Awatar Wiki
Advertisement
Earth Kingdom emblem
White jade
Rozkoszna herbatka czy śmiertelna trucizna…?
Tytuł artykułu lub jego treść pochodzą ze źródeł, które nie zostały oficjalnie przetłumaczone na język polski.

Szczególnie źle jest w Królestwie Ziemi. Nazywamy wybitnych starców „mędrcami”, ale nie są oni prawdziwymi przywódcami duchowymi, jak w Narodzie Ognia. Przy całym tym zaangażowaniu politycznym przypominają bardziej wpływowych urzędników.

Yun do Kyoshi[1].

Mędrcy Ziemi[2], rzadziej znani jako Mędrcy Królestwa Ziemi, to wybitna starszyzna[1], która sprawowała znaczącą władzę nad Królestwem Ziemi na przełomie IV i III wieku p. Z.[3]. W tamtych czasach w większości odrzucili już swoje duchowe korzenie i zamiast tego w praktyce byli urzędnikami, wywierającymi wpływ polityczny na cały kraj[1]. Jednakże konflikty wewnętrzne oraz walka o opiekę i szkolenie fałszywie zidentyfikowanego Awatara, Yuna, doprowadziły do ​​śmierci dużej liczby mędrców z rąk Jianzhu[4].

W późniejszym życiu Kyoshi i w młodości Roko mędrcy zaczęli odzyskiwać utracone zaufanie i stali się szanowanymi doradcami i naukowcami, którzy starali się przestrzegać polityki Awatar i konstytucji królestwa. W związku ze sprzeciwem wobec zmian w konstytucji wprowadzonych przez Króla Ziemi Jialuna jego rząd przeprowadził Noc Uciszonych Mędrców, podczas której aresztowano wszystkich mędrców i zlikwidowano zakon. Nieliczni, którzy pozostali przy życiu, stali się Wielkimi Lektorami, ściśle kontrolowanymi przez rząd[5][6].

Historia[]

Początki[]

Pierwszymi mędrcami Królestwa Ziemi byli imigranci spokrewnieni z głęboko duchowym plemieniem Bhanti[2][7], chociaż ich natura zmieniła się z biegiem czasu z powodu powszechnej korupcji. Osoby poszukujące wpływów mogły skutecznie kupić tytuł mędrca, co spowodowało zdobycie tego tytułu przez wiele niewykwalifikowanych osób[8]. W rezultacie rosnąca liczba mędrców w niewielkim stopniu interesowała się sprawami duchowymi i zamiast tego wykorzystywała swój starczy autorytet, aby zdobyć większą władzę polityczną, chociaż w miarę wzrostu ich wpływów coraz bardziej dzielili się na frakcje i popadali w konflikty o kontrolę[1]. Ostatecznie wielu mędrców zdobyło ogromne wpływy polityczne[2].

Era Yangchen[]

Już na początku życia Awatar Yangchen mędrcy byli mocno powiązani z polityką. Mędrzec Sidao oficjalnie pełnił także funkcję Ministra Stosunków z Terytoriami Specjalnymi i został doradcą młodej Awatar, pełniąc dla niej rolę nauczyciela etykiety podczas jej oficjalnej podróży po miastach shangów[9]. Kupcy z Bin-Er płacili mu, aby szpiegował Awatar, chociaż nie przewidział rosnącej przenikliwości politycznej Yangchen. Obwinił shangów za ich złe postępowanie, gdy Yangchen ujawniła, że nie udało im się utrzymać ruchu towarowego w wytyczonych granicach, co uraziło ich jeszcze bardziej. Został wybrany, aby poinformować zongdu Chaisee z Jonduri, że Projekt Jednomyślności potrzebny jest w Bin-Er[10]. Jednak Chaisee kazała go zabić, kiedy przybył, uważając go za zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ myślała, że ​​nadal mógł być lojalny wobec Awatar[11].

Era Kyoshi[]

Mędrcy Ziemi byli mocno zaangażowani w poszukiwania następcy Awatara Kuruka po jego śmierci w 312 p.Z., opierając się na rytuałach geomancji kierunkowej. Jednak po siedmiu latach ich wysiłki zakończyły się niepowodzeniem, co skłoniło mędrca Jianzhu do użycia metody identyfikacji Nomadów Powietrza za pomocą zestawu reliktów posiadanych przez poprzednich Awatarów, chociaż ta metoda również nie wkskazała Kyoshi jako prawdziwej Awatar[3]. Ciągłe niepowodzenia miały niszczycielski wpływ na morale mędrców. Wielu z nich, zwłaszcza magowie ziemi, wierzyło, że zostali opuszczeni przez swoich przodków i duchy[12], a niektórzy nawet doszli do wniosku, że cykl Awatarów dobiegł końca, skazując świat na pogrążenie się w chaosie[3][12]. Jianzhu ostatecznie fałszywie zidentyfikował Yuna jako następcę Kuruka, stając się jego opiekunem i instruktorem magii ziemi za zgodą pozostałych mędrców[13].

Niedługo po klęsce Tagaki i Piątego Narodu, Lu Beifong zorganizował uroczystość upamiętniającą zwycięstwo Yuna, w której wzięło udział wielu innych mędrców. Nieobecność Awatara na uczcie dała po sobie poznać. Hui, szambelan Beifonga, dowiedziawszy się, że Jianzhu i Hai-Ran nie wiedzą, gdzie się znajduje, w szybkim tempie poinformował Lu oraz pozostałych obecnych tam mędrców[14].

Kiedy Hui odkrył, że Awatar został znaleziony u bandytów w Górach Taihua[15], zebrał konklawe Mędrców Ziemi z zamiarem omówienia potencjalnego usunięcia Jianzhu ze stanowiska opiekuna Yuna. Starszyzna, z wyłączeniem Lu Beifonga oraz mędrców z Omashu i Ba Sing Se, udała się do Yokoyi, gdzie szambelan poinformował zainteresowanego, że nie jest już w stanie służyć jako mistrz Awatara. Jianzhu ze złością odrzucił to stwierdzenie i zapytał zgromadzonych mędrców, czym Hui ich przekupił. Zanim szambelan zdążył zarządzić głosowanie, on i inni mędrcy byli już martwi, zatruci herbatą, którą podał im gospodarz[4]. Otrucie Mędrców Ziemi znacznie osłabiło zakon, który był już podupadły przez korupcję[2]. Wkrótce potem sam Jianzhu zginął z rąk Yuna, a tożsamość Kyoshi jako prawdziwej Awatar została ujawniona. Kilku ocalałych Mędrców Ziemi zaprotestowało przeciwko temu obrotowi wydarzeń i publicznie wyparło się dziewczyny. Wysłali gniewne wiadomości do rady starszych w Południowej Świątyni Powietrza, gdzie Kyoshi schroniła się po swoim objawieniu[16].

Pomimo testamentu Jianzhu oraz publicznych demonstracji zdolności Kyoshi do tkania czterech żywiołów, niektórzy Mędrcy Ziemi w dalszym ciągu twierdzili, że nie była ona prawdziwą Awatar[16][17], mając nadzieję wymusić na niej wykonywanie ich rozkazów w celu zyskania poparcia. Jednak ich plan się nie powiódł, ku frustracji skorumpowanych mędrców, ponieważ Kyoshi w dużej mierze ich zignorowała. Dla porównania, relacje Kyoshi z mędrcami, którzy ją uznali, nie były dużo lepsze. Jednak pomimo ich sprzeciwów dziewczyna kontynuowała poszukiwania Yuna. Ta kwestia szczególnie pogorszyła relacje między nią a Lu Beifongiem[17].

W następnym roku delegacja Mędrców Ziemi udała się do Narodu Ognia na Święto Szeto, gdzie kilku mędrców powitało Awatar Kyoshi. Gubernator Shing próbował skierować spór o ziemię ze swoimi chłopami do Awatar, ale Kyoshi szybko go uciszyła i upokorzyła[18]. Lu Beifong został tej nocy zamordowany w Pałacu Królewskim Narodu Ognia przez Yuna, który mściwie dążył do zabicia każdego, kto kłamał na temat jego rzekomego bycia Awatarem[19]. W kolejnych latach władza polityczna Mędrców Ziemi osłabła. Wielu mędrców przestało ufać sobie jeszcze bardziej niż wcześniej po śmierci tak wielu ważnych członków zakonu. Inni uważali, że ostatnie wydarzenia pokazały, iż zakon musi powrócić do swoich duchowych korzeni[2].

W późniejszym życiu Kyoshi osłabieni politycznie Mędrcy Ziemi zaczęli zmieniać kierunek zakonu[5][6]. Przyjęli różne aspekty polityki biurokratycznej Awatar, mające na celu nieść pomoc najbiedniejszym w królestwie i wzmocnienie więzi między stanami, oraz podtrzymali konstytucję, którą Awatar utworzyła z czterdziestym szóstym Królem Ziemi po powstaniu chłopskim w Ba Sing Se. Upokorzenie i osłabienie zakonu zmusiło mędrców do dążenia do odkupienia, poprzez nakłanianie stanów do wzajemnej współpracy i podejmowanie roli mądrych doradców i naukowców. Położyło to podwaliny pod odzyskanie przez mędrców dużej części utraconego zaufania[6].

Sprzeciw wobec Jialuna i zniszczenie zakonu[]

Po śmierci Awatar Kyoshi mędrcy podtrzymali pokój, który utrzymywała w całym Królestwie Ziemi. Nauczali jak rozszerzyć kanały biurokratyczne, aby przynieść korzyści najbiedniejszym w społeczeństwie. Swobodnie wypowiadali się także przeciwko korupcji i sprzeciwiali się zmianom Króla Ziemi Jialuna w konstytucji opracowanej przez Kyoshi i czterdziestego szóstego Króla Ziemi[5].

W odpowiedzi na przeciwstawianie się jego potędze Król Ziemi wysłał agentów Dai Li, aby złapali wszystkich mędrców, gdy Awatar Roko właśnie wyruszył w podróż, by opanować cztery żywioły około roku 66 p.Z. Nikt nie wiedział, gdzie zniknęli, a ci, którzy odważyli się szukać mędrców, również ginęli. Do końca tego tygodnia ludzie nauczyli się milczeć w sprawie mędrców. Świątynie Mędrców Ziemi zostały później ponownie otwarte i przemianowane na Królewskie Sale Nauk. Nieliczni z nich powrócili, lecz nie jako mędrcy, ale Wielcy Lektorzy, strażnicy nowych sal, którzy wyrzekli się jakichkolwiek powiązań z tradycją Mędrców Ziemi. Królewskie Sale Nauk były ściśle monitorowane przez koronę, a Król Ziemi nie doświadczył znaczącego jawnego sprzeciwu wewnętrznego po czystce[5].

Znani członkowie[]

Ciekawostki[]

 • Nie wszyscy Mędrcy Ziemi osiągnęli swoje stanowiska na podstawie zasług. Na przykład generał Saiyuk był uważany za nominata politycznego i nie kwalifikował się na stanowisko lorda dowódcy[4].
 • Choć wielu mędrców było magami ziemi, nie było to wymagane, żeby przyłączyć się do organizacji[12].

Zobacz też[]

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 9. „Desperate Measures”.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 35.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 1. „The Test”.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 29. „The Ambush”.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 46.
 6. 6,0 6,1 6,2 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 54.
 7. K207 "Beginnings: part 1", Premise (PDF) (21.05.2014) opublikowano 24 maja 2014 r.
 8. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 10. „The Spirit”.
 9. 9,0 9,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 8. „The Parade”.
 10. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 12. „Outside Options”.
 11. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 27. „Closing the Deal”.
 12. 12,0 12,1 12,2 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 5. „Revelations”.
 13. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 2. „Nine Years Later”.
 14. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 17. „Obligations”.
 15. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 22. „Conclusions”.
 16. 16,0 16,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 32. „Hauntings”.
 17. 17,0 17,1 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 2. „The Invitation”.
 18. 18,0 18,1 18,2 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 6. „The Performance”.
 19. 19,0 19,1 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 9. „The Crash”.
 20. 20,0 20,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 31. „The Return”.
 21. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 55.
Advertisement