Świat Awatara posiada rozległą historię, sięgającą ponad dwudziestu tysięcy lat. Ten artykuł zawiera listę wydarzeń historycznych na osi czasu.

Historię tego świata można z grubsza podzielić na dwa okresy - czasy przed Awatarem i czasy Awatara. Przed powstaniem pierwszego Awatara, lwiożółwie chroniły ludzi, pozwalając im zakładać miasta na swoich skorupach. Zawsze, kiedy ludzie chcieli zapuścić się w Bezdroża Duchów, otrzymywali od Lwiożółwi odpowiednią umiejętność tkania danego żywiołu. Jednak po powstaniu pierwszego Awatara, lwiożółwie opuściły ludzi i zniknęły, a ludzie zamieszkali na całym świecie, wybierając miejsca odpowiednie do danych im żywiołów. Wkrótce nastąpił podział na cztery rożne narody.

Najbardziej znane historyczne wydarzenie, które miało miejsce podczas przygód drużyny Awatara to stuletnia wojna. Najbardziej znane wydarzenia podczas przygód Korry to anty-magiczna rewolucja oraz Harmonijne Zrównanie. Trochę czasu przed i w trakcie życia Korry, określenie "nowoczesny" było używane, by opisywać, jak świat Awatara wszedł w erę przemysłową.

Daty[edytujedytuj kod]

W celu zachowania spójności między artykułami i różnymi wikiami przyjęto formę oznaczania dat przed (BG) i po (AG) ludobójstwie Nomadów Powietrza. 0 AG to rok, w którym Władca Ognia Sozin użył mocy komety, rozpoczynając wojnę stuletnią od zabicia magów powietrza.

Chińskie znaki zodiakalne[edytujedytuj kod]

Chińskie znaki zodiakalne są obecne w świecie Awatara i krążą wokół matematycznego cyklu dwunastu zwierząt. Zwierzęta są wymienione w odpowiedniej kolejności.

1. Szczur
2. Bawół
3. Tygrys
4. Królik
5. Smok
6. Wąż

7. Koń
8. Owca
9. Małpa
10. Kogut
11. Pies
12. Świnia

Nazwy er[edytujedytuj kod]

Na drugim pierścieniu kalendarza Wan Shi Tonga jest widocznych szesnaście nazw er. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób są one wykorzystywane w datowaniu wydarzeń w świecie Awatara.[1] Zaćmienie słońca miało miejsce w erze Ri Wu.

Uwaga: Tłumaczenia te nie są dokładne, a wiele kombinacji jest niejasnych. Niektóre znaki nie są już stosowane w nowoczesnym języku chińskim.

1. Ri Wu
(氜武, "era wyższej wojskowości")
2. Chun Tai
(淳泰, "era uczciwości i wzniosłości")
3. Zhi Yuan
(坧元, "era jałmużny i pierwotności")
4. Jiong Yu
(烱裕, "era jasnej obfitości")
5. Ri Long
(氜隆, "era wielkiego dobrobytu")
6. Yi Wen
(溢文, "era przepełnionej kultury")
7. Pei Zhi
(培治. "era pielęgnowania zasad")
8. Kun De
(焜徳, "era błyszczącej cnoty")

9. Yun Zhen
(氲貞, "era kwitnącej lojalności")
10. Ru Ming
(渪明, "era zanurzona w jasności")
11. Yao Ping
(堯平, "era pokoju cesarza Yao")
12. Yang Chong
(煬崇, "era płonącego honoru")
13. Fen An
(氛安, "era zachmurzonego pokoju")
14. Zhang Shun
(漳順, "era płynna jak rzeka Zhang")
15. Yuan Zheng
(垣正, "era bastionu sprawiedliwości")
16. Zhuo Guang
(焯光 "era jaskrawego światła")

W pierwszym znaku w tych słowach dwuznakowych znajduje się klucz (jeden z 214 znaków w ideograficznym piśmie chińskim, które w połączeniu z fonetyką tworzą tysiące różnych znaków), który reprezentuje jeden z czterech elementów i krąży w kolejności: powietrze, woda, ziemia i ogień.

 • 气 — klucz oznaczający "powietrze", stosowany w znakach związanych z gazem
 • 氵 — klucz oznaczający "trzy krople wody", stosowany w znakach związanych z cieczą
 • 土 — klucz oznaczający "ziemię", stosowany w znakach związanych z ziemią, minerałami, itp.
 • 火 — klucz oznaczający "ogień", stosowany w znakach związanych z ogniem, ciepłem, itp.

Na przykład era Ri Wu wykorzystuje klucz oznaczający "powietrze" (气). System ten może być zatem oparty na cyklu Awatara, a era zmienia się wraz z jego śmiercią i odrodzeniem w innej osobie. Jeśli nie jest to przypadek, wówczas Roko żył w erze Zhuo Guang (era jaskrawego światła), Kyoshi w erze Yuan Zheng (era bastionu sprawiedliwości), i tak dalej. Oznacza to również, że Korra żyje w erze Chun Tai (era uczciwości i wzniosłości).

Oś czasu[edytujedytuj kod]

Przed Erą Raavy (czasy przed 19826 BG)[edytujedytuj kod]

 • Duchy Księżyca i oceanu zstępują do świata fizycznego i przybierają śmiertelne formy ryb koi.[2]
 • Matka Twarzy rodzi Koha, złodzieja twarzy; jednak zostają rozdzieleni.
 • Vaatu ucieka z bariery oddzielającej świat fizyczny od świata duchów. Przez to wydarzenie ludzie i duchy mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy tymi wymiarami.

Era Raavy (19829 BG — 9829 BG)[edytujedytuj kod]

ok. 19829 BG - Era Raavy
Nieznana data przed rokiem ok. 9850 BG
 • Ludzie rozpoczynają budowanie miast na skorupach Lwiożółwi, by schronić się przed duchami.
9850 BG - Rok Smoka
9,848 BG - Rok Konia
ok. 9832 BG - Rok Psa
 • Wan kradnie moc tkania ognia od Lwiożółwia i okrada rodzinę Chou z jedzenia razem z innymi buntownikami.
 • Wan zostaje wygnany z miasta i porzucony w Lesie Duchów.
 • Wan zaprzyjaźnia się z duchami i poznaje technikę Tańczącego Smoka.
ok. 9830 BG - Rok Szczura
 • Wan rozdziela Raavę i Vaatu, doprowadzając do sprowadzenia chaosu na świat.
 • Wan i Raava rozpoczynają wspólną podróż, w poszukiwaniu innych żywiołów.
ok. 9829 BG - Rok Bawoła
 • Duża grupa magów ognia, prowadzona przez Jayę, zostaje zabita przez mroczne duchy podczas bitwy w Lesie Duchów.
 • Drugie Harmonijne Zrównanie.
 • Wan i Raava łączą się na stałę, przybierając formę Awatara.
 • Wan pokonuje i umieszcza Vaatu wewnątrz Drzewa Czasu.
 • Wan rozdziela Świat Duchów od świata fizycznego, pozostawiając dwa portale na biegunie północnym i południowym.

Pierwsza era Awatara[edytujedytuj kod]

Przed wojną (9829 BG — 1 BG)[edytujedytuj kod]

ok. 3829 BG
 • Guru Laghima osiąga zdolność swobodnego latania.[5]
830 BG
 • Nieznany Awatar pokonuje Hunduna i jego brata, co zmusza ich do zamieszkania w Świecie Duchów.[6]
Nieokreślone daty przed 345 BG
 • Po powstaniu Awatara, Lwiożółwie stwierdziły, że wypełniły swoją rolę w życiu ludzi i nie będą już obdarowywały ich mocą tkania żywiołów.[7]
 • Ludzie rozpoczynają wypowiadać sobie wojny, zmuszając Wana do interwencji. Niestety, nie udaje mu się wprowadzić pokoju. Konflikty trwają nadal aż do śmierci Wana i odrodzenia się następnego Awatara w cyklu.[7]
 • Wan Shi Tong przenosi swoją bibliotekę ze Świata Duchów do świata fizycznego.
 • Cztery sztuki tkania żywiołów pomnażają się wśród ludzi, którzy dzielą się na cztery różne narodowości.
 • Nomadowie Powietrza uczą się tkania powietrza od latających bizonów[8]. Magowie Ziemi uczą się kontrolować ziemię od kretoborsuków. Wojownicy Słońca uczą się kierować ogniem od smoków. Magowie Wody zaczynają tkać wodę, obserwując działanie księżyca na poziom wód.[9]
 • Grupa magów wody z północy buduje miasto z lodu i zrzesza wszystkie mniejsze plemiona, tworząc jedno, duże Plemię Wody.[10]
 • Z powodu zamieszek, grupa magów wody odcina się od Plemienia Wody - które początkowo miało swoje miejsce tylko na biegunie północnym - i wyrusza na biegun południowy. Powstają dwa różne Plemiona Wody. Później relacje pomiędzy plemionami zostaną naprawione, a mieszkańcy ich obu zbierają się w jednym miejscu, by uczcić kolejny cykl faz księżyca.
 • Grupa podróżników z Południowego Plemienia Wody odkrywa Mgliste Bagno i postanawia pozostać w nim z powodu dużej ilości wody. Wkrótce powstaje Plemię Wody na bagnach. Żadne z oficjalnych Plemion Wody nie wiedziało o powstaniu plemienia na bagnach, natomiast mieszkańcy bagien wkrótce zapominają o swoich biegunowych korzeniach.[11]
 • Wojownicy Słońca powoli zostają zapomniani, a ich jedyną pozostałością są ruiny miast. Byli oni uważani za wymarłych, mimo że niewielka grupa wojowników wciąż żyje i ukrywa się wśród ruin, podtrzymując swoją kulturę i obyczaje przez stulecia. Sztuka tkania ognia została jednak wydana w ręce innych ludzi zamieszkujących wyspy. Wkrótce powstaje Naród Ognia.[8] Początkowo jest to naród bardzo duchowy i kierujący się słowami Mnichów Ognia, podobnie do Nomadów Powietrze. Jednak po jakimś czasie jeden z mnichów staje się silniejszy od reszty i ustanawia siebie Władcą Ognia, zapoczątkowując tym samym linię Władców Ognia.
 • Ogromne Królestwo Ziemi stopniowo jednoczy się pod przywództwem państwa-miasta Ba Sing Se. Powstaje oficjalne Królestwo Ziemi, król Ba Sing Se staje się Królem Ziemi.
 • Awatar Yangchen rodzi się w Zachodniej Świątyni Powietrza. Jej panowanie jest bardzo spokojne, z powodu jej dążenia do utrzymania równości między narodami i służenia światu. Yangchen zmarła ok. 345 BG; po niej na świat przychodzi Awatar Kuruk, w Północnym Plemieniu Wody.
 • Kuruk próbuje zabić Koha, złodzieja twarzy, który skradł twarz jego narzeczonej.
312 BG - Rok Smoka
 • Awatar Kuruk umiera; na świat przychodzi Awatar Kyoshi z Królestwa Ziemi.
ok. 270 BG - Rok Psa
 • Awatar Kyoshi zabija China Wielkiego i tworzy wyspę Kyoshi. Wojna China Wielkiego kończy się zwycięstwem władz Królestwa Ziemi. 46. Król Ziemi znów panuje nad całym terenem Królestwa. Dzień śmierci China jest obchodzony jako Dzień Awatara w wiosce Chin i Dzień Kyoshi na wyspie Kyoshi.[12]
 • Jakiś czas po tym wydarzeniu, podczas powstania chłopskiego w Ba Sing Se, Awatar Kyoshi tworzy Dai Li. Królestwo Ziemi przemienia się w monarchię konstytucyjną.
82 BG - Rok Konia
 • Awatar Kyoshi umiera; w Narodzie Ognia rodzi się Awatar Roko.
 • Książę Ognia Sozin rodzi się w tym samym dniu, w którym Roko.[13]
66 BG - Rok Psa
 • Roko dowiaduje się, że jest Awatarem i opuszcza Naród Ognia, by uczyć się tkania innych żywiołów.[13]
ok. 58 BG - Rok Konia
 • Sozin zostaje nowym Władcą Ognia po śmierci swojego ojca.[14]
55 BG - Rok Koguta
54 BG - Rok Psa
 • Awatar Roko wraca do Narodu Ognia jako w pełni zrealizowany Awatar.[13]
 • Roko żeni się z Ta Min.[13]
50 BG - Rok Tygrysa
37 BG - Rok Królika
 • Roko odkrywa kolonie Narodu Ognia na terenach Królestwa Ziemi i dochodzi do konfrontacji między nim a Władcą Ognia Sozinem. Roko niszczy fragment Królewskiego Zamku.[13]
12 BG - Rok Smoka
 • Awatar Roko umiera podczas walki z erupcją wulkanu na jego rodzinnej wyspie. Wśród Nomadów Powietrza rodzi się Awatar Aang.[13]
przed ok. 2 — 1 BG
 • Aang zyskuje tatuaże po odkryciu techniki powietrznego skutera, co czyni go najmłodszym mistrzem magii powietrza w historii.
ok. 2 — 1 BG
 • Aang odwiedza swoich przyjaciół - Bumiego w Omashu[16] i Kuzona w Narodzie Ognia.[17]

Stuletnia wojna (0 - 100 AG)[edytujedytuj kod]

0 AG - Rok Smoka
 • Awatar Aang staje się potwierdzonym Awatarem, cztery lata wcześniej niż zwykle, z powodu obaw mnichów przed wojną. Aang ma zostać wysłany do Wschodniej Świątyni Powietrza, gdzie musi kontynuować naukę. Jednakże, młody Nomada ucieka ze świątyni ze swoim latającym bizonem, Appą, nie wiedząc, co ze sobą począć i nie akceptując swojego przeznaczenia. Podczas lotu nad oceanem rozpoczyna się sztorm, który wciąga ich pod powierzchnię wody. Aang wchodzi w stan Awatara i tworzy wokół siebie i Appy wielką kulę z lodu.[18]
 • Władca Ognia Sozin wypowiada wojnę innym narodom. Korzysta z mocy komety, by przeprowadzić atak na Nomadów Powietrza, zwany Ludobójstwem Nomadów Powietrza, chcąc zabić Awatara.[19] Doprowadza to do zamordowania wszystkich magów powietrza, poza Aangiem.
 • Miasto Taku zostaje zniszczone przez Naród Ognia.
 • Narodziny Azulona.
15 AG - Rok Owca
 • Bitwa pomiędzy oddziałem Narodu Ognia a oddziałem Północnego Plemienia Wody. Plemię Wody wygrywa, zabierając sprzęt i inne przedmioty należące do żołnierzy ognia.[9]
20 AG - Rok Szczura
 • Władca Ognia Sozin umiera. Na tronie Narodu Ognia zasiada Azulon.
39 AG - Rok Owcy
40 AG - Rok Małpy
 • Naród Ognia rozpoczyna najazdy na Południowe Plemię Wody, porywając coraz więcej magów wody.[20]
55 AG — Rok Świni
64 AG — Rok Małpy
ok. 75 AG - Rok Owcy
 • Narodziny Kueia, następcy tronu Królestwa Ziemi.
ok. 79 AG - Rok Świni
 • Śmierć 51. Króla Ziemi. Czteroletni Kuei zostaje Królem Ziemi. Z powodu małoletności króla, Long Feng zostaje wybrany jego regentem. Long Feng wykorzystuje swoją pozycję do rządzenia miastem, chroniąc Króla Ziemi przed informacjami na temat wojny.[22]
82 AG - Rok Tygrysa
83 AG - Rok Królika
 • Narodziny Jeta.
 • Narodziny Księcia Zuko.
 • Narodziny Yin.
84 AG - Rok Smoka
85 AG - Rok Węża
87 AG — Rok Owcy lub 88 AG — Rok Małpy
92 AG - Rok Szczura
ok. 94 AG - Rok Tygrysa
 • Iroh rozpoczyna oblężenie Ba Sing Se.[23]
 • Najeźdźcy z Południa zajeżdżają na plemię wody, szukając ostatniego maga wody. Kya, matka Katary poświęca swoje życie, chroniąc swoją ośmioletnią córkę.[24]
95 AG - Rok Królika
 • Iroh przebija się przez zewnętrzne mury Ba Sing Se.[25]
 • Lu Ten, syn Iroh, ginie w bitwie o Ba Sing Se. Iroh kończy natarcie.[25]
 • Ursa i Ozai spiskują przeciwko Władcy Ognia Azulonowi. Kobieta przygotowuje truciznę. Azulon umiera w wieku 95 lat, Ozai staje się nowym Władcą Ognia, a Ursa zostaje wygnana ze stolicy.[25]
 • Zuko staje się następcą tronu.
97 AG - Rok Węża
 • Zuko zostaje wygnany w poszukiwaniu Awatara po walce stoczonej ze swoim ojcem.[18]
98 AG - Rok Konia
99 AG - Rok Owcy
 • Awatar Aang budzi się po stu latach tkwienia w górze lodowej.[26]
 • Książę Zuko odnajduje Awatara i rozpoczyna "wielkie polowanie na Awatara".[26]
 • Ucieczka uwięzionych Magów Ziemi z morskiego więzienia.[27]
 • Aang dowiaduję się od swojego poprzednika, Roko, że Kometa Sozina pojawi się pod koniec lata i Ozai musi zginąć przed tym wydarzeniem.[19]
 • Mędrcy Ognia zostają oskarżeni o zdradę i uwięzieni przez Zhao.[19]
 • Awatar Aang rozpoczyna trening magii wody z Katarą.[28]
 • Wioska Gaipan zostaje zniszczona, a jej mieszkańcy ewakuowani.[29]
 • Awatar Aang rozpoczyna trening magii ognia z Jeong Jeongiem. Zostaje on jednak przerwany przez atak Zhao.[30]
100 AG - Rok Małpy
 • Klęska Narodu Ognia w bitwie o Północną Świątynię Powietrza, ale udaje im się przejąć jeden z prototypów balonów.[31]
 • Oblężenie Północy, klęska Narodu Ognia.[2]
 • La więzi Zhao w Mgle Zgubionych Dusz.[2]
 • Yue poświęca swoje życie i zostaje Duchem Księżyca, aby Tui mógł przeżyć.[2]
 • Omashu zostaje przejęte przez Naród Ognia.[32]
 • Awatar Aang rozpoczyna trening magii ziemi z Toph.[33]
 • Próba przebicia się przez mury Ba Sing Se z użyciem olbrzymiego wiertła kończy się fiaskiem Azuli.[34]
 • Ba Sing Se zostaje przejęte przez Naród Ognia dzięki wewnętrznemu zamachowi Księżniczki Azuli i Dai Li.[35]
 • Awatar Aang zostaje zabity przez Azulę, ale potem Katara przywraca go do życia dzięki duchowej wodzie.[35]
 • Generał Iroh zostaje pojmany i jest odtąd uważany za więźnia Narodu Ognia.[35]
 • Naród Ognia zyskuje kontrolę nad Wężową Groblą, budując w tamtym miejscu most.
 • Pierwszy dzień ósmego miesiąca: Inwazja na Naród Ognia przeprowadzona przez Awatara Aanga podczas zaćmienia słońca kończy się fiaskiem atakujących.
 • Podczas zaćmienia król Bumi uwalnia Omashu spod kontroli Narodu Ognia.
 • Książę Zuko zdradza swój naród i dołącza do drużyny Awatara w celu pokonania swojego ojca.
 • Awatar Aang rozpoczyna trening magii ognia z Zuko.[8]
 • Iroh ucieka z więzienia Narodu Ognia.
 • Kometa Sozina powraca, zwiększając siły magów ognia.
 • Ozai mianuje się Królem Feniksem, a na nowego Władcę Ognia wyznacza Azulę.
 • Zakon Białego Lotosu, na czele z Iroh, uwalnia Ba Sing Se spod wpływów Narodu Ognia.
 • Aang spotyka Lwiożółwia, najstarsze stworzenie na świecie i uczy się od niego tkania energii.
 • Zuko i Katara pokonują Azulę podczas jej koronacji w trakcie Agni Kai, co powoduje, że zdrowie psychiczne niedoszłej Władczyni Ognia wyczerpuje się.
 • Korzystając z siły Komety Sozina, Ozai wyrusza ze swoją flotą sterowców i stara się przejąć całkowitą władzę przez sianie zniszczenia i chaosu.
 • Atak Sokki, Toph i Suki niszczy flotę sterowców Narodu Ognia.
 • Awatar Aang pokonuje Ozaia i odbiera mu jego zdolność tkania ognia.
 • Król Feniks zostaje uwięziony za liczne przestępstwa.
 • Zuko zasiada na tronie Narodu Ognia i obiecuje przywrócić światu porządek z pomocą Awatara.

Po wojnie (100 - 171 AG)[edytujedytuj kod]

100 AG - Rok Małpy
101 AG - Rok Koguta
102 AG - Rok Psa
 • Zuko, z pomocą Drużyny Awatara i Azuli odnajduje swoją matkę i jej nowe życie w Hira'a.
 • Yu Dao i inne kolonie Narodu Ognia tworzą wspólny rząd składający się z przedstawicieli Królestwa Ziemi i Narodu Ognia, rozpoczynając proces tworzenia Zjednoczonej Republiki Narodów.[37]
102 — 119 AG
 • Aang i Katara żenią się i mają dwójkę dzieci – Bumiego, nie-maga i Kyę, maga wody.[38]
 • Zuko i Aang oficjalnie tworzą Zjednoczoną Republikę Narodów ze stolicą w Mieście Republiki.
 • Naród Ognia prezentuje Republice Pomnik Awatara Aanga – symbol pokoju i dobroci.
 • Toph podróżuje po świecie, ucząc magii metalu.
115 AG - Rok Świni
119 AG - Rok Królika
 • Narodziny Tenzina, najmłodszego dziecka Aanga i Katary oraz maga powietrza.[38]
 • Narodziny Zolta.[38]
120 AG - Rok Smoka
126 AG - Rok Psa
128 AG - Rok Szczura
 • Rozprawa sądowa Yakone'a. Po ucieczce traci on swoje zdolności magiczne, które odbiera mu Awatar Aang.[40]
130 AG - Rok Tygrysa
133 AG - Rok Węża
134 AG - Rok Konia
135 AG - Rok Owcy
138 AG - Rok Psa
142 AG - Rok Tygrysa
 • Toph rezygnuje z posady komendanta policji.
144 AG - Rok Smoka
 • Noatak ucieka z domu po tym, jak tkał krew swojego brata i ojca.
149 AG - Rok Koguta
151 AG - Rok Świni
152 AG - Rok Szczura
153 AG - Rok Bawoła
 • Śmierć Awatara Aanga.
 • Narodziny nowej Awatar Korry, córki Tonraqa i Senny z Południowego Plemienia Wody.
 • Narodziny Hong Li.[43]
154 AG - Rok Tygrysa
155 AG - Rok Królika
157 AG - Rok Węża
 • Porządek Białego Lotosu potwierdza, że Korra jest nowym Awatarem.[44]
158 AG - Rok Konia
 • Żona Hiroshiego Sato, Yasuko, zostaje zamordowana przez Triadę Agni Kai podczas włamania.[45]
 • Narodziny Skoochy'ego.[38]
 • Zaheer, Ming-Hua, Ghazan i P'Li próbują porwać Awatar Korrę, ale zostają zatrzymani przez wodza Sokkę, Tonraqa, Tenzina i Władcę Ognia Zuko. Zostają umieszczeni w więzieniach w różnych miejscach na świecie.[46]
160 AG - Rok Małpy
 • Rodzice Mako i Bolina zostają zamordowani przez maga ognia.[47]
 • Narodziny Jinory, córki Tenzina i Pemy.[38]
163 AG - Rok Świni
165 AG - Rok Bawoła
167 AG - Rok Królika
170 AG - Rok Konia
 • Korra udaje się do Miasta Republiki, by pobierać nauki magii powietrza od Tenzina.
 • Arena walk magicznych zostaje zniszczona przez atak Równościowców.[48]
 • Amon odbiera magiczne zdolności Tarrloka.
 • Równościowcy rozpoczynają atak na Miasto Republiki. Amon odbiera magiczne zdolności kilku osobom, w tym Lin Beifong.[49]
 • Narodziny Rohana.
 • Pierwszy dywizjon Zjednoczonych Sił zostaje zniszczony przez flotę powietrzną Równościowców.
 • Amon odbiera zdolności magiczne Awatar Korry, jednakże dzięki temu odblokowały się jej zdolności tkania powietrza. Po krótkiej walce Korra ujawnia, że Amon jest magiem wody, a ten ucieka wraz ze swoim bratem, Tarrlokiem. Ale podczas lotu nad Morzem Mo Ce były radny zabija siebie i Noataka, wysadzając zbiornik z paliwem.
 • Duch Awatara Aanga przywraca Korrze jej zdolności magiczne i uczy ją tkać energię innych osób. Awatar Korra przywraca zdolności magiczne innym niewinnym, którzy je stracili.
171 AG - Rok Owcy
 • Asami przejmuje Zakłady Przyszłość.
 • Bumi przechodzi na emeryturę i wprowadza się do Tenzina i jego rodziny na Wyspie Świątyni Powietrza.
 • Rada Zjednoczonej Republiki zostaje rozwiązana, a Zjednoczona Republika staje się państwem demokratycznym, wybierając Raiko na stanowisko prezydenta.
 • Korra rozpoczyna duchowy trening z Unalaqiem.[50]
 • Korra podróżuje do Północnego Plemienia Wody i aktywuje północny portal duchowy.[51]
 • Korra poznaje prawdę o tym, jak jej ojciec został podstępem wygnany z plemienia przez swojego brata.
 • Rozpoczyna się wojna domowa w Plemieniu Wody.[52]
 • Korra traci pamięć po połknięciu jej przez mrocznego ducha.[53] Później odnawia swoje połączenie z pierwszym Awatarem i odzyskuje większość wspomnień.[3][7]
 • Jinora pomaga Korrze dostać się do Świata Duchów.[54]
 • Korra aktywuje południowy portal, kiedy życie Jinory jest zagrożone ze strony Unalaqa.[55]
 • Trzecie Harmonijne Zrównanie.[56]
 • Unalaq uwalnia Vaatu i staje się Mrocznym Awatarem. Po tym rozdziela Korrę i Raavę i niszczy ducha światła.[57]
 • Unalaq umiera, kiedy Korra oczyściła ducha Vaatu, używając metod nauczonych od samego Unalaqa.
 • Korra rozpoczyna nowy Cykl Awatara, jako iż nie jest już połączona ze swoimi poprzednikami.[58]

Druga era Awatara[edytujedytuj kod]

171 AG - Rok Owcy
 • Korra pozostawia portale aktywne i jej rola jako łącznika światów ludzi i duchów zanika.
 • Koniec Wojny Domowej, Południowe Plemię Wody staje się niepodległe, a Tonraq zostaje wodzem.[58]
 • Desna i Eska zostają wodzami Północnego Plemienia Wody.[59]
 • Hundun wraca, by zemścić się na Awatarze. Zostaje pokonany i zabity przez Korrę, przywracając zarazem porządek w Świecie Duchów.[6]
 • Nieznana liczba nie-magów otrzymuje zdolność władania powietrzem, w tym Bumi, Kai i Zaheer.
 • Korra zostaje wygnana z Miasta Republiki przez prezydenta Raiko.[5]
 • Królowa Ziemi Hou-Ting porywa nowych magów powietrza z pomocą Dai Li i zamyka ich w Ba Sing Se.[60]
 • Zaheer ucieka z więzienia[5] i uwalnia swoich przyjaciół – Ghazana, Ming-Hua i P'Li.[46]
 • Korra staje się pierwszym Awatarem ze zdolnością tkania metalu.[61]
 • Zaofu zostaje zaatakowane przez Czerwony Lotos w celu odnalezienia Korry.[43]
 • Hou-Ting zostaje zabita przez Zaheera, a wewnętrzne mury Ba Sing Se zostały zniszczone przez Ghazana, wprowadzając chaos w Królestwie Ziemi.[62]
 • Czerwony Lotos atakuje Północną Świątynię Powietrza i grozi, że zniszczy wszystkich Nomadów Powietrza, jeśli Korra nie podda się.[63]
 • Suyin zabija P'Li.
 • Bolin staje się drugin nie-awatarem, który potrafi tkać lawę.
 • Ghazan niszczy Północną Świątynię Powietrza.
 • Zaheer zostaje drugą osobą w historii, która może swobodnie latać.[64]
 • Mako zabija Ming-Hua.
 • Ghazan popełnia samobójstwo, chcąc zakopać żywcem Mako i Bolina.
 • Zaheer zostaje ponownie uwięziony.
 • Jinora uzyskuje swoje tatuaże maga powietrza i staje się Mistrzem Magii Powietrza.
 • Korra zostaje ponownie wpuszczona do Miasta Republiki.
 • Nomadowie Powietrza wracają do swoich oryginalnych miejsc zamieszkania i pomagają przywrócić światu równowagę, kiedy Korra wraca do zdrowia.[65]
171 - 174 AG
 • Miasto Republiki i jego mieszkańcy uczą się żyć z duchami.[66]
 • Kuvira tworzy armię, która ma pomóc jej przywrócić porządek w Królestwie Ziemi.[66]
 • Korra przechodzi rehabilitację w Południowym Plemieniu Wody i, mimo że wciąż jest nękana emocjonalnie przez wydarzenia z przeszłości, wyrusza w podróż, by ponownie połączyć się z Raavą.[67]
174 AG - Rok Psa
 • Wu koronowany jest na Króla Ziemi.[68]
 • Kuvira ogłasza rozpad Królestwa Ziemi i przemianowuje je na Imperium Ziemi, czyniąc siebie pierwszym władcą nowego narodu.[68]
 • Po pokonaniu Korry, Kuvira ostatecznie przyłącza Zaofu do Imperium Ziemi.[69]
 • Z jej tajną bronią, Kuvira i jej armia maszeruje na Miasto Republiki i zmusza Raiko do oddania Zjednoczonej Republiki Narodów w jej władanie.[70]
 • Hiroshi Sato poświęca swoje życie w walce z olbrzymim robotem Kuviry.[71]
 • Nowy portal duchowy pojawia się w sercu Miasta Republiki.[72]
 • Kuvira i jej armia poddaje się.[72]
 • Wu planuje znieść monarchię Królestwa Ziemi w ramach niepodległych stanów.[72]

Przypisy

 1. O'Bryan, John (scenariusz) & Volpe, Giancarlo (reżyseria). (14 lipca 2006). "Biblioteka". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 10. Nickelodeon.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Ehasz, Aaron (scenariusz) & Filoni, Dave (reżyseria). (2 grudnia 2005). "Oblężenie Północy, część 2". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 20. Nickelodeon.
 3. 3,0 3,1 DiMartino, Michael Dante (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (18 października 2013). "Początki, część 1". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 19. Nickelodeon.
 4. 4,0 4,1 DiMartino, Michael Dante (16 stycznia 2012). Projekt odcinka "Początki, część 1". Wordpress. Źródło na czerwiec 16, 2014.
 5. 5,0 5,1 5,2 Hedrick, Tim, Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin, Zwyer, Melchior (reżyseria). (27 czerwca 2014). "Łyk świeżego powietrza". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 1. Nickelodeon.
 6. 6,0 6,1 Gra The Legend of Korra.
 7. 7,0 7,1 7,2 Hedrick, Tim (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (18 października 2013). "Początki, część 2". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 20. Nickelodeon.
 8. 8,0 8,1 8,2 O'Bryan, John (scenariusz) & Volpe, Giancarlo (reżyseria). (15 lipca 2008). "Mistrzowie magii ognia". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 3. Odcinek 13. Nickelodeon.
 9. 9,0 9,1 Ehasz, Aaron (scenariusz) & MacMullan, Lauren (reżyseria). (2 grudnia 2005). "Oblężenie Północy, część 1". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 19. Nickelodeon.
 10. Streszczenie odcinka na Nick.com (.JHTML). Nickelodeon. Źródło na styczeń 2, 2013. Archiwum od 14 grudnia 2007.
 11. Informacja ze starej oficjalnej strony serialu, pierwotnie na Nick.com (link). Obecnie nieaktualizowana.
 12. O'Bryan, John (scenariusz) & MacMullan, Lauren (reżyseria). (28 kwietnia 2006). "Dzień Awatara". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 5. Nickelodeon.
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 Ehasz, Elizabeth Welch (scenariusz) & Spaulding, Ethan (reżyseria). (26 października 2007). "Awatar i Władca Ognia". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 3. Odcinek 6. Nickelodeon.
 14. Avatar Extras dla odcinka "Awatar i Władca Ognia" na Nicktoons Network.
 15. Escape from the Spirit World: Awatar Roko
 16. O'Bryan, John (scenariusz) & Lioi, Anthony (reżyseria). (18 marca 2005). "Król Omashu". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 5. Nickelodeon.
 17. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Filoni, Dave (reżyseria). (17 czerwca 2005). "Błękitny Duch". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 13. Nickelodeon.
 18. 18,0 18,1 Ehasz, Aaron (scenariusz) & MacMullan, Lauren (reżyseria). (3 czerwca 2005). "Sztorm". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 12. Nickelodeon.
 19. 19,0 19,1 19,2 DiMartino, Michael Dante (scenariusz) & Volpe, Giancarlo (reżyseria). (15 kwietnia 2005). "Zimowe przesilenie, część 2: Awatar Roko". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 8. Nickelodeon.
 20. 20,0 20,1 Hedrick, Tim (scenariusz) & Dos Santos, Joaquim (reżyseria). (9 listopada 2007). "Mroczna strona księżyca". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 3. Odcinek 8. Nickelodeon.
 21. 21,0 21,1 DiMartino, Michael Dante; Konietzko, Bryan; Yang, Gene (scenariusz), Sasaki z Gurihiru (obrazki), Kawano z Gurihiru (kolorystyka), Heisler, Michael; Comicraft (dialogi). The Search Library Edition (5 lutego 2014), Dark Horse Comics.
 22. Hedrick, Tim (scenariusz) & MacMullan, Lauren (reżyseria). (22 września 2006). "Miasto murów i tajemnic". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 14. Nickelodeon.
 23. Ehasz, Aaron (scenariusz) & MacMullan, Lauren (reżyseria). (8 kwietnia 2005). "Zimowe przesilenie, część 1: Świat Duchów". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 7. Nickelodeon.
 24. Ehasz, Elizabeth Welch (scenariusz) & Dos Santos, Joaquim (reżyseria). (17 lipca 2008). "Najeźdźcy z Południa". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 3. Odcinek 16. Nickelodeon.
 25. 25,0 25,1 25,2 Ehasz, Elizabeth Welch (scenariusz) & MacMullan, Lauren (reżyseria). (12 maja 2006). "Samotny Zuko". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 7. Nickelodeon.
 26. 26,0 26,1 DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Filoni, Dave (reżyseria). (21 lutego 2005). "Chłopiec w górze lodowej". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 1. Nickelodeon.
 27. Hubbard, Matthew (scenariusz) & Filoni, Dave (reżyseria). (25 marca 2005). "Więźniowie". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 6. Nickelodeon.
 28. O'Bryan, John (scenariusz) & Lioi, Anthony (reżyseria). (29 kwietnia 2005). "Zwój magii wody". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 9. Nickelodeon.
 29. Eagan, James (scenariusz) & Filoni, Dave (reżyseria). (6 maja 2005). "Jet". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 10. Nickelodeon.
 30. Hedrick, Tim (scenariusz) & MacMullan, Lauren (reżyseria). (21 października 2005). "Dezerter". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 16. Nickelodeon.
 31. Ehasz, Elizabeth Welch (scenariusz) & Filoni, Dave (reżyseria). (4 listopada 2005). "Północna Świątynia Powietrza". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 1. Odcinek 17. Nickelodeon.
 32. Ehasz, Elizabeth Welch (scenariusz) & Spaulding, Ethan (reżyseria). (7 kwietnia 2006). "Powrót do Omashu". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 3. Nickelodeon.
 33. Ehasz, Aaron (scenariusz) & Spaulding, Ethan (reżyseria). (2 czerwca 2006). "Gorzka praca". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 9. Nickelodeon.
 34. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Volpe, Giancarlo (reżyseria). (15 września 2006). "Wiertło". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 13. Nickelodeon.
 35. 35,0 35,1 35,2 Ehasz, Aaron (scenariusz) & DiMartino, Michael Dante (reżyseria). (1 grudnia 2006). "Rozdroża przeznaczenia". Awatar: Legenda Aanga. Sezon 2. Odcinek 20. Nickelodeon.
 36. DiMartino, Michael Dante; Konietzko, Bryan; Yang, Gene (scenariusz), Sasaki z Gurihiru (obrazki), Kawano z Gurihiru (kolorystyka), Heisler, Michael; Comicraft (dialogi). The Promise Part 1 (25 stycznia 2012), Dark Horse Comics.
 37. DiMartino, Michael Dante; Konietzko, Bryan; Yang, Gene (scenariusz), Sasaki z Gurihiru (obrazki), Kawano z Gurihiru (kolorystyka), Heisler, Michael; Comicraft (dialogi). The Rift Part 1 (5 marca 2014), Dark Horse Comics.
 38. 38,00 38,01 38,02 38,03 38,04 38,05 38,06 38,07 38,08 38,09 38,10 38,11 38,12 38,13 38,14 38,15 38,16 38,17 38,18 Welcome to Republic City. Nickelodeon (4 maja 2012). Źródło na maj 4, 2012.
 39. Ng, Philiana (10 czerwca 2014). 'Legend of Korra': Anne Heche's Character Debut. Hollywood Reporter. Źródło na lipiec 10, 2014.
 40. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Dos Santos, Joaquim, Ryu, Ki Hyun (reżyseria). (9 czerwca 2012). "Z przeszłości". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 9. Nickelodeon.
 41. DVD commentary for "Endgame".
 42. San Diego Comic-Con 2012
 43. 43,0 43,1 Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (25 lipca 2014). "Napaść". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 8. Nickelodeon.
 44. Korra Nation. Źródło na marzec 24, 2012.
 45. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Dos Santos, Joaquim, Ryu, Ki Hyun (reżyseria). (19 maja 2012). "Pokłosie". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 7. Nickelodeon.
 46. 46,0 46,1 Hamilton, Joshua (scenariusz) & Zwyer, Melchior (reżyseria). (11 lipca 2014). "Wyzwolenie". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 4. Nickelodeon.
 47. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Dos Santos, Joaquim, Ryu, Ki Hyun (reżyseria). (21 kwietnia 2012). "Objawienie". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 3. Nickelodeon.
 48. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Dos Santos, Joaquim, Ryu, Ki Hyun (reżyseria). (12 maja 2012). "A zwycięzcą jest...". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 6. Nickelodeon.
 49. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (scenariusz) & Dos Santos, Joaquim, Ryu, Ki Hyun (reżyseria). (16 czerwca 2012). "Wojna". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 10. Nickelodeon.
 50. Hedrick, Tim (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (13 września 2013). "Zbuntowany duch". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 13. Nickelodeon.
 51. Hamilton, Joshua (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (13 września 2013). "Południowe światła". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 14. Nickelodeon.
 52. DiMartino, Michael Dante (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (27 września 2013). "Wojny domowe, część 2". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 16. Nickelodeon.
 53. Hedrick, Tim (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (4 października 2013). "Rozjemcy". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 17. Nickelodeon.
 54. Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (1 listopada 2013). "Przewodnik". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 21. Nickelodeon.
 55. Hedrick, Tim (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (8 listopada 2013). "Nowa era duchowa". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 22. Nickelodeon.
 56. Hedrick, Tim (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (15 listopada 2013). "Harmonijne Zrównanie". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 24. Nickelodeon.
 57. Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (22 listopada 2013). "Nadejście mroku". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 25. Nickelodeon.
 58. 58,0 58,1 DiMartino, Michael Dante (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (22 listopada 2013). "Światło w mroku". Legenda Korry. Sezon 1. Odcinek 26. Nickelodeon.
 59. Hedrick, Tim, Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin, Zwyer, Melchior (reżyseria). (27 czerwca 2014). "Odrodzenie". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 2. Nickelodeon.
 60. Hedrick, Tim (scenariusz) & Graham, Ian. (27 czerwca 2014). "Królowa Ziemi". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 3. Nickelodeon.
 61. Mattila, Katie (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (18 lipca 2014). "Dawne rany". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 6. Nickelodeon.
 62. Hedrick, Tim (scenariusz) & Zwyer, Melchior (reżyseria). (8 sierpnia 2014). "Niech żyje królowa". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 10. Nickelodeon.
 63. Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (15 sierpnia 2014). "Ultimatum". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 11. Nickelodeon.
 64. DiMartino, Michael Dante (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (22 sierpnia 2014). "Wejście w pustkę". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 12. Nickelodeon.
 65. Hamilton, Joshua and Hedrick, Tim (scenariusz) & Zwyer, Mel (reżyseria). (22 sierpnia 2014). "Jad Czerwonego Lotosu". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 13. Nickelodeon.
 66. 66,0 66,1 Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (3 października 2014). "Po latach". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 14. Nickelodeon.
 67. DiMartino, Michael Dante (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (10 października 2014). "Samotna Korra". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 15. Nickelodeon.
 68. 68,0 68,1 Hedrick, Tim (scenariusz) & Zwyer, Melchior (reżyseria). (17 października 2014). "Koronacja". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 16. Nickelodeon.
 69. Hedrick, Tim (scenariusz) & Zwyer, Melchior (reżyseria). (7 listopada 2014). "Bitwa o Zaofu". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 19. Nickelodeon.
 70. Hamilton, Joshua (scenariusz) & Heck, Colin (reżyseria). (12 grudnia 2014). "Gambit Kuviry". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 24. Nickelodeon.
 71. Hedrick, Tim (scenariusz) & Graham, Ian (reżyseria). (19 grudnia 2014). "Dzień kolosa". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 25. Nickelodeon.
 72. 72,0 72,1 72,2 DiMartino, Michael Dante (scenariusz) & Zwyer, Melchior (reżyseria). (19 grudnia 2014). "Ostatnia bitwa". Legenda Korry. Sezon 2. Odcinek 26. Nickelodeon.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.