Wikia


The Legend of Korra titel She's ready to take on the world.

Deze pagina bevat informatie over De Legende van Korra. Dit is een nieuwe productie. Daarom is nog niet alles bekend en kunnen er dingen wijzigen.
Voor actuele informatie en nieuws zie de blog over Korra.

De Openingsscène van De Legende van Korra is begin december 2011 uitgelekt.

Het verhaal Edit

Engels Edit

Tenzin spreekt de opening in.

Earth, Fire, Air, Water
When I was a boy, my father, Avatar Aang, told me the story about he and his friends heroically ended the hundred year war.
Avatar Aang and Fire Lord Zuko transformed the Fire Nation Colonies into the United Republic of Nations, a society where benders and non-benders from all over the world, would live and thrive together in peace and harmony.
The named the capital of this great land, Republic City.
Avatar Aang accomplished many remarkable things in his live, but sadly, his time in this world came to an end.
And like the cycle of the seasons, the cycle of the avatar began anew.

Nederlands Edit

Dit is de vertaling in het Nederlands. (Deze kan afwijken van de Nederlandse versie.)

Aarde, Vuur, Lucht, Water
Toen ik nog een jongen was, verteld mijn vader, Avatar Aang, me het verhaal over dat hij en zijn vrienden op een heldhaftige manier de honderd-jarige oorlog beëindigde.
Avatar Aang en Vuuheer Zuko herenigde de Vuurnatie Kolonies in de Verenigde Republiek van Naties, een samenleving waar stuurders en niet-stuurders van over de hele wereld kunnen leven en gedijen in vrede en harmonie.
De hoofdstad van dit grootse land noemde ze, Republicasia.
Avatar Aang bereikte veel opmerkelijke dingen in zijn leven, maar helaas, zijn tijd in deze wereld kwam tot een einde.
En net als de cyclus van de seizoenen, begon de cyclus van de avatar opnieuw.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.