Avatar Wiki
Energiesturen
Energiesturen
Algemene Informatie
Element

geest

Bron

Het stuurt de energie in iemands lichaam

Geleerd van

Leeuwen Schildpad

Energiesturen is de vaardigheid om de levensenergie te sturen. Het was er al voor er sprake was van de vier hoofdstuurkunsten en Naties zoals we die nu kennen, het was er zelfs al voor de komst van de Avatar.

Voor de komst van de Avatar in de wereld en de splitsing in de vier elementen, stuurden de mensen de energie in henzelf. Daarna ontdekten ze de andere elementen en na verloop van tijd ging de kennis van het Energiesturen nagenoeg volledig verloren. De laatst bekende gebruiker van deze stuurkunst is de eeuwenoude Leeuwen Schildpad, die de kennis doorgaf aan Avatar Aang, die het gebruikte om Ozai's Vuursturen weg te nemen.

De mogelijkheden van het Energiesturen zijn niet goed gekend; wat wel bekend is, is dat het sturen van iemands levensenergie kan leiden tot directe kennis over die persoon of tot de volledige verwijdering van de stuurkunst van de persoon in kwestie. De stuurkunst verschilt van de andere doordat het een zeker gevaar inhoudt voor de gebruiker. Dit is de reden waarom niet veel mensen het nog gebruiken.

Geschiedenis[]

Avatar Aang[]

Nadat Aang ontdekte dat het mysterieuze eiland waarop hij zijn vroegere levens raadpleegde eigenlijk een Leeuwen Schildpad was, vroeg Aang dit eeuwenoude dier om advies over wat hij nu moest doen met Ozai, omdat Aang de gedachte niet kon verdragen dat hij iemand zou moeten doden. Hij vraagt om de wijsheid die nodig is om de Vuurheer te stoppen zonder hem te vermoorden.

De leeuwen Schildpads vingers raken Aangs voorhoofd en zijn borst en leert hem energiesturen.

De Leeuwen Schildpad antwoordde, "De ware geest kan alle illusies en leugens doorstaan zonder verdwaalt te raken. Het ware hart kan het vergif van haat weerstaan zonder te worden beschadigd. Sinds het begin der tijden vult de duisternis alle leegstes, maar het geeft zich altijd over aan zuiverend licht." De Leeuwen Schildpad raakte met twee klauwen van zijn voorpoot Aangs borst en voorhoofd aan, waardoor er een flits van groen licht oplichtte. Het is hoogstwaarschijnlijk dat de Leeuwen Schildpad zelf gebruik maakte van Energiesturen om de kennis over het Energiesturen door te geven aan Aang.

Aang begreep het in het begin niet, maar werd wel getroost door deze wijsheid. Gedurende het gevecht met Ozai was Aang in in de Avatar Trance en was hij klaar om, met al de krachten van alle vroegere Avatar's tezamen, Ozai's leven te nemen. Op het laatste moment herwint Aang de controle over zijn lichaam en verlaat hij de Avatar Trance omdat hij de Vuurheer niet wou doden. Ozai spotte dat Aang zelfs met alle macht van de wereld noch zwak was en viel Aang aan. Deze zag de aanval aankomen met zijn Seismische zicht en bond Ozai opniew vast. Dit was het moment dat hij de betekenis van het advies van de Leeuwen Schildpad begreep en besliste om het te volgen.

De Leeuwen Schildpad had hem verteld dat in het tijdperk voor de Avatar, de mensen niet de elementen stuurden maar de energie binnen henzelf. Om andermans energie te sturen, moet je eigen geest onstuurbaar zijn, anders wordt die bezoedeld en zul je worden vernietigd.

Het is Aangs "ware hart" en "ware geest", getest in het heetst van de strijd op het moment dat hij op het punt stond om Ozai te doden, dat hem in staat stelde om de wijsheid van de Leeuwen Schildpad te begrijpen en succesvol Ozai te Energiesturen.

Terwijl dit gebeurde, gloeide heel Aangs lichaam blauw-wit, terwijl Ozai rood-orangje gloeide. Deze kleuren stelden de levensenergie zelf voor. Aangs geest was bijna helemaal overrompeld door die van Ozai, maar op het laatste moment nam Aangs geest over en nam hij Ozai's Vuursturen weg. Dit was Aangs openbaring: als hij echt geloofde dat hij niet het recht had om iemands leven te nemen, dan moest hij zijn eigen leven riskeren om zijn vijand te verslaan zonder hem te vermoorden. Net hierdoor was het mogelijk om vast te houden aan zijn principes en eindelijk de Vuurnatie te verslaan.

Revolutie van de Gelijkwaardigen[]

Tientallen jaren later claimt Amon, de leider van de Gelijkwaardigen in Republicasia, de mogelijkheid te hebben om energie te sturen. Dit blijkt echter niet waar te zijn. Amon doet dit door middel van Bloedsturen.

Gevaar[]

Energiesturen is een extreem krachtige en mogelijk gevaarlijke techniek. Als de geest van de stuurder ook maar een beetje zwak (stuurbaar) is, dan zal hij beïnvloed worden door de geest van diegene die hij probeert te sturen. Als gevolg hiervan kan de stuurder worden beschadigd en zelfs sterven.[1]

Methode[]

Plaats 1 hand op de borst en de ander op het voorhoofd. Vervolgens haal je diep adem en concentreer je. Blijf wachten totdat je klaar bent met energiesturen.

Gebruikers[]

Bekende voorbeelden[]

Jaar Gebruiker Ontvanger Manier
100 NSK Leeuwen Schildpad Avatar Aang Kennis overgeven
Avatar Aang Ozai Krachten afnemen
128 NSK Avatar Aang Yakone Krachten afnemen
170 NSK Avatar Aang Avatar Korra Krachten teruggeven,
Kennis overgeven
Avatar Korra Lin Beifong Krachten teruggeven

Verschijningen[]

Avatar: The Last Airbender[]

Boek 3: Vuur[]

De Legende van Korra[]

Boek 1: Lucht[]

Trivia[]

  • Het concept van het wegnemen/onschadelijk maken van stuurkunsten wordt ook teruggevonden in de literatuur over de Chinese vechtkunst waar de protagonist de vechtkunst van de tegenstander "ongedaan maakt" als een barmhartig alternatief voor het doden van de tegenstander.
  • Het zingen dat gehoord kan worden wanneer de Leeuwen Schildpad spreekt tegen Aang en uitlegt hoe hij moet Energiesturen of wanneer de Leeuwen Schildpad naar zich toe lokte terwijl hij slaapwandelde, is een Boeddhistisch gebedslied "Na Mow A Mi Tuo Fo Shin Ney" (de spelling is anders van bron tot bron).
  • Het zingen kan worden vergeleken met het gezang dat werd gehoord bij de Zon Krijgers in De Vuursturende Meesters.
  • Het plaatsen van de handen over het hart en het voorhoofd terwijl men Energie Stuurt is een verwijzing naar de Leeuwen Schilpads woorden van "het ware hart" en "de ware geest".
  • Op een stripconventie in juli 2008 noemde Mike en Brian al lachend deze vorm van sturen "Anti-sturen" of "niet-sturen", aangezien er nooit echt een naam aan gegeven werd in de serie. Deze namen verwijzen naar de mogelijkheid om iemand zijn stuurkunst te ontnemen.
  • Hoewel de stuurkunst geen naam krijgt in de serie, is de term "Energiesturen" wel gebruikt op Nick.com en in de Avatar Extra's.
  • Het is mogelijk dat, als de Draken, Dasmollen, Luchtbizons en de maan de eerste stuurders waren voor elk element,de Leeuwen Schildpadden de eerste Energie Stuurders waren.
  • Energiesturen lijkt op het idee van Akasha in het Boeddhisme en Hindoeïsme, daar het ook de basis is van de wereld, zelfs voor de andere elementen.
  • Energiesturen heeft ook enkele gelijkenissen met de kwintessens (ether), dat vaak wordt gezien als het vijfde element in de Westerse cultuur. Dit element is de levensadem.

Voetnoten[]

  1. Sozin's Komeet, Deel 4: Avatar Aang; Ozai neemt bijna Aang's geest in bedwang.