Awatar Wiki
Advertisement
Earth Kingdom emblem

Ludzie z Królestwa Ziemi są bardzo silni; są uparci i wytrwali.

Iroh do Zuko o naturze Królestwa Ziemi[1].

Królestwo Ziemi jest jednym z czterech narodów na świecie. Mieści się na większej części kontynentu oraz kilku wyspach. Jest największym i najbardziej zaludnionym państwem na świecie i obejmuje znaczną część półkuli wschodniej. Królestwo działa jako monarchia pod rządami Monarchy Ziemi, chociaż zakres jego władzy w przeszłości ulegał znacznym zmianom.

Królestwo Ziemi powstało po tym, jak państwo-miasto Ba Sing Se, jego późniejsza stolica, siłą podporządkowało sobie kilka innych państw. W rezultacie naród tradycyjnie charakteryzuje się znaczną różnorodnością i jest podzielony na półautonomiczne regiony posiadające własne pochodzenie etniczne, kulturę, rządy i prawa. Jest ojczyzną większości magów ziemi. Mieszkańcy Królestwa Ziemi są dumni i silni; wyznawali zazwyczaj filozofię pokojowego współistnienia i współpracy z innymi narodami świata. Pierwotnie jedno z najpotężniejszych imperiów na świecie, Królestwo Ziemi doświadczyło serii kryzysów, wojen domowych i niepokojów politycznych w IV i III wieku przed zagładą Nomadów Powietrza. Upadek ten został ostatecznie zatrzymany, a Królestwo Ziemi zaczęło rozkwitać dzięki długiemu okresowi wewnętrznego pokoju i rozwoju gospodarczego podczas długiego życia Awatar Kyoshi. Jednak konstytucja, którą pomogła opracować, została ostatecznie podważona przez Króla Ziemi Jialuna, co doprowadziło do powstania coraz bardziej skorumpowanego i obojętnego rządu, a także wzrostu wewnętrznych napięć. Mimo że znaczna część Królestwa Ziemi nadal prosperowała, szczycąc się dużą gospodarką, kraj pozostał w tyle pod względem industrializacji i postępu technologicznego.

Od I wieku p. Z. Królestwo Ziemi stało się celem w imperialistycznej poliki Narodu Ognia, którego kulminacją była wojna stuletnia. Wyprzedzone przez swojego agresywnego sąsiada pod względem militarnym, ekonomicznym i technologicznym, królestwo okrutnie ucierpiało podczas wielkiej wojny, ale przez długi czas było jedyną prawdziwą przeszkodą, która utrudniała Narodowi Ognia osiągnięcie dominacji nad światem. W 100 o.Z. Królestwo Ziemi upadło w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez Naród Ognia. Choć ostatecznie wojna została zwyciężona dzięki interwencji Awatara Aanga. Nastąpił długi proces gojenia ran, a kilka kolonii Narodu Ognia w Królestwie Ziemi utworzyło Zjednoczoną Republikę Narodów.

W następnych dziesięcioleciach Królestwo Ziemi wywarło znaczące wpływy międzynarodowe i zostało odbudowane, ale także doświadczyło odrodzenia potęgi monarchy. Doprowadziło to do powstania reakcyjnego i opresyjnego rządu centralnego, który wywołał rosnące niepokoje w całym kraju. W 171 o.Z. Czerwony Lotos zorganizował powstanie, które doprowadziło do upadku rządu i pogrążyło Królestwo Ziemi w anarchii. Kraj został ustabilizowany przez Kuvirę i jej armię, ale w rezultacie zadeklarowała powstanie „Imperium Ziemi” pod swoją dyktaturą wojskową. Imperium Ziemi okazało się krótkotrwałe i zakończyło się po nieudanej inwazji na Zjednoczoną Republikę. W następstwie tych wydarzeń Król Ziemi Wu postanowił stopniowo znieść monarchię i Królestwo Ziemi na rzecz odrębnych, demokratycznych stanów[9]. Pomimo próby wskrzeszenia Imperium Ziemi podczas kryzysu Gaoling, pozostałości reżimu Kuviry zostały pokonane, a Królestwo Ziemi powoli przekształcało się w demokrację[10][11].

Historia[]

Pochodzenie[]

Zobacz też: Era Raavy
Earth lion turtle

Ufortyfikowane twierdze stanowiły podstawę wczesnej architektury Królestwa Ziemi.

W erze Raavy większość późniejszego Królestwa Ziemi była częścią bezdroży duchów, a jego mieszkańcy zmuszeni byli przetrwać gniew duchów i nieokiełznaną dzicz. Poprzednicy obywateli Królestwa Ziemi znaleźli kilka sposobów na przetrwanie tych trudności: niektórzy wycofali się do miast zbudowanych na szczytach lwiożółwi. Otrzymali od nich moc ziemi poprzez magię energii. Ludzie mogli poprosić o tę umiejętność za każdym razem, gdy zapuszczali się do bezdroży duchów, aby móc zgromadzić żywność i zasoby[12]. Inni wybrali koczowniczy tryb życia, podróżując po dziczy i pozostając w jednym miejscu tylko tak długo, jak tylko mogli. Jednakże pewnemu plemieniu nomadów udało się zbudować stałe miasto pod opieką ducha Panny Tienhai w miejscu, które później stało się miastem Tienhaishi w zachodnim Królestwie Ziemi[13]. Kilka aspektów życia i zwyczajów praktykowanych przez poprzedników pierwszych obywateli Królestwa Ziemi stało się później częścią wspólnej kultury narodu, zwłaszcza tworzenie ufortyfikowanych twierdz wznoszonych z ziemi, przypominających konstrukcje, widziane w miastach na lwiożółwiach[12].

Okres walczących państw[]

Wan's last battle

Od czasów Awatara Wana państwa późniejszego Królestwa Ziemi były w ciągłym stanie wojny, walcząc o dominację.

Po tym, jak Awatar Wan zamknął portale i większość duchów opuściła świat śmiertelników, lwiożółwie wyrzekły się swojej roli obrońców ludzkości. W tym momencie poprzednicy obywateli Królestwa Ziemi opuścili miasta lwiożółwi na rzecz zakładania osad na całym kontynencie, a większość nomadów osiadła. Wkrótce potem przodkowie pierwszych obywateli Królestwa Ziemi zaczęli toczyć wojny, wykorzystując wielkie kamienne dyski jako podstawową broń dla swoich wojowników. Awatar Wan umarł po interwencji w jednej z takich bitew[12]. W przeciwieństwie do innych narodów, gdzie ostatecznie zwyciężyła jedna kultura[14][15], późniejsze Królestwo Ziemi było tak duże i różnorodne, że wyłoniło się w nim kilka kultur i grup etnicznych, które przetrwały, walcząc o niepodległość i dominację[16].

Na północnym wschodzie ludzie wyrzeźbili w skałach małą podziemną osadę. Wydobycie i handel pięknymi świecącymi kryształami przekształciło aglomerację w miasto, które wkrótce sięgnęło powierzchni. Niedługo potem katakumby zostały opuszczone, a nowa metropolia stała się potężnym państwem-miastem Ba Sing Se[17]. Na początku było ono kilkukrotnie atakowane przez rywalizujące państewka, lecz ratowała je jego strategiczna pozycja: wrogowie na południu musieli maszerować przez zdradzieckie Góry Taihua, aby dotrzeć do miasta, gdzie zniszczyły ich zamiecie panujące wśród gór[18].

Na zachodzie dwoje kochanków, Oma i Shu, stali się pierwszymi ludźmi, którzy nauczyli się magii ziemi bezpośrednio od kretoborsuków. Jednak wioski, z których pochodzili, prowadziły ze sobą wojnę i ostatecznie Shu zginął w bitwie. Zrozpaczona Oma wykorzystała swoje zdolności, aby zapewnić pokój i zmusić wioski do zjednoczenia. Miasto, które wtedy zbudowano, otrzymało nazwę Omashu i samo stało się potężnym miastem-państwem[19]. Miasto Lady Tienhai prosperowało i nadal się rozwijało[13]. Na południu niektórzy koczownicy magów ziemi uczynili Pustynię Si Wong swoim domem, nauczywszy się magii piasku i utworzywszy plemiona Si Wong[20]. Starszymi od nich mieszkańcami pustyni byli jedynie chrząszczogłowi kupcy, którzy żyli tam od czasów starożytnych i przemierzali ją przez następne stulecia[17].

Niektórzy jednak postanowili nie osiedlać się i zostali nomadami. Niektórzy z tych koczowników toczyli wojnę z osiadłymi ludźmi i zaskakiwali ich maszerujące armie swoją taktyką sprowadzania wielu wierzchowców i przesiadania się między nimi, aby zwierzęta pozostawał niezmęczone i jak najszybsze. Później zostali zapisani w annałach Królestwa Ziemi jako „koczowniczy barbarzyńcy”[21].

Powstanie Królestwa Ziemi[]

Lower Ring

Władcy Ba Sing Se zjednoczyli Królestwo Ziemi, choć nigdy nie udało im się zachować absolutnej kontroli nad całym swoim królestwem.

Z biegiem czasu monarchowie Ba Sing Se stawali się coraz potężniejsi i zaczęli jednoczyć oraz podbijać liczne królestwa i ludy późniejszego Królestwa Ziemi. Pozostawili jednak u władzy niektórych królów i szlachtę, o ile ci podporządkowali się Ba Sing Se[19]. Ostatecznie jeden z władców Ba Sing Se zwyciężył wojny o zjednoczenie i koronował się na pierwszego monarchę Królestwa Ziemi i nie opuścił stolicy aż do swojej śmierci[22]. Wczesną linią monarchów ziemi była dynastia Hao[23]. Pomimo zwycięstwa Ba Sing Se, Monarchowie Ziemi nie byli w stanie ustanowić centralistycznego ani autorytarnego reżimu ze względu na samą wielkość królestwa. W rezultacie Królestwo Ziemi stało się monarchią konfederacyjną, podzieloną na kilka półautonomicznych prowincji[2][24]. Z biegiem czasu moc Monarchów Ziemi rosła i słabła, ale żaden z nich nie kontrolował całego królestwa. Niektóre regiony, takie jak Pustynia Si Wong, były zbyt odległe i trudne do zarządzania, podczas gdy inne były po prostu zbyt nieistotne, aby rząd centralny mógł się nimi zająć. Niezdolność rządu do sprawowania pełnej kontroli sprawiła, że zwyczaje grup przestępczych stały się wyjątkowo wyszukane: rozwinęły one własną kulturę i kodeks postępowania oraz stały się znane jako daofei[25]. Pomimo tego, Monarchowie Ziemi zwykle sprawowali władzę absolutną w Ba Sing Se[26]. W pewnym momencie grupa imigrantów należąca do plemienia Bhanti przybyła do Królestwa Ziemi i została pierwszymi mędrcami tego kraju[27]. Z biegiem czasu Mędrcy Ziemi przekształcili się potężnych urzędników, którzy nie byli już zainteresowani sprawami duchowymi. Rozwój ten przyczynił się do wzrostu korupcji w Królestwie Ziemi[28].

Kilku Monarchów Ziemi zostało wiernymi sojusznikami różnych Awatarów, a obie strony pomagały sobie nawzajem[29]. Trzysta lat przed Awatar Yangchen, Król Ziemi Zhoulai był towarzyszem pewnego Awatara[30].

Afera Platynowa i następstwa[]

Zobacz też: Afera Platynowa

W dzieciństwie Awatar Yangchen o tron Królestwa Ziemi toczyła się walka pomiędzy panującym Królem Ziemi, Feishanem, a zbuntowanym generałem Nongiem. Żadna ze stron nie chciała zaprzepaścić swoich długoterminowych szans na przewagę, a obie unikały zaciętej bitwy, przedłużając tym samym wojnę. Zniecierpliwieni tym przywódcy Narodu Ognia i Plemion Wody spiskowali, aby poprzeć Nonga, poprzez wysyłanie mu cennych sztabek platyny, a Feishanowi pożyczali jedynie papierowe banknoty, mając nadzieję, że lojaliści stracą wiarę w zdolność króla do spłacenia ich. Jednakże Król Ziemi znalazł strategiczny moment i pokonał Nonga na Przeprawie Lamoalpaki. Zdając sobie sprawę, co zrobili przywódcy pozostałych dwóch narodów, Feishan zatrzymał sobie sztabki platyny, przetopił je i użył do stworzenia posągu kretoborsuka, który postawił za swoim tronem. Oświadczył, że porty Królestwa Ziemi będą zamknięte do czasu, aż powierzchnia całkowicie zmatowieje i będzie wyglądać jak kamień, co miałoby trwać sto lat lub więcej.

W odpowiedzi Naród Ognia i Plemiona Wody ogłosiły podobny stan izolacji. Jednak król i jego dwór pragnęli towarów z zagranicy, a na eksporcie można było zarobić. Trzy narody spotkały się i zgodziły się na utworzenie czterech miast otwartych na kontrolowany handel międzynarodowy, pod władzą rodzin szlacheckich i kupieckich. Dwa z tych miast shangów, Bin-Er i Taku, oficjalnie znajdowały się na terenach Królestwa Ziemi, ale stały się terytoriami specjalnymi. Miasta nie mogły utrzymywać armii do obrony i musiały przestrzegać surowych warunków swoich statutów. Panował w nich wysoki wskaźnik skorumpowania, ponieważ shangowie często nie opłacali swoich pracowników i potajemnie prowadzili nieprzyzwoite ilości nieoficjalnego handlu. Miasta zapełniły się szpiegami desperacko poszukującymi tajnych informacji; i choć wielu wyemigrowało do miast w poszukiwaniu lepszego życia, skorumpowane urzędy kontrolne nie pozwoliły im opuścić miast, chyba że było to na korzyść shangów, co jedynie pogłębiało problemy biedy i masowego bezrobocia[31][32][33].

Kiedy Yangchen stała się w pełni ukształtowanym Awatarem, jej pierwszą misją było udanie się do wielkiego miasta Tienhaishi w Królestwie Ziemi, któremu po śmierci ludzkiej postaci Panny Tienhai groził Generał Old Iron. Wywiązała się tam wielka bitwa pomiędzy duchem a Awatar i ostatecznie doszli do ugody, na mocy której miasto miało zostać opuszczone. Mieszkańcy zostali ewakuowani i chociaż Yangchen początkowo miała trudności z ich przesiedleniem, udało jej się znaleźć nowe domy dla mieszkańców Tienhaishi w całym Królestwie Ziemi dzięki zagrywkom politycznym[34].

Wkrótce potem Yangchen skupiła się na miastach shangów i następstwach Afery Platynowej. Zauważyła, że w Bin-Er znajdowało się więcej statków, niż było to oficjalnie dozwolone na mocy statutu, a kiedy przybyła do sali zgromadzeń Bin-Er z oficjalną wizytą, zagroziła, że ujawni to Królowi Ziemi, jeśli nie zostaną wprowadzone rozwiązania charytatywne. Shangowie Bin-Er zaczęli panikować i starali się wdrożyć projekt Jednomyślności, tajną broń, która pozwoliłaby im uwolnić się od Króla Ziemi i zmienić każdy statut lub prawo. Kiedy Yangchen wyjechała, zongdu Henshe udał się do Jonduri, aby złożyć petycję do zongdu Chaisee o przyznanie mu tej broni. Kobieta nie zamierzała mu jej udzielać, ale Henshe użył swojego podwójnego agenta Kalyaana, aby uzyskać magów spalania i dostarczyć ich do Bin-Er. Gdy Thapa, Xiaoyun i Yingsu rozpoczęli swój pokaz mocy, Awatar zbliżyła się do nich i skutecznie ich schwytała po powrocie z Portu Tuugaq. Henshe oraz magowie spalania zostali uwięzieni w Północnej Świątyni Powietrza z Henshe, podczas gdy mnisi świątynni zapewnili jałmużnę w Bin-Er[31][32][33][35]. Yangchen poinformowała Króla Ziemi, że kule ognia na niebie były duchowym zaburzeniem, które wywołał brak równowagi w pochłoniętym chciwością Bin-Er. Zwróciła się o przyznanie jej zwierzchnictwa nad miastem i otrzymała je po tym, jak obiecała poprawę życia jego mieszkańców i zwiększenie dochodów królewskich, twierdząc, że będzie polegać na poradach Awatara Szeto[35][36].

W późniejszym okresie swojego życia Yangchen podpisała traktat z Piątym Narodem, mieszanym etnicznie ludem piratów, który chronił południowe wybrzeże Królestwa Ziemi przed ich atakami[26].

Niestabilność, wojna domowa i zmiana konstytucji[]

Zobacz też: Powstanie Żółtych Karków, Wojna China Zdobywcy i Powstanie chłopskie w Ba Sing Se

Po długim okresie względnego dobrobytu, za życia Awatara Kuruka Królestwo Ziemi zaczęło się rozpadać. Jego pozornie beztroski tryb życia i przedwczesna śmierć w wieku 33 lat, wraz z problemami w odnalezieniu jego następcy, sprawiły, że żądni władzy ludzie, rebelianci i przestępcy na całym świecie stali się odważniejsi. Ten stan szczególnie dotknął Królestwo Ziemi, którego wewnętrzne prowincje powoli pogrążały się w chaosie[26]. Niektóre grupy daofei przekształciły się w rebeliantów i wywołały powstanie Żółtych Karków, doprowadzając do zniszczenia dużych obszarów w imię swoich fanatycznych przekonań duchowych[26][37]. Zamiast stłumić bunt, rząd Królestwa Ziemi opuścił swoje odległe prowincje, aby radziły sobie same[26]. Inne grupy daofei również stały się bardziej aktywne, walcząc między sobą w brutalnych wojnach o wpływy. Szczególnie potężna stała się sieć przestępcza Kompanii Latającej Opery, która rozprzestrzeniła się po całym Królestwie Ziemi. W szczytowym okresie była na tyle potężna, że zmuszała urzędników rządowych do wykonywania jej rozkazów[38]. Na południu, Tulok, przywódca Piątego Narodu, złamał stary traktat z Awatar Yangchen. Jego flota zaczęła pustoszyć nie tylko szlaki handlowe, ale także wybrzeże Królestwa Ziemi[26]. W obliczu chaosu i przemocy zdesperowani niemagowie gromadzili się w ruchach duchowych i bojowych, takich jak sekta Kang Shen[39].

Yun

Yun został fałszywie zidentyfikowany jako następca Awatara Kuruka.

Mimo że kraj był rozdarty przez niepokoje, większość przywódców Królestwa Ziemi okazała się zbyt skorumpowana i egoistyczna, aby złagodzić kryzys. W konsekwencji były nauczyciel magii ziemi Kuruka, Jianzhu, przejął wiele zwykłych obowiązków Awatara i walczył, aby powstrzymać Królestwo Ziemi przed popadnięciem w chaos, tworząc dalekosiężną sieć polityczną[25]. Sowicie nagradzał swoich sojuszników, próbował pomagać zwykłym ludziom, ale stosował także ekstremalne metody, aby zniszczyć tych, których uważał za wyznawców anarchii[25]. Przede wszystkim bezlitośnie zmiażdżył Żółte Karki[40], ścigał i masowo zabijał bandytów daofei[29] oraz zniszczył kilku polityków Królestwa Ziemi, którzy się mu sprzeciwiali[41]. Na początku III wieku p.Z. Jianzhu był praktycznie władcą dużej części kraju[25]. Ostatecznie zidentyfikował młodego mężczyznę o imieniu Yun jako Awatara i w ten sposób udało mu się jeszcze bardziej przywrócić porządek w Królestwie Ziemi. Yun odegrał kluczową rolę w wielu traktatach, które Jianzhu zawarł z wpływowymi osobami w kraju[42]. Jednakże w miarę upływu czasu Jianzhu stawał się coraz bardziej bezwzględny i zaczął wykorzystywać skorumpowanych urzędników do utrzymywania swojej siatki politycznej. W rezultacie nigdy nie udało mu się położyć kresu skrajnej korupcji, która nękała większość Królestwa Ziemi[43][44]. Daofei również w dalszym ciągu działali czynnie na terenie całego państwa, chociaż ich wpływy uległy osłabieniu z powodu czystek Jianzhu[18].

Gdy okazało się, że prawdziwą Awatar jest Kyoshi, dotychczas pracująca jako służąca, doprowadziło to do serii wydarzeń, które postawiły ją i Jianzhu przeciwko sobie. Dziewczyna uciekła i dołączyła do pozostałości Kompani Latającej Opery, podczas gdy Jianzhu desperacko próbował przejąć nad nią kontrolę. Miał nadzieję, że uda mu się wyszkolić ją na idealną Awatar, która przywróci porządek na świecie[45]. Chociaż polowanie na Kyoshi było utrzymywane w dużej mierze w tajemnicy, osłabiło Jianzhu i zostało wykorzystane przez jego rywali pod wodzą szambelana Huia. Ostatecznie Jianzhu skutecznie zamordował go i jego sojuszników[44], ale sam został zabity przez Yuna[40].

Avatar Kyoshi

Ujawnienie tożsamości Kyoshi jako Awatar wywołało serię wydarzeń, które jeszcze bardziej zdestabilizowały Królestwo Ziemi.

Śmierć znacznej części przywódców politycznych, przede wszystkim Jianzhu i Huia, pogrążyła wiele części Królestwa Ziemi w chaosie. Ponadto ujawnienie Kyoshi jako Awatar było niepokojące, ponieważ Yun był popularną i charyzmatyczną postacią, podczas gdy Kyoshi kojarzono z kryminalistami[46]. Wiele wpływowych postaci w Królestwie Ziemi wprost odmówiło zaakceptowania Awatar Kyoshi, podczas gdy inni akceptowali jej status, ale osobiście jej nie lubili. Bez wsparcia elit kraju Kyoshi walczyła o poprawę stabilności w Królestwie Ziemi[46][47][48].

W pewnym momencie w ciągu następnych dwóch lat[5][48] Król Ziemi Yi Ming nakazał budowę kolei jednoszynowej w Ba Sing Se[17][49]. Po powrocie Kyoshi z Narodu Ognia po wojnie Kamelii i Peonii kraj nadal cierpiał z powodu daofei, skorumpowanych organów ścigania i odłamów flot Piątego Narodu[50]. Kyoshi utworzyła grupę zadaniową, aby ostrożnie usunąć najniebezpieczniejszych daofei i brutalnych przestępców z Ba Sing Se. Ostatecznie grupa zadaniowa zaczęła atakować wielu innych dysydentów i zwykłych obywateli po tym, jak Kyoshi opuściła miasto, aby zająć się innymi sprawami, a organizacja dostała się pod wpływy Króla Ziemi. Po porwaniu dzieci ambasador Quin z Narodu Ognia, Królestwu Ziemi zaczął groził incydent dyplomatyczny, a Rangi powierzyła zajęcie się sytuacją zaufanej grupie ludzi, podczas gdy sama wyjechała, aby poinformować Kyoshi[51].

Niepokoje w Królestwie Ziemi zostały ostatecznie wykorzystane przez 46. Króla Ziemi, który uważał, że jego wasale i prowincje wokół jego królestwa mają zbyt dużą władzę. Zdeterminowany król zamierzał zmienić Królestwo Ziemi w monarchię absolutną, w której on sam był najwyższym monarchą[5]. Wzbudziło to gniew jego poddanych i w końcu jeden z watażków o imieniu Chin chwycił za broń, aby przejąć władzę od niepopularnego króla[52]. Rozpoczął bunt w zachodnich częściach Królestwa Ziemi, które zostały najbardziej dotknięte wydarzeniami towarzyszącymi śmierci Jianzhu[46]. Bunt China szybko przerodził się w otwartą wojnę domową, a Król Ziemi nie był w stanie go powstrzymać. Armia China podbiła całe królestwo, łącznie z potężnymi miastami, takimi jak Omashu, aż jedynie Ba Sing Se i rodzinny półwysep Awatar Kyoshi pozostały wolne. Chin również próbował zmusić Kyoshi do poddania się, ale doprowadziło to do jego śmierci i powstania Wyspy Kyoshi. Bez jego przywództwa bunt został stłumiony, a Król Ziemi odzyskał władzę nad całym królestwem[52].

Peasant uprising

Powstanie chłopskie w Ba Sing Se znacznie osłabiło Monarchów Ziemi, w wyniku czego Królestwo Ziemi stało się monarchią konstytucyjną.

Niemniej jednak jego niezdolność do poradzenia sobie z buntem China miała konsekwencje. Chłopi z Ba Sing Se, uważając, że monarchia to przestarzały ustrój, który tylko ich uciska, wywołali bunt. Powstanie chłopskie w Ba Sing Se pogrążyło stolicę w chaosie i dopiero gdy Kyoshi zmusiła Króla Ziemi do przyjęcia nowej konstytucji, która ograniczała jego władzę, jednocześnie wzmacniając pozycję zwykłych ludzi, chłopi się rozproszyli. W zamian za niechętną współpracę króla Kyoshi stworzyła Dai Li jako tajną policję Ba Sing Se. Celem tych elitarnych magów ziemi było bronienie interesów Królów Ziemi poprzez tłumienie i więzienie wywrotowych jednostek i grup[5].

Okres dobrobytu[]

Przez prawie dwa stulecia, które Kyoshi przeżyła po sporządzeniu wraz z Królem Ziemi nowej konstytucji, Awatar utrzymywała pokój między pięćdziesięcioma pięcioma stanami Królestwa Ziemi i pomagała wdrażać politykę, która przyniosła korzyści najbiedniejszym członkom społeczeństwa. W międzyczasie upokorzona i osłabiona klasa Mędrców Ziemi szukała odkupienia, stosując politykę Kyoshi i zaczęła odzyskiwać zaufanie ludzi, wracając do swoich korzeni jako mądrych doradców i naukowców. W chwili śmierci Kyoshi, Królestwo Ziemi i wszystkie cztery narody doświadczyły bezprecedensowo długiego okresu pokoju, a mędrcy starali się podtrzymać jej politykę po narodzinach nowego Awatara w Narodzie Ognia[53][54].

Nowa konstytucja znacznie osłabiła Monarchów Ziemi[5], a wzmocnieni biurokraci wkrótce stali się prawdziwymi władcami królestwa w późniejszych okresach. Bezpośredni następcy czterdziestego szóstego Króla Ziemi nie zrobili nic, aby odzyskać tę władzę. Zamiast tego przekazali swoją władzę biurokratom i urzędnikom na rzecz przyjemności i rekreacji podczas długiego pokoju w późniejszym życiu Kyoshi[17][55][53].

Korupcja i napięcia wewnętrzne pod rządami Króla Ziemi Jialuna[]

Zobacz też: Jialun i Noc Uciszonych Mędrców

Sytuacja polityczna zmieniła się ponownie po wstąpieniu na tron Króla Ziemi Jialuna, który rządził Królestwem Ziemi, gdy Awatar Roko był jeszcze młody. Chociaż Jialun udawał niekompetentnego i wielu członków społeczności międzynarodowej uważało go za nieszkodliwego, był człowiekiem niezwykle wyrachowanym, który w rzeczywistości manipulował wszystkimi na swoją korzyść[54]. Próbował cofnąć konstytucję stosowaną przez swoich poprzedników, próbował nią manipulować i zmieniać. Mędrcy Ziemi wypowiadali się przeciwko działaniom Jialuna i jego zepsuciu, honorowo pragnąc utrzymać wiek pokoju i dobrobytu. W odpowiedzi Król Ziemi nakazał Dai Li zebrać wszystkich Mędrców Ziemi w ramach czystki znanej jako Noc Uciszonych Mędrców. Z czasem świątynie mędrców ponownie otwarto jako Królewskie Sale Nauki, ściśle kontrolowane przez koronę, a niewielka liczba tych, którzy kiedyś byli mędrcami, powróciła, by służyć rządowi jako Wielcy Lektorzy, wyrzekając się wszelkich powiązań z poprzednim zakonem[53][54].

Działania Jialuna wywołały gniew królowej Guo Xun z Omashu, która postrzegała Króla Ziemi jako taniego i samolubnego człowieka niepewnego własnej mocy. Pomiędzy oboma monarchami wybuchła zaciekła rywalizacja, a Ba Sing Se i Omashu zaczęły bardziej niż kiedykolwiek rywalizować o pozycję. Królowa Omashu zrobiła wszystko, co mogła, aby osłabić Króla Ziemi bez wywoływania wojny. Obaj władcy mieli szpiegów na swoich dworach, a sale tronowe obojga stały się gniazdami żmij[56].

Po czystce mędrców Król Ziemi manipulował systemem politycznym dla własnej korzyści, nadal przedstawiając siebie jako niekompetentnego. Królestwo zaczęło cierpieć z powodu jego chciwości, a Jialun nastawił stany przeciwko sobie i podsycił ksenofobię, aby chłopi skupili nienawiść na czymś innym. Pod przykrywką słabego króla zdołał pozbyć się opozycji i podporządkować sobie swój lud, jednocześnie manipulując wydarzeniami tak, aby ludzie byli skupieni na zagrożeniach z zewnątrz, a nie wewnątrz[54]. Niektórzy zdali sobie sprawę z prawdziwego rozmiaru chciwości rządu, jak na przykład bohater ludowy Langzi, który wymierzył sprawiedliwość skorumpowanym urzędnikom, czy „bojownicy o wolność” finansowani przez Tiqriganiannig z Południowego Plemienia Wody[56][57]. Podczas gdy świat znajdował się na krawędzi renesansu technologicznego, w Królestwie Ziemi nastąpiła stagnacja innowacji: zawsze istnieli pomysłowi i kreatywni ludzie, ale wszystkie nowe wynalazki były przejmowane przez koronę i rozdawane wasalom Króla Ziemi według własnego uznania[54].

Konflikty międzynarodowe, upadek i agresja Narodu Ognia[]

Zobacz też: Jialun, Kolonie Narodu Ognia i Wojna stuletnia

Za panowania Jialuna potężne tsunami nawiedziło północne wybrzeże stanu Chenbao. Ludność obwiniała magów wody z Północnego Plemienia Wody za zesłanie tsunami, podczas gdy Plemię Wody obwiniało magów ziemi. Pojawiło się ryzyko wybuchu wojny i Awatar Roko nie został zmuszony do interwencji, zanim sprzeczka przerodziła się w konflikt[53]. Napięcie między obydwoma narodami pozostawało wysokie, a gubernator Chenbao nałożył podatek na towary i statki handlowe Północnego Plemienia Wody przepływające przez Cieśninę Północną, który w praktyce był niewykonalny. Towary Północnego Plemienia Wody sprzedawane w Królestwie Ziemi były zatem uważane za kontrabandę i gubernator miał nadzieję, że fakt ten zmusi Króla Ziemi do wysłania pomocy wojskowej w celu wyegzekwowania podatku[53][58].

Południowe Królestwo Ziemi ucierpiało z powodu powodzi, które niszczyły małe miasteczka i infrastrukturę. Zamiast udzielić pomocy, Jialun zaoferował wsparcie wojskowe jedynie pod warunkiem, że dotknięci nią ludzie zapewnią pracę przy zewnętrznym murze Ba Sing Se; wielu nie miało innego wyjścia, jak tylko się zgodzić. Jedyną stroną zainteresowaną pomocą charytatywną byli Nomadowie Powietrza z Południowej Świątyni Powietrza[56].

Taku

Pomimo powszechnego upadku politycznego, centra handlowe takie jak Taku nadal kwitły, aż do ich zniszczenia przez Naród Ognia.

Rząd Króla Ziemi Jialuna również zauważył ekspansjonistyczne ambicje wczesnego rządu Władcy Ognia Sozina, po tym, jak ten zajął niezamieszkaną Wyspę Natsuo położoną pomiędzy obydwoma narodami po odkryciu tam dużych złóż rudy. Król Ziemi wysłał swoje statki wojskowe u wybrzeży wyspy na „ćwiczenia szkoleniowe”, mając nadzieję, że sprowokuje Sozina do wykonania pierwszego ruchu[56]. Królestwo Ziemi nie zapewniło żadnej pomocy ani schronienia mieszkańcom wschodnich Wysp Ognia dotkniętych niestabilnością sejsmiczną po katastrofie na Wyspie Półksiężyca. Zamiast obwiniać ograniczoną pomoc zapewnioną przez Władcę Ognia, ludzie Narodu Ognia zaczęli wierzyć w nastroje przeciwne Królestwu Ziemi, które narastały w pozostałej części narodu w wyniku trwających konfliktów o zasoby[59][60].

Pomimo swoich wewnętrznych problemów, Królestwo Ziemi pozostało potęgą gospodarczą i militarną, z którą należało się liczyć. Zachód[17] i południe[61] królestwa nadal kwitły, a wielkie miasta, takie jak Taku i Omashu, czerpały korzyści z handlu[17] i rozwoju przemysłu[2]. Wojsko Królestwa Ziemi było zaciekle lojalne wobec monarchii, a większość jej sił pozostała niezawodna i doświadczona[62].

Earth Kingdom ravaged

Wojna stuletnia zniszczyła Królestwo Ziemi.

Sytuacja pogorszyła się wraz z początkowymi atakami Władcy Ognia Sozina na Królestwo Ziemi około 30 p.Z.. Naród Ognia z łatwością podbił kilka miast i bogatych w zasoby obszarów w północno-zachodnim królestwie, aby przekształcić je w posiadłości kolonialne. Rząd Królestwa Ziemi okazał się niezdolny do obrony swoich terytoriów i dopiero interwencja Awatara Roko zakończyła ekspansję Sozina. Kolonie pozostały jednak na terenach Królestwa Ziemi, a po śmierci Roko Władca Ognia rozpoczął całkowitą inwazję Królestwa Ziemi[63][64]. Zachodnie ośrodki handlowe, takie jak Taku, zostały całkowicie zniszczone[17], a po śmierci Sozina w 20 o.Z., Naród Ognia zyskał silną pozycję na północno-zachodnim kontynencie. Armia Królestwa Ziemi walczyła z wielką determinacją i spowolniła postęp Narodu Ognia najlepiej, jak mogła. Jednakże wysiłki Armii Ziemi nie wystarczyły, aby powstrzymać Naród Ognia i do roku 79 o.Z. większość zachodu i północnego zachodu padła pod naporem sił inwazyjnych. Królestwo Ziemi strasznie ucierpiało z powodu wojny, doświadczając zniszczeń, głodu i przesiedleń. Tysiące uchodźców uciekło do bezpiecznego Ba Sing Se, przepełniając slumsy Dolnego Pierścienia[62].

Spisek i upadek[]

Zobacz też: Spisek w Ba Sing Se i Zamach stanu w Ba Sing Se
Lower Ring houses

Sytuacja mieszkańców Królestwa Ziemi pogorszyła się w wyniku wojny.

Utrzymująca się tendencja do utraty władzy przez Monarchów Ziemi spowodowała rosnącą stagnację i słabość rządu centralnego. W rezultacie rządy prowincji i wasale Królestwa Ziemi byli w stanie cieszyć się coraz większą autonomią, aż do uzyskania praktycznej niezależności[2][20][24].

Ostatecznie pięćdziesiąty pierwszy Król Ziemi zmarł, a jego następcą został jego czteroletni syn. Ambitny Wielki Sekretarz Ba Sing Se Long Feng dostrzegł jego szansę na przejęcie władzy nad królestwem i uczynił z młodego Kueia swoją marionetkę. Używając Dai Li, Long Feng tłumił wiedzę o wojnie w celu utrzymania porządku społecznego i stabilnej gospodarki, skutecznie zakazując wszelkie wzmianki o konflikcie wewnątrz Górnego Pierścienia; król nie zdawał sobie sprawy o istnieniu wojny[4]. Jednakże poza bezpiecznymi murami i z dala od czujnego Dai Li, w środku wojny panował powszechny chaos; w niektórych obszarach urzędnicy i żołnierze nadużywali swojej władzy, znęcając się i wymuszając haracz na miejscowej ludności[24][65]. W innych obszarach obywatele byli w dużej mierze pozostawieni samymi sobie[52].

Tymczasem wojna przebiegała coraz gorzej dla Królestwa Ziemi. Naród Ognia posunął się na wschód i południe, podbijając zachód, linię brzegową Jeziora Zachodniego i większą część południa. W 94 o.Z. Armia Narodu Ognia pod dowództwem księcia Iroh dotarła do zewnętrznego muru Ba Sing Se i rozpoczęła trwające sześćset dni oblężenie Ba Sing Se. Chociaż wojska generała przedarły się przez mur zewnętrzny, musiały wycofać się po tym, jak syn dowódcy, Lu Ten, zginął w akcji. Niemniej jednak oblężenie było katastrofą dla Królestwa Ziemi, ponieważ nie tylko straciło ono duże ilości zasobów i siły roboczej, ale także otrzymało miażdżący cios w morale swojej ludności po tym, jak udowodniono, że mury Ba Sing Se nie są wcale niezniszczalne[24].

Wall falls

Dai Li zniszczyli mury Ba Sing Se, upamiętniając upadek Królestwa Ziemi.

Królestwo Ziemi ostatecznie upadło pięć lat później, po czasie ciężkich walk, które doprowadziły do porażki Omashu, ostatniego bastionu na zachodzie. Po tym, jak Awatar Aang siłą zakończył spisek w Ba Sing Se, moc Króla Ziemi Kueia została na krótko przywrócona, a Long Feng został uwięziony. Mimo to Dai Li pozostali lojalni wobec Long Fenga, gdyż tajna policja obawiała się, że król pozbawi ją władzy[22]. W tym samym czasie księżniczka Narodu Ognia Azula i jej przyjaciółki przeniknęły do stolicy. Long Feng i Azula zaczęli współpracować, aby zakończyć panowanie Kueia i życie Awatara, czego kulminacją był zamach stanu w Ba Sing Se. Azula i Dai Li zmusili króla do wygnania, tylko po to, by zdradzić Long Fenga i zająć miasto w imieniu Narodu Ognia. W ten sposób zdrada Dai Li doprowadziła do upadku Ba Sing Se, a wraz z nim Królestwa Ziemi[66][67].

Restauracja i reformacja[]

Zobacz też: Bunty magów ziemi i Ruch Przywrócenia Harmonii
Kuei needs to see

Po wojnie stuletniej Król Ziemi Kuei odegrał znacznie bardziej aktywną rolę w zarządzaniu królestwem niż jego poprzednicy.

Wojsko Narodu Ognia wykorzystało tę okazję do inwazji pozostałych części Królestwo Ziemi, ale pomimo upadku rządu centralnego, obywatele Królestwa Ziemi nadal stawiali opór. Bunty zaczęły się rozprzestrzeniać, podczas gdy pozostałości wojska Królestwa Ziemi pozostawały zagrożeniem dla okupantów. Naród Ognia nie był w stanie stłumić buntów[68], a w Dniu Czarnego Słońca rebeliantom udało się wyzwolić kilka miast, takich jak Omashu[69]. Niedługo potem Awatar Aang pokonał Króla Feniksa Ozaia, kończąc wojnę stuletnią zwycięstwem Królestwa Ziemi[70]. Kuei powrócił na tron, rząd Królestwa Ziemi został zreformowany, a Król Ziemi odzyskał władzę utraconą przez jego poprzedników[64][71]. Naród Ognia zaczął także płacić reparacje wojenne Królestwu Ziemi[72].

Wraz z Awatarem i Władcą Ognia Zuko, Kuei rozpoczął Ruch Przywrócenia Harmonii, aby usunąć kolonie Narodu Ognia z terenów Królestwa Ziemi i wznowić pokojową współpracę między narodami. Ogłoszenie Ruchu Przywrócenia Harmonii wywołało wielką radość w Ba Sing Se. Początkowo, dekolonizacja przebiegła pomyślnie i bez incydentów, jednak po roku rozpoczął się proces rozwiązywania najstarszych kolonii. Ponieważ miasta te miały ponad sto lat, ich ludność była już wówczas mieszana etnicznie i głęboko zakorzeniona w kraju[64]. W rezultacie pojawiły się komplikacje polityczne, które groziły wznowieniem wielkiej wojny, gdy Kuei próbował siłą usunąć kolonie, wierząc, że te terytoria stanowią część Królestwa Ziemi. Dopiero interwencja Awatara Aanga doprowadziła do rozwiązania konfliktu i przyznania koloniom pełnej autonomii[71][73]. W ciągu następnych lat kolonie i przyległe terytoria w północno-zachodnim Królestwie Ziemi nadal prosperowały. W jednym miejscu powstała duża aglomeracja przemysłowa. Osada stała się znana jako „Miasto Rybożurawia” i stała się głównym ośrodkiem gospodarczym[74].

W innych częściach Królestwa Ziemi niektórzy uchodźcy, którzy uciekli do Ba Sing Se podczas wojny, teraz wrócili do domów, jednak czasami odkrywali, że ich rodzinne miasta zostały splądrowane i zniszczone. Wielu rozpoczęło żmudne zadanie odbudowy swoich wiosek, a miejscami bandyci wykorzystywali ich wysiłki. Niektórzy ludzie zostali oddzieleni od swoich bliskich; czasami w końcu łączyli się ponownie, ale wielu dowiadywało się, że ich bliscy umarli lub nigdy nie odkryli, co się z nimi stało. W tym samym czasie część uchodźców wojennych pozostawała w Ba Sing Se, ale byli oni narażeni na szefów półświatka oraz urzędników, którzy zamierzali wykorzystać chaotyczny czas. W ciągu następnych kilku dziesięcioleci przepaść między bogatymi i biednymi w Ba Sing Se się pogłębiła[75].

MapURN

Król Ziemi Kuei oddał terytoria Królestwa Ziemi, tworząc Zjednoczoną Republikę Narodów.

W międzyczasie Król Ziemi Kuei walczył o odbudowę swojego narodu, wzmacniając jednocześnie stosunki współpracy z innymi krajami. Mimo wysiłków nie udało mu się rozwiązać wszystkich problemów swojego wyniszczonego wojną kraju[76][77]. W pewnym momencie panowania Kueia dawne kolonie Narodu Ognia i inne obszary mieszane etnicznie takie jak Miasto Rybożurawia zostały przekształcone w Zjednoczoną Republikę Narodów[78]. Król Ziemi zgodził się oddać duże części północno-zachodniego królestwa na rzecz nowego suwerennego kraju[76], co spowodowało trwałą wrogość wśród wielu obywateli Królestwa Ziemi, którzy uważali Zjednoczoną Republikę za nielegalną okupację[76][79]. Niezależnie od tego, wiele osób pochodzących z Królestwa Ziemi wyemigrowało do nowego państwa w nadziei na lepsze zatrudnienie i więcej wolności[76].

Wsteczny ustrój Hou-Ting i jego upadek[]

Zobacz też: Anarchia w Królestwie Ziemi

Po śmierci Króla Ziemi Kueia władzę przejęła jego córka Hou-Ting. Wycofała wiele polityk swojego ojca i wolała rządzić jako autokratka dla własnej korzyści[3][76]. Wiele części Królestwa Ziemi w dalszym ciągu cierpiało z powodu wielkiej biedy i zostawały coraz bardziej w tyle pod względami technologicznymi i ekonomicznymi w porównaniu z Narodem Ognia, Zjednoczoną Republiką i Plemionami Wody, z powodu braku funduszy ze strony królowej[6][76][80]. Zamiast złagodzić kryzys, Hou-Ting użyła Dai Li do uciszenia dysydentów[76][80] i rozszerzyła swoje wojsko[76][81]. W obliczu tych wydarzeń niektóre regiony Królestwa Ziemi takie jak miasto Zaofu zdystansowały się od rządu centralnego, dopóki nie uzyskały funkcjonalnej niezależności[3]. Wybuchły także mniejsze powstania grup takich jak barbarzyńcy Gombo, a rebelianci uniemożliwiali pobieranie nadmiernych podatków[76]. W tym okresie watażkowie byli również aktywni w niektórych częściach Królestwa Ziemi[82].

Burning of Ba Sing Se

Po zabójstwie Królowej Ziemi, Królestwo Ziemi popadło w anarchię.

Podsycane narastającymi konfliktami społecznymi pod autorytarnym reżimem Hou-Ting, zabójstwo Królowej Ziemi dokonane przez Czerwony Lotos w 171 o.Z. wywołało otwarty bunt obywateli niższej klasy Ba Sing Se. Ponieważ Hou-Ting pozbawiła biurokrację wszelkiej znaczącej władzy i zagarnęła ją dla siebie, po jej śmierci nikt nie był w stanie skutecznie wkroczyć i utrzymać władzy, powodując całkowity upadek porządku społecznego w całym Królestwie Ziemi[80][83]. Wielu lojalistów monarchii ukrywało się i prawie wszystkie królewskie artefakty zaginęły w wyniku grabieży; jedną z niewielu ocalałych rzeczy był pojedynczy kolczyk[7]. Pomimo międzynarodowych wysiłków anarchia doprowadziła do całkowitego podziału królestwa na niepodległe stany, a masywne, dobrze wyposażone grupy bandytów zaczęły terroryzować ludność[6].

Powstanie Imperium Ziemi i zniesienie monarchii[]

Zobacz też: Powstanie Imperium Ziemi, Ruch demokratyczny w Królestwie Ziemi i Kryzys Gaoling

Przywódcy pozostałych narodów zdecydowali, że jeśli w Królestwie Ziemi ma zostać przywrócony porządek, należy wypełnić pustkę po władzy; w tym celu próbowali zwerbować Suyin Beifong. Kiedy odmówiła, Kuvira, kapitan straży w Zaofu, zebrała koalicję kilku zamożnych obywateli, a także część zespołu bezpieczeństwa miasta, aby ustabilizować Ba Sing Se. To działanie sprawiło, że światowi przywódcy obdarzyli ją zaufaniem i mianowali ją tymczasową przywódczynią narodu[84]. W ramach swojego stanowiska powiększyła swoją armię i rozpoczęła zadanie zjednoczenia Królestwa Ziemi. Tymczasowa prezydent wkrótce zyskała miano „Wielkiej Zjednoczycielki”, przywróciła prawo i porządek w dużej części kraju poprzez aneksję i dyscyplinę wojskową[6]. Jednakże wraz ze wzrostem wpływów i rosnącym terytorium Kuvira zaczęła wprowadzać bardziej totalitarne środki w celu zapewnienia całkowitej kontroli nad okupowanymi prowincjami. Obejmowały one łapanki dysydentów i czystki etniczne na ludziach pochodzących z Plemienia Wody i Narodu Ognia oraz zamykanie wrogów zarówno w więzieniach, jak i obozach reedukacyjnych[85]. Kobieta poleciła także swoim naukowcom, kierowanym przez Varricka i jej narzeczonego Baatara, rozpocząć badania nad wykorzystaniem pnączy duchów jako broni wojskowej[7].

Conquering the State of Yi

Kuvira próbowała przekształcić pozostałości Królestwa Ziemi w „Imperium Ziemi”.

Po ponownym zjednoczeniu narodu w 174 o.Z. miała ona ustąpić po koronacji Wu, ale kiedy nadszedł czas przekazania swojej władzy, Kuvira potępiła władzę młodego króla i zagarnęła ją dla siebie, zmieniając nazwę Królestwa Ziemi na „Imperium Ziemi[7]. Jednak inne narody nie uznawały już jej rządów za uzasadnione, potępiając jej rządy jako dyktaturę wojskową[85]. Niewzruszona Kuvira umocniła swoją władzę i nawet pomimo ingerencji Awatar Korry udało jej się podbić Zaofu, ostatnie niezależne państwo w nowym Imperium Ziemi[84][86].

Kiedy wszystkie stany Królestwa Ziemi zjednoczyły się pod jej sztandarem, a jej działo energetyczne zostało ukończone, Kuvira oświadczyła, że nadszedł czas, aby odzyskać ziemię, którą obecnie stanowi Zjednoczona Republika Narodów; ogłosiła, że Republika została założona na skradzionych terenach Królestwa Ziemi. Z wyposażoną w działo wielką mecha zbroją, Kuvira przeprowadziła inwazję na Zjednoczoną Republikę i zaatakowała jej stolicę[79], demolując duże części metropolii i jej siły obronne[87]. Po tym, jak Korra uratowała ją przed zabiciem przez jej własne działo energetyczne i obie wylądowały w świecie duchów, Kuvira w końcu poddała się i nakazała swoim żołnierzom złożyć broń[9].

Po klęsce Kuviry monarchia została przywrócona jako ośrodek władzy. Król Wu zdecydował jednak, że byłoby lepiej, gdyby monarchia została zniesiona na rzecz niezależnych stanów z demokratycznie wybranym rządem, na wzór systemu w Zjednoczonej Republice, co popierała Awatar Korra, która obiecał mu pomóc w spełnieniu tej wizji[9]. Pomimo sprzeciwu kilku frakcji politycznych, Wu wraz z urzędami stanów Królestwa Ziemi ostatecznie opracowali plan stopniowej demokratyzacji i rozwiązania kraju. Na miejsce pierwszych wyborów wybrano Stan Gaoling, lecz po tym, jak pozostali lojaliści Imperium Ziemi pod dowództwem Guana podjęli próbę odrodzenia Imperium Ziemi poprzez uczestnictwo wyborach[88][89], Wu zdał sobie sprawę, iż oczekiwanie, że Królestwo Ziemi z dnia na dzień stanie demokracją, było nierealne. Ogłosił, że każdy stan powinien przeprowadzić własne wybory, gdy jego obywatele będą na to gotowi, i że będzie on nadal pełnił funkcję króla, dopóki tak się nie stanie[90].

Ponieważ w królestwie niedawno panowały dwie dyktatury, które wykorzystywały słabe punkty małych wiosek zmagających się z biedą i bandytami, trudno było zdobyć zaufanie do autorytetów. Życie w mniejszych wioskach nigdy nie było łatwe, a obietnice bezpieczeństwa zwykle miały ukryte motywy. Życzenie króla Wu dotyczące demokracji zostało uznane za dalekie od tego, czego ludzie w społecznościach wiejskich potrzebują w danym momencie. Zamiast tego, żywność i schronienie są na pierwszym miejscu w umysłach ludzi; w tym celu wiele osób przenosi się ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Jednak wielu z tych imigrantów uważa, że władze większych miast są zbyt przeciążone, aby się nimi opiekować, a triady są skłonne je wykorzystać[91].

Skorumpowani politycy sprawujący obecnie władzę wykorzystali szerzącą się biedę, karmiąc swoich obywateli kłamstwami na temat przeprowadzania wyborów w ramach ruchu demokratycznego, zrzucając winę na Króla Ziemi[92]. Lojaliści wojskowi[93] oraz pozostali poplecznicy Imperium Ziemi również stanowią zagrożenie dla procesu demokratyzacji[92].

Mieszkańcy[]

Earth Kingdom nobles

Szlachta Ba Sing Se.

Obywatele Królestwa Ziemi mają zazwyczaj czarne lub brązowe włosy; oczy zielone, brązowe lub szare; i często mają ciemne odcienie skóry, chociaż wielu szlachciców ma jaśniejszą karnację.

Tradycyjne kolory noszone w całym królestwie obejmują żywe zielenie i żółcie, a także bardziej stonowane beże i brązy. Ludzie zazwyczaj stylizują włosy wygodnie do pracy lub wyszukanie, aby uzyskać efektowne wrażenia. Członkowie armii noszą zielono-beżowe mundury, które mogą mieć żółte akcenty, a włosy chowają pod stożkowym hełmem. Jednak moda w Królestwie Ziemi różni się znacznie w zależności od regionu. Na Zachodzie i Południu mężczyźni zazwyczaj noszą włosy związane w kok, ozdobione różnymi spinkami i szpilkami, często noszą też brody oraz wąsy. Kobiety mieszkające w zachodniej i południowej części Królestwa Ziemi noszą rozpuszczone lub upięte włosy na czubku głowy. Jednak w Ba Sing Se kobiety zwykle noszą długie włosy owinięte wokół podpórki, ozdobione frędzlami lub kwiatami; mężczyźni zwykle ustawiają się w zwykłej kolejce[94]. Obywatele Omashu zazwyczaj noszą tuniki nałożone na długą szatę lub spodnie, a włosy zakrywają małymi turbanami lub kapeluszami[95]. Rolnicy i inni robotnicy noszą stożkowe słomkowe kapelusze przymocowane do głowy sznurkiem, aby chronić ich przed słońcem.

Symbol narodowy[]

Earth Kingdom emblem

Symbolem narodowym Królestwa Ziemi jest kwadrat wpisany w okrąg, pośrodku którego znajduje się znacznie mniejszy kwadrat, jak chińska moneta lub kamienna płytka Pai Sho. Jego liczne warstwy symbolizują „głębię” Królestwa Ziemi, dosłownie i w przenośni; insygnia przedstawiają „niezmierzone warstwy głębokich skał i minerałów, którymi magowie ziemi manipulują magią, aby utrzymać swoje wielkie miasta”, a także głębię zaangażowania mieszkańców w spokojny i produktywny sposób życia[96]. Emblemat ten można zobaczyć na hełmach żołnierzy Królestwa Ziemi.

Wielkie kamienne dyski są tego wzoru. Wykonane są ze skały lub ziemi, są czasami używane przez magów ziemi jako broń[24][97].

Waluta Królestwa Ziemi składa się z kawałków złota, srebra i miedzi o różnej wielkości, których obywatele Królestwa Ziemi używają do zakupu towarów i usług; są ukształtowane w kształcie godła państwowego, chociaż złote sztuki mają cztery nacięcia na krawędziach, co nadaje im kształt przypominający kwiat[98].

Geografia[]

Geografia Królestwa Ziemi jest bardzo zróżnicowana ze względu na jego ogromne rozmiary. Północno-zachodnie obszary są górzyste i porośnięte gęstymi lasami iglastymi[99] a jedyną znaną osadą na tym obszarze jest miasto handlowe, podczas gdy zachodnie wybrzeże charakteryzuje się cieplejszym klimatem i dużą ilością lasów liściastych[24]. W głębi lądu na zachód znajduje się także kilka bagien[65] i Wielki Kanion, podczas gdy centrum Królestwa obejmuje ogromną Pustynię Si Wong[20]. Południowo-zachodnie wybrzeże pokryte jest bujnymi lasami – jednakże lasy kończą się na Pasmie Górskim Kolau i obszary na południowym zachodzie jako suche pasma górskie z rzadkimi łąkami – jedyną większą osadą na tym obszarze jest Omashu[95]. Południowe wybrzeże to bujny obszar pełen rzek i obszarów zalesionych, zamieszkały przez bogate miasta takie jak Gaoling; a na północy, za górami, kraj zamienia się w słabo zaludnione równiny, które ponownie łączą się z Pustynią Si Wong. Jedyną znaną osadą na północnym wschodzie jest Ba Sing Se. Królestwo Ziemi graniczy ze Zjednoczoną Republiką na wschodzie, która wcześniej była częścią Królestwa.

Zasoby naturalne[]

Choć na pierwszy rzut oka wydają się najprostszą substancją, skała i kamień okazują się największymi zasobami naturalnymi Królestwa Ziemi. Jako takie są szeroko stosowane i manipulowane do wielu celów, od narzędzi po całe metropolie. Chociaż Królestwo Ziemi jako całość nie korzysta z paliw kopalnych w takim stopniu jak uprzemysłowiony Naród Ognia, w niektórych wioskach wydobywa się węgiel jako paliwo[61]. Drewno z ich lasów służy również jako opał i jest wykorzystywane do budowy. Do roku 174 o.Z. ogromne bogactwa mineralne królestwa były jednymi z najbardziej poszukiwanych towarów przez inne narody, głównie przez Republikę[7]. Naród posiada także kopalnie rudy, które Naród Ognia eksploatował podczas Wielkiej Wojny[100].

Agrarian Zone

Strefa agrarna Ba Sing Se składa się z dużych, otwartych pól uprawnych.

Architektura, rolnictwo, stolarstwo, łowiectwo i górnictwo to jedne z wielu znaczących gałęzi przemysłu Królestwa Ziemi. Jego obywatelom udało się opracować zaawansowany system handlu, z którego prawie wszyscy mogą skorzystać. Od skomplikowanego systemu kanalizacyjnego i pocztowego Omashu[2] po stacje metra Ba Sing Se oraz różne wynalazki i inżynierów, takich jak mechanik, wszystko to służy jako demonstracja zaskakująco wyrafinowanego społeczeństwa Królestwa Ziemi.

Na żyznej glebie rośnie mnóstwo świeżych warzyw, a drzew owocowych i orzechowych jest pod dostatkiem. Zwierzęta żyją w bujnych lasach i na polach uprawnych, dostarczając wołowiny i drobiu jako dodatku do owoców i warzyw.

Rząd[]

Information icon Osobny artykuł: Polityka w świecie Awatara

System rządu: Konfederacyjna monarchia półkonstytucyjna
Głowa państwa: Monarcha Ziemi (Król Ziemi lub Królowa Ziemi)
Szef rządu: Wielki Sekretarz Ba Sing Se

Earth Kingdom Royal Palace

Pałac królewski.

Królestwo Ziemi jest konfederacją i posiada rząd centralny oraz rządy regionalne, które zarządzają terytoriami poza stolicą Ba Sing Se. Rządem centralnym formalnie kieruje Monarcha Ziemi, którego rola w przeszłości wahała się pomiędzy bezsilnym figurantem a imperialnym władcą posiadającym de iure autokratyczną władzę. Monarchę wspomaga Wielki Sekretarz Ba Sing Se[76], ministrowie i rozległa biurokracja Ba Sing Se[26][47], podczas gdy Królewska Straż Magów Ziemi tradycyjnie służyła jako osobista obrończyni i egzekutorka Monarchów Ziemi[22]. W czasach Awatar Kyoshi Mędrcy Ziemi odgrywali także kluczową rolę w codziennym zarządzaniu krajem[26].

Władze lokalne w całym Królestwie Ziemi są bardzo zróżnicowane. Królestwo Ziemi zostało podzielone na pięćdziesiąt pięć formalnych stanów za życia Kyoshi[16] i Roko[54], a także posiadało różne królestwa niższego szczebla, prowincje, prefektury i półautonomiczne miasta-państwa. Na ich czele stoją monarchowie niższego szczebla[2][54], gubernatorzy[6], prefekci[41], główni sędziowie[101], sędziowie[41] lub burmistrzowie[52], którzy mogą rządzić swoimi ziemiami według własnego uznania. Im dalej administracja rządząca znajduje się od Ba Sing Se, tym większą cieszy się autonomią[16]. Wiele urzędów w Królestwie Ziemi, w tym monarchów i gubernatorów szczebla niższego niż narodowy, może być przekazywanych dziedzicznie[44]. Można to częściowo przypisać tradycjom, ale także rozległej korupcji. W rzeczywistości korupcja była tak zakorzeniona w administracji Królestwa Ziemi, że do czasów Awatar Kyoshi uważano ją za naturalną część sposobu, w jaki przywódcy kraju postępowali[44][47][102]. Ogólnie rzecz biorąc, Królestwo Ziemi było przeplatane militarnie, ale rząd imperialny często wywierał biurokratycznie niewielki wpływ na miasta i regiony składowe, szczególnie poza głównymi miastami. Odizolowane regiony, takie jak Pustynia Si Wong, są rajami dla przestępców, a wiele regionów rolniczych ma niewielki lub żaden kontakt z urzędnikami rządu centralnego[20]. Ponadto Królestwo Ziemi nie ma jednolitego systemu praw, a każdy stan, a nawet miasto ma swój własny kodeks prawny[55]. Złożonej organizacji w rządzie nie widać poza Ba Sing Se i jego otoczeniem, takim jak Zatoka Pełni. Niezależnie od tego, pierwsi Monarchowie Ziemi posiadali wielką władzę i mogli działać bezkarnie[17].

Long Feng advises

Król Ziemi Kuei był wykorzystywany jako marionetka przez Wielkiego Sekretarza Long Fenga.

Do czasów Awatar Kyoshi upadek władzy imperialnej łączył się z upadkiem osobistej władzy Monarchów Ziemi, gdy kolejni władcy przekazywali swoją władzę biurokracji na rzecz poszukiwania przyjemności i wypoczynku[17]. Początkowo pomogło to w utrzymaniu pokoju między państwami i wdrożeniu polityki, która mogła podnieść na duchu najbiedniejszych w społeczeństwie, ale w ciągu kilkudziesięciu lat po śmierci Kyoshi pozytywne aspekty reform zostały zaniechane, a urzędnicy rządu zaczęli manipulować konstytucją dla ich własnych korzyści[54]. Podczas spisku w Ba Sing Se za panowania 52. Króla Ziemi, Monarcha Ziemi miał niewielką prawdziwą władzę i chociaż był bardzo szanowany, większość władzy rządowej w Ba Sing Se powierzono różnym doradcom pod kontrolą Long Fenga, Wielkiego Sekretarza Ba Sing Se i szefa Dai Li. W Ba Sing Se rząd sprawował niemal całkowitą kontrolę, a Long Feng używał Dai Li do tłumienia sprzeciwu i mówienia o wojnie stuletniej, zamieniając Ba Sing Se w państwo policyjne. Aby promować ideę Ba Sing Se jako pokojową utopię, stosowano przymusową eliminację opozycji metodami takimi jak pranie mózgu. Rząd Ba Sing Se był niesamowicie biurokratyczny, ponieważ rozpatrzenie prośby o spotkanie z królem zajmowało co najmniej od sześciu do ośmiu tygodni[4].

Po zakończeniu wojny stuletniej system został zreformowany, a Monarcha Ziemi ponownie objął pełną władzę[103][104][105]. Podczas swoich rządów Królowa Ziemi Hou-Ting zaczęła sprawować ściślejszą władzę nad wszystkimi prowincjami i regionami królestwa, mając świadomość nieprzestrzegania jej zasad w regionach poza Ba Sing Se[76]. Po tym, jak została zamordowana przez Zaheera, w rządzie Królestwa Ziemi powstała pustka we władzy, podczas gdy naród pogrążył się w stanie anarchii[80][83].

Wu announces future changes for the Earth Kingdom

Pod rządami Króla Ziemi Wu Królestwo Ziemi zostało stopniowo zdemokratyzowane i rozpadło się na kilka niezależnych państw.

W ciągu trzech lat przez kraj przetoczyła się anarchia, a duże, zorganizowane grupy bandytów terroryzowały ludność. Próbując przywrócić porządek, Kuvira została mianowana tymczasową prezydent, aby zjednoczyć kraj. Do 174 o.Z. udało jej się zjednoczyć większość Królestwa Ziemi, przekonując inne narody, że jest wystarczająco bezpieczne, aby ponownie ustanowić Monarchię. Podczas koronacji księcia Wu Kuvira miała ustąpić na rzecz przywróconego monarchy. Odmówiła jednak, stwierdzając, że Wu nie nadaje się do rządzenia i że archaiczny rząd Królestwa Ziemi był przyczyną jego upadku. Następnie ogłosiła, że Królestwa Ziemi już nie istnieje, ogłaszając utworzenie nowego „Imperium Ziemi” pod jej rządami[7]. Po porażce Kuviry Korra zastanawiała się, czy Wu był podekscytowany możliwością zdobycia tronu. Jednak ku jej zdziwieniu książę oznajmił, że zamierza całkowicie znieść monarchię na rzecz niepodległych państw z demokratycznie wybranymi przywódcami[9]. Przemiany demokratyczne rozpoczęły się kilka miesięcy później, choć spotkały się z wielką porażką w postaci krótkiego odrodzenia się Imperium Ziemi podczas kryzysu Gaoling, a także wielu skorumpowanych lokalnych polityków, którzy chcieli wyzyskiwać obywateli w nadchodzących wyborach, mając nadzieję, że wykorzystać sytuację, w której wiele osób nadal cierpi z powodu poprzednich lat konfliktu. Bojowi rojaliści i lojaliści Imperium Ziemi postawili inne kwestie w dążeniu do demokracji[91][93].

Lista znanych podziałów terytorialnych[]

Jako monarchia konfederacyjna, Królestwo Ziemi zostało podzielone na pięćdziesiąt pięć stanów w czasach Kyoshi i Roko[16][54]. Wewnętrzne granice Królestwa Ziemi zmieniały się z biegiem czasu, a niektóre historyczne prowincje już nie istnieją[30]. Wiadomo, że niektóre państwa składowe obejmują na swoim terytorium kilka prowincji[93]. Zarówno stany, jak i prowincje mogą być władane przez gubernatorów[54][106]. Istnieje wiele terytoriów o różnym stopniu autonomii:

 • Królestwa
 • Stany
  • Stan Chenbao[53]
  • Stan Gaoling
  • Stan Yi
 • Prowincje
  • Prowincje Wschodnie[18][108]
  • Prowincja Gintong – pyliste zarośla w pobliżu Pustyni Si Wong[109]
  • Prowincje Hu Xin
  • Prowincja Yang[81]
  • Prowincja Zeizhou – położona na południowym wybrzeżu[110]
 • Prefektury
  • Yousheng - położony na północy[44]
 • Terytoria o niepotwierdzonym statusie
 • Terytoria specjalne
  • Hujiang – wyjęte spod prawa miasto, opuszczone w 296 p.Z.
  • Pustynia Si Wong – większość z niej pozostała de facto niezależna podczas istnienia Królestwa Ziemi[25]
  • Miasto Rybożurawia – autonomiczna korporacja, założona około 101/102 o.Z.; później w granicach Zjednoczonej Republiki
  • Bin-Er – międzynarodowe miasto rządzone przez shangów
  • Taku – międzynarodowe miasto rządzone przez shangów

Egzekucja prawa[]

Information icon Osobny artykuł: Egzekucja prawa w Królestwie Ziemi
Zobacz też: Prawo i porządek w świecie Awatara
Dai Li agents

Agenci Dai Li w Pałacu Królewskim.

Królestwu Ziemi nie ma jednolitego kodeksu prawnego, egzekwowanie prawa jest wysoce zdecentralizowane, a kilka różnych organów ścigania istnieje równolegle[55]. W czasach Awatar Kyoshi istniały prowincjonalne jednostki policji zorganizowane przez władze lokalne[112], strażnicy-najemnicy Mogwai, funkcjonariusze pokojowi Ba Sing Se[47] i Dai Li. Dai Li działali jako specjalna tajna policja od chwili ich stworzenia przez Kyoshi aż do zdrady stanu podczas Wielkiej Wojny[4][66], a później pod rządami Królowej Ziemi Hou-Ting[76].

Przestępczość była tradycyjnie ogromnym problemem Królestwa Ziemi, a w wielu regionach policja była ledwo obecna. Egzekwowanie prawa często pozostawiano władzom lokalnym[52] i wojsku[24], ale żadnemu z nich nie udało się skutecznie ograniczyć przestępczości. I tak już problematyczna sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu w czasach kryzysu, takiego jak wojna stuletnia, kiedy złodzieje okradali uchodźców i chłopów, a wielu mieszkańców Ba Sing Se, aby przeżyć, musiało zwrócić się ku przestępczości ze względu na skrajną biedę[4].

Kultura[]

Zobacz też: Społeczeństwo w świecie Awatara
Earth Kingdom Avatar Temple

Świątynia Awatara w Królestwie Ziemi.

Ze względu na manipulację ziemią, którą Iroh nazywa "stałym żywiołem"[1], magowie ziemi są praktycznie nieruchomi, co znajduje odzwierciedlenie w osobowości wielu obywateli Królestwa Ziemi. Od narzuconej kultury Ba Sing Se[26] po początkowo izolacjonistycznych mieszkańców Wyspy Kyoshi[113] i plemion Si Wong, które mają niewiele wspólnych zwyczajów z innymi ludźmi Królestwa Ziemi[25], kultura Królestwa Ziemi jest bardziej różnorodna w przeciwieństwie do innych narodów, co wynika z ogromnej wielkości i różnorodności narodu[62][45]. Wielkość i różnorodność kraju doprowadziła również do rozwoju różnych dialektów. W czasach Awatar Kyoshi dialekty północne i południowe tak wyraźnie się od siebie różniły, że można je było niemal uznać za odrębne języki[25].

Ogólnie rzecz biorąc, kultura Królestwa Ziemi skupia się na zachowaniu twarzy: dobrej reputacji osoby i pozycji w oczach innych. Szacunek dla rodziny i przodków jest również bardzo powszechnym aspektem kultury Królestwa Ziemi[114].

Architektura Królestwa Ziemi różni się w zależności od prowincji. Podobnie jak inne nacje opiera się na kolorze rodzimego żywiołu, w tym przypadku zielonym. Większość budynków wykonana jest z kamienia, drewna i gipsu; można je stosować w połączeniu ze sobą lub osobno, w zależności od dostępnych zasobów. Większość budynków ma spadziste dachy pokryte ciemnoszarą lub zieloną dachówką; żółte kafelki oznaczają bogactwo i są używane przez arystokratów w Ba Sing Se[94]. Insygnia Królestwa Ziemi są często umieszczane na ważnych budynkach i fortecach jako symbol rządu. Drogi są bardzo zróżnicowane – na wsi są zwykle zbudowane z mocno zniszczonego gruntu, podczas gdy w miastach są dobrze ułożone ulice z płyt chodnikowych.

Większość populacji Królestwa Ziemi tradycyjnie żyje w małych wioskach, a krajobraz jest usiany maleńkimi osadami liczącymi około dziesięciu mieszkańców; większe miasta, takie jak Wioska Chin i Gaoling, spotykane są rzadziej. Pomimo tej wsi, znaczna część obywateli Królestwa Ziemi faktycznie mieszka w jego największych miastach, takich jak Omashu i Ba Sing Se. Wiele dużych miast, takich jak Taku, zostało zniszczonych podczas wojny stuletniej[115].

Chociaż wiele części Królestwa Ziemi tradycyjnie nie ufało obcym[62][45], Królestwo Ziemi ma długą historię migracji. Wiele osób prowadzi mobilny tryb życia jako koczownicy i wyjęci spod prawa, a masowa migracja osób poszukujących pracy lub uciekających przed biedą i niepokojami jest częstym zjawiskiem[62]. Ponadto Królestwo Ziemi tradycyjnie było schronieniem dla ludności pochodzenia Narodu Ognia i Plemienia Wody. Tacy zagraniczni migranci przybywali zwykle jako handlarze, robotnicy i koloniści; przez większość czasu integrowali się pokojowo z rodzimym społeczeństwem[116][85][117]. Wyjątkami są zagraniczni członkowie gangów daofei[45] i brutalne wysiłki kolonizacyjne Narodu Ognia[62]. Nawet po rozdzieleniu najbardziej zróżnicowanych etnicznie terytoriów Królestwa Ziemi w celu utworzenia Zjednoczonej Republiki, wiele osób z Narodu Ognia i Plemion Wody pozostało w kraju. Za rządów Kuviry stanęli w obliczu kampanii czystek etnicznych[85].

Królestwo Ziemi ma jedną z najgorszych reputacji w zakresie akceptacji związków osób tej samej płci spośród narodów świata; mimo że było domem dla potężnych i wpływowych obywateli, takich jak Awatar Kyoshi, o której wiadomo, że angażowała się w relacje zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Królestwo ma trudności z akceptowaniem związków osób tej samej płci w życiu codziennym i w przeszłości stosowało militarne represje wobec osób utrzymujących relacje z osobami tej samej płci[118]. Jednakże niektóre regiony wydawały się bardziej tolerancyjne niż inne, ponieważ w Wiosce Maizu było dwóch mężczyzn, którzy pobrali się i mieli adoptowaną córkę[119].

Kuchnia[]

Earth Kingdom cuisine

Różnorodne dania Królestwa Ziemi.

Dzięki różnorodnym minerałom zawartym w glebie tego kraju rolnicy Królestwa Ziemi są w stanie uprawiać szeroką gamę żywności uzupełniającej ich dietę, w tym warzywa, sady owocowe i orzechowe oraz ryż, podstawową uprawę Królestwa Ziemi. Dzika zwierzyna żyjąca w licznych gęstych lasach i udomowione zwierzęta występujące na wielu farmach zapewniają mięso w diecie obywateli Królestwa Ziemi. Najpopularniejszym napojem jest herbata, wytwarzana z wielu roślin, w tym żeń-szenia, liczi, jaśminu i rzadkiego krzewu białego smoka. Niektóre regiony Królestwa Ziemi, zwłaszcza jego wyspy, uzyskały pewne wpływy od Narodu Ognia ze względu na ich bliskość i mieszankę kuchni kolonii podczas wojny stuletniej[120].

Pora roku[]

Każdy z czterech narodów ma wpływ na swoją odrębną, dominującą porę roku. Dominującą porą roku w Królestwie Ziemi jest wiosna, czas, w którym odradza się kilka żywych istot na Ziemi. W efekcie wiosną rodzi się więcej magów ziemi niż w jakimkolwiek innym sezonie, a ich moce są najsilniejsze wiosną.

Wojsko[]

Information icon Osobny artykuł: Wojsko Królestwa Ziemi

Armia[]

Earth Kingdom military

Żołnierze Królestwa Ziemi.

Ponieważ Królestwo Ziemi jest geograficznie największym z czterech narodów, posiada dużą różnorodność organizacji bojowych i personelu.

Podobnie jak Naród Ognia, armie Królestwa Ziemi składają się z magów i zwykłych żołnierzy piechoty. Żołnierze, zarówno magowie, jak i nie magowie, noszą szeroką gamę broni, od włóczni, mieczy i innej broni drzewcowej, po bardziej niezwykłą broń, taką jak młoty, topory i sierpy.

Kawaleria składa się z strusiokoni, które potrafią wspinać się w pionie na krótkie odległości i biegać z dużą prędkością. Te, wraz z węgorzoogarami, są również wykorzystywane jako środki transportu.

Magowie ziemi używają kamieni w kształcie godła Królestwa Ziemi jako pocisków artyleryjskich i katapult[97]. Te okrągłe monety wielkości człowieka są nieocenioną bronią dla magów ziemi. Monety można ułożyć obok siebie, tworząc obronną i mobilną ścianę, lub ułożyć w stos, tworząc zaimprowizowaną wieżę widokową. Wykwalifikowani magowie ziemi mogą używać tych monet jako pojazdu i „jeździć” w dziurze pośrodku monet.

Earthbending-powered tank

Czołgi napędzane magią ziemi, nowa ciężka broń Królestwa Ziemi.

Podczas Dnia Czarnego Słońca siły Królestwa Ziemi wzięły udział w inwazji na Naród Ognia, przywożąc ze sobą pięć czołgów złożonych przez mechanika. Czołgi te są obsługiwane przez czterech magów ziemi, którzy wykorzystują magię ziemi do zapewnienia mobilności i mogą przenosić wiele żołnierzy do bitwy. Czołgi te mają niesamowicie mocny pancerz, a ich segmentowa konstrukcja pozwala im pokonywać każdy teren, a także miażdżyć wzniesione cele. Wreszcie mają boczne klapy, które otwierają się, aby umożliwić magom ziemi wystrzeliwanie kamiennych pocisków[121].

Po wojnie stuletniej armia Królestwa Ziemi rozrosła się. Kiedy Król Ziemi Kuei maszerował do Yu Dao, jego armia składała się z kilku czołgów napędzanych magią ziemi i zmodyfikowanych wersji balonów na ogrzane powietrze[105].

W 171 p.Z., po Harmonijnym Zrównaniu i późniejszym przebudzeniu nowych magów powietrza w Królestwie Ziemi, Królowa Ziemi Hou-Ting nakazała Dai Li porwanie każdego maga powietrza, aby siłą wcielić ich do swojej armii, tworząc Pierwszy Pułk Magów Powietrza, jednostkę wojskową specjalnie dla magów powietrza Królestwa Ziemi[76].

Rada Pięciu[]

Information icon Osobny artykuł: Rada Pięciu

Rada Pięciu to grupa pięciu wysokich rangą generałów Królestwa Ziemi, w tym generałów Howa i Sunga, którzy decydują o najlepszym wykorzystaniu swoich armii, walczących poza murami Ba Sing Se. To Rada Pięciu tworzy i wdraża wszelkie plany wojenne, które obejmują najlepsze środki ochrony stolicy, a także proponowaną inwazję Narodu Ognia. Oprócz tego Rada kontroluje także Gwardię Królewską, elitarną grupę strażników chroniącą króla. Rada Pięciu istniała tak długo, jak długo istniał monarcha w Ba Sing Se, a aż do dojścia do władzy Long Fenga, zawsze współpracowała ramię w ramię z Monarchą Ziemi, aby zapewnić dobrobyt miastu[22].

Pluton Terra[]

Information icon Osobny artykuł: Pluton Terra

Pluton Terra to elitarny pluton magów ziemi pod dowództwem generała Sunga. Ich mundury różnią się nieco od zwykłych żołnierzy Królestwa Ziemi. Podczas ich krótkiego wystąpienia, kiedy zostali wezwani do przerwania ataku Narodu Ognia, wykazano, że działają w spójny sposób, koordynując swoje ataki. Mimo to Mai i Ty Lee szybko i łatwo pokonały oddział[122].

Marynarka wojenna[]

Niewiele wiadomo o marynarce Królestwa Ziemi, poza tym, że prawdopodobnie jest ona gorsza od marynarki Narodu Ognia. Generał Fong wyraźnie stwierdził, że inwazja na Naród Ognia za pomocą jego statków byłaby samobójstwem[97]. Trzy śmieciowe statki używane przez Dai Li patrolowały Jezioro Laogai[22], a drewniane statki były używane przez siły kapitana Boqina. Ponadto, biorąc pod uwagę, że magowie ziemi wymagają fizycznego połączenia z ziemią, a przebywanie na drewnianej lub metalowej łodzi sprawi, że magowie ziemi będą prawie całkowicie bezsilni, chyba że statki będą przewozić ziemie. Bez magów marynarka Królestwa Ziemi znalazłaby się w znacznie niekorzystnej sytuacji w walce morskiej w porównaniu z Narodem Ognia i Plemionami Wody.

Siły powietrzne[]

Earth Kingdom hot air balloon

Balon na ogrzane powietrze używany przez siły powietrzne Królestwa Ziemi.

Królestwo Ziemi nabyło również specyfikacje balonów na ogrzane powietrze, które niegdyś były wyłączną własnością Narodu Ognia, i włączyło je do własnego arsenału broni wojennych, aczkolwiek zmodyfikowane tak, aby nosiły emblemat i kolory Królestwa Ziemi. Jedna taka jednostka została użyta do przewożenia Króla Ziemi Kueia, gdy ten prowadził armię Królestwa Ziemi do Yu Dao, aby wzmocnić Ruch Przywrócenia Harmonii[105].

Do roku 171 p.Z. Królestwo Ziemi nabyło sterowce od Kapuścianej Korporacji; choć tańsze w porównaniu do tych zbudowanych przez Zakłady Przyszłość, były mniej wytrzymałe i łatwo ulegały uszkodzeniom podczas walki[80].

Wojowniczki Kyoshi[]

Information icon Osobny artykuł: Wojowniczki Kyoshi
Kyoshi Warriors

Wojowniczki Kyoshi.

Wojowniki Kyoshi to składająca się wyłącznie z kobiet grupa wojowniczek dowodzona przez Suki na wyspie Kyoshi. Ich styl walki i ubiór naśladują styl ich założycielki, Awatar Kyoshi, chociaż współczesne wojowniczki nie wykorzystują żadnej ze sztuk magii w swoich ruchach fizycznych. Odziane w ozdobną, zieloną zbroję i makijaż przypominający Kabuki, zaprojektowany w celu zastraszenia przeciwników, Wojowniczki z Wyspy Kyoshi używają metalowych wachlarzy jako swojej głównej broni. Później ujawniono, że wojowniczki używają również katan i tarcz na nadgarstki. Wojowniczki nie lubią szkolić osób z zewnątrz, nie mówiąc już o mężczyznach, w zakresie tych unikalnych metod. Tradycyjnie tylko kobiety są szkolone na Wojowniczki Kyoshi, jednak na przestrzeni lat zdarzały się wyjątki, takie jak Sokka[113].

Wojsko Imperium Ziemi[]

Information icon Osobny artykuł: Imperium Ziemi
Kuvira's army tanks

Wojsko Imperium Ziemi dysponowało ogromną kolekcją czołgów zwykłych i mecha.

Po powstaniu Czerwonego Lotosu w 171 p.Z. Kuvira, była kapitan straży w Zaofu, opuściła miasto i ustabilizowała Ba Sing Se przy pomocy zespołu bezpieczeństwa Zaofu. To działanie skłoniło światowych przywódców do mianowania jej tymczasową przywódczynią narodu[84], a jej zadaniem było ustabilizowanie Królestwa Ziemi przed koronacją księcia Wu na nowego Króla Ziemi. W związku z tym zgromadziła dużą armię, aby stłumić szalejącą działalność bandytów i przywrócić porządek. Ze względu na powagę kryzysu w kraju Kuvira uciekła się do przekupstwa i zastraszania, aby gubernatorzy stanów podpisali kontrakty nie tylko na ochronę przed bandytami i wyżywienie dla dotkniętych głodem wyborców, ale także na utrzymanie stanowisk[6]. Z czasem przejęła kontrolę nad całym krajem[86] i przemianowała go na „Imperium Ziemi”[7].

Znane miejsca[]

Znane postacie[]

Ciekawostki[]

 • Królestwo Ziemi przypomina chińskie dynastie Ming i Qing, z wyjątkiem Gaoling, które kulturowo przypomina dynastię Tang. Budynki w Ba Sing Se wyglądają jak te w Zakazanym Mieście. Mieszkańcy Królestwa Ziemi również mają chiński wygląd, a sami monarchowie noszą stroje chińskiego cesarza z czasów dynastii Qing. Są jednak pewne wyjątki, na przykład: mieszkańcy wyspy Kyoshi wydają się mieć bardziej japoński wygląd; Król Bumi miał garderobę, która nie trzymała się ściśle określonego stylu; a niektórzy chłopi w Królestwie Ziemi, tacy jak Song, nosili ubrania w stylu koreańskim.
 • W serii najbardziej skupiono się na Królestwie Ziemi, umożliwiając badanie i znajdowanie informacji dotyczących kultury, wojskowości i różnorodności.
 • Królestwo Ziemi zdaje się działać jak Święte Cesarstwo Rzymskie, a wiele mniejszych królestw, takich jak Omashu i Wyspa Kyoshi, podlega nadrzędnemu władcy.
 • Sytuacja Królestwa Ziemi za życia Awatarów Kyoshi i Kuruka – królestwo tak duże i niestabilne, że generałowie często podejmują próby przejęcia tronu – przypomina kryzys III wieku w starożytnym Rzymie.
 • Godło państwowe Królestwa Ziemi przypomina jedną z sześciu monet godła klanu Sanada, a konkretnie insygnia odwagi.
 • Ponieważ Królestwo Ziemi jest tak duże i różnorodne, w rzeczywistości na jego terytorium znajdują się lokalizacje, które zajmują pozostałe trzy narody. Północna Świątynia Powietrza znajduje się na północnym wybrzeżu, Bagienne Plemię Wody na południowo-zachodnich bagnach, a liczne kolonie Narodu Ognia rozsiane są po zachodnim Królestwie Ziemi.
 • Wiadomo, że istnieje sześćdziesiąt siedem różnych pieczęci królewskich, używanych przy różnych okazjach, w zależności od danego dokumentu[17].
 • Królestwo Ziemi jest z grubsza analogiczne do prawdziwej Eurazji.
 • Różne rodzaje zbroi i mundurów żołnierzy Królestwa Ziemi przypominają zbroje mandżurskich żołnierzy z dynastii Qing.
 • Wydaje się, że moda i architektura Królestwa Ziemi są pod wpływem kultury chińskiej, koreańskiej i japońskiej. Widoczne są także wpływy kultur mandżurskich, mongolskich i nomadów z Azji Środkowej, którzy graniczą z pustyniami.
 • Taktyka starożytnych koczowniczych wojowników, polegająca na sprowadzaniu kilku wierzchowców na wojnę była również stosowana przez Mongołów w prawdziwym życiu. Ponadto pogląd Królestwa Ziemi na tych nomadów jest podobny do poglądu Chin na sąsiednich nomadów, ponieważ obaj uważali ich za barbarzyńców.
 • Pomimo tego, że jest największym i najbardziej zaludnionym z czterech narodów w 296 p.Z., Królestwo Ziemi ma najmniejszy odsetek magów spośród czterech narodów[26][127].
 • Podczas rządów Królowej Ziemi Hou-Ting Królestwo Ziemi było jedynym narodem, który odmówił uznania Zjednoczonej Republiki Narodów[76]. Po tym, jak Kuvira zmieniła Królestwa Ziemi w Imperium Ziemi, także odmówiła uznania Zjednoczonej Republiki[79].
 • Zdaniem profesora Zeia, zaginione cywilizacje można znaleźć w całym Królestwie Ziemi[20].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 9. „Gorzka praca” (29/61).
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 5. „Król Omashu” (5/61).
 3. 3,0 3,1 3,2 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 5. „Klan Metalu” (31/52).
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 14. „Miasto murów i tajemnic” (34/61).
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Gra przeglądarkowa i komiks „Escape from the Spirit World”, rozdział 2. – Avatar Kyoshi.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 1. „Po latach” (40/52).
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 3. „Koronacja” (42/52).
 8. W Avatar Extras dla odcinka „Rozdroża przeznaczenia” odnoszą się do Azuli jako „Królowej Ziemi Azuli”, co oznacza, że ​​królowała w kraju jako władczyni, począwszy od drugiego uwięzienia Long Fenga i prawdopodobnie do czasu, gdy opuściła Ba Sing Se. Jednak Azula nigdy nie została oficjalnie koronowana, dlatego można ją uważać jedynie za uzurpatorkę.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 13. „Ostatnia bitwa” (52/52).
 10. Komiks „Ruiny imperium, tom 3”.
 11. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 81.
 12. 12,0 12,1 12,2 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 8. „Początki, część 2” (20/52).
 13. 13,0 13,1 Komiks „The Rift Part Two”.
 14. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 13. „Mistrzowie magii ognia” (53/61).
 15. Streszczenia odcinków Nick.com (.JHTML). Nickelodeon. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 14 grudnia 2007 r. Źródło: 2 stycznia 2013 r.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 22.
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 The Lost Lore of Avatar Aang (angielski), zarchiwizowana zawartość biblioteki online na temat serialu.
 18. 18,0 18,1 18,2 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 18. „The Town”.
 19. 19,0 19,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 2. „Jaskinia Dwojga Kochanków” (22/61).
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 10. „Biblioteka” (30/61).
 21. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 22. „Conclusions”.
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 18. „Król Ziemi” (38/61).
 23. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 23. „Questions and Meditations”.
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 7. „Samotny Zuko” (27/61).
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 8. „The Fracture”.
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 26,9 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 1. „The Test”.
 27. K207 "Beginnings: part 1", Premise (PDF) (21.05.2014). Źródło 24 maja 2014 r.
 28. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 9. „Desperate Measures”.
 29. 29,0 29,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 20. „The Avatar's Masters”.
 30. 30,0 30,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, Prolog, „Voices of the Past”.
 31. 31,0 31,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 9. „Theater”.
 32. 32,0 32,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 12. „Outside Options”.
 33. 33,0 33,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 27. „Closing the Deal”.
 34. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 16. „Making Ready”.
 35. 35,0 35,1 Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 39. „Honored Guests”.
 36. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 38. „The Earth King”.
 37. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 26. „The Challenge”.
 38. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 14. „The Introduction”.
 39. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 24. „The Face of Tradition”.
 40. 40,0 40,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 31. „The Return”.
 41. 41,0 41,1 41,2 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 17. „Obligations”.
 42. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 3. „The Boy from Makapu”.
 43. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 10. „The Spirit”.
 44. 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 29. „The Ambush”.
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 Cała książka The Rise of Kyoshi
 46. 46,0 46,1 46,2 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 32. „Hauntings”.
 47. 47,0 47,1 47,2 47,3 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 1. „Unfinished Business”.
 48. 48,0 48,1 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 2. „The Invitation”.
 49. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 80.
 50. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 37.
 51. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — Wan Shi Tong's Adventure Guide, 2022, s 71.
 52. 52,0 52,1 52,2 52,3 52,4 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 5. „Dzień Awatara” (25/61).
 53. 53,0 53,1 53,2 53,3 53,4 53,5 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 46.
 54. 54,0 54,1 54,2 54,3 54,4 54,5 54,6 54,7 54,8 54,9 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 54.
 55. 55,0 55,1 55,2 Avatar Extras dla odcinka „Dzień Awatara”.
 56. 56,0 56,1 56,2 56,3 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 55.
 57. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 52.
 58. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 53.
 59. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 48.
 60. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 49.
 61. 61,0 61,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 6. „Ślepa bandytka” (26/61).
 62. 62,0 62,1 62,2 62,3 62,4 62,5 Cały serial Awatar: Legenda Aanga
 63. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 6. „Awatar i Władca Ognia” (46/61).
 64. 64,0 64,1 64,2 Komiks „The Promise Part One”.
 65. 65,0 65,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 4. „Bagno” (24/61).
 66. 66,0 66,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 20. „Rozdroża przeznaczenia” (40/61).
 67. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 1. „Przebudzenie” (41/61).
 68. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 18. „Kometa Sozina, część 1: Król Feniks” (58/61).
 69. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 19. „Kometa Sozina, część 2: Starzy mistrzowie” (59/61).
 70. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 21. „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang” (61/61).
 71. 71,0 71,1 Komiks „The Promise Part Three”.
 72. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 70.
 73. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 1. „Witaj w Mieście Republiki” (1/52).
 74. Komiks „Imbalance Part One”.
 75. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 75.
 76. 76,00 76,01 76,02 76,03 76,04 76,05 76,06 76,07 76,08 76,09 76,10 76,11 76,12 76,13 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 3. „Królowa Ziemi” (29/52).
 77. Komiks „North and South Part Three”.
 78. Komiks „The Rift Part One”.
 79. 79,0 79,1 79,2 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 11. „Gambit Kuviry” (50/52).
 80. 80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 10. „Niech żyje królowa” (36/52).
 81. 81,0 81,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 4. „Wyzwolenie” (30/52).
 82. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — Wan Shi Tong's Adventure Guide, 2022, s. 168.
 83. 83,0 83,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 11. „Ultimatum” (37/52).
 84. 84,0 84,1 84,2 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 5. „Wróg u bram” (44/52).
 85. 85,0 85,1 85,2 85,3 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 7. „Spotkanie” (46/52).
 86. 86,0 86,1 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 6. „Bitwa o Zaofu” (45/52).
 87. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 12. „Dzień kolosa” (51/52).
 88. Komiks „Ruiny imperium, tom 1”.
 89. Komiks „Ruiny imperium, tom 2”.
 90. Komiks „Ruiny imperium, tom 3”.
 91. 91,0 91,1 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 86.
 92. 92,0 92,1 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 87.
 93. 93,0 93,1 93,2 93,3 Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 266.
 94. 94,0 94,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 15. „Opowieści o Ba Sing Se” (35/61).
 95. 95,0 95,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 3. „Powrót do Omashu” (23/61).
 96. The Lost Scrolls: Earth”, s. 88.
 97. 97,0 97,1 97,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 1. „Stan Awatara” (21/61).
 98. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 15. „Bato z Plemienia Wody” (15/61).
 99. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 14. „Wróżbiarka” (14/61).
 100. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — Wan Shi Tong's Adventure Guide, 2022, s. 120.
 101. Komiks „Ruiny imperium, tom 1”.
 102. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 13. „Adaptation”.
 103. Komiks „The Promise Part One”.
 104. Komiks „The Promise Part Three”.
 105. 105,0 105,1 105,2 Komiks „The Promise Part Two”.
 106. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 36.
 107. Komiks „The Rift Part Three”.
 108. Chociaż gubernator Prowincji Wschodnich Te Sihung rezydował w miasteczku Zigan, nie jest jasne, czy Zigan znajdowało się w Prowincjach Wschodnich. Te mógł pełnić funkcję nieobecnego gubernatora. Jeśli Zigan było częścią Wschodnich Prowincji, to w czasach Awataa Kyoshi znajdowały się one w północno-zachodnim Królestwie Ziemi.
 109. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 6. „The Performance”.
 110. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 7. „The Headmistress”.
 111. Avatar Extras dla odcinka „Wojowniczki z Kyoshi”.
 112. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 15. „Escape”.
 113. 113,0 113,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 4. „Wojowniczki z Kyoshi” (4/61).
 114. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 2. „Voices of the Present”.
 115. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 6. „Więźniowie” (6/61).
 116. Komiks „The Rift Part One”.
 117. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział 4. „Honest Work”.
 118. Komiks „Wojna o wszystko, tom 1”.
 119. Komiks Origami.
 120. Książka kucharska „Avatar: The Last Airbender: The Official Cookbook: Recipes from the Four Nations” autorstwa Jenny Dorsey, Insight Editions, 23 listopada 2021.
 121. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 10. „Dzień Czarnego Słońca, część 1: Inwazja” (50/61).
 122. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 13. „Wiertło” (33/61).
 123. 123,0 123,1 123,2 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 9. „Zasadzka” (35/52).
 124. Magpie Games, gra fabularna „Avatar Legends: The Roleplaying Game” — podręcznik podstawowy, 2022, s. 265.
 125. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 25. „Interlude: The Man From The Spirit World”.
 126. Powieść „The Dawn of Yangchen”, rozdział 8. „The Parade”.
 127. Robert Moscoe (6 kwietnia 2007). An Avatar Spring Break with Mike and Bryan. Avatarspiritmedia.net. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 11 czerwca 2012 r.
Advertisement