Awatar Wiki
Advertisement
Awatar Wiki

Światło ducha

Światła Ducha odnoszą się do lekkich wyświetlaczy, które występują w niebo nad głową, zarówno na północ i południe Polaków. Są one uznawane za ciche duchy taniec w niebie, które świecą w nocy, gdy podmioty są w równowadze. Służą one jako przypomnienie dla ludzi z plemion wodne ich podłączenia do duchów.

Jeśli świat fizyczny staje się z równowagi z duchem świata, jak to miało miejsce w południowej Plemienia Wody po sto lat wojny, połączenie z duchami jest stracone i światła przestanie się pojawiać, dopóki nie zostanie przywrócona równowaga.  


Historia[]

Zorza Polarna[]

Zorze Polarne

Zorza polarna są widoczne w Bieguna Północnego, gdzie energia duchowa jest znacznie silny, z powodu przynależności północnej Plemienia Wody do duchowych obrzędów. Wkrótce po 133 ASC, Yakone zaczął trenować Noatak i Tarrlok w sztuce magii wody, często działa ćwiczeń w nocy, gdy zorza polarna była widoczna .Południowe światła[]

Korra otwiera portal Ducha

Po grupa przybyła na środku Bieguna Południowego, Korra odważyła się wejść do środka zamarzniętego lasu, który jest opisany na portalu, gdzie udało jej się pokonać zamieszkałe ciemne duchy i otworzyć portal jednym dotknięciem nasyconej kosmicznej energii dostarczonej przez Awatar państwa. Gdy portal został otwarty, została natychmiast przywrócona równowaga, a wieczna burza przestała szaleć, a duchy wyleciały z prostej wiązki światła bezpośrednio nad biegunem południowym, aż rozproszone na niebie, jak macha smugi zielone, świecącymi światłami .

Po Korra zwołane zostały grupy poza zamarzniętym lesie , Unalaq powiedział jej, że przywrócenie południowego światła było pierwszym krokiem w doprowadzeniu równowagi z powrotem na południu.  Tygodnie później, światła duchów zaczeły rozprzestrzeniać się na całym świecie podczas Harmonijnego Zrównania . Po fuzji Unalaq z ciemnym duchem, Vaatu, Ciemny Avatar osiągnął w kierunku południowych świateł i używał ich do podróży do Republiki miasto natychmiast .  

Po równowaga została przywrócona w następstwie klęski Vaatu, w Korra zdecydował się zachować portale duchów otwarte i południowe światła były obecne za Southern Water Tribe Pałac Królewski , kiedy ogłosił autonomię Południa z Północą i nową erę dla ludzi i duchów .

Advertisement