Awatar Wiki
Awatar Wiki

46 Król Ziemi

46 Król Ziemi był władcą ziemi Królestwa w czasach Avatar Kyoshi. Jego rządy były niepopularne wśród swego ludu, i było kilka rewolty przeciwko jego kierownictwem, w tym wojny Chin Conqueror i powstania chłopskiego w Ba Sing Se.