Avatar Wiki
Advertisement
Meditatie Icoon
Energie Icoon
Wereld Icoon

Aang stuurt de Energie van Ozai, een strijd om de overmacht.
Energiesturen
Algemene Informatie
ElementEnergie
BronHet stuurt de energie in iemands lichaam
Geleerd vanLeeuwen Schildpad
Alternatieve stijlen
Sub-techniek van
Eerst verschenen
Afbeelding gallerij Energiesturen (3)

Energiesturen is de vaardigheid om de levensenergie te sturen. Het was er al voor er sprake was van de vier hoofdstuurkunsten en bijbehorende Naties zoals we die nu kennen, het was er zelfs al voor de komst van de Avatar.

Voor de komst van de Avatar in de wereld en de splitsing in de vier elementen, stuurden de mensen de energie in henzelf. De Leeuwen schildpad steden stuurden de energie in de mensen zelf. Daarmee ontdekten de mensen de elementen en na verloop van eeuwen ging de kennis van het Energiesturen vrijwel verloren. De laatst bekende gebruiker van deze stuurkunst is de eeuwenoude Leeuwen Schildpad, die de kennis doorgaf aan Avatar Aang, die het op zijn beurt gebruikte om Ozai's Vuursturen weg te nemen.

Het Energiesturen begint met het tegelijk iemands hart en voorhoofd aanraken op deze punten kan de chi gestuurd worden. Het sturen van iemands levensenergie kan leiden tot directe kennis over die persoon of tot de volledige verwijdering van de stuurkracht van de persoon in kwestie. Deze kracht verschilt van de andere krachten doordat het een zeker gevaar inhoudt voor de gebruiker. Als degene die gestuurd wordt een krachtige wil heeft kan deze juist de energie van de stuurder overnemen. Dit is een reden waarom niet veel mensen het gebruiken.

Geschiedenis[]

Avatar Aang[]

Nadat Aang ontdekte dat het mysterieuze eiland waarop hij zijn vroegere levens raadpleegde eigenlijk een Leeuwen Schildpad was, vroeg Aang dit eeuwenoude dier om advies over wat hij nu moest doen met Ozai, omdat Aang de gedachte niet kon verdragen dat hij iemand zou moeten doden. Hij vraagt om de wijsheid die nodig is om de Vuurheer te stoppen zonder hem te vermoorden.

De leeuwen Schildpad's klauwen raken Aang's voorhoofd en zijn borst en geeft hem de kracht van het energiesturen.De Schildpad geeft Aang de kracht van het energiesturen.

De Leeuwen Schildpad antwoordde, "De ware geest kan alle illusies en leugens doorstaan zonder verdwaald te raken. Het ware hart kan het vergif van haat weerstaan zonder te worden beschadigd. Sinds het begin der tijden vult de duisternis alle leegten, maar het geeft zich altijd over aan zuiverend licht." De Leeuwen Schildpad raakte met twee klauwen van zijn voorpoot Aangs borst en voorhoofd aan, waarbij er een flits van groen licht oplichtte. De Leeuwen Schildpad gebruikte Energiesturing om de kracht van het Energiesturen door te geven aan Aang.

Aang begreep het in het begin niet, maar werd wel getroost door deze wijsheid. Gedurende het gevecht met Ozai kwam Aang in de Avatar Trance. Hij dacht dat hij klaar was om, met al de krachten van alle vroegere Avatars tezamen, Ozai's leven te nemen. Op het laatste moment verlaat hij de Avatar Trance omdat hij de Vuurheer toch niet wou doden. Ozai spotte dat Aang zelfs met alle macht van de wereld noch zwak was en viel Aang aan. Deze zag de aanval aankomen met zijn Seismisch Zicht en zette Ozai zonder veel aandacht of moeite vast met een paar rotsen. Dit was het moment dat hij de betekenis van het advies van de Leeuwen Schildpad begreep en besliste om het te volgen.

De Leeuwen Schildpad had hem verteld dat in het tijdperk voor de Avatar, de mensen niet de elementen stuurden maar de energie binnen henzelf. Om andermans energie te sturen, moet je eigen geest onstuurbaar zijn, anders wordt die bezoedeld en zul je worden vernietigd.

Bij de overdracht van de kracht van energie
Schildpad_De ware geest kan alle leugens en illusies doorstaan zonder verdwaald te raken. 


Schildpad_Het ware hart kan het vergif van haat weerstaan zonder te worden beschadigd. 


Schildpad_Sinds het begin der tijden vult de duisternis alle leegtes maar geeft zich altijd over aan zuiverend licht. 


Alleen de stem van de schildpad tijdens het energie sturen bij Ozai
Schildpad_In het tijdperk voor de Avatar, stuurden we niet de elementen,
maar stuurden we de energie binnen in onszelf.
Om andermans energie te sturen, moet je eigen geest onstuurbaar zijn,
anders wordt die bezoedeld en zul je worden vernietigd.
 


Het is Aangs "ware hart" en "ware geest", getest in het heetst van de strijd op het moment dat hij op het punt stond om Ozai te doden, die hem in staat stelden om de wijsheid van de Leeuwen Schildpad te begrijpen en succesvol de energie van Ozai te sturen.

Terwijl dit gebeurde, gloeide heel Aangs lichaam blauw, terwijl Ozai rood gloeide. Aangs geest werd op enig moment bijna overrompeld door die van Ozai, maar op het laatste moment nam Aangs geest het weer over en uiteindelijk nam hij Ozai's Vuursturen weg. Dit was Aangs openbaring: als hij echt geloofde dat hij niet het recht had om iemands leven te nemen, dan moest hij zijn eigen leven riskeren om zijn vijand te verslaan zonder hem te doden. Alleen hierdoor was het mogelijk om vast te houden aan zijn principes en de oorlog te beëindigen.

Revolutie van de Gelijkwaardigen[]

Tientallen jaren later claimt Amon, de leider van de Gelijkwaardigen in Republicasia, de mogelijkheid te hebben om energie te sturen. Dit blijkt echter niet geheel waar te zijn. Amon doet iets door middel van Bloedsturen en zegt mensen te genezen van hun sturing. Korra kreeg eerst zelf de kracht van sturing terug van Aang en gebruikte het energiesturen zelf om de ontstuurde mensen weer te herstellen.

Gevaar[]

Energiesturen is een extreem krachtige en mogelijk gevaarlijke techniek. Als de geest van de stuurder ook maar een beetje zwak (stuurbaar) is, dan zal hij beïnvloed worden door de geest van diegene die hij probeert te sturen. Als gevolg hiervan kan de stuurder worden beschadigd en zelfs sterven. Dit zien we gebeuren in hoofdstuk Sozin's Komeet, Deel 4: Avatar Aang hier krijgt Ozai bijna Aangs geest in zijn macht.

Gebruikers[]

Bekende voorbeelden[]

Jaar Gebruiker Ontvanger Manier Hoofdstuk
9831 VG Leeuwen Schildpad Mensen Kracht geven K207 K208
330 VG Generaal Oud IJzer Yangchen Kennis delen De Breuk2 Blz59
100 NG Fang Avatar Aang Kennis doorgeven A107
Avatar Aang Hei Bai Kennis delen A108
Leeuwen Schildpad Avatar Aang Kracht geven,
Kennis doorgeven
A319
Avatar Aang Ozai Krachten afnemen A321
128 NG Avatar Aang Yakone Krachten afnemen K109
170 NG Amon Stuurders "Genezen" sturing ontnemen K103 K106 K109 K110 K111 K112
Avatar Aang Avatar Korra Krachten teruggeven,
Kennis doorgeven
K112
Avatar Korra Lin Beifong,
vele anderen
Krachten teruggeven K112

Verschijningen[]

Avatar: The Last Airbender[]

Boek 3: Vuur[]

De Breuk[]

Veldlogboek

De Breuk Boek 2[]

  • Bladzijde 59, Generaal Oud IJzer geeft Yangchen de kennis van zijn vertelling over wat er met Vrouwe Tienhai gebeurde

De Legende van Korra[]

Boek 1: Lucht[]

Korra:Boek 2: Geesten[]

Grappige Details[]

  • Het concept van het wegnemen/onschadelijk maken van stuurkunsten wordt ook teruggevonden in de literatuur over de Chinese vechtkunst waar de protagonist de vechtkunst van de tegenstander "ongedaan maakt" als een barmhartig alternatief voor het doden van de tegenstander.
  • Het zingen dat gehoord kan worden wanneer de Leeuwen Schildpad spreekt tegen Aang en uitlegt hoe hij moet Energiesturen of wanneer de Leeuwen Schildpad hem naar zich toe lokte terwijl hij slaapwandelde, is een boeddhistisch gebedslied (Mantra) "Na Mow A Mi Tuo Fo Shin Ney" (de spelling is anders van bron tot bron).
  • Het plaatsen van de handen over het hart en het voorhoofd terwijl men Energie Stuurt is een verwijzing naar de Leeuwen Schildpad's woorden van "het ware hart" en "de ware geest".
  • Op een stripconventie in juli 2008 noemde Mike en Brian al lachend deze vorm van sturen "Anti-sturen" of "niet-sturen", aangezien er nooit echt een naam aan gegeven werd in de serie. Deze namen verwijzen naar de mogelijkheid om iemand zijn stuurkunst te ontnemen.
  • Het is mogelijk dat, als de Draken, Dasmollen, Luchtbizons en de maan de eerste stuurders waren voor elk element,de Leeuwen Schildpadden de eerste Energie Stuurders waren.
  • Energiesturen lijkt op het idee van Akasha in het boeddhisme en Hindoeïsme, daar het ook de basis is van de wereld, zelfs voor de andere elementen.
  • Energiesturen heeft ook enkele gelijkenissen met de kwintessens (ether), dat vaak wordt gezien als het vijfde element in de westerse cultuur. Dit element is de levensadem.
  • Ook in de moderne natuurkunde is energie de basis voor materie, ruimte en tijd.

Voetnoten[]


Advertisement