Awatar Wiki
Advertisement

[Sozin] rozpoczął tradycyjne polowania na smoki dla chwały. Smoki były mistrzami ognia i jeśli ktoś pokonał smoka, jego magiczne talenty przechodziły do legendy, a on sam zdobywał zaszczytny tytuł „Smoka”. Ostatni wielki smok został zabity przed moim urodzeniem przez mojego stryja.

Zuko do Aanga[1]

Polowania na smoki były przeprowadzonymi na dużą skalę polowaniami na smoki, po raz pierwszy praktykowanymi w Narodzie Ognia pod rządami Władcy Ognia Sozina[1][2][3]. Poszukując chwały, prestiżu tytułów honorowych i legendarnych zdolności magii ognia, szlachta narodu z żarłocznym apetytem zabrała się za polowania. Chociaż początkowo zabito tylko kilka smoków, polowania trwały przez dziesięciolecia i ostatecznie doprowadziły smoki do niemal wyginięcia. Polowania na smoki zakończyły się dopiero wtedy, gdy wierzono, że smoki całkowicie wymarły i choć niektóre przetrwały, populacja smoków uszczupliła się do tego stopnia, że ​​znane były tylko dwa, a póżniej trzy, smoki[4].

Preludium[]

Smoki były pierwszymi magami ognia i bardzo potężnymi istotami. W rezultacie cieszyły się dużym szacunkiem na Wyspach Ognia. Jednak to się zmieniło za panowania Władcy Ognia Sozina[1]. Chociaż siła militarna klanów szlacheckich została w dużej mierze ograniczona na początku panowania Sozina, jego popularność wśród szlachty nadal była bardzo ważna dla powodzenia jego rządu. Chociaż przeprowadził już reformy, które uczyniły go lubianym wśród niższych klas, wielu szlachciców nie zgodziło się na przejęcie przez Sozina Centrum Nauki Ognia i Powietrza spod kontroli jego szlacheckich patronów po tym, jak sekta Nomadów Powietrza znana jako rzekomo Przewodni Wiatr zaczął sabotować budowę. Zorganizowanie pierwszego polowania na smoki dało więc Sozinowi szansę na odzyskanie poparcia szlachty[2].

Sozin chciał także udowodnić, że jest bardziej groźny niż jego ojciec Taiso, który również rządził w czasach wielkiego pokoju, postępu i innowacji w Narodzie Ognia[2][5].

Polowania na smoki[]

Kiedy rozpoczęło się pierwsze polowanie na smoki, ogłoszono, że każdy, kto zdoła zabić smoka, otrzyma honorowy tytuł „Smoka”. Wielu szlachciców pragnęło prestiżu, a także szansy na przewyższenie konkurentów. Krążyły także pogłoski, że zabicie smoka tysiąckrotnie zwiększa zdolności magii ognia. Początkowo zabito tylko kilka smoków, lecz szlachta stopniowo zaczęła z żarłocznym apetytem chłonąć krwawy sport[2].

Zabicie pierwotnych magów ognia doprowadziło do dziwnych nawiedzeń i aktywności duchowej występującej wokół miejsc, w których zabito smoki. Władca Ognia Sozin zareagował, szybko organizując elitarną grupę zadaniową, która miała się tym zająć i utrzymać wydarzenia w tajemnicy przed lokalną ludnością. Jednakże Plemiona Wody zauważyły ​​szkody wyrządzane przez polowania na smoki. Ponieważ zarówno Północ, jak i Południe były zwrócone w stronę ataków mrocznych duchów, wiele duchowo nastawionych członków plemienia wysuwało teorię, że polowania na smoki były czynnikiem częściowym, podobnie jak eksploatacja zasobów w następstwie industrializacji i roszczeń do świętej ziemi. Obydwa Plemiona Wody wysłały wspólnego wysłannika do Narodu Ognia, aby zbadał miejsca śmierci, ale miejscowi postrzegali go jako uciążliwego i sprawiające kłopoty. Najbardziej niepokojące jest to, że rząd rozpoczął kampanię propagandową, w ramach której za dziwną duchową działalność obwiniał Plemię Wody, a nie odwrotnie[2][3].

Dragon egg poachers

Kłusownicy próbowali ukraść jajo zielonego smoka, zanim zostali zatrzymani przez Aanga i Kuzona.

Wydawało się, że polowania na smoki miały stosunkowo niewielką skalę za życia Awatara Roko i we wczesnych latach po jego śmierci. Awatar Aang przypomniał sobie, że w jego młodości było wiele smoków i wydawał się nieświadomy tego, że groziło im niebezpieczeństwo[1]. Jednakże on i jego przyjaciel Kuzon napotkali grupę kłusowników, kiedy podróżowali do Narodu Ognia, na krótko przed zagładą Nomadów Powietrza[6].

Polowania na smoki stały się bardzo intensywne po rozpoczęciu wojny stuletniej. Tradycję kontynuowano za syna i następcy Sozina, Władcy Ognia Azulona. Polowania na smoki ostatecznie doprowadziły smoki niemal do wyginięcia, a zakończyły się tylko dlatego, że wierzono, że książę Iroh z Narodu Ognia zabił ostatniego smoka, doprowadzając je do wyginięcia. Jednak Iroh w rzeczywistości oszczędził ostatnie smoki, kiedy znalazł je żyjące wśród Wojowników Słońca, którzy popadli w całkowitą izolację i chronili smoki[1].

Następstwa[]

Wiadomo, że Wojownicy Słońca popadli w całkowitą izolację w okresie polowań na smoki, a także gwałtownego upadku duchowości na całym świecie w następstwie industrializacji. To pozwoliło im ocalić kilka pozostałych smoków przed wyginięciem[1][7].

Interwencja Plemion Wody podczas pierwszych polowań na smoki i kampania propagandowa wycelowana w nie z powodu jakiejkolwiek dziwnej działalności duchowej przyczyniły się do wzrostu nastrojów ksenofobicznych w Narodzie Ognia, które znacznie nasiliły się przed stuletnią wojną[3].

Chociaż władze duchowe zgłaszały zastrzeżenia etyczne wobec polowań na smoki, zwłaszcza że byli to pierwotni magowie ognia, obawy te zostały w dużej mierze zignorowane. Przyczyniło się to do ciągłego upadku duchowości w Narodzie Ognia pod rządami Sozina i jego następców. Magia ognia stawała się coraz bardziej brutalna i agresywna, a Naród Ognia zapomniał o swoich życiodajnych i twórczych aspektach[1].

Ran and Shaw

W 100 o.Z. uważano, że Ran i Shaw są ostatnimi smokami.

Prawdę, że smoki wciąż żyją, odkryli Awatar Aang i książę Zuko, kiedy przybyli do starożytnego miasta Wojowników Słońca i nauczyli się magii ognia od pierwotnego źródła, choć obiecali zachować tajemnicę o cywilizacji przed światem[1]. Jednak po tym, jak Zuko został Władcą Ognia, publicznie stało się wiadome, że znalazł smoka o imieniu Druk, potomka Ran i Shawa i jednego z zaledwie trzech znanych żyjących smoków. Ponieważ Naród Ognia chciał naprawić szkody, jakie wyrządził światu, niektórzy działacze na rzecz ochrony przyrody mieli nadzieję znaleźć inne nieudokumentowane smoki, które mogłyby doprowadzić do renesansu gatunku. Z drugiej strony niektórzy kłusownicy, których celem były rzadkie stworzenia, również mieli nadzieję na znalezienie smoków, postrzegając je jako szczególnie cenne, rzadkie i potencjalnie dochodowe[4].

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 13. „Mistrzowie magii ognia” (53/61).
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 47.
  3. 3,0 3,1 3,2 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 49.
  4. 4,0 4,1 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 89.
  5. Avatar: The Last Airbender: Legacy of the Fire Nation”, s. 14.
  6. Komiks „Dragon Days”.
  7. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 25.

Zobacz też[]

Advertisement