Avatar Wiki
Advertisement
Vuurnatie embleem
Ondergaande zon daarvoor een klein armada aan vuurnatie marine schepen. Enkele vuurnatie schepen zijn geland en honderden vuurnatie militairen staan in het gelid op de kust.
Militaire krachten van de Vuurnatie
Algemene informatie
Natie Vuur
Leider(s)•Recent Vuurheer Zuko
Feniks Koning Ozai
Vuurheer Azulon
Vuurheer Sozin
Bekende Leden
Stichter(s)
Oprichting
HoofdkwartierVuurnatie Hoofdstad
AffiliatieVuurnatie
Doel•Expansie van de Vuurnatie
•Verdediging en blokkade.
Vuurheer dienen
Functie
Eerste verschenenDe Jongen in de IJsberg
Afbeelding gallerij Militaire krachten van de Vuurnatie (4)
{{{catalogi}}}

De Militaire krachten van de Vuurnatie zijn alle strijdkrachten van de Vuurnatie. Het is de grootste militaire macht in de wereld. De vuurnatie zou de oorlog gewonnen hebben zonder de tussenkomst van de Avatar. En met discipline en tactiek, deze zijn beide ver te zoeken.

De Vuurheer is altijd het hoogste opperbevel van de militairen, wat betekend dat deze alleen het volledige bevel heeft over alle troepen. De marine is opgedeeld in diverse vloten met eigen basis en wordt geleid door verschillende admiraals. De landstrijdkrachten worden geleid door een aantal generaals. De Minister van Oorlog ontwikkelt en levert technologie, logistiek en voorraden voor het vuurnatie leger en rapporteert direct aan de vuurheer.

Een groot aantal vuurnatie militairen zijn vuurmeesters. De Vuurnatie militairen beschikken ook over de meest geavanceerde en krachtige militaire uitrusting wat ze een groot voordeel en overmacht geeft. Het is veruit de meest geavanceerde militaire macht in de wereld.

Leger[]

 1. Het leger van de vuurnatie bestaat uit infanterie, die normaal speren, zwaarden en schilden dragen en altijd te voet zullen zijn dit zijn uiteraard geen vuurmeesters.
 2. Daarnaast bestaat het grootste deel van de strijdende cavalerie uit vuurmeesters die dus de vlieg-, vaar-, voer- tuigen en rijdieren bemannen.
 3. Naast deze onderdelen bestaat er ook een grote groep wachters. Deze zijn weer onder te verdelen in cipiers van gevangenissen en de bezettingsmacht. Wachters zijn gestationeerd, en zullen niet deelnemen aan overvallen.
 4. De zeevarende militairen, de Marine, bestaat uit de bemanning van de schepen, havens en werven. Vuurmeesters dienen de aanval en verdediging en een groep machinisten, koks, communicatie en ander personeel het schip.
 5. Het nieuwste legeronderdeel is de Luchtmacht, deze is pas voor het eerst in actie gekomen tijdens de Zwarte zon. Hier een twintigtal bemanningsleden per luchtschip waarvan ruim de helft vuurmeester.
 6. Een groep die niet tevoorschijn komt maar minstens zo belangrijk is is de transport groep, die alle leger onderdelen van voedsel en materiaal voorziet.
Een militaire parade op de kade van de vuurnatie hoofdstad. Vooraan staan rijen en rijen vuurmeesters in het gelid en aan de kade liggen een rij vuurnatie mariene schepen.Vuurnatie militaire parade.

Ieder legeronderdeel is verdeelt in compagnies, dit zijn een aantal militairen ter grote van een stad, met alle nodige disciplines vertegenwoordigd. Een groepje van tien tot vijftig man vormen een peloton. Deze kunnen enige tijd voor zichzelf zorgen maar worden regelmatig bevoorraad en afgelost.

Persoonlijke Uitrusting en Uniformen[]

Een peloton militairen.Vuurnatie leger. (Bioscoop Film)

Vuursturende manschappen worden herkend aan hun rode en zwarte pantsers en gezichtsmasker dat gevormd is naar een abstracte schedel en die vast gemaakt zit aan de helm. Dit wordt gebruikt om angst te zaaien. (Dit is letterlijk wat terrorist betekend.) Officieren dragen geen gezicht masker. Wachters die een functie hebben om de De Kokende Rots te bewaken staan bekend om hun lichtere pantsers en helmen met drie-oog vizier, waarschijnlijk wegens de hogere temperaturen in deze gevangenis.

Niet-stuurders maken typisch gebruik van speren, zwaarden, schilden, kruisbogen en messen en dragen geen maskers maar kegel vormige helmen.

Zwaardere wapens[]

Het Vuurnatie leger gebruikt vaak tanks voor een aanval. Deze tanks zijn zwaar gepantserd met verschillende geschuts poorten die de bemanning de mogelijkheid geeft om vuurballen en grijp haken te lanceren. Ze zijn gebouwd met de cabine gescheiden van de wielen met een gecompliceerde systeem dat de tanks de mogelijkheid geeft om de cabine weer rechtop te draaien als het voertuig omver geworpen wordt. Het systeem maakt ze kwetsbaar voor waterstuurders door het water wat erin zit. Katara en Pakku kregen het vooral voor elkaar de tanks uit te schakelen door de wielen eraf te snijden met ijs.

Het Vuurnatie leger gebruikt metalen slingerarmen voor grotere operaties. Een stevig frame ondersteunt een as met een korte arm met een groot gewicht aan de ene en een metalen net met de lading aan de lange kant. Door de lange arm met net, met een ketting omlaag te trekken kan een bal van teer en kolen in het net geladen worden. De bal brandende kolen wordt afgeschoten door een hendel van positie te veranderen waardoor de ketting lost. Hierdoor vliegt de bal van kool in de lucht, dat altijd tevoren aangestoken wordt door de vuurstuurders.

Waarschijnlijk een vuurnatie militair op een rijdier.Transport. (Bioscoop Film)

Het leger maakt ook gebruik van Komodo-Neushoorns. Passend bij hun zware pantser rond hun gezicht, worden ze gebruikt als calvarie. Ook gebruikt men ze voor het trekken van voertuigen of objecten en ze kunnen worden getuigd met twee verschillende katapulten. Vuurnatie militairen rijden op deze wezens om onder ander de vijand af te schrikken. (Alweer dat angst zaaien.)

De Boor[]

Lees ook het hoofdartikel: Vuurnatie Boor.
De Vuurnatie Boor is een holle gesegmenteerde boor, speciaal ontworpen om de buitenste muren van Ba Sing Se te doorbreken. De boor was origineel ontworpen door de Mechanist en het duurde ongeveer twee jaar om het gevaarte te bouwen. De boor is zo groot als een dorp en is bemand door Vuurnatie ingenieurs, die onder andere reparaties uitvoeren, de motoren schoon houden maar vooral ook de machines bedienen. De commando toren is op een hef arm geplaatst, zodat vanuit de hoogte de vorderingen goed waargenomen kunnen worden. Voor de interne communicatie gebruikt men spreekbuizen, als je maar hard genoeg schreeuwt ben je aan het andere eind van de buis nog te verstaan. De boor is in elkaar gezet met bewegende segmenten die een binnen en buiten koker hebben, verbonden door een serie balken die het ondersteunen. De boor zelf werkt door de boorkop aan de neus te laten draaien en zo ieder rondje een laagje steen af te schrapen. Door uit de boorkop water te spuiten neemt dit het gruis mee, dit wordt weer opgezogen en als dunne modder door de hele machine heen naar achteren getransporteerd waar de slurrie geloosd wordt.

Geschiedenis[]

Het leger van de Vuurnatie was de afgelopen 100 jaar actief met oorlog voeren. Ze waren verantwoordelijk voor de vernietiging van de Luchtnomaden op bevel van Vuurheer Sozin. Hier faalde het leger om de Avatar te vermoorden, Aang wist namelijk te ontsnappen voordat de Vuurnatie bij de Zuidelijke Luchttempel kwam. Veertig jaar later vielen ze de Zuidelijke Waterstam aan en vermoordde of namen alle water stuurders gevangen, waardoor er geen water stuurders overbleven. De stam keer op keer overvallen om alle waterstuurders maar op te pakken. Gedurende de gehele oorlog, hebben ze tegen het Aardrijk weten te vechten en wisten met succes grote delen van het westelijke territorium te veroveren. Ze hebben veel leiden en vernietiging gebracht tijdens hun gevechten. En het bezettings leger deed er nog wat schepjes bovenop door zeer bruut de bevolking verder leeg te knijpen.

Generaal Iroh heeft een kampement opgeslagen vlak voor een bres in de muur van Ba Sing Se.Ba Sing Se binnen gevallen door de Vuurnatie.

Zes jaar voordat Aang ontwaakte uit het ijs, viel generaal Iroh met een leger Ba Sing Se, de hoofdstad van het Aardrijk aan in een slag die 600 dagen duurde. Het leger brak door de buitenste muur en was de agrarische zone binnengedrongen. Het leger trok zich uiteindelijk terug nadat de zoon van Iroh, Lu Ten, overleed tijdens gevechten. Mede hierdoor en de verloren veldslagen om verder te komen werd de militaire eer van Iroh aangetast.

In het jaar dat de Avatar ontwaakte uit het ijs, lanceerde admiraal Zhao een grote invasie tegen de Noordelijke Waterstam deze slag is later bekend geworden als de Slag om het Noorden. Duizenden militairen en vele schepen en tanks vielen de Waterstam aan, maar vonden zich tegenover de machtige waterstuurders die hun stad verdedigden. Nadat Zhao de Maan geest vermoordde, kreeg de Vuurnatie volledig de overhand in de gevechten. Korte tijd later werden ze weer terug geworpen toen Avatar Aang één werd met de oceaan geest. Elke overgebleven overlevende trok zich terug en Zhao verdween. De maan geest werd al snel hersteld door Yue en de Waterstam was veilig.

De ooit machtige en mooie stad Omashu is in een rokende nagloeiende sintel verandert.Omashu Nieuw Ozai.

Een korte tijd later, wist de Vuurnatie de machtige Aardstad Omashu te veroveren en verving koning Bumi door een gouverneur. Een aantal maanden later, na een succesvolle infiltratie geleid door prinses Azula en de Dai Li, wist de Vuurnatie ook Ba Sing Se te veroveren.

Na het einde van de oorlog heeft Vuurheer Zuko het Vuurnatie leger direct bevel gaf om alle aanvallen direct te stoppen en in plaats daarvan de andere naties te helpen.

Lijst van bekende officieren[]

Bezettings Leger[]

Enkele van de minder brute vuurnatie bezettings militairen. Een breed figuur gevolgd door enkele slanke maar strijdvaardige dames.Enkele brute vuurnatie militairen.

Terwijl het grootste deel van de militaire krachten zich bezig houdt met het veroveren van de vier naties, worden de bezette Vuurnatie gebieden (zogenaamd) beschermd door een bezettings leger die de wet naar eigen inzicht handhaven in de kolonies. Een opvallend aspect aan het bezettings leger is dat een groot aantal van hen bestaat uit vrouwelijke krijgers en vuurstuurders die normaal niet aan de front linies dienen.

Bij en rond de kolonies is het per definitie een Bezettingsleger. In de kolonies zullen deze militairen beschaafd optreden als politie. Zoals ook blijkt uit het commentaar van de commandant na het vuurfestival: geen gevechten en weinig diefstal zijn wat hem aangaat.

Uitrusting en uniformen[]

Infanterie[]

De militairen van het verdedigings leger maken geen gebruik van een dik pantser zoals de militairen op de frontlinies dragen, omdat slechts weinig vijanden van de Vuurnatie de vuurnatie zelf wisten te aan te vallen. In plaats hiervan dragen deze militairen alleen een licht pantser met zwarte shirts en een broek eronder. De meeste van hen zijn gemarkeerd met een Vuurnatie embleem. De gevangenis bewakers dragen helmen met een gouden vizier in tegenstelling tot de schedel masker. Mannelijke krijgers zijn volledig bedekt met kleding, terwijl vrouwelijke krijgers een shirt hebben die tot de midden buik komen. Ook dragen alle krijgers korte mouwen.

Deze krijgers die niet kunnen Vuursturen maken gebruik van een zwaard en een speer voor de basis verdediging.

Zwaardere wapens[]

Het bezettings leger heeft toegang tot alle wapens en voertuigen die gebruikt worden voor de frontlinies, dus ook tanks, luchtschepen, oorlog schepen etc. Een voertuig dat wordt gebruikt door het bezettings leger zijn de Jet Ski's, een voertuig voor twee personen die met een grote snelheid over het water kunnen reizen om mensen te onderscheppen. De verdediging van de Vuurnatie Hoofdstad wordt verdedigd met verschillende katapulten, harpoenen en explosieven.

Geschiedenis[]

{Ik vraag me serieus af waar dit verhaaltje vandaan komt. Dit "bezettings leger" is een bezettings leger en om te stellen dat zij Toph ook maar meer dan een uur serieus gevangen gehad hebben is niet reëel.}


Toph ligt gevangen in een net op de grond in Vuurfontein stadDe bezettingsmacht weet Toph gevangen te nemen.

De geschiedenis van de bezettings troepen omvat geen hoogtepunten. Hun doel is om de dorpen, steden, scholen, fabrieken, havens, gevangenissen etc. te bewaken en worden door de vuurnatie leden gezien als politie. Ze blijken ook de school te handhaven. Ze houden de bevolking in een lijn en zijn verantwoordelijk om criminelen zoals verraders, piraten etc. te achterhalen.

Het bezettings leger heeft verschillende ontmoetingen gehad met Team Avatar in de weken na de verovering van het Aardrijk. Katara wist een lokale stad te redden aan de Jang Hui rivier. Een deel van de bezettings troepen die met de fabriek hun afval loosde in de rivier verontreinigde het water waardoor ze het nabije dorp in gevaar brachten. Ze deed dit door zich te verkleden als de spirituele beschermer van het dorp, de Geverfde Dame. Later wisten de autoriteiten van Vuurfontein Stad Toph te vangen nadat ze betrapt was op Aardsturen. Ze wisten helaas ook Katara te vangen in een poging om Aang te lokken zodat de huurmoordenaar, Explosie Man, hem kon elimineren. Deze was op deze opdracht gestuurd door prins Zuko.


Zuko Gram De grammatica van deze pagina/alinea is niet goed.

Waarschijnlijk is deze informatie vertaalt met een vertaal programma of er staan veel spelfouten in.
U wordt uitgenodigd om op [EDIT] te klikken om de Avatar Wiki te verbeteren!
En dan maar hopen dat de verhalen in het Engels en Nederlands overeenkomen.

Na deze waarschuwing is de tekst slecht leesbaar,
blijf zoveel mogelijk tussen de regels,
gebruik groot licht en blijf langzaam lezen,
er kan nog een fout langskomen.


Op de dag voor de Zwarte Zon, vertelde generaal Shinu tegen Vuurheer Ozai dat Aardstuurders een rebelse aanval zouden doen om de volledige overwinning te doen in het Aardrijk dus was zijn advies om troepen te sturen. Dit plan werd afgekeurd en het plan werd om simpelweg het gehele Aardrijk plat te branden door de krachten van Sozins Komeet.

De volgende dag werd het leger opgeroepen om de Vuurnatie Hoofdstad te verdedigen tegen een invasie van de Vuurnatie, geleid door Avatar Aang en zijn kameraden. Het verdedigende leger was vrijwel verslagen door onder andere de aardrijk tanks die het leger lieten terugtrekken en toen de zonsverduistering kwam, hadden ze geen kans omdat hun krachten waren weggenomen. De aanval als geheel mislukte, omdat de troepen werden versterkt door de luchtschepen om de invasie troepen te pakken.

Bij een infiltratie van de De Kokende Rots werd Zuko opgepakt. Deze gevangenis werd verondersteld de meest beveiligde gevangenis van de Vuurnatie te zijn. De Cipier had zijn nichtje: Zuko's vriendin, Mai laten komen om Zuko te laten verantwoorden voor zijn verraad. toen zij en haar vriendin Ty Lee Azula verraadde, liet Azula ze beide in gevangenschap nemen en werden ze gearresteerd en opgesloten. Ze werden uiteindelijk vrijgelaten aan het einde van de oorlog. De bewakers faalden hier als Zuko, Sokka en wat ex-gevangenen ontsnapten.

Het bezettings leger bleef waarschijnlijk actief na de oorlog, maar de regels werden waarschijnlijk aangepast tijdens de heersende heerser, Vuurheer Zuko.


Zuko Gram De grammatica van deze pagina/alinea is niet goed.

Waarschijnlijk is deze informatie vertaalt met een vertaal programma of er staan veel spelfouten in.
U wordt uitgenodigd om op [EDIT] te klikken om de Avatar Wiki te verbeteren!
En dan maar hopen dat de verhalen in het Engels en Nederlands overeenkomen.

Na deze waarschuwing is de tekst slecht leesbaar,
blijf zoveel mogelijk tussen de regels,
gebruik groot licht en blijf langzaam lezen,
er kan nog een fout langskomen.


Bekende officieren[]

Marine[]

Door het feit dat de Vuurnatie een groep eilanden is, speelt hun marine een belangrijke rol in hun gewapende troepen waarvoor ze hun krachten en troepen naar andere gebieden moeten verplaatsen. De Vuurnatie marine speelt daarom een grote rol. De marine bestaat uit honderden ijzeren schepen, die varen op kool en die bemand worden door vuurstuurders en normale troepen. Door het gebruik van grote oorlogschepen, kan de Vuurnatie zware aanvallen uitvoeren, zoals de Slag om het Noorden. De marine van de Vuurnatie is de grootste van de wereld, de machtigste en krachtigste met een omvang van honderden oorlog schepen. De grootste vloot van de Vuurnatie, die gezien is, bevatte 123 schepen.

Enkele vuurnatie stoom schepen die een blokkade vormen.Vuurmarine Blokkade

De Vuurnatie marine is groot, met een betrekkelijk vage hiërarchie maar wel zeer efficiënte bureaucraten. Alle militairen horen hun superieuren te gehoorzamen. De marine manoeuvres worden gecoördineerd door een serie torens, deze staan op (kunstmatige) eilanden her en der in de zeeën. De torens zijn voorzien van lichten en houden contact door het zenden van berichten haviken. Iedere toren houdt de bewegingen van alle schepen van de vloot bij. Daarvoor heeft iedere toren heel veel zeekaarten. -- -- Havik door verschillende plaatsen geheel door de oceaan, en alle toren horen te weten over alle bewegingen van de marine. Zuko en Katara wisten ooit binnen te sluipen in één zo'n toren om informatie te vinden over de Zuidelijke Krijgers.

Schepen en uitrustingen[]

De schepen variëren van grote schepen tot kleinere schepen en tot Koninklijke schepen. Elk schip zal een apart doel hebben, om bijvoorbeeld troepen te transporteren, transporteren van goederen, bombardementen met hun katapulten en het creëren van blokkades.

Ontwerp[]

De vuurnatie vloot die een slecht gecoördineerde aanval op de Noordelijke waterstam uitvoert.Verschillende types Vuurnatie schepen. (Bioscoop Film)

De Vuurnatie is een pionier van oorlog schepen.

De schepen zijn gemechaniseerde oorlogs schepen gemaakt van metaal. Aangedreven met stoom en voortgedreven door een dubbele schroef. De meeste schepen zijn voorzien van diverse aanvals wapens op het dek. Ook noemenswaardig is de boeg die omlaag scharniert om zo, met een zeer smal profiel, veel troepen met materiaal snel aan land te brengen.

Vele schepen verschillen in grootte en versiering naar gelang de status in de vloot. Zo heeft het vlaggenschip van admiraal Zhao, tijdens de Slag om het Noorden, een grotere draak op de boeg dan de andere schepen. Zo heeft ook het koninklijke schip van prinses Azula een driedubbele boeg en zelfs een pagode type opbouw.

Wapens[]

De Vuurnatie marine gebruikt verschillende metalen slingerarmen, blijden of slinger blijde op alle oorlogsschepen. Deze wapens werken door het met een net wegslingeren van een bal brandende steenkool. De slinger blijde wordt onder spanning gezet met een ketting. De bal van met teer samen geplakte kolen wordt ontstoken en de ketting losgetrokken. Dit zorgt ervoor dat het tegengewicht valt en met de lange arm een brandende lading weg slingert. Vuurnatie marine schepen kunnen ook worden uitgerust met mechanieken die met een boog een harpoen wegschieten. Alles bij uitstek geschikt voor de aanval.

Klassen[]

Het meest bekende scheeps klasse is de Koninklijke-klasse oorlogsschip, een groot oorlogsschip dat duizenden bemanningsleden kan transporteren. Echter werden er verschillende klasse schepen vertoond die niet geclassificeerd zijn.

 • Oorlogsschip. Admiraal Zhao's schip was het vlaggenschip van de vuurnatie armada die de Noordelijke Waterstam aanviel tijdens de Slag om het Noorden. Het heeft twee keer de lengte van een standaard kruiser, en heeft een versierde boeg die vergelijkbaar is met het hoofd van een draak.
 • Vuurnatie Kruiser. Deze schepen zijn de schepen die het vaakst voorkomen. Deze grote schepen kunnen verschillende bemanningsleden transporteren. Verschillende varianten zijn bemand met drie slingerarmen in een lijn, terwijl de anderen er vijf tot hun beschikking hebben.De schepen worden gedreven op stoom met twee rook pijpen en een massieve commando toren. Ze hebben een puntvormige boog dat door een muur kan rammen.
 • Zuidelijke Krijgers Fregat. De Zuidelijke Krijgers maakten gebruik van deze varianten. Deze schepen zijn kleiner maar sneller dan de normale Vuurnatie schepen. Deze schepen zijn daarom perfect oom nederzettingen aan de kust aan te vallen. Door hun kleinere grootte en verbeterde manoeuvres, is het mogelijk dat dicht bij de kust kan komen en dus dicht bij de vijand zonder geraakt te worden. Eén van hun speciale technologie is een grote set van dubbele venten wielen, die gebruikt worden als propellers voor het schip.
 • Zuko's schip (oorspronkelijk een verkennings schip maar al jaren geleden afgeschreven voor professioneel gebruik). Zuko's schip was een kleiner schip vergeleken met de standaard kruiser. Het was waarschijnlijk een verkennings schip en een schip dat veroudert was en al werd gebruikt in de eerste jaren van de oorlog. Het schip gaf de status van Zuko aan. Dit schip werd door zijn oom Iroh geregeld (Zuko's Prequel). Dit schip blijkt hetzelfde type te zijn als het schip op het kruiend ijs bij de Zuidelijke Waterstam. Het schip is bewapend met slechts één enkele blijde.
 • Azula's Schip (Koninklijk schip). Azula's schip was sneller en groter, versierd met een pagode style commando toren. Dit schip is de enige van het klasse.
 • Vuurheer Ozai's Koninklijke schip. Vuurheer Ozai's persoonlijke schip is een schip dat heel even werd gezien voor het vertrek naar het Aardrijk in het hoofdstuk "Sozin's Komeet, Deel 1: De Feniks Koning". Het schip is aangemeerd vlak naast Azula's schip en is ook groots versierd.
 • Rivier stomer. Een rivier boot is een metalen boot die vaart op stoomkracht. Het is het kleinere schip dat Zuko gebruikte om Aang achter na te gaan bij de Avatar Tempel op Halvemaan Eiland. Het schip heeft één stoom machine en ook één stoom pijp.
 • Rivier boten. Een rivier boot is een boot zoals admiraal Zhao ooit gebruikte in het hoofdstuk "De Deserteur" om de Avatar en Jeong Jeong te vinden. In tegenstelling tot andere Vuurnatie boten, is deze boot gemaakt van hout. Waarschijnlijk hebben de bezetters het schip zonder de eigenaar te vertellen gewoon gepakt.
 • Transport schip. In hoofdstuk "Gevangen", wisten Katara en de gevangenen van het Aardrijk te ontsnappen uit een Vuurnatie gevangenis met een transport schip.
 • Kajak. Een kajak is het de schuit die Zuko gebruikte om vanaf een Vuurnatie Kruiser naar de Noordelijke Waterstam te reizen. Het is mogelijkheid dat elk schip kajaks met zich mee brengt, of dat Zuko of Iroh de kajak mee aan boord hebben weten te brengen.

Geschiedenis[]

Vuurnatie blokkade overdagDe Vuurnatie vloot. (Bioscoop Film)

De Vuurnatie heeft vele overwinningen op naam in de afgelopen eeuw tijdens de oorlog met het Aardrijk en de Waterstammen. De schepen hebben duizenden troepen naar de landen getransporteerd naar de frontlinies om tegen het Aardrijk te vechten. De schepen waren goed genoeg om de kustlijnen van de vijand te bombarderen.

Eén van de meest wrede acties van de marine waren de overvallen op de Zuidelijke Waterstam. Ze begonnen met het bombarderen van de kustlijnen waardoor ze slechts enkele schepen verloren aan de waterstuurders. De Zuidelijke Krijgers werden naar de stam toegestuurd en vermoordde wie er tegenstand bood. Ook namen ze alle waterstuurders van de stam gevangen, behalve Katara. De stam was in tot bijna niets gereduceerd door de acties van de marine.

Het schip van prins Zuko werd gebruikt om Avatar Aang achter na te zitten tijdens Boek 1: Water. Het schip werd vernietigd in een mislukte poging door admiraal Zhao om Zuko te vermoorden. Wel weer netjes was dat de bemanning overgeplaatst was naar andere schepen van de vloot voor de aanslag.

Aan het einde van Boek 1, verzamelde Zhao honderden schepen om de Noordelijke Waterstam aan te vallen. De vloot had succes en wist met succes de muren te doorbreken en liet honderden troepen de stad binnen gaan. Uiteindelijk werd de vloot verdreven nadat Avatar Aang één werd met de oceaan geest waarbij zij verschillende schepen vernietigden en de rest van de vloot zich terug trok. Het verlies van de vloot van admiraal Zhao was een zwaar verlies voor de Vuurnatie, maar had weinig effect op de gebeurtenissen.

Vuurnatie marine vlootAdmiraal Zhao's vloot.

Ondanks het verlies van Zhao's vloot, kon de Vuurnatie nog steeds de wateren van het Aardrijk beheersen.

Tijdens de tocht van Team Avatar door de Slangenpas, viel een Vuurnatie schip het team aan maar trok terug nadat het schade op liep. Kort voor de val van Ba Sing Se wist de stamhoofd Hakoda en zijn mannen met een overval vanuit de Kameleon baai één vuurnatie schip in handen te krijgen.

Na de val van Ba Sing Se, gebruikte de Vuurnatie een massieve vloot om troepen te sturen om de stad te bezetten. De Vuurnatie bleef actief op zee om vijanden te verjagen en te vernietigen.

Met de val Vuurheer Ozai, werd prins Zuko de opvolger van de troon en Zuko vertelde dat hij zijn krachten ging gebruiken om de Avatar te helpen met het herstellen van de balans in de wereld. De Vuurnatie stopte hun aanvallen en het leger werd waarschijnlijk terug geroepen.

Bekende officieren[]

Luchtmacht[]

De Vuurnatie is de enige van de vier naties die vliegende militairen machines heeft ontwikkeld, de Oorlogsballon en het Luchtschip. Echter werd de oorlogsballon gecreëerd en ontworpen door de Mechanist, een inwoner van het Aardrijk die gechanteerd werd door de Vuurnatie, en de luchtschepen waren gebaseerd op de luchtballonnen.

Vuurnatie Luchtschepen

Hete luchtballon[]

Gebakken lucht in het hoofdartikel: Heteluchtballon.
De Vuurnatie noemde de heteluchtballonnen ook wel een oorlogsballon en is een voertuig die gedreven wordt met een rode ballon en heeft mand onder de ballon. In de mand van de ballon staat een machine die gevuld wordt met steen kool, dat aangestoken wordt door vuurstuurders. De hitte van de brandende kolen geeft de ballon hete lucht stijgkracht. De machine heeft ook een propeller die voor voortstuwing zorgt. De ballon werd gebruikt om objecten op de grond te bombarderen met verschillende bommen, of simpel weg door het gebruik van vuursturen.

Luchtschepen[]

Vlieg mee in het hoofdartikel: Luchtschip.
Luchtschepen zijn heel grote schepen die gemaakt zijn van metaal en verschillende bemanningsleden kunnen dragen. Hun functie was vooral om objecten te bombarderen door vuurstuurders op de verschillende platforms die het schip heeft. De luchtschepen gebruiken propellers aan de zijkanten van de romp als voortstuwing. Het volume van de van buiten sigaarvormige ballon wordt gevult met hete lucht voor enig stijgvermogen.

Geschiedenis[]

De Mechanist, een wetenschapper uit het Aardrijk die zich met zijn volk had gevestigd in de Noordelijke Luchttempel, werd gechanteerd door de Minister van Oorlog, Chin, om nieuwe technologie te ontwikkelen voor de Vuurnatie. De Mechanist was degene die de oorlogsballon had ontworpen en gecreëerd. Hoewel hij de Vuurnatie aanviel en wist te verslaan met de ballon, stortte de ballon neer, nadat Sokka en de Mechanist de brandstof ketel had verwijderd nadat ze die gebruikte om een gas lek te laten ontploffen. De ballon stortte neer, vlak naast het kamp van de Vuurnatie waardoor de ballon in handen kwam van Chin. Chin gebruikte deze kennis om verschillende oorlogs balonnen te creëren.

Tijdens de slag om de Vuurnatie, waar ze een invasie hielden in de Vuurnatie Hoofdstad tijdens de dag van de zwarte zon, werden de heteluchtballonnen gebruikt om de invasie tegen te houden en vanaf dat moment werden de luchtschepen voor het eerst gebruikt, die veel groter waren. Door de luchtschepen wisten ze de invasie te stoppen en ze te gevangen nemen.

De luchtschepen diende als een belangrijke functie van Ozai's plan om het Aardrijk plat te branden met de hulp van Sozins Komeet. Door de luchtschepen had de Vuurnatie een groot voordeel tegen de Aardstuurders en vanaf de platformen konden vuurstuurders vuur stichten op de landen. Echter werden alle luchtschepen vernietigd door Aang, Sokka, Toph en Suki en Ozai werd verslagen door Aang.

Bekende officieren[]

Speciale troepen[]

De Yuyan boogschutters.De Yuyan boogschutters.

Yuyan Boogschutters[]

Het midden van de roos in het hoofdartikel: Yuyan boogschutters.
De Yuyan boogschutters waren kolonel Shinu's meest kundige eenheden van boogschutters en volgens Zhao konden ze "een vlieg van honderd meter raken zonder het te vermoorden". De boogschutters wisten Aang bij hun eerste ontmoeting te vangen.

Keizerlijke Vuurstuurders[]

Bestook het hoofdartikel: Keizerlijke Vuurstuurders.
De Keizerlijke Vuurstuurders zijn een elite groep van vuurstuurders die gekleed waren in een uniek pantser die leden van het koninklijk huis beschermden. Ze werden verbannen toen Azula tot Vuurheer werd gekroond.

Ruige Rhino's[]

Lees het hoofdartikel: Ruige Rhino's.
De Ruige Rhino's was een rovers bende die betaald werd door de vuurnatie, van de Vuurnatie's calvarie. De groep bestond uit vijf leden, elk gespecialiseerd in een ander wapen. Ze reden op Komodo-Neushoorns die erg stil konden zijn. Behalve dat ze in het leger gediend hadden is niet zeker dat ze nog onder enig commando opereerden ten tijde van het rond trekken als Ruige Rhino's.

Zuidelijke Krijgers[]

De Zuidelijke Krijgers waren een groep binnen het leger van de Vuurnatie die bekend stond om hun overwinning van de Zuidelijke Waterstam waar ze alle waterstuurders (op Katara na) wisten te vermoorden of te gevangen nemen. Ze beschikken over verschillende schepen en de compagnie vlag ziet er anders uit dan het standaard vuurnatie embleem. Het embleem op de vlag wordt veronderstelt een zee raaf te zijn.

Grappig Detail[]

 • De oorlogsschepen hebben een boeg ornament in de vorm van een draken kop. Dit heeft overeenkomsten met de Vikingen.

Zie ook[]

Advertisement