienne w Pałacu Królewskim były niezadbane, w przeciwieństwie do komnat więziennych w Omashu[15]. Były one także wykonane z metalu, aby zapobiec wydostaniu się magów ziemi z więzienia, chociaż takowe cele stały się coraz mniej użyteczne wraz z wynalezieniem i rozprzestrzenieniem magii metalu przez Toph Beifong.

Ba Sing Se zostało wkrótce zdobyte przez księżniczkę Azulę[16] i żołnierze Narodu Ognia zostali wprowadzeni na tereny Królestwa Ziemi[17], w tym w stolicy[18], przez co miasto poddano systemom sądowniczym Narodu Ognia, jednak wkrótce wyzwolił je Porządek Białego Lotosu[19].

W roku 171 o.Z. Ba Sing Se było pod rządami Królowej Ziemi Hou-Ting[20], która wykorzystywała Dai Li do porywania nowych magów powietrza w mieście i wcielania ich do swojej armii powietrza. Porwane osoby przetrzymywane były pod ziemią w świątyni Królowej Ziemi, gdzie byli zmuszani do surowych treningów, podczas których mieli atakować siebie nawzajem, jednocześnie chroniąc się przed atakami magów ziemi. Nieprzestrzegający tego rygoru magowie powietrza byli wrzucani do izolatki nazywanej lochem. Dezercja z armi wiązała się z karą śmierci, czego nie mogły uniknąć nawet dzieci wcielone do oddziału[21].

Miasto popadło w anarchię, kiedy Zaheer zamordował królową Hou-Ting[22].

Omashu[]

Omashu prison

Kuriozalnie komfortowe komnaty więzienne Omashu w Pałacu Królewskim zawierały wygodne łóżka.

Najwyższą pozycję sądowniczą w Omashu sprawuje król. Szczycąc się niekwestionowanym autorytetem w całym mieście, król sprawuje kontrolę nad większością miejskich systemów egzekwowania prawa. Decyduje o zasadach miasta i kieruje policją oraz dowodzi wojskowymi obrońcami miasta[23]. W mieście nie odbywają się rozprawy, a zamiast tego przestępców przedstawia się w obliczu króla w jego pałacu, gdzie kara ustalana jest przez władze. Ponieważ w Omashu nie ma rozpraw, oczekujący na werdykt ludzie zostają uwięzieni. Jako część pałacu, komnaty więzienne są starannie udekorowane, czyste i umeblowane. Mają łóżka, stoły, dywany, krzesła i inne meble, które pozwalają na przetrzymywanie wielu więźniów na raz. Dawniej była tam też brzydka komnata, która została wyremontowana[15].

Jedynym znanym prawem Omashu jest ochrona mienia miejskiego i prywatnego, włączając złożoną infrastrukturę tutejszego systemu dostawczego. Wyrządzanie szkód dowolnej własności jest zakazane i uważane za poważne przestępstwo. Gdy Drużyna Awatara dokonała takowego, Aang musiał przejść trzy wyzwania dla ówczesnego króla, Bumiego, albo jego przyjaciele zostaliby żywcem pokryci wiecznie rosnącym kryształem, znanym jako jenamit[15].

Wioska Chin[]

Wioska Chin znana jest z niecodziennego systemu sądowego i barbarzyńskich stylów egzekwowania prawa. Przywódcą rządu jest burmistrz wioski, który posiada absolutną władzę nad sądem. Taka osoba może dowolnie naginać prawa do własnej woli i wydawać werdykty w rozprawach[24].

Chin Village citizens

Tong był burmistrzem Wioski Chin.

W wiosce zastosowano więzienie dla osób, które oczekują na sąd. Jedna cela, zazwyczaj ulokowana na zewnątrz, jest w stanie pomieścić kilku przestępców. Jeśli osoba zostanie uznana za winną występku, najczęściej stosuje się publiczną egzekucję, którą wyznacza koło kary. Pod koniec rozprawy kręci się takim kołem przed publicznością, by wybrać metodę ukarania przestępcy. Koło podzielone jest na części, na których widnieją ilustracje różnych typów kar, z których większość jest surowa i zabójcza. Zakres takowych obejmuje zarówno ugotowanie żywcem, jak i służbę społeczną[24].

Jedynymi znanymi prawami w Wiosce Chin to karalne morderstwa oraz zakaz posługiwania się obcą walutą. Ta druga zasada nie jest jednak zawsze respektowana; Drużyna Awatara została schwytana dopiero po drugiej próbie zapłacenia pieniędzmi Plemienia Wody[24].

Wioska górnicza[]

Tax collector firebends

Poborca podatkowy użył ognia, by zastraszyć matkę Haru.

Wioska górnicza zlokalizowana jest w Królestwie Ziemi, jednak kiedy została zdobyta przez Naród Ognia w 94 o.Z., aż do zakończenia wojny w 100 o.Z., władzę sprawowali tam magowie ognia. Obywatele wioski nie uczestniczyli w polityce oraz byli wykorzystywani przez nową władzę. Czasami żołnierzom ognia zgłaszano przestępstwa, które tak naprawdę nie zostały dokonane[25].

Ta miejscowość znana była z prawa, które zakazywało używania magii ziemi podczas rządów Narodu Ognia. Jako zabezpieczenie przeciwko buntownikom, tkanie ziemi zostało uznane za nielegalne przez lokalne władze. Jeżeli mag ziemi został przyłapany, był aresztowany i odsyłany na platformę więzienną bez dostępu do ziemi. Jednakże, Drużynie Awatara udało się wyzwolić jej więźniów w 99 o.Z..

Według zasad obywatele wioski mieli płacić podatki Narodowi Ognia. Jeżeli ktoś odmówił, poborca podatkowy miał prawo zagrozić takiej osobie i jej domostwu ogniem[25].

Wioska na równinach[]

Soldiers slacking off

Żołnierze wioski na równinach grali w kości, unikając pracy.

Podczas wojny stuletniej wioska na równinach była chroniona przed przestępcami przez mały oddział żołnierzy Królestwa Ziemi. Według mieszkańców wioski byli oni skorumpowani i niezdolni do swojej pracy. Bez odpowiedzialności za swoje czyny, mogli robić, co im sie podoba. Często nadużywali swojej pozycji do kradzieży jedzenia od mieszkańców wioski „na rzecz wojska”[26].

Zaofu[]

Ze względu na autonomię Zaofu, miasto posiadało własny system sądowniczy, oparty na wykrywaniu kłamstw oraz organie ścigania w postaci zespołu ochroniarzy. Osoby wyszkolone w wykrywaniu prawdy, takie jak Aiwei, sprawiły, że wśród Klanu Metalu nie było kłamstw[27]. Osoby podejrzane o przestępstwo są przedstawiani przed wyszkolonym magiem ziemi, który przeprowadza przesłuchanie i jeśli stwierdzi, że podejrzany jest winny, ten jest od razu aresztowany. Jedną z najcięższych zbrodni w Zaofu jest zdrada Klanu Metalu, a matriarcha zrobi wiele, by oskarżony został sprawiedliwie ukarany. Ochroniarze Zaofu stanowią policję oraz pierwszą linię obrony miasta. Do zespołu mogą należeć magowie ziemi, magowie metalu oraz magowie ognia. Ochroniarze noszą metalowe pancerze i hełmy, a osoby tkające metal wyposażone są także w metalowe kable, wykorzystywane także przez policjantów Miasta Republiki[28].

Imperium Ziemi[]

Prawa zmieniły się drastycznie, kiedy Kuvira została wyznaczona do zjednoczenia Królestwa Ziemi, a z podległych jej ziem utworzyła Imperium Ziemi. Osoby odmiennego pochodzenia o korzeniach innych niż Królestwo Ziemi były traktowane jak obywatele niższego sortu, aresztowano ich i umieszczano w „obozach reedukacyjnych” wraz z innymi buntownikami[29][30].

Kuvira sprawowała absolutną, niekontrolowaną władzę, a zdrada jej nowego narodu wiązała się z poważnymi konsekwencjami i okazanie nawet najmniejszego zawahania w wykonaniu jej rozkazów wiązało się z groźbą aresztowania[29]. W wielu regionach Imperium Ziemi wprowadzono stan wojenny, oddając władzę w ręce wojska, a mieszkańcy zostali zmuszeni do wydobywania zasobów do budowy machiny wojennej[31]. Stany, które zostały dobrowolnie wcielone do Imperium, zachowywały swoich władców, lecz ci, którzy stawiali opór przy zjednoczeniu, zostali aresztowani, a ich ziemie siłą włączone do państwa Kuviry[32].

Naród Ognia[]

Pomimo stereotypów, jakoby Naród Ognia publicznie zabijał przestępców i miał skorumpowany system sądowniczy, mieszkańcy tego państwa ustanowili rozsodnę prawa i kary za przestępczość. Wojsko Narodu Ognia stanowiło organ ścigania zarówno na Wyspach Ognia, jak i w koloniach.

Suki imprisoned

Jako liderka Wojowniczek Kyoshi, Suki została umieszczona w więzieniu na Wrzącej Skale.

Podczas wojny stuletniej Naród Ognia zyskał wielu jeńców wojennych. Przywódcy zorganizowanych komórek występujących przeciwko Armii Ognia, tacy jak Hakoda czy Suki, umieszczani byli w zakładzie więziennym Wrzącej Skały, w której przetrzymywano także najbardziej niebezpiecznych przestępców Narodu Ognia[33]. Inni jeńcy byli wysyłani do miejsc, gdzie nie mogli korzystać z magii i mieli bardzo małe szanse na ucieczkę. Przykładowo, Tyro i magowie ziemi z jego wioski byli przetrzymywani na platformie z metalu na środku oceanu bez dostępu do ziemi[25]. Z kolei Hama została wysłana do specjalnego więzienia, gdzie magowie wody byli odseparowani od swojego żywiołu[34]. Rodzimi jeńcy, tacy jak Iroh czy Ozai, więzieni byli w lochach niedaleko stolicy[19][35].

Naród Ognia dawniej tolerował związki homoseksualne, jednak zostały one ogłoszone za nielegalne podczas rządów Władcy Ognia Sozina[36]. Inne przestępstwa domowe obejmują oszustwa, które mogą być karane karą pozbawienia wolności[37], a także wagarowanie, co często prowadzi do eskortowania ucznia na zajęcia przez lokalne organy[19].

Zjednoczona Republika Narodów[]

Przed wprowadzeniem władzy prezydenckiej w 171 o.Z.[38], prawa w Zjednoczonej Republice wyznaczała Rada Republiki, na którą składali się reprezentanci każdego z czterech narodów, w tym dwóch reprezentantów Plemienia Wody, którzy reprezentowali sprawę Północnego Plemienia oraz Południowego Plemienia. Jeden z członków rady miał rolę przewodniczącego. We wczesnych czasach Republiki był on sędzią w sprawach przestępczych, jak na przykład rozprawy Yakone’a, podczas której werdykt wydał przewodniczący Sokka[39]. Po wprowadzeniu prezydentury wszystkimi rozprawami zajmowali się niezależni sędziowie, jednak prezydent wciąż mógł wpłynąć na werdykt najbardziej niesławnych przestępców[40].

Miasto Republiki[]

Police airship

Oddział magów metalu policji posiada własne sterowce, które patrolują Miasto Republiki.

Stolica Zjednoczonej Republiki posiada ustalony kodeks prawny. Publicznie nadużycia wydają się być powstrzymywane przez urzędników, którzy stacjonują w wielu obszarach metropolii. Ci urzędnicy egzekwują prawa uchwalone przez rząd. Na przykład urzędnik stacjonujący w miejskim parku próbował upomnieć Awatar Korrę za łowienie ryb na terenie parku[7].

Jedną z największych instytucji egzekwowania prawa jest oddział magów metalu policji[7]. Komendantem zostaje najwyższy stopniem funkcjonariusz. Wśród obowiązków komendanta znajduje się przesłuchiwanie podejrzanych[7] oraz decydowanie o tym, czy takowy zostanie uwięziony za swoje czyny[41]. W wyjątkowych sytuacjach komendant może być obecny podczas rozpraw szczególnie niebezpiecznych przestępców.

Syndykaty przestępcze[]

Creeping Crystal Triad versus Triple Threats

Pomiędzy Triadą Potrójnej Groźby, a Triadą Pełzającego Kryształu wywiązała się wojna o ziemie.

Jeszcze przed niepodległością Zjednoczonej Republiki Narodów, Miasto Rybożurawia było dręczone przez przestępcze gangi magiczne[42]. Triady stały się podobnym problememe we wczesnych latach Republiki, a Awatar Aang i Władca Ognia Zuko musieli osobiście zająć się niektórymi z nich[43]. Pomimo wysiłków, triady trwały i stały się niesławne wśród mieszkańcóe Miasta Republiki przez dziesiątki lat. Te organizacje, które głównie wcielają w swoje szeregi magów, zajmują się wymuszaniem obywateli Republiki, a zwłaszcza tych, którzy nie potrafią tkać żywiołów[36][44]. Przykładowo, Triada Potrójnej Groźby składa się z magów wody, magów ziemi i magów ognia oraz niewielkiej liczby niemagów[36] i zajmuje się zastraszaniem mieszkańców Miasta Republiki, by wymusić na nich swoją wolę[7]. Aktywność przestępcza triad sprawiła, że stali się silnymi celami lokalnej policji. Wdają się one także w wojny o ziemie[36][45]; są również gotowe służyć jako ochrona dla tych, którzy gotowi są im zapłacić, na przykład biznesmenów, polityków czy grup ekstremistycznych[36][46][47]. W roku 174 o.Z. Triada Potrójnej Groźby próbowała również przejąć całkowitą władzę w mieście[48].

Członkowie triad posługują się czasem zmianą tożsamości, by uniknąć odpowiedzialności w świetle prawa. Decydując się na to, są oni poddawani uprostszonej wersji operacji plastycznej w celu zmiany swojego wyglądu[49].

Przypisy

 1. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 32. „Hauntings”, 32.
 2. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 16. „The Agreement”, 16.
 3. Komiks „Clearing the Air”.
 4. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 7. „The Headmistress”, 7.
 5. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 18. „Mistrz magii wody” (18/61).
 6. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 1. „Chłopiec w górze lodowej” (1/61).
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 1. „Witaj w Mieście Republiki” (1/52).
 8. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 4. „Wojny domowe, część 2” (16/52).
 9. Avatar Extras dla odcinka „Dzień Awatara”.
 10. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 1. „Unfinished Business”, 1.
 11. Gra przeglądarkowa i komiks „Escape from the Spirit World”, rozdział 2. – Avatar Kyoshi.
 12. The Lost Lore of Avatar Aang (angielski), zarchiwizowana zawartość biblioteki online na temat serialu.
 13. 13,0 13,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 14. „Miasto murów i tajemnic” (34/61).
 14. 14,0 14,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 18. „Król Ziemi” (38/61).
 15. 15,0 15,1 15,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 5. „Król Omashu” (5/61).
 16. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 20. „Rozdroża przeznaczenia” (40/61).
 17. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 19. „Kometa Sozina, część 2: Starzy mistrzowie” (59/61).
 18. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 20. „Kometa Sozina, część 3: Morze ognia” (60/61).
 19. 19,0 19,1 19,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 2. „Opaska” (42/61).
 20. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 3. „Królowa Ziemi” (29/52).
 21. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 4. „Wyzwolenie” (30/52).
 22. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 10. „Niech żyje królowa” (36/52).
 23. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 3. „Powrót do Omashu” (23/61).
 24. 24,0 24,1 24,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 5. „Dzień Awatara” (25/61).
 25. 25,0 25,1 25,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 6. „Więźniowie” (6/61).
 26. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 7. „Samotny Zuko” (27/61).
 27. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 5. „Klan Metalu” (31/52).
 28. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 8. „Napaść” (34/52).
 29. 29,0 29,1 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 5. „Wróg u bram” (44/52).
 30. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 7. „Spotkanie” (46/52).
 31. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 10. „Operacja Beifong” (49/52).
 32. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 1. „Po latach” (40/52).
 33. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 14. „Wrząca Skała, część 1” (54/61).
 34. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 8. „Mroczna strona księżyca” (48/61).
 35. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 21. „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang” (61/61).
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 36,4 Komiks „Wojna o wszystko, tom 1”.
 37. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 7. „Uciekinierka” (47/61).
 38. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 1. „Zbuntowany duch” (13/52).
 39. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 9. „Z przeszłości” (9/52).
 40. Komiks „Ruiny imperium, tom 3”.
 41. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 8. „Spotkanie Biegunów” (8/52).
 42. Komiks „Imbalance Part One”.
 43. Avatar: The Last Airbender: Legacy”.
 44. The Lost Lore of Avatar Korra (angielski), zarchiwizowane informacje z gry przeglądarkowej „Welcome to Republic City”.
 45. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 3. „Objawienie” (3/52).
 46. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 6. „Przynęta” (18/52).
 47. Gra wideo studia PlatinumGames „The Legend of Korra”, Activision, 21 października 2014.
 48. Komiks „Wojna o wszystko, tom 3”.
 49. The Legend of Korra—The Art of the Animated Series, Book One: Air, s. 116.
Advertisement