Avatar Wiki
Advertisement

Militaire Rangen geven de onderlinge verhoudingen weer tussen leden van een krijgsmacht. Aan een rang is af te lezen hoeveel gezag iemand had over anderen en aan hoeveel gezag van anderen iemand was onderworpen.

De Waterstam[]

De Waterstam lijken geen rangenstelsel te hanteren. De enige bekende rang is die van stamhoofd, of stamleider. Dit is de leider van een Waterstam. Het stamhoofd Arnook genoot zo'n aanzien, dat zijn dochter, Yue, Prinses werd genoemd. Hij verbleef ook in een paleis. De reden dat de waterstammen geen rangen kennen, is wellicht dat ze geen staand leger hebben. Het is mogelijk dat in de waterstammen simpelweg van iedere gezonde man wordt verwacht dat hij zal strijden, als dat nodig is. Dit is niet ondenkbaar, aangezien Sokka de oudste van het mannelijk geslacht was, nadat de mannen van de Zuidelijke Waterstam ten strijde waren getrokken tegen de Vuurnatie.

Stamleiders[]

Krijgers[]

Het Aardrijk[]

Het Aardrijk heeft wel een staand leger en een flink leger, ook. De strijdkrachten van het Aardrijk kennen dan ook een systeem van rangen. De Raad van Vijf is de hoogste autoriteit binnen de krijgsmacht. De voorzitter van de Raad van Vijf, Generaal How, is de hoogste bevelhebber van het leger.

Generaal[]

Een generaal is een hoge officier in het leger van het Aardrijk. De generaal kan het bevel voeren over een militair fort, of een andere basis, maar kan ook het bevel voeren over de volledige krijgsmacht.

Bekende Generaals:

Kapitein[]

Yung

Kapitein Yung

Een kapitein is een bevelhebber of een onderbevelhebber van een compagnie militairen. De status van de rang is erg afhankelijk van de locatie waar de rang wordt gebruikt. In Omashu kan een kapitein belangrijk genoeg zijn om direct met de Koning van Omashu te kunnen spreken. In Ba Sing Se echter, zal een kapitein waarschijnlijk niet eens rechtstreeks met de Raad van Vijf kunnen spreken, laatstaan met de Aardkoning.

Bekende Kapiteins:

Vuurnatie[]

De krijgsmacht van de Vuurnatie is de grootste van de verschillende landen. De Vuurnatie heeft een landmacht, een marine en heeft in de periode van de zonsverduistering tot aan Sozin's komeet zelfs een luchtmacht gehad. Het is dus niet meer dan logisch dat de Vuurnatie een sterke hiërarchie kent binnen de krijgsmacht.

Landstrijdkrachten[]

Generaal[]

De generaals van de Vuurnatie zijn de hoogste bevelhebbers van de landstrijdkrachten. Hun functies kunnen zeer uiteen lopen. Iroh voerde bijvoorbeeld het bevel over het beleg van Ba Sing Se. Shinu was als generaal verantwoordelijk voor de totale bezetting van het Aardrijk, na de val van Ba Sing Se. Mung daarentegen leidde slechts één enkele staalfabriek. Poon, waarvan sommige bronnen ook beweren dat hij een generaal is, was de hoofdcipier van de gevangenis in de Vuurnatie Hoofdstad.

Naast de generaals, kende de Vuurnatie ook de hoge generaals. Deze waren hoger in rang en hadden waarschijnlijk ook meer taken en verantwoordelijkheden. Waarschijnlijk was Iroh zo'n hoge generaal.

Bekende Generaals:

Kolonel[]

De kolonel is in het veld vaak de bevelhebber, of de onderbevelhebber van de generaal. Daarnaast kan een kolonel een groepsleider zijn. Buiten het veld kan de kolonel de leidinggevende zijn op een militaire basis.

Bekende Kolonels:

Marine[]

Admiraal[]

Jeong Jeong

Jeong Jeong was vroeger een admiraal

De hoogste rang van de marine is die van admiraal. De admiraal voert het bevel over een grote vloot. Het is mogelijk dat de marine meerdere admiraals tegelijkertijd heeft. Tijdens de oorlog was de gehele marine onderverdeeld in een westelijke en een oostelijke vloot.

Bekende Admiraals:

Commandant[]

Commandant Zhao Zuiderlijke Luchttempel

Commandant Zhao. Later zou Zhao tot admiraal worden benoemd.

De commandant is de onderbevelhebber van de admiraal. De commandant kan het bevel voeren over een marinebasis, of over een kleine vloot schepen. Als commandant heeft Zhao ooit de leiding gehad over een blokkade van drijvende katapulten.

Commandanten zijn niet hoger in rang dan kolonels. Commandant Zhao kon kolonel Shinu niet opdragen de Yuyan Boogschutters op de Avatar te laten jagen. Pas toen Zhao tot admiraal werd benoemd, kon hij Shinu het gezag over de Yuyan ontzeggen.

Bekende Commandanten:

Kapitein[]

De kapitein is bevelhebber op een schip. De kapitein staat direct onder bevel van een commandant. Het schip dat de kapitein onder zijn hoede heeft, kan van iedere grootte zijn. De kapitein staat niet aan het roer wel achter de kaarten.

Bekende Kapiteins:

Luitenant[]

Jee 001

Luitenant Jee

De luitenant is de onderbevelhebber van de kapitein op een schip. Luitenanten voeren als zodanig de bevelen van de kapitein uit. Hoewel de luitenant op een schip een persoon met gezag is, is hij over het geheel bekeken niet belangrijk. De enige rang bij de marine die enig aanzien heeft, is de admiraal.

Bekende Luitenanten:

Soldaat[]

Soldaten zijn zij die soldij ontvangen wat komt van sel of zout. Romeinse militairen kregen zout als betaalmiddel.

Niet duidelijk is ook of de militairen dienstplichtig waren, puur huurlingen of misschien religieuze, of adellijke verplichtingen hadden.

Krijgsgevangenen waren de laagste militairen in rang. Zij werden geacht niets meer te doen dan orders opvolgen.

Luchtmacht[]

Er is weinig bekend over de militaire rangorde binnen de luchtmacht van de Vuurnatie. Het is niet bekend welke rang de hoogste bevelhebber van de luchtmacht heeft. Gelet op de rangen binnen de landmacht en de marine, zou de bevelhebber van de luchtmacht een generaal of een admiraal kunnen zijn. Als we echter kijken naar de omvang van de luchtmacht (17 luchtschepen en een onbekend aantal oorlogsballonen), dan zou een kolonel of een commandant ook kunnen volstaan.

Kapitein[]

Airship Captain

Luchtschip Kapitein

De kapitein voert het bevel op één enkel luchtschip. De kapitein heeft vuurstuurders, machinisten en gewone militairen onder zijn bevel staan. Bekende Kapiteins:

Overige rangen[]

Er worden geen andere rangen genoemd binnen de luchtmacht. We weten echter wel dat de luchtschepen qua omvang kunnen tippen aan de schepen van de Vuurnatie Marine. Het is dus aannemelijk dat er ook een luitenant en militairen aan boord van een luchtschip dienen.

United Republic of Nations[]

United Forces[]

Commandant[]

Bekende Commandanten:

  • [[Korra:Bumi|Commandant Bumi}}

Generaal[]

De Generaal is de hoogste rang die men kan bereiken in de United Forces. Generaals zijn verantwoordelijk voor de vloot van de United Forces.

Bekende Generaals:

  • [[Korra:Iroh|Generaal Iroh}}

Zie ook[]

Advertisement