Wikia


The Legend of Korra titel She's ready to take on the world.

Deze pagina bevat informatie over De Legende van Korra. Dit is een nieuwe productie. Daarom is nog niet alles bekend en kunnen er dingen wijzigen.
Voor actuele informatie en nieuws zie de blog over Korra.

Embleem van VRN
Aarderijk icoon
Waterstam icoon
Vuurnatie icoon
Pro-bending logo

Het Prof-sturing (Pro-bending) logo.

Prof-sturing (Pro-bending in het Engels) is de naam voor de sport die gespeeld wordt in Republicasia.

Het spel wordt gespeeld in teams, bestaande uit drie personen. Elke persoon kan een ander element sturen. Een team bestaat dus uit een watermeester, aardemeester en een vuurmeester (er zijn te weinig luchtmeesters).

Avatar Korra, Bolin en Mako vormen een team genaamt De vurige fretten (Fire Ferrets in het Engels). Korra heeft zichzelf min of meer in het team gezet nadat de waterstuurder van De vurige fretten niet op kwam dagen bij de laatste kwalificatiewedstrijd.

Speelveld Edit

Probending Wedstrijd

Een Prof-sturing wedstrijd.

Het speelveld bestaat uit twee zijden, rood en blauw, met drie zones aan elke zijde Elke zijde heeft één-en-twintig gaten waar stapels met ronde schijven zitten, die door de Aardestuurders kunnen worden gebruikt. Tussen de zones zitten roosters, die toegang geven tot het water wat onder het speelveld ligt. Dit water mag gebruikt worden door Waterstuurders. Aan de zijkanten zijn elastieken touwen, net zoals in een boksring. De voor en achterkant zijn open.

De ronde schijven zijn gemaakt van een hard soort klei, en ongeveer twintig centimeter in doorsnede. Bij contact met de tegenstander vallen ze meestal uiteen, maar ze komen alsnog best hard aan.

Prof-sturing toernooiEdit

1rightarrow Zie voor meer informatie: Prof-sturing toernooi.

Spelregels Edit

Prof-sturing boek met regels Edit

In dit boek staan de regels van Prof-sturing. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Probending Arena

De Arena

Algemene regels Edit

 • De rondes duren drie minuten.
 • Als binnen de drie minuten één team volledig van het speelveld af is, wint het andere team het spel door middel van een knock-out.
 • Als binnen de drie minuten geen van beide teams een knock-out heeft weten te realiseren, gaat de ronde naar het team die het meeste terrein heeft gewonnen.
 • Als de teams allebij evenveel terrein hebben gewonnen, gaat de ronde naar het team met de meeste spelers nog in het veld.
 • Indien ook dit gelijk is, is de ronde gelijkspel.
 • De teams beginnen bij de zone het dichts bij het midden, aan tegengestelde zijden. Wanneer iemand van het ene team een lid van het andere team een zone achteruit heeft weten te werken, moet diegene in die zone blijven. Je mag niet meer terug naar voren. Als het hele team van de tegenstander één zone achteruit is, en hierdoor een tussenliggende vrije zone is ontstaan, word het grensgebeid groen verlicht om aan te geven dat het andere team één zone vooruit mag. Hierdoor zijn de zones weer aangrenzend, en is het moeilijker voor de tegenstanders om het andere team van het platform te werken. Uiteraard kan het andere team hun zone weer terug claimen wanneer ze het hele andere team één zone achteruit weten te werken.
 • Een speler die van het platform geslagen is, tenzij door een overtreding, kan niet meer terugkeren in dezelfde ronde.
 • Het is niet toegestaan om de tegenstanders via de zijkant van het platform af te sturen. Wanneer dit toch gebeurt, moet de overtreder één zone achteruit.
 • Het is niet toegestaan over de lijn te gaan. Ook voor deze overtreding krijg je een straf van één zone.
 • Indien de Avatar meedoet, mag de Avatar maar één element besturen. De kleur van de details op zijn/haar uitrusting bepalen welk element dat is. Rood voor vuur, Groen voor aarde en Blauw voor water.
 • In het geval van een blessure mag er geen vervanger geregeld worden.
 • Onnodig geweld wordt bestraft met een gele waaier

Regels voor WaterstuurdersEdit

Korra pro-B.
 • Elke waterstoot mag niet langer dan 3 seconde duren. Een constante stroom water is dus niet toegestaan dit in tegenstelling tot een waterstoot die veel water bevat, dat mag wel.
 • Water moet in de vloeibare staat gebruikt worden, ijs, stoom of mist is verboden.
 • Er mag alleen water gebruikt worden afkomstig van onder de roosters in het speelveld, en alleen van de roosters die direct grenzen aan je eigen zone, dit mag zowel direct vóór of direct ácher je zone zijn.
 • Water is het enige element dat op het hoofd gericht mag worden, dit vanwege de veiligheid.
 • Bloedsturen is ten strengste verboden.

Regels voor AardestuurdersEdit

Bolin pro-bending
 • Je dient uitsluitend schijven te gebruiken uit je eigen zone. Aarde vanuit enige andere plek mag niet gebruikt worden.
 • De schijven dienen als schijf te worden gestuurd, het sturen van zand of stof is verboden. Ook is het niet toegestaan om expres de schijven op te breken in kleinere delen.
 • Het is toegestaan om meerdere schijven tegelijk te sturen.
 • Het is ook toegestaan om de schijven af te buigen of af te ketsen tegen het elastische touw aan de zijkant.
 • Metaalsturen is verboden
 • Aarde mag niet op het hoofd gericht worden
 • Schijven als schild gebruiken is toegestaan maar alleen voor een enkele aanval

Regels voor VuurstuurdersEdit

Mako pro-B.
 • Elke vuurstoot mag niet langer dan 1 seconde duren
 • Vuur mag nooit op het hoofd gericht worden
 • Bliksem is niet toegestaan.
 • Vuur vast houden voor een aanval is enkel toegestaan wanneer men gewoon niet kan stoten (bv: als er een team maat voor je staat)
 • Vuurmeesters genereren hun eigen vuur dus er zijn geen zone gebonden regels zoals bij waterstuurders

Avatar regelsEdit

 • De Avatar mag maar één element sturen.
 • Avatar trance is niet toegestaan.

TiebreakersEdit

 • Als de teams gelijke scores hebben wordt de wedstijd beslist met een tiebreaker. Ze tossen om tekijken welk team een element mag kiezen, dan gaan de 2 stuurders van dat element in de middencirkel staan. De middencirkel gaat omhoog en de 2 stuurders moeten elkaar dan de ring afduwen. Het lid dat er als eerste af wordt gestuurt verliest.

Knock outEdit

 • Een knock out is een maneuvre waarbij alle drie de spelers van het andere team tegelijkertijd van het veld worden gestuurt. Als een team 2 punten achter staat hebben zij een knock out nodig om te winnen.

Extra benodigdhedenEdit

 1. Gele-rode waariers
 2. Munt met één blauwe en één rode kant

Kleding afsprakenEdit

Pro-bending shirts

De kleding van De vurige fretten.

 • Iedere speler moet een helm dragen.
 • Elke speler draagt handschoenen, been-, knie-, arm- en borstbeschermers en een gordel.
 • Elk team heeft een kleur, die is vrijblijvend.
 • De kleur van de gordel is echter wel belanrijk: blauw= water, rood= vuur, groen= aarde, (*grijs=lucht)
 • Reclame op het pak is toegestaan

Bekende teamsEdit

De naam samenstelling gaat alsvolgt: Eerst kiest men het dier waar men naar vernoemt wilt worden. Voor de naam komt ook altijd de stad waar de spelers vandaan komen. Wordt deze niet opgegeven dan kan er eventueel ook nog de naam van de sponser bij komen.

 • White Falls Wolf bats (Wolfvleermuizen)
 • Black Quarry boar-q-pines
 • Red Sands Rabaroos (Kanganijnen)
 • Pinnacle Palace Platypus-bears (Vogelbekberen)
 • Capitol City Cat-gators
 • Ember Island Eel-hounds
 • Harbor Town Hog-monkeys
 • Makapu Moose-lions (Elandleeuwen)
 • Kolau Comodo- rhino's (Komodo-neushorens)
 • Laogai Lion-vultures
 • Mo Ce Mongoose-lizards (mangoestsalamanders)
 • Orchid Gardens Ostrich-horses (Struisvogel Paarden)
 • Ba Sing Se Badger-moles (Dasmollen)
 • Bau Ling Buzzard-Wasps
 • Tu Zin Tigger-dillo's (Gordel Tijgers)
 • Xiao Yao Zebra-frogs (Zebrakikkers)
 • Future Industries Fire-Ferrets (De vurige fretten)

TriviaEdit

 • Het is gebaseerd op de boksgekte uit de jaren '20.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.