Awatar Wiki
Advertisement
Earth Kingdom emblem
Ten artykuł dotyczy tytułu politycznego. Jeżeli szukasz podobnego artykułu, zobacz Król Ziemi (ujednoznacznienie).

Jego wysokość jest wzorem, bogiem swojego ludu.

Long Feng do Drużyny Awatara[1].
Earth King Kuei

Kuei był 52. Królem Ziemi.

Monarcha Ziemi[2], tytułowany jako Król Ziemi w przypadku mężczyzny i Królowa Ziemi w przypadku kobiety, to władca Królestwa Ziemi[3]. Pełny tytuł tej funkcji to „Monarcha Wszystkich Mieszkańców Ziemi i Wielki Obrońca Ba Sing Se”[4]. Tradycyjnie Monarcha Ziemi włada krajem ze stolicy w Ba Sing Se, gdzie znajduje się Pałac Królewski, zajmujący olbrzymią część Górnego Pierścienia miasta oraz sprawuje funkcję rezydencji rodziny królewskiej, a także siedziby rządu[1]. Monarcha Ziemi włada podległymi stanami królestwa, ale każda z prowincji posiada swój własny rząd[2]. W roku 174 o.Z. po koronacji Wu z dynastii Hou-Ting Królestwo Ziemi miało dotychczas pięćdziesięciu czterech monarchów. Jednakże po ataku Kuviry na Miasto Republiki w nadziei na włączenie jego terytoriów do Imperium Ziemi, król Wu postanowił abdykować i znieść monarchię całkowicie na korzyść niezależnych stanów z demokratycznie wybranymi rządami. Był to system podobny do tego w Zjednoczonej Republice Narodów, a ruch ten poparła Awatar Korra[5].

Tradycyjnie Monarcha Ziemi po wstąpieniu na tron porzuca swój osobisty dobytek oraz swoje imię i jest znany od tego momentu jako „Jego Wysokość” lub „Jej Wysokość” albo według swojego numeru panowania, co wzmacnia jego status jako odmiennej i świętej osobliwości[6]. Nie był to jednak uniwersalny standard, na co wskazują Królowie Ziemi Kuei i Wu, którzy posługiwali się swoimi imionami zamiast tytułów i pozwalali pospólstwu na zwracanie się do nich po imieniu[7][8]. Monarchowie Ziemi są również czczeni jako bogowie przez niektórych obywateli Królestwa Ziemi, mimo że ich rola polityczna w przeszłości wahała się pomiędzy funkcją symboliczną a pozycją rzeczywistego królewskiego suwerena[1][6].

Relacje pomiędzy monarchą a jego poddanymi również zmieniały się w różnych czasach: Król Ziemi Kuei miał populistyczne podejście do rządów[7], podczas gdy inni, jak jego córka Królowa Ziemi Hou-Ting nalegała na swój święty status i dbała jedynie o swoją potęgę zamiast o populację kraju[9]. Takie style władania doprowadziły do rebelii i anarchii przynajmniej dwa razy w historii Królestwa Ziemi[10][11].

Historia[]

Wczesna historia[]

Królestwo Ziemi było stopniowo jednoczone przez władców miasta-państwa Ba Sing Se i ostatecznie jeden władca zakończył wojny unifikacyjne i koronował się na pierwszego Monarchę Ziemi. Od tego momentu Monarchowie Ziemi rządzili Królestwem Ziemi z Ba Sing Se, zwykle nigdy nie opuszczając ogromnej stolicy od wejścia na tron aż do śmierci[12]. W rezultacie Monarchowie Ziemi często sprawowali władzę absolutną w Ba Sing Se, wykorzystując lojalną biurokrację do egzekwowania ich woli[13].

Sytuacja była bardziej złożona poza stolicą. Królestwo Ziemi było zbyt duże, aby mogło być skutecznie rządzone przez scentralizowany rząd, w związku z czym Monarchowie Ziemi pozostawili u władzy niektórych lokalnych władców, takich jak Monarchowie Omashu, o ile pozostawali lojalni. W wielu regionach gubernatorzy mianowani przez Monarchów Ziemi również cieszyli się dużą autonomią[14]. Pomimo to wielu wczesnych Monarchów Ziemi było niezwykle potężnych, próbowali wywrzeć jak największy wpływ na swoje imperium i kontrolowali swoje ziemie osobiście, a nawet brutalnie[6][11][13]. Pierwszych Monarchów Ziemi opisywano jako „dumnych królów-wojowników”[6]. Używali shirshu do okrutnych egzekucji swoich wrogów politycznych[15]. Nie było niczym niezwykłym, że pierwsi Monarchowie Ziemi brutalnie eliminowali swoje rodzeństwo, ponieważ byli potencjalnymi rywalami[16]. Kilka razy w historii Królestwa Ziemi dowódcy wojskowi, ministrowie i członkowie rodziny królewskiej próbowali obalić rządzącego Monarchę Ziemi, aby przejąć władzę dla siebie; niektórym się udało, a inni zostali pokonani[17]. Wczesną linią Monarchów Ziemi była dynastia Hao[18].

W dzieciństwie Awatar Yangchen generał Nong zakwestionował panowanie młodego Króla Ziemi Feishana. Walczyli w długotrwałej wojnie, a Naród Ognia i Plemiona Wody spiskowały, aby wesprzeć finansowo Nonga, chociaż Feishan ostatecznie wygrał wojnę. Ten dyplomatyczny błąd stał się znany jako Afera Platynowa i doprowadził do tego, że wszystkie trzy narody wprowadziły politykę izolacjonistyczną. Feishan był jednym z niewielu władców, którzy naprawdę troszczyli się o swoich najbiedniejszych poddanych i był jednym z bardziej kompetentnych Monarchów Ziemi w historii, ale zagroził, że zrobi straszne rzeczy czterem narodom, jeśli odkryje, że jego władza została podważona. Obawiając się, co zrobi sprytny Król Ziemi, jeśli dowie się o tym, że kupcy shang łamią swoje statuty, shangowie planowali wyrwać się spod jego władzy w ramach projektu Jednomyślności, ale nie udało im się to, ponieważ Yangchen zatrzymała wszystkich zaangażowanych w to ludzi. Poinformowała Króla Ziemi, że incydent miał raczej charakter duchowy niż spisek polityczny i otrzymała od króla zgodę na administrowanie Bin-Er, gdy obiecała, że ​​może zarówno pomóc ludziom, jak i zwiększyć dochody królewskie, opierając się na radach Awatara Szeto[17][19][20].

W IV wieku p. Z. pozycja Monarchy Ziemi była przedmiotem gorących sporów wśród ówczesnej rządzącej rodziny królewskiej. Książęta próbowali zabijać się nawzajem w tajnych konfliktach, aby zająć pierwsze miejsce w kolejce i zostać kolejnym Królem Ziemi, co doprowadziło do Wojen Sekretów i Sztyletów[21].

Zmiana konstytucyjna i upadek monarchii[]

Kyoshi threatens the 46th Earth King

Awatar Kyoshi groziła 46. Królowi Ziemi, dopóki nie przyjął nowej konstytucji w celu stłumienia powstania chłopskiego w Ba Sing Se.

Sytuacja polityczna Królestwa Ziemi zaczęła się zmieniać pod rządami czterdziestego szóstego Króla Ziemi. Próbował zmienić Królestwo Ziemi w scentralizowane imperium, wykorzystując masowe niepokoje społeczne w swoim królestwie. Aby osiągnąć ten cel, stosował przemoc i ucisk, doprowadzając do wojny domowej i powstania chłopskiego[11][22]. W wyniku tych wydarzeń i interwencji Awatar Kyoshi, Królestwo Ziemi zostało przekształcone w monarchię konstytucyjną, aby zapobiec nadużywaniu władzy przez przyszłych monarchów. Spowodowało to dramatyczną zmianę w polityce Królestwa Ziemi, a z biegiem czasu biurokraci i lokalni władcy wykorzystali nową konstytucję do zdobywania coraz szerszej władzy. W tym procesie monarchia popadła w stagnację i korupcję, w miarę jak królowie oddawali lub byli zmuszeni oddawać coraz większą kontrolę nad codziennymi operacjami na rzecz rządów i powstałej wokół nich biurokracji. Tradycyjnie posługiwano się sześćdziesięcioma siedmioma różnymi pieczęciami, w zależności od danego dokumentu[6].

Wyjątkiem od upadłej monarchii był niezwykle wyrachowany Król Ziemi Jialun, który rządził wkrótce po śmierci Kyoshi. Udawał niekompetentnego i wiele współczesnych mu osób uważało go za nieszkodliwego, ale w rzeczywistości manipulował całym systemem dla własnej korzyści. Jialun odwrócił prawdziwy postęp, jaki poczyniła Kyoshi, przeprowadzając czystkę popierających politykę Awatar Mędrców Ziemi podczas Nocy Uciszonych Mędrców, którzy dotychczas wypowiadali się przeciwko zmianom króla w konstytucji opracowanej przez Kyoshi i czterdziestego szóstego Króla Ziemi[23][24]. Królestwo Ziemi wkrótce ponownie stało się niezwykle skorumpowane, a wiele osób cierpiało z powodu polityki wprowadzonej w celu wzbogacenia chciwego panującego, a wszystko to pod przykrywką słabości[24].

Jednak następcy Jialuna nie posiadali jego skrajnej przebiegłości i chociaż rząd pozostał skorumpowany, monarchowie stracili większość władzy. W pewnym momencie na tron ​​wstąpił pięćdziesiąty pierwszy Król Ziemi, który później zmarł, pozostawiając swojego czteroletniego syna, księcia Kueia, jako kolejnego Monarchę Ziemi.

Azula captures Kuei

Księżniczka Azula użyła Kueia do szantażu podczas zamachu stanu.

Z powodu przedwczesnego wstąpienia na tron ​​pięćdziesiątego drugiego Króla Ziemi, jego funkcja ostatecznie popadła w rolę marionetki; Kuei prowadził wystawny tryb życia w otoczeniu kurtyzan i pochlebców[6], co umożliwiło Wielkiemu Sekretariatowi Long Fengowi, regentowi i doradcy młodego władcy, przejąć kontrolę w stolicy, Ba Sing Se[1]. Wiosną 100 o.Z. tradycyjne rządy Monarchów Ziemi zakończyły się, gdy księżniczka Narodu Ognia Azula, wspomagana przez Dai Li, uzurpowała sobie tron ​​w brutalnym zamachu stanu. Prawowity Król Ziemi Kuei został następnie zmuszony do wygnania. Kiedy Naród Ognia przejął kontrolę nad miastem na rozkaz Azuli, uzurpatorka mianowała Joo Dee marionetkową władczynią o tytule „Najwyższej Biurokratycznej Administratorki Ba Sing Se”[25].

Po zakończeniu trwającej stulecie wojny, Król Ziemi Kuei powrócił na należne mu miejsce jako przywódca Królestwa Ziemi. W związku z tym odegrał bardzo ważną rolę w realizacji Ruchu Przywrócenia Harmonii, mającego na celu usunięcie obecności Narodu Ognia w jego państwie poprzez przeniesienie usunięcie kolonii Narodu Ognia i przesiedlenie kolonistów z powrotem do rodzinnych stron. Kuei zreformował także rząd Królestwa Ziemi, przywracając jego pierwotną formę, tak aby monarcha miał pełną władzę nad rządem[26].

Upadek[]

Wu's coronation

Kiedy niepokoje w Królestwie Ziemi prawie całkowicie ucichły, Wu został koronowany na 54. Króla Ziemi.

Ostatecznie córka Kueia, Hou-Ting, odziedziczyła funkcję Królowej Ziemi po ojcu i pozwoliła Dai Li powrócić do stolicy jako jej osobista siła. Podczas swojego panowania wydawała duże sumy pieniędzy na swoje własne interesy i próbowała sprawować dalszą kontrolę nad zewnętrznymi prowincjami Królestwa Ziemi, przez co stała się nielubiana wśród swojego ludu[9]. Hou-Ting została ostatecznie zamordowana przez Zaheera w 171 o.Z., a tron ​​pozostawał nieobsadzony przez trzy lata z powodu podziału państwa i powszechnego chaosu, który miał miejsce w Królestwie Ziemi po jej śmierci. Książę Wu, prasiostrzeniec Hou-Ting, był następny w kolejce do tronu, chociaż z powodu niestabilności w królestwie był zmuszony opuścić kraj i szukać schronienia w Mieście Republiki[27]. Mieszkał w stolicy Zjednoczonej Republiki Narodów przez trzy lata i w 174 o.Z. został koronowany na nowego Króla Ziemi. Jednak podczas jego koronacji Kuvira potępiła autorytet nowego suwerena i uzurpowała sobie władzę, zmieniając nazwę Królestwa Ziemi na „Imperium Ziemi”[28].

Wu stał się celem porwań, ale udało mu się uniknąć niebezpieczeństwa i wyrósł na przywódcę ludu. Powoli zdobywał zaufanie i wiarę ludzi, przejmując dowództwo nad ewakuacją Miasta Republiki po ataku Kuviry i pomagając zapewnić uchodźcom bezpieczeństwo. Jednak po pokonaniu Kuviry Wu planował abdykować ze stanowiska króla i znieść monarchię na rzecz niezależnych państw z rządami elekcyjnymi, na wzór systemu politycznego Zjednoczonej Republiki Narodów, w czym popierała go Awatar Korra[5]. Ruch demokratyczny stał się rzeczywistością trzy miesiące później wraz z pierwszymi demokratycznymi wyborami w Stanie Gaoling; jednakże królestwu groziło ponowne pogrążenie się w chaosie po tym, jak komandor Imperium Ziemi Guan dokonał masowego prania mózgów obywateli stanu, co doprowadziło do jego wyboru na gubernatora. Po kapitulacji Guana Wu ogłosił, że wybory zostaną przełożone, a każdy stan ustali własny harmonogram wyborów. Potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz demokracji, ale obiecał służyć jako silny i współczujący król narodu do czasu zakończenia przemian demokratycznych[29].

Znani Monarchowie Ziemi[]

Ta lista zawiera wszystkich znanych władców tytułowanych jako „Król Ziemi” lub „Królowa Ziemi”.

 • 22. Król Ziemi — jego rządy oznaczały ostatni raz, kiedy Marynarka Ognia mogła wywieszać barwy wojskowe na Morzu Wschodnim, aż do zniesienia ograniczeń w 296 p.Z.[14].
 • Król Ziemi Zhoulai — ok. VIII/VII w. p. Z., bliski towarzysz Awatar; żył trzy wieki przed dzieciństwem Awatar Yangchen[30].
 • Król Ziemi Feishan — ok. V/IV w. p. Z., panował w okresie dojrzewania Awatar Yangchen[20].
 • 40. Król Ziemi — ok. IV w. p. Z., został zamordowany przez Tieguaia Nieśmiertelnego[31].
 • Yi Ming — nie wiadomo kiedy dokładnie żył, panował między 295 p.Z.[32] a 270 o.Z.[11].
 • 46. Król Ziemi — ok. 270 p.Z.
 • Jialun — wstąpił na tron ​​​​przed 66 p.Z.; jego panowanie zakończyło się po 54 p.Z.[24].
 • 52. Król Ziemi Kuei — ?-100 o.Z.; 100 o.Z.-?
 • Azula[33] – Wiosna 100 o.Z.
 • 53. Królowa Ziemi Hou-Ting — ?-171 o.Z.
 • 54. Król Ziemi Wu — panuje od 174 o.Z., ale dąży do zniesienia monarchii i podziału królestwa na niezależne stany z demokratycznie wybranymi przywódcami.

Znani regenci Królestwa Ziemi i przywódcy niekrólewscy[]

Jako w dużej mierze zdecentralizowany naród, tradycyjne rządy wielu Monarchów Ziemi zostały zakwestionowane i przyćmione przez różne postacie i osoby. Ta lista obejmuje regentów i innych „władców w praktyce”.

 • Jianzhu – ?-296 p.Z., potężny Mędrzec Ziemi, kontrolował większość Królestwa Ziemi poprzez dużą sieć sojuszników u szczytu swoich wpływów.
 • Long Feng – ?-100 o.Z., Wielki Sekretarz Ba Sing Se, przywódca Dai Li i regent 52. Króla Ziemi. Nawet gdy Kuei dorósł, Long Feng nadal sprawował pełną kontrolę nad rządem Królestwa Ziemi.
 • Kuvira171 o.Z.-174 o.Z., tymczasowa prezydent Królestwa Ziemi, a później przywódczyni Imperium Ziemi.

Ciekawostki[]

 • Monarchowie Ziemi często noszą ubrania w jasnych odcieniach żółci. W cesarskich Chinach – jednej z głównych inspiracji Królestwa Ziemi – żółty był kolorem zarezerwowanym wyłącznie dla cesarza i często kojarzony był z żywiołem ziemi.
  • Ponadto ubrania noszone przez Kueia i czterdziestego szóstego Króla Ziemi są wzorowane na chaofu, tradycyjnej szacie noszonej przez cesarzy mandżurskich z dynastii Qing, podczas gdy strój królowej Hou-Ting jest bardziej podobny do qipao z okresu Guangxu (1875–1908).
 • Ogólnie Monarchowie Ziemi mają wiele podobieństw do chińskich cesarzy, teoretycznie wszechpotężnych, wielbionych władców, chociaż w wielu przypadkach kontrolowanych przez włąsną służbę i otaczającą ich biurokrację. Ponadto Monarchowie Ziemi Kuei i Hou-Ting odzwierciedlają prawdziwych chińskich członków rodziny królewskiej, Kuei przypomina cesarza Xuantonga, a Hou-Ting jest podobna do cesarzowej-wdowy Cixi.
 • Na listach gończych Drużyny Awatara wydanych przez Hou-Ting tytuł „Królowa Ziemi” jest zapisany po chińsku jako 土國皇后, co dosłownie oznacza „Cesarzowa Królestwa Ziemi”[34].
 • Żaden Monarcha Ziemi nie był nigdy na zewnętrznym murze Ba Sing Se, dopóki Kuei nie wyruszył tam z Drużyną Awatara[35].
 • Wiadomo, że niektórzy Królowie Ziemi mieli wiele żon[36]. To jedyny znany przypadek poligamii w świecie Awatara.
 • Kilku Monarchów Ziemi używało sobowtórów, aby chronić się przed zabójcami. Król Ziemi, który rządził w 295 p.Z., był znany ze swojej szczególnie dużej liczby podmieńców[37].

Zobacz też[]

 • Polityka w świecie Awatara
 • Społeczeństwo w świecie Awatara

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 14. „Miasto murów i tajemnic” (34/61).
 2. 2,0 2,1 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 22.
 3. Avatar: The Last Airbender: Legacy”, s. 28.
 4. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 3. „Koronacja” (42/52).
 5. 5,0 5,1 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 13. „Ostatnia bitwa” (52/52).
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 The Lost Lore of Avatar Aang (angielski), zarchiwizowana zawartość biblioteki online na temat serialu, The Lost Lore of Avatar Aang - Character: Earth King.
 7. 7,0 7,1 Komiks „The Promise Part Three”.
 8. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 7. „Spotkanie” (46/52).
 9. 9,0 9,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 3. „Królowa Ziemi” (29/52).
 10. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 10. „Niech żyje królowa” (36/52).
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Gra przeglądarkowa i komiks „Escape from the Spirit World”, rozdział 2. – Avatar Kyoshi.
 12. Avatar Extras dla odcinka „Król Ziemi”.
 13. 13,0 13,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 1. „The Test”.
 14. 14,0 14,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 8. „The Fracture”.
 15. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 19. „The Beast”.
 16. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 8. „Ancient History”.
 17. 17,0 17,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 9. „Theater”.
 18. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 23. „Questions and Meditations”.
 19. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 2. „Voices of the Present”.
 20. 20,0 20,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 38. „The Earth King”.
 21. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 11. „The Ritual”.
 22. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 5. „Dzień Awatara” (25/61).
 23. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 46.
 24. 24,0 24,1 24,2 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 54.
 25. Komiks „Going Home Again”.
 26. Komiks „The Promise Part One”.
 27. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 1. „Po latach” (40/52).
 28. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 4. „Wezwanie” (43/52).
 29. Komiks „Ruiny imperium, tom 3”.
 30. Powieść „The Dawn of Yangchen”, Prolog, „Voices of the Past”.
 31. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 15. „Escape”.
 32. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 2. „The Invitation”.
 33. Avatar Extras dla odcinka „Rozdroża przeznaczenia” odnoszą się do Azuli jako „Królowej Ziemi Azuli”, co oznacza, że ​​królowała w kraju jako władczyni, począwszy od drugiego uwięzienia Long Fenga i prawdopodobnie do czasu, gdy opuściła Ba Sing Se. Jednak Azula nigdy nie została oficjalnie koronowana, dlatego można ją uważać jedynie za uzurpatorkę.
 34. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 9. „Zasadzka” (35/52).
 35. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 18. „Król Ziemi” (38/61).
 36. The Lost Lore of Avatar Aang (angielski), zarchiwizowana zawartość biblioteki online na temat serialu, The Lost Lore of Avatar Aang - Location: Royal Palace.
 37. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 22. „Housecleaning”.
Advertisement