Awatar Wiki
Advertisement

Świat Awatara posiada rozległą historię, sięgającą ponad dwudziestu tysięcy lat. Ten artykuł zawiera listę wydarzeń historycznych na osi czasu.

Historię tego świata można z grubsza podzielić na dwa okresy – czasy przed Awatarem i czasy Awatara. Przed powstaniem pierwszego Awatara, lwiożółwie chroniły ludzi, pozwalając im zakładać miasta na swoich skorupach. Kiedy ludzie wyruszali na bezdroża duchów, otrzymywali od tych istot umiejętność tkania posiadanego przez nie żywiołu; moce musiały zostać zwrócone po powrocie do miasta. Jednak po powstaniu pierwszego Awatara, lwiożółwie opuściły ludzi i zniknęły, a człowiek zaczął osiedlać się w różnych fragmentach Ziemi, doprowadzając wkrótce do podzielenia świata na cztery narody.

Najbardziej znane historyczne wydarzenie, które miało miejsce podczas przygód drużyny Awatara to wojna stuletnia[1], ruch przywrócenia harmonii[2] i projekt rozbudowy południa[3]. Za życia Awatar Korry i jej drużyny odbyło się kilka ważniejszych wydarzeń, w tym rewolucja antymagiczna[4], harmonijne zrównanie[5] i jego konsekwencje[6], powstanie Czerwonego Lotosu[7], utworzenie Imperium Ziemi[8] oraz kryzys wysiedleniowy[9]. Jakiś czas przed erą Korry zaczęto używać terminu „współczesny” jako określenie świata wieku industrialnego.

Daty[]

Jednym z najbardziej problematycznych aspektów świata Awatara jest określanie dat. Konwencjonalnie historię można wyznaczać według tak zwanego „kalendarza Awatara”, który przypisuje każdemu Awatarowi „erę”, która trwa od jego narodzin. Przykładowo, drugi dzień pierwszych odwiedzin Kyoshi w Narodzie Ognia to „sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąty czwarty dzień ery Kyoshi”. Ten podział jednak już za czasów właśnie Awatar Kyoshi uznawany był za archaiczny oraz żmudny w określaniu i korzystali z niego wyłącznie historycy oraz duchowieństwo[10][11].

By rozjaśnić, często skomplikowaną, historię świata Awatara, poniższa oś czasu i pozostałe artykuły na Awatar Wiki korzystają z unowocześnionego zapisu dat wydarzeń – przed Zagładą Nomadów Powietrza (p.Z.) i od Zagłady Nomadów Powietrza (o.Z.). W roku 0 o.Z. Władca Ognia Sozin zaatakował i zgładził cywilizację Nomadów Powietrza rozpoczynając wojnę stuletnią, która stanowi punkt odniesienia tego systemu kalendarzowego.

Dodatkowe uwagi:

 • Rok 0 o.Z. rozpoczął się zimą, lecz z nadchodzącą niedługo wiosną, co spełnia wymagania zarówno kalendarza słonecznego i chińskiego kalendarza księżycowego. Natomiast Kometa Sozina musiała przybyć pod koniec ósmego miesiąca tego roku (słonecznego i chińskiego), by uskutecznić słowa Awatara Roko, iż jej nadejście odbyło się na „koniec lata”[12].
 • Aang wyszedł z góry lodowej późną zimą roku 99 o.Z.[13], a ostatnią walkę z Ozaiem stoczył w ósmym miesiącu roku 100 o. Z[14].
 • Jako, iż w serialu nie przedstawiono żadnych urodzin poza księżniczką Yue[15], większość postaci musiała skończyć przypisaną im ilość lat w roku 99 o.Z. Przykładowo, Katara skończyła czternaście lat w roku 99 o.Z. i miała prawie piętnaście lat pod koniec wojny.
 • Jedyne znane daty narodzin to Yue, która świętowała szesnaste urodziny późną zimą na początku roku 100 o.Z. oraz syn generała Iroh, Lu Ten, który zginął podczas wojny w nieznanym wieku, lecz jego urodziny wypadały wiosną[16].
 • Nieznany jest wiek Toph, która mogła skończyć dwanaście lat zarówno w roku 99 o.Z., jak i w 100 o.Z., dlatego przypisany jej rok narodzin (88 o.Z.) może nie być dokładny.
 • Określenie dat przygód Aanga i przyjaciół pomiędzy jego obudzeniem się w Południowym Plemieniu Wody, a ich przybyciem do Północnego Plemienia może być niedokładne, gdyż nie wiadomo, czy wykorzystany został kalendarz słoneczny czy kalendarz chiński.

Znaki zodiaku chińskiego[]

W kalendarzu świata Awatara korzysta się z zodiaku chińskiego. Opiera się on o matematyczny cykl dwunastu zwierząt. Poniżej przedstawiono te znaki w odpowiedniej kolejności.

1. Szczur
2. Bawół
3. Tygrys
4. Królik
5. Smok
6. Wąż

7. Koń
8. Owca
9. Małpa
10. Kogut
11. Pies
12. Świnia

Nazwy er[]

Na drugim pierścieniu kalendarza Wan Shi Tonga jest widocznych szesnaście nazw er. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób są one wykorzystywane w datowaniu wydarzeń w świecie Awatara. Inwazja na Naród Ognia odbyła się podczas Dnia Czarnego Słońca w erze Ri Wu, a poprzedzające zaćmienie, nazywane „najmroczniejszym dniem w historii Narodu Ognia”, odbyło się w erze Pei Zhi[17].

Uwaga: Tłumaczenia te nie są dokładne, a wiele kombinacji jest niejasnych. Niektóre znaki nie są już stosowane w nowoczesnym języku chińskim. Wiele z nich trudno jest odczytać.

1. Ri Wu
(氜武, "era wyższej wojskowości")
2. Chun Tai
(淳泰, "era uczciwości i wzniosłości")
3. Zhi Yuan
(坧元, "era pierwotności")
4. Jiong Yu
(烱裕, "era jasnej obfitości")
5. Ri Long
(氜隆, "era wielkiego dobrobytu")
6. Yi Wen
(溢文, "era przepełnionej kultury")
7. Pei Zhi
(培治. "era pielęgnowania zasad")
8. Kun De
(焜徳, "era błyszczącej cnoty")

9. Yun Zhen
(氲貞, "era kwitnącej lojalności")
10. Ru Ming
(渪明, "era zanurzona w jasności")
11. Yao Ping
(堯平, "era pokoju cesarza Yao")
12. Yang Chong
(煬崇, "era płonącego honoru")
13. Fen An
(氛安, "era zachmurzonego pokoju")
14. Zhang Shun
(漳順, "era płynna jak rzeka Zhang")
15. Yuan Zheng
(垣正, "era bastionu sprawiedliwości")
16. Zhuo Guang
(焯光 "era jaskrawego światła")

Pierwszy znak w owych dwuczłonowych nazwach zawiera klucz, który reprezentuje jeden z czterech żywiołów i zapętla się w danej kolejności: powietrze, woda, ziemia i ogień.

 • 气 — klucz oznaczający "powietrze", stosowany w znakach związanych z gazem
 • 氵 — klucz oznaczający "trzy krople wody", stosowany w znakach związanych z cieczą
 • 土 — klucz oznaczający "ziemię", stosowany w znakach związanych z ziemią, minerałami, itp.
 • 火 — klucz oznaczający "ogień", stosowany w znakach związanych z ogniem, ciepłem, itp.

Przykładowo, era Ri Wu wykorzystuje klucz oznaczający „powietrze” (气). System ten może być zatem oparty na cyklu Awatara, a każda kolejna era kończy się i zaczyna ze śmiercią Awatara i narodzinami kolejnego, podobnie jak w przypadku kalendarza Awatara. Jeśli tak jest, wówczas Aang żył w erze Ri Wu (era wyższej wojskowości), Roko w erze Zhuo Guang (era jaskrawego światła), Kyoshi w erze Yuan Zheng (era bastionu sprawiedliwości), i tak dalej. Oznacza to również, że Korra żyje w erze Chun Tai (era uczciwości i wzniosłości).

Oś czasu[]

Czasy zamierzchłe[]

Era Raavy (19829 p.Z. – 9829 p.Z.)[]

ok. 19829 p.Z. — Era Raavy
Przed 9850 p.Z.
 • Ludzie wznoszą miasta na skorupach lwiożółwi, by chronić się przed niebezpieczeństwami bezdroży duchów. Gdy wyruszają do dziczy w poszukiwaniu jedzenia, lwiożółwie obdarowują ich magią żywiołu. Większość miast wkrótce traci kontakt z pozostałymi miastami, a także wiedzę o nich; tworzą się odrębne kultury ludzkie[20][19].
9850 p.Z. — rok Węża
9848 p.Z. — rok Owcy
ok. 9832 p.Z. — rok Szczura
ok. 9830 p.Z. — rok Tygrysa
 • Wan rozdziela Raavę i Vaatu, doprowadzając do sprowadzenia chaosu na świat[20].
 • Wan i Raava rozpoczynają wspólną podróż, by nauczyć się pozostałych żywiołów[19].
ok. 9829 p.Z. — rok Królika
Nieznana data przed lub po 9829 p.Z.
 • Grupa koczowników zakłada obóz na wybrzeżu morza, które znane później będzie jako Mo Ce. Tam poznają ducha Panny Tienhai. W porównaniu z innymi duchami, Tienhai szybko przyzwyczaja się do ludzi i przyrzeka chronić ich przed niebezpieczeństwem. Koczownicy osadzają się i zakładają miasto[22].
 • Plemię ludzi znane jako Bhanti pojawiają się na oddalonej wyspie[23].

Pierwsza era Awatara (9829 p.Z. – 171 o.Z.)[]

Przed Awatar Kyoshi (9829 p.Z. – 312 p.Z.)[]

Lata między 9829 p.Z., a 3829 p.Z.
ok. 3829 p.Z. — rok Królika
 • Mag powietrza, guru Laghima osiąga zdolność swobodnego latania i ostatnie czterdzieści lat swojego życia spędza w powietrzu, nie lądując na ziemi[6]. Tymczasem jego rywal filozoficzny, guru Shoken, ogłasza, że ludzie powinni podążać własną ścieżką, nieobciążeni moralnością oraz ideami oświecenia[27].
Lata między 9829 p.Z., a 345 p.Z.
 • Nieznany czas już po śmierci Laghimy powstają cztery narody[27].
 • Biblioteka Wan Shi Tonga zostaje przeniesiona ze świata duchów do świata fizycznego.
 • Lud późniejszego Królestwa Ziemi uczy się tkania żywiołu od kretoborsuków, pierwszymi znanymi magami ziemi są Oma i Shu[28]; Wojownicy Słońca poznają magię ognia od smoków[24]; Plemiona Wody poznają magię wody poprzez obserwowanie przyciągania księżyca oraz pływów oceanu[29].
 • Grupa magów z Północnego Plemienia Wody wznosi miasto z lodu w celu zjednoczenia mieszkańców bieguna północnego[30].
 • Plemię Wody – początkowo zrzeszone na biegunie północnym – po okresie zamieszek dzieli się na dwie grupy, a jedna z nich wyrusza na biegun południowy, gdzie zakłada Południowe Plemię Wody. Relacje między siostrzanymi plemionami wkrótce reperują się, a ich członkowie zaczynają wspólne spotkania na okres święta nowiu[31].
 • Grupa magów wody z Południowego Plemienia wody podróżująca przez tereny Królestwa Ziemi odkrywa Mgliste Bagno. Zaspokojeni wielką ilością wody postanawiają założyć tam Bagienne Plemię Wody. Południowcy nie dowiadują się nigdy o istnieniu tego odgałęzienia, a sami mieszkańcy bagien na przestrzeni lat zapominają o swoim pochodzeniu[32].
 • Cywilizacja Wojowników Słońca kwitnie, ucząc się magii od smoków. Ich społeczność opiera się na hierarchii plemiennej, na czele której stoi wódz. Na przestrzeni lat znikają, ukrywając się w ruinach i zostają uznani za wymarłych. Pozostałe Wyspy Ognia inspirują się ich dziedzictwem i kontynuują sztukę tkania ognia[33].
 • Wywiązuje się seria wojen o terytoria pomiędzy pomniejszymi władcami i watażkami z Wysp Ognia. Jeden z nich, Toz, rozkazuje porwać wszystkie dzieci z pewnej wioski za niedostarczenie mu daniny. Matki umierają z rozpaczy, przemieniając się w duchy Kemurikage. W ramach zemsty porywają dzieci Toza i jego podwładnych, doprowadzając do upadku jego reżimu, gdy jego ludzie opuścili go z obawy przed mrocznymi duchami[34].
 • Niektórzy członkowie Bhanti wyruszają ze swojej wyspy do innych narodów, gdzie rozpoczynają obowiązki mędrców[23], takimi jak Mędrcy Ognia, mędrcy Królestwa Ziemi, czy mędrcy Północnego Plemienia Wody. Podczas gdy inni zachowują swoje tradycje duchowe, mędrcy Ziemi stają się de facto urzędnikami[35][36]. Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do ich powstania, lecz za czasów Awatara Aanga Mędrcy Ognia mają mieć „tysiące” lat[37].
 • Wojny unifikacyjne Wysp Ognia. Jeden z pomniejszych władców pokonuje pozostałych watażków i zrzesza Wyspy Ognia, tworząc Naród Ognia[34] i stając na jego czele jako Władca Ognia, przywódca Mędrców Ognia. Wraz z nimi prowadzi duchową władzę, podobną do Nomadów Powietrza i ich mnichów. Na przestrzeni lat Władca Ognia zgromadził władzę polityczną, rządząc Narodem Ognia jako suweren, a jego pozycja stała się dziedziczna, tym samym rozpoczynając linię Władców Ognia[37].
 • Oma zakłada miasto Omashu po śmierci jej ukochanego Shu[28].
 • Nieznany Awatar pokonuje Hunduna i śmiertelnie rani jego brata, zmuszając ich do ucieczki do świata duchów[38] Wiele lat później Hundun twierdzić będzie, że wydarzyło się to tysiące lat temu, jednak w drugim wymiarze czas postrzegany jest inaczej[11][39].
 • Królestwo Ziemi zostaje zjednoczone pod przywództwem miasta-państwa Ba Sing Se, którego król staje się Królem Ziemi. Niektóre z podwładnych mu teraz mniejszych królestw zachowuje dziedziczony tytuł królewski.
 • 22. Król Ziemi zabrania marynarce Narodu Ognia wywieszać sztandary wojskowe na wodach Morza Wschodniego[40].
 • Narodziny Awatara Salai, który stanie się jednym z najwspanialszych Awatarów swoich czasów[41].
 • Narodziny Awatara Szeto w Narodzie Ognia. Mężczyzna zostaje urzędnikiem, wprowadza pokój między zwaśnionymi klanami, potomkami zjednoczonych watażków i odbudowuje ekonomię państwa od wewnątrz, stając się jednym z najbardziej skutecznych zarządców w jego historii. Dzięki jego działaniom w Narodzie Ognia zapanowuje epoka stabilności politycznej i dobrobytu[42].
 • Duch Panny Tienhai zakochuje się w zarządcy jej miasta. Przybiera śmiertelną postać kobiety i bierze z nim ślub, a wkrótce umiera śmiercią naturalną, rozwścieczając ducha Old Iron[22].
 • Śmierć Awatara Szeto i narodziny Awatar Yangchen w Zachodniej Świątyni Powietrza[42]. Jej era jest epoką pokoju, którą świat zawdzięcza jej poświęceniu w celu utrzymania pokoju[43][44]. Jednym z najwcześniejszych osiągnięć Yangchen jest powstrzymanie szału Old Irona w zamian za obietnicę, że miasteczko Tienhai zostanie opuszczone[45]. Później podpisała traktat z Piątym Narodem, by chronić Królestwo Ziemi[44]. Yangchen dochodzi także do porozumienia z wieloma duchami, jednak po jej śmierci pakty te są łamane przez ludzi, przez co duchy przybierają mściwe, mroczne postaci[46].
Niedługo przed IV w. p.Z.
345 p.Z. — rok Owcy
Lata między 345 p.Z. - 312 p.Z.
 • Próbując opanować Stan Awatara po raz pierwszy, Kuruk przypadkowo niszczy całą wyspę. Nie było ofiar śmiertelnych[49].
 • Kuruk pojedynkuje się z Pożeraczem Serc z Góry Yaoping i feniksowęgorzami żyjącymi pod wyspą Ma'inka. Potyczki niszczą mężczyznę duchowo i przyczyniają się do depresji, co z kolei doprowadza do zaniedbywania obowiązków Awatara przez Kuruka.
 • Koh kradnie twarz Ummi, ukochanej Kuruka. Młody Awatar wyrusza na zemstę, by go zabić. Śmierć ducha oznaczałaby jednak śmierć jego ukochanej. Pomimo wielu prób, nie udaje mu się odzyskać Ummi. Według Koha to wydarzenie miało się odbyć ponad trzysta lat wcześniej, jednak w świecie duchów czas postrzegany jest inaczej[11][39].

Era Kyoshi (312 p.Z. – 82 p.Z.)[]

312 p.Z. — rok Smoka
 • Śmierć Awatara Kuruka.
 • Narodziny Awatar Kyoshi w Królestwie Ziemi, córki Jesy i Harka.
 • Po śmierci Awatara Kuruka Królestwo Ziemi cierpi z powodu wzmagającej niestabilności po ataku piratów Piątego Narodu pod wodzą Tuloka na południowym wybrzeżu oraz po wybuchu powstania Żółtych Karków[44].
 • Narodziny Rangi, córki Hei-Ran i Junsika[50].
 • Narodziny Yuna[50].
 • Narodziny Aomy, córki kapitana wioski Yokoya[44].
 • Narodziny Suzy[44].
 • Narodziny Jae'a[44].
 • Narodziny Mirai[44].
Lata między 312 p.Z. - 296 p.Z.
 • Śmierć Junsika[51].
 • Śmierć Lady Wumei. Jej mąż, Lu Beifong, zdruzgotany śmiercią żony, podlega wpływom szambelana Huia[40].
310 p.Z. — rok Konia
 • Narodziny Te Sihunga[51].
307/306 p.Z.
 • Rodzice Kyoshi zostawiają ją pod opieką mieszkańców Yokoyi. Gdy tylko odchodzą, Kyoshi zostaje wyrzucona na ulicę. Dziewczynka prawie umiera z głodu[36].
305 p.Z. — rok Świni
 • Kyoshi zostaje ocalona przed śmiercią przez Jianzhu i Kelsanga. Podchodzi do testu na Awatara, lecz ucieka przed zakończeniem[44].
304 p.Z. — rok Szczura
 • Jianzhu pokonuje Żółte Karki w bitwie w przesmyku Zhulu, zakopując żywcem pod ziemią około 5000 rebeliantów[51][52]. Pozostali uciekają i ukrywają się, a ich przywódca, Xu Ping An, zostaje w tajemnicy uwięziony, by Naród Ognia mógł zbadać jego umiejętności wytwarzania błyskawicy[53].
Lata między 305 p.Z. - 296 p.Z.
 • Duża flota Piątego Narodu zostaje zniszczona przez Kelsanga[52].
 • Tulok staje się bezsprzecznym przywódcą piratów Piątego Narodu[52].
 • Śmierć Tuloka. Na czele Piątego Narodu staje jego córka, Tagaka. Kobieta jest nadzwyczajną królową piratów i zyskuje poważanie przerażającej; pod jej przywództwem Piąty Naród staje się najpotężniejszą piracką flotą na świecie. Tagaka pokonuje marynarkę Królestwa Ziemi i zabija jej admirała[52].
 • Wojna sekretów w Ba Sing Se. Książęta Królestwa Ziemi w tajemnicy spierało się o prawa do tronu Ba Sing Se. Wielu zabójców zostało wynajętych do pozbycia się potencjalnych rywali; jednym z nich był Amak, który zabił siedmiu znaczących członków rodziny królewskiej na zlecenie pomniejszego księcia[10][52].
299 p.Z. — rok Konia
 • Śmierć Jesy i Harka z gorączki[36].
298 p.Z. — rok Owcy
 • Podczas wizyty Jianzhu i Kelsanga w wiosce Makapu, Yun zostaje mylnie uznany za nowego Awatara[54].
296 p.Z. — rok Koguta
 • Grupa piratów znana jako Cynoberowe Diabły zostaje całkowicie rozbita przez Piąty Naród[52].
 • Upadek Piątego Narodu. Yun i jego przyjaciele, w tym Kyoshi, pokonują piratów Piątego Narodu. Amak ponosi śmierć. Tagaka zostaje uwięziona. Tożsamość Yuna jako Awatara zostaje poddana wątpliwości, gdy Kyoshi wykazuje się niezwykłymi zdolnościami magii w trakcie bitwy[52].
 • By dowiedzieć się, kto jest prawdziwym następcą Awatara Kuruka, Jianzhu kontaktuje się z Ojcem Świecirobalem i okazuje się, że to Kyoshi. Wtedy też Yun zostaje ofiarowany złemu duchowi i uznany za nieżywego[49]. Przerażona Kyoshi nie przyjmuje nauk Jianzhu. Kelsang przybywa uratować Awatar, lecz zostaje zabity przez Jianzhu. Kyoshi ucieka z Rangi wgłąb Królestwa Ziemi[55][56] i dołączają do Latającej Opery[36].
 • Xu Ping An zostaje uwolniony z więzienia przez Stowarzyszenie Kwitnącej Jesieni i zamierza wznowić Żółte Karki, lecz zostaje powstrzymany i zabity przez Kyoshi w pojedynku lei tai[57].
 • Śmierć Leka podczas porwania Rangi[53].
 • Hui wzywa zebranie mędrców Królestwa Ziemi, by zdecydować, czy Jianzhu jest odpowiednim mentorem dla Awatar Kyoshi. Wielu z nich umiera w trakcie spotkania po otruciu zaplanowanym przez Jianzhu[53].
 • Śmierć Jianzhu z rąk Yuna podczas konfrontacji z Kyoshi w Qinchao[58].
 • Kyoshi odnajduje schronienie w Południowej Świątyni Powietrza i otrzymuje wizję od Kuruka[59].
 • Kyoshi niszczy pozostałości floty Piątego Narodu, nim zostanie odbudowany[60].
 • Kyoshi pokonuje bandytów daofei, znanych jako Szmaragdowe Szpony, którzy nękają prowincję Gintong[60].
295 p.Z. — rok Psa
 • Pół populacji świniokur w Narodzie Ognia umiera z powodu choroby[61].
 • Kyoshi pozbywa się triady Złote Skrzydło i skorumpowanych stróży pokoju kapitana Li w zewnętrznym pierścieniu Ba Sing Se[62].
 • Władca Ognia Zoryu zaprasza Awatar Kyoshi do Narodu Ognia na święto Szeto[63].
 • Yun trzyma gości jako zakładników w Pałacu Królewskim Narodu Ognia i zabija Lu Beifonga oraz kanclerza Dairina[64][65].
 • Początek waśni między klanami Saowon i Keohso w Północnym Chung-Ling[66].
 • Władca Ognia Zoryu zleca zadłużonemu mężczyźnie podszycie się pod Yuna i przyznanie do konspirowania z klanem Saowon, który natychmiast podupada; lady Huazo i Chaejin zostają umieszczeni w areszcie domowym. Zakończenie Wojny Kamelii i Peonii[67].
 • Kyoshi konfrontuje się z Yunem w Yokoyi. Posiadłość Awatara zostaje zniszczona. Śmierć Yuna[68].
Lata między 294 p.Z. - 270 p.Z.
ok. 270 p.Z. — rok Świni
Lata między 294 p.Z. - 270 p.Z.

Preludium wojny stuletniej (82 p.Z. – 0 p.Z.)[]

82 p.Z. — rok Konia
66 p.Z. — rok Psa
ok. 58 p.Z. — rok Konia
55 p.Z. — rok Koguta
54 p.Z. — rok Psa
50 p.Z. — rok Tygrysa
37 p.Z. — rok Królika
12 p.Z. — rok Smoka
Lata między 12 p.Z. - 1 p.Z.
ok. 2 p.Z. - 1 p.Z.

Wojna stuletnia (0 o.Z. – 100 o.Z.)[]

0 o.Z. — rok Smoka
15 o.Z. — rok Owcy
19 o.Z. — rok Świni
20 o.Z. — rok Szczura
25 o.Z. — rok Węża
39 o.Z. — rok Owcy
Przed 40 o.Z.
ok. 65 o.Z. — rok Małpy
70 o.Z. — rok Tygrysa
 • Narodziny Cheya[80].
81 o.Z. — rok Wołu
Przed 82 o.Z.
 • Narodziny księcia Kueia w Królestwie Ziemi. W wieku czterech lat odziedzicza tron po śmierci ojca i zostaje 52. Królem Ziemi. Ze względu na młody wiek króla, jego regentem zostaje Long Feng, który staje się jego najbardziej zaufanym doradcą i wkrótce wykorzystuje swą polityczną potęgę, by ukryć przed Kueiem wiedzę o wojnie i przejąć władzę nad Ba Sing Se[83].
82 o.Z. — rok Tygrysa
83 o.Z.Królika
84 o.Z. — rok Smoka
85 o.Z. — rok Węża
87 lub 88 o.Z.
92 o.Z. — rok Szczura
ok. 94 o.Z. — rok Tygrysa
95 o.Z. — rok Królika
 • Generał Iroh przebija się przez zewnętrzny mur Ba Sing Se[92].
 • Syn Iroh, Lu Ten, ginie w walce podczas oblężenia Ba Sing Se. Iroh kończy oblężenie po sześciuset dniach[92].
 • Księżniczka Ursa konspiruje z księciem Ozaiem, by zabić Władcę Ognia Azulona i ocalić życie Zuko[92].
 • Śmierć Władcy Ognia Azulona w wieku 92 lat[92].
 • Władca Ognia Ozai wstępuje na tron Narodu Ognia zamiast swojego starszego brata Iroh. Ursa zostaje wygnana ze stolicy Narodu Ognia[92].
 • Książę Zuko staje się następcą tronu Narodu Ognia.
97 o.Z. — rok Węża
ok. 97-98 o.Z.
98 o.Z. — rok Konia
99 o.Z. — rok Owcy
100 o.Z. — rok Małpy
 • Awatar Aang rozpoczyna trening magii ognia z Jeong Jeongiem. Przerwany zostaje jednak przez atak admirała Zhao na ich ukryty obóz[97].
 • Naród Ognia przegrywa bitwę o Północną Świątynię Powietrza, ale udaje im się zdobyć prototyp balonu na ogrzane powietrze[98].
 • Naród Ognia przeprowadza najazd na Północne Plemię Wody, lecz zostają pokonani przez Awatara Aanga połączonego z La, Duchem Oceanu, rozwścieczonym po śmierci Yui, Ducha Księżyca, z ręki admirała Zhao[15].
 • La porywa admirała Zhao[15] i więzi go we Mgle Zaginionych Dusz[99].
 • Księżniczka Yue poświęca swoje życie, by stać się Duchem Księżyca. Zawdzięcza tę możliwość fragmentowi Tui, który pozostał w niej, gdy duch uleczył ją jako niemowlę[15].
 • Członkowie Północnego Plemienia Wody wyruszają do siostrzanego plemienia na południu by pomóc im odbudować plemię, rozpoczynając Projekt Odbudowy Południa[100][3].
 • Omashu zostaje zdobyte przez Naród Ognia, w mieście pojawiają się buntownicy[101].
 • Księżniczka Narodu Ognia, Azula, werbuje Mai i Ty Lee do jej własnej grupy tropiącej Awatara[101].
 • Awatar Aang rozpoczyna trening magii ziemi z Toph Beifong[102].
 • Katara pomaga piratom Jiang przebić się przez blokadę Narodu Ognia i dostarczyć lekarstwa odosobnionej wiosce[103].
 • Księżniczka Azula próbuje przebić zewnętrzny mur Ba Sing Se z użyciem gigantycznego wiertła, ale zostaje powstrzymana przez Awatara Aanga i jego przyjaciół[104].
 • Ba Sing Se zostaje zdobyte przez Naród Ognia poprzez wewnętrzny zamach stanu przeprowadzony przez księżniczkę Azulę, Mai i Ty Lee oraz Dai Li[105].
 • Awatar Aang zostaje zabity przez księżniczkę Azulę i następnie wskrzeszony przez Katarę za pomocą wody z Oazy Duchów[105].
 • Generał Iroh zostaje aresztowany przez Azulę i Dai Li[105].
 • Agent Dai Li, Joo Dee, zostaje mianowana Najwyższym Naczelnikiem Ba Sing Se[106].
 • Naród Ognia przejmuje Wężową Groblę, wznosząc na niej ufortyfikowany most[107].
 • Pierwszego dnia ósmego miesiąca, podczas zaćmienia słońca, Awatar Aang na czele sił inwazji rozpoczyna atak na stolicę Narodu Ognia. Inwazja nie powodzi się, duża część sojuszniczej armii zostaje uwięziona[84][108].
 • Król Bumi wyzwala Omashu w trakcie zaćmienia[109].
 • Generał Iroh wyzwala się z więzienia Narodu Ognia[84].
 • Książę Zuko zdradza Naród Ognia[84] i dołącza do Awatara, by pokonać Władcę Ognia Ozaia[110].
 • Awatar Aang rozpoczyna trening magii ognia z Zuko. Odbywają razem podróż do miasta Wojowników Słońca, by nauczyć się sztuki tkania ognia od smoków Rana i Shawa[24].
 • Jakiś czas po pierwszym dniu ósmego miesiąca powraca Kometa Sozina, obdarzając magów ognia stukrotnie zwiększoną mocą.
 • Władca Ognia Ozai przyjmuje tytuł Króla Feniksa i wyznacza Azulę na nowego Władcę Ognia[111].
 • Porządek Białego Lotosu wyzwala Ba Sing Se spod okupacji Narodu Ognia, tym samym wyzwalając całe Królestwo Ziemi.
 • Awatar Aang poznaje starożytnego lwiożółwia, który przekazuje mu wiedzę o zapomnianej sztuce magii energii[111].
 • Agni Kai wspomagane Kometą Sozina. Książę Zuko i Katara przerywają koronację Azuli i pokonują ją. Księżniczka popada w obłęd[14].
 • Korzystając z mocy Komety Sozina, Ozai rozpoczyna atak na Królestwo Ziemi na czele armady sterowców, by wygrać i zakończyć wojnę czystym pokazem siły i zniszczenia[112].
 • Bitwa w Lesie Wulong. Sokka, Toph i Suki niszczą armadę sterowców podczas pojedynku Awatara Aanga z Królem Ozaiem[112].
 • Awatar Aang pokonuje Ozaia wchodząc w Stan Awatara i korzysta z magii energii, by pozbawić go magii ognia[14].
 • Ozai zostaje uwięziony za liczny zbrodnie wojenne[14].
 • Książę Zuko zasiada na tronie Narodu Ognia jako Władca Ognia, przyrzekając pozostałym narodom, że poświęci się odbudowywaniu świata z pomocą Awatara[14].

Po wojnie stuletniej (100 – 171 o.Z.)[]

100 o.Z. — rok Małpy
101 o.Z. — rok Koguta
102 o.Z. — rok Psa
Lata między 102 o.Z. - 103 o.Z.
 • Założenie Miasta Rybożurawia na zachodnim wybrzeżu Królestwa Ziemi. Miejscowość szybko rozrasta się. Wkrótce rodzi się tam konflikt wewnętrzny między magami i niemagami, doprowadzając do zrywu magów zorganizowanego przez Liling, która zostaje pokonana przez Awatara Aanga, jego przyjaciół oraz strażników Rafinerii Ziemi i Ognia[119].
Lata między 102 o.Z. - 119 o.Z.
115 o.Z. — rok Świni
119 o.Z. — rok Królika
120 o.Z. — rok Smoka
126 o.Z. — rok Psa
128 o.Z. — rok Szczura
130 o.Z. — rok Tygrysa
133 o.Z. — rok Węża
134 o.Z. — rok Węża
135 o.Z. — rok Owcy
138 o.Z. — rok Psa
142 o.Z. — rok Tygrysa
144 o.Z. — rok Smoka
149 o.Z. — rok Koguta
151 o.Z. — rok Świni
152 o.Z. — rok Szczura
153 o.Z. — rok Bawołu
154 o.Z. — rok Tygrysa
155 o.Z. — rok Królika
157 o.Z. — rok Węża
158 o.Z. — rok Konia
160 o.Z. — rok Małpy
163 o.Z. — rok Świni
165 o.Z. — rok Bawołu
166 o.Z. — rok Tygrysa
167 o.Z. — rok Królika
170 o.Z. — rok Konia
171 o.Z. — rok Owcy

Druga era Awatara (171 o.Z. — teraz)[]

171 o.Z. — rok Owcy
Lata między 171 o.Z. - 174 o.Z.
174 o.Z. — rok Psa
 • Książę Wu zostaje koronowany 54. Królem Ziemi[154].
 • Kuvira ogłasza rozwiązanie Królestwa Ziemi oraz monarchii, przekształcając je w Imperium Ziemi pod jej władaniem[154].
 • Awatar Korra pozbywa się ze swojego ciału resztek trucizny Czerwonego Lotosu z pomocą Toph Beifong[155].
 • Kuvira włącza Zaofu do Imperium Ziemi po pokonaniu Awatar Korry w osobistym pojedynku, zyskując władzę nad całym terytorium Królestwa Ziemi[156].
 • Kuvira konstruuje działo energii duchów[121] i przekracza granicę Zjednoczonej Republiki Narodów, by zmusić prezydenta Raiko do złożenia jej hołdu i włączenia Republiki do Imperium Ziemi[157].
 • Śmierć Hiroshiego Sato w walce z gigantycznym mecha pancerzem Kuviry[158].
 • Wybuch działa Kuviry doprowadza do powstania nowego portalu duchów w samym sercu Miasta Republiki[159].
 • Kuvira poddaje się, Imperium Ziemi składa broń[159].
 • Król Wu zamierza rozwiązać monarchię i wprowadzić demokratycznie wybranych liderów stanów, terytoriów i prowincji Królestwa Ziemi[159].
 • Ślub Iknika Varricka i Zhu Li Moon[159].
 • Awatar Korra i Asami Sato wyruszają na wspólne wakacje do świata duchów[159][9].
 • Prezydent Raiko ogłasza rozbudowę Miasta Republiki[159].
 • Konflikt między ludźmi i duchami zamieszkującymi Miasto Republiki o dominację nad nowym portalem duchów i jego okolicami[9].
 • Odbywają się wybory na prezydenta Zjednoczonej Republiki[9]. Drugim prezydentem państwa zostaje Zhu Li Moon[138].
 • Utraciwszy swoje ziemie z powodu zniszczeń, jakich dokonano w Mieście Republiki, liczne triady wdają się ze sobą w wojny o pozostałe terytoria[9].
 • Odbywają się pierwsze demokratyczne wybory w Królestwie Ziemi w stanie Gaoling, lecz zostają anulowane, kiedy okazuje się, że komandor Imperium Ziemi Guan wykorzystał nielegalne narzędzia do prania mózgu na wyborcach[160].
 • Trzy miesiące po porażce, Kuvira staje przed sądem za zbrodnie wojenne i zostaje skazana na areszt domowy w Zaofu pod opieką Suyin Beifong w zamian za pomoc w powstrzymaniu komandora Guana oraz skruchę[160].

Ciekawostki[]

 • Nazwy er na kalendarzu Wan Shi Tonga zostały utworzone przez Siu-Leunga Lee, który inspirował się tradycyjnymi modelami chińskimi[161].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Awatar: Legenda Aanga
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Komiks „The Promise Part One”.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Komiks „North and South Part One”.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 1. „Witaj w Mieście Republiki” (1/52).
 5. 5,0 5,1 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 12. „Harmonijne zrównanie” (24/52).
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 1. „Łyk świeżego powietrza” (27/52).
 7. 7,0 7,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 3. „Królowa Ziemi” (29/52).
 8. 8,0 8,1 8,2 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 1. „Po latach” (40/52).
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Komiks „Turf Wars Part One”.
 10. 10,0 10,1 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 11. „The Ritual”.
 11. 11,0 11,1 11,2 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 25. „Interlude: The Man From The Spirit World”.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 8. „Zimowe przesilenie, część 2: Awatar Roko” (8/61).
 13. 13,0 13,1 13,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 1. „Chłopiec w górze lodowej” (1/61).
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 21. „Kometa Sozina, część 4: Awatar Aang” (61/61).
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 20. „Oblężenie Północy, część 2” (20/61).
 16. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 15. „Opowieści o Ba Sing Se” (35/61).
 17. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 10. „Biblioteka” (30/61).
 18. Komiks „The Search Part Three”.
 19. 19,00 19,01 19,02 19,03 19,04 19,05 19,06 19,07 19,08 19,09 19,10 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 8. „Początki, część 2” (20/52).
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 7. „Początki, część 1” (19/52).
 21. 21,0 21,1 DiMartino, Michael Dante. Wersja robocza odcinka "Początki, część 1". Wordpress (angielski).
 22. 22,0 22,1 Komiks „The Rift Part Three”.
 23. 23,0 23,1 Objaśnienia odcinka „Początki, cz. 1” (PDF), 21 maja 2014 (angielski).
 24. 24,0 24,1 24,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 13. „Mistrzowie magii ognia” (53/61).
 25. Guru Laghima był Nomadem Powietrza i mistrzem magii powietrza, dlatego Nomadowie musieli powstać przed jego życiem.
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 13. „Jad Czerwonego Lotosu” (39/52).
 27. 27,0 27,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 21. „Preparations”.
 28. 28,0 28,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 2. „Jaskinia Dwojga Kochanków” (22/61).
 29. 29,0 29,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 19. „Oblężenie Północy, część 1” (19/61).
 30. Streszczenia odcinków z Nick.com (.JHTML). Nickelodeon. Zarchiwizowane 14 grudnia 2007 (angielski)
 31. Komiks Escape from the Spirit World, Avatar Kuruk
 32. 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 Informacje z dawnej strony „Awatara: Legendy Aanga”, pierwotnie na stronie Nick.com. Encyklopedia została wyłączona, ale zawartość zarchiwizowano przez fanowską stronę The Lost Lore of Avatar Aang (angielski).
 33. 33,0 33,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 13. „Błękitny Duch” (13/61).
 34. 34,0 34,1 Komiks „Smoke and Shadow Part Two”.
 35. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 9. „Desperate Measures”.
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 14. „The Introduction”.
 37. 37,0 37,1 The Lost Scrolls
 38. 38,0 38,1 Gra The Legend of Korra.
 39. 39,0 39,1 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 15. „Interlude: Survival”.
 40. 40,0 40,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 8. „The Fracture”.
 41. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 3. „Past Lives”.
 42. 42,0 42,1 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 5. „Cultural Diplomacy”.
 43. 43,00 43,01 43,02 43,03 43,04 43,05 43,06 43,07 43,08 43,09 43,10 43,11 43,12 43,13 43,14 43,15 43,16 43,17 43,18 43,19 43,20 43,21 43,22 43,23 43,24 Informacje z dawnej gry przeglądarkowej „Welcome to Republic City”, pierwotnie na stronie Nick.com. Gra została wyłączona, ale zawartość zarchiwizowano przez fanowską stronę The Lost Lore of Avatar Korra (angielski).
 44. 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 44,5 44,6 44,7 44,8 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 1. „The Test”.
 45. Komiks „The Rift Part Two”.
 46. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 27. „The Meeting”.
 47. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 15. „Espace”.
 48. Awatar Kuruk zmarł w roku 312 p.Z., kiedy miał 33 lata. Yangchen umarła więc w 345 p.Z.
 49. 49,0 49,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 10. „The Spirit”.
 50. 50,0 50,1 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 2. „Nine Years Later”.
 51. 51,0 51,1 51,2 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 25. „The Raid”.
 52. 52,0 52,1 52,2 52,3 52,4 52,5 52,6 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 7. „The Iceberg”.
 53. 53,0 53,1 53,2 Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 29. „The Ambush”.
 54. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 5. „Revelations”.
 55. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 11. „The Inheritance”.
 56. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 12. „The Decision”.
 57. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 27. „Dues”.
 58. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 31. „The Return”.
 59. Powieść „The Rise of Kyoshi”, rozdział rozdział 32. „Hauntings”.
 60. 60,0 60,1 Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 19. „The Companion”.
 61. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 8. „Ancient History”.
 62. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 1. „Unfinished Business”.
 63. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 2. „The Invitation”.
 64. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 9. „The Crash”.
 65. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 10. „Aftermath”.
 66. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 16. „Resignation”.
 67. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, epilog.
 68. Powieść „The Shadow of Kyoshi”, rozdział 26. „Home Again”.
 69. Komiks „Shells”.
 70. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 5. „Dzień Awatara” (25/61).
 71. Komiks Escape from the Spirit World, Avatar Kyoshi
 72. Avatar Extras dla odcinka „Wojowniczki z Kyoshi” na Nicktoons Network.
 73. 73,0 73,1 73,2 73,3 73,4 73,5 73,6 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 6. „Awatar i Władca Ognia” (46/61).
 74. 74,0 74,1 Avatar Extras dla odcinka „Awatar i Władca Ognia” na Nicktoons Network.
 75. Komiks Escape from the Spirit World, Avatar Roku
 76. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 5. „Król Omashu” (5/61).
 77. 77,0 77,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 12. „Sztorm” (12/61).
 78. The Lost Scrolls: Water”.
 79. Gra RPG „Avatar Legends”, Magpie Games, 2022, s. 30.
 80. 80,0 80,1 Avatar: The Last Airbender—The Art of the Animated Series, strona 127.
 81. Według notatek dołączonych do zbioru komiksów z trylogii The Search, Ursa miała dwadzieścia jeden lat, gdy poślubiła Ozaia, gdy Azulon miał osiemdziesiąt pięć lat, czyli wesele odbyło się w roku 85 o.Z. Jednakże, wiek Azulona musi być pomyłką, gdyż Zuko narodził się w 83 o.Z. Dlatego też narodziny Ursy można umieścić na osi czasu jedynie w przybliżeniu.
 82. Gra RPG „Avatar Legends”, Magpie Games, 2022, s. 31.
 83. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 14. „Miasto murów i tajemnic” (34/61).
 84. 84,0 84,1 84,2 84,3 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 11. „Dzień Czarnego Słońca, część 2: Zaćmienie” (51/61).
 85. San Diego Comic-Con 2007.
 86. DiMartino, Michael Dante. I received this heartwarming message this morning... (30 czerwca 2014), Tumblr. (angielski)]
 87. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 18. „Mistrz magii wody” (18/61).
 88. 88,0 88,1 88,2 Gene Yang fills in details, wywiad z autorem komiksów, 1 lutego 2012. (angielski)
 89. Komiks „The Promise Part Two”.
 90. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 7. „Zimowe przesilenie, część 1: Świat duchów” (7/61).
 91. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 16. „Najeźdźcy z Południa” (56/61).
 92. 92,0 92,1 92,2 92,3 92,4 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 7. „Samotny Zuko” (27/61).
 93. 93,0 93,1 Komiks „The Search Part Two”.
 94. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 6. „Więźniowie” (6/61).
 95. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 9. „Zwój magii wody” (9/61).
 96. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 10. „Jet” (10/61).
 97. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 16. „Dezerter” (16/61).
 98. Awatar: Legenda Aanga”, Księga I: Woda, rozdział 17. „Północna Świątynia Powietrza” (17/61).
 99. 99,0 99,1 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 13. „Nadejście mroku” (25/52).
 100. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 1. „Stan Awatara” (21/61).
 101. 101,0 101,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 3. „Powrót do Omashu” (23/61).
 102. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 9. „Gorzka praca” (29/61).
 103. Komiks „Katara and the Pirate's Silver”.
 104. Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 13. „Wiertło” (33/61).
 105. 105,0 105,1 105,2 Awatar: Legenda Aanga”, Księga II: Ziemia, rozdział 20. „Rozdroża przeznaczenia” (40/61).
 106. Komiks „Going Home Again”.
 107. Komiks „The Bridge”.
 108. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 10. „Dzień Czarnego Słońca, część 1: Inwazja” (50/61).
 109. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 19. „Kometa Sozina, część 2: Starzy mistrzowie” (59/61).
 110. Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 12. „Zachodnia Świątynia Powietrza” (52/61).
 111. 111,0 111,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 18. „Kometa Sozina, część 1: Król Feniks” (58/61).
 112. 112,0 112,1 Awatar: Legenda Aanga”, Księga III: Ogień, rozdział 20. „Kometa Sozina, część 3: Morze ognia” (60/61).
 113. 113,0 113,1 113,2 Komiks „The Promise Part Three”.
 114. Komiks „The Search Part One”.
 115. Komiks „The Rift Part One”.
 116. 116,0 116,1 116,2 Komiks „Smoke and Shadow Part One”.
 117. Komiks „North and South Part Two”.
 118. Komiks „North and South Part Three”.
 119. Komiks „Imbalance Part Three”.
 120. The Legend of Korra—The Art of the Animated Series, Book One: Air, strona 36.
 121. 121,0 121,1 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 10. „Operacja Beifong” (49/52).
 122. EXCLUSIVE: Yang Continues "Avatar: The Last Airbender" in The Search. Comic Book Resources. (angielski)
 123. 'Legend of Korra': Anne Heche is Character Debut. Hollywood Reporter, 10 lipca 2014. (angielski)
 124. 124,0 124,1 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 9. „Z przeszłości” (9/52).
 125. 125,0 125,1 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 11. „Trupy w szafie” (11/52).
 126. Komentarze twórców dla odcinka „Koniec gry”.
 127. 127,0 127,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 6. „Dawne rany” (32/52).
 128. 128,0 128,1 128,2 128,3 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 2. „Odrodzenie” (28/52).
 129. 129,0 129,1 129,2 129,3 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 2. „Południowe światła” (14/52).
 130. San Diego Comic-Con 2012
 131. Niedziałająca już gra mobilna z ciekawostkami.
 132. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 3. „Wojny domowe, część 1” (15/52).
 133. 133,0 133,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 8. „Napaść” (34/52).
 134. The Legend of Korra: Enhanced Experience Reveals New Characters From Book 2. Comics Alliance, 1 lipca 2013. (angielski)
 135. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 7. „Pokłosie” (7/52).
 136. 136,0 136,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 4. „Wyzwolenie” (30/52).
 137. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 3. „Objawienie” (3/52).
 138. 138,0 138,1 Komiks „Turf Wars Part Three”.
 139. Republic City Hustle, część 3.
 140. Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 6. „A zwycięzcą jest…” (6/52).
 141. 141,0 141,1 141,2 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 10. „Wojna” (10/52).
 142. 142,0 142,1 142,2 142,3 Legenda Korry”, Księga I: Powietrze, rozdział 12. „Koniec gry” (12/52).
 143. 143,0 143,1 143,2 143,3 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 1. „Zbuntowany duch” (13/52).
 144. 144,0 144,1 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 4. „Wojny domowe, część 2” (16/52).
 145. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 5. „Rozjemcy” (17/52).
 146. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 9. „Przewodnik” (21/52).
 147. Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 10. „Nowa era duchowa” (22/52).
 148. 148,0 148,1 148,2 148,3 Legenda Korry”, Księga II: Duchy, rozdział 14. „Światło w mroku” (26/52).
 149. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 5. „Klan Metalu” (31/52).
 150. 150,0 150,1 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 10. „Niech żyje królowa” (36/52).
 151. Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 11. „Ultimatum” (37/52).
 152. 152,0 152,1 152,2 152,3 Legenda Korry”, Księga III: Zmiana, rozdział 12. „Wejście w pustkę” (38/52).
 153. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 2. „Samotna Korra” (41/52).
 154. 154,0 154,1 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 3. „Koronacja” (42/52).
 155. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 4. „Wezwanie” (43/52).
 156. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 6. „Bitwa o Zaofu” (45/52).
 157. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 11. „Gambit Kuviry” (50/52).
 158. Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 12. „Dzień kolosa” (51/52).
 159. 159,0 159,1 159,2 159,3 159,4 159,5 Legenda Korry”, Księga IV: Równowaga, rozdział 13. „Ostatnia bitwa” (52/52).
 160. 160,0 160,1 Komiks „Ruins of the Empire Part Three”.
 161. Avatar: The Last Airbender—The Art of the Animated Series, strona 126.
Advertisement