Avatar Wiki
Advertisement
Boek 3: Vuur in de Legende van Aang
<< Water << Aarde (De Avatar en de Vuurheer) Lucht >>
1 Het Ontwaken (301)
2 De Hoofdband (302)
3 De Geverfde Dame (303)
4 Sokka's Meester (304)
5 Het Strand (305)
6 De Avatar en de Vuurheer (306)
7 De Wegloper (307)
8 De Poppenspeler (308)
9 Nachtmerries en Dagdromen (309)
10 De Dag van de Zwarte Zon Deel 1: De Invasie (310)
11 De Dag van de Zwarte Zon Deel 2: De Zonsverduistering (311)
12 De Westelijke Luchttempel (312)
13 De Vuursturende Meesters (313)
14 De Kokende Rots, Deel 1 (314)
15 De Kokende Rots, Deel 2 (315)
16 De Zuidelijke Krijgers (316)
17 De Spelers van het Sintel Eiland (317)
18 Sozin's Komeet, Deel 1: De Feniks Koning (318)
19 Sozin's Komeet, Deel 2: De Oude Meesters (319)
20 Sozin's Komeet, Deel 3: In de Vuurzee (320)
21 Sozin's Komeet, Deel 4: Avatar Aang (321)

Roku wordt overwelmt door de rook.
Roku_Kuch Kuch snak het is teveel Kuch hoest. 


Roku_alsjeblieft? 


  Zonder jou worden al mijn plannen plotseling mogelijk.
Ik heb een visioen voor de toekomst Roku.
_SozinHij stapt op zijn draak en vliegt weg.
Roku_Kuch Kuch stik . .  Jaren later in Sozin's memoires.
  Roku was weg en de grote komeet kwam weer langs.
Het perfecte moment om de wereld te veranderen.
Ik wist dat de volgende Avatar een luchtnomade zou zijn
dus ik verwoestte de luchttempels maar de nieuwe Avatar wist te ontsnappen.
Ik heb de rest van mijn tijd verspilt met een zinloze zoektocht.
Ik weet dat hij zich ergens verbergt.
De grootste dreiging voor de vuurnatie de laatste lucht meester.
_SozinDe Avatar en de Vuurheer
De Avatar en de Vuurheer
Informatie
BoekVuur
Hoofdstuk Nummer46 van de 61
Productie Code

Boek 3 Vuur
Hoofdstuk 6
306

Hoofdstuk Nummer van de 52
Productie Code

Fanon

Originele vertoon datum•24 oktober 2007 (Engels)
Hoofdstukken Gids
← Vorige"Het Strand"
Volgende →"De Wegloper"
Artikelen over dit Hoofdstuk (14)
Afbeelding gallerij dit Hoofdstuk (41)
{{{catalogi}}}

De Avatar en de Vuurheer is het zesde hoofdstuk van Boek 3: Vuur. De productie code is 306.

Heel Kort[]

Aang gaat met Roku mee op reis door Roku's verleden. Zuko maakt dezelfde reis maar dan met de geschriften van zijn Overgrootvader.


Kort[]

Avatar Roku bezoekt Aang, om hem de geschiedenis van Vuurheer Sozin en hem te vertellen. Daardoor komt Aang te weten hoe de oorlog begon, en hoe hij hem kan beëindigen. Roku en Sozin waren jeugdvrienden. Later blijkt Sozin een Vuurheer te zijn. Zuko leest de biografie van zijn voorouders. Maar aan het eind begrijpt hij nog steeds niet alles. Eigenlijk weet hij niet wie zijn voorouders zijn.

Samenvatting[]

Avatar Roku was in leven bevriend met Vuurheer Sozin. Maar als Sozin voorstelt om het grondgebied van de Vuurnatie uit te breiden komt de vriendschap in het geding. Sozin voert zijn plan toch uit en sticht koloniën in het Aardrijk. Als Roku hier achter komt verwoest hij het paleis van Sozin en waarschuwt hem niet door te gaan. Roku brengt zijn oude dag door op Roku's Eiland. Tijdens de vulkaan uitbarsting daar bestreedt Roku de vulkaan. Het lukt hem de bewoners van het eiland te evacueren, maar hij komt zelf in gevaar. Sozin verschijnt dan om zijn oude vriend te helpen. Maar als het erop aankomt laat Sozin hem in de steek. Roku komt samen met zijn draak om in de uitbarsting. Door het verdwijnen van de Avatar kan Sozin verder ongestoord zijn oorlogsplannen uitvoeren.

Het Verhaal[]

Een groot vuur brand, het is verder duister. Avatar Roku verschijnt van achter de vlammen. Roku zegt dat Aang zijn geschiedenis met Sozin moet kennen. Hij moet begrijpen hoe de oorlog begon als hij wil weten hoe hij hem moet stoppen. De vlammen verdwijnen en er verschijnt een eiland. We horen Roku zeggen dat Aang naar Roku's eiland moet komen op de dag van de zonnewende. Aang draait zich om in zijn slaap en bevestigt pratend de afspraak met Roku.

We zien Zuko wakker worden in zijn bed. Hij heeft iets gehoord en staat snel op om te kijken wat er is. Hij loopt zijn kamer uit en ziet gordijnen wapperen in de wind. Er staat een perkamenten rol voor zijn deur, hij pakt hem op en leest dat hij het verhaal moet kennen van de dood van zijn overgrootvader, dat zal zijn eigen lot onthullen.

We zien water met daar boven wolken. Een wolk doet vreemd, hij beweegt sneller dan alle andere en hangt dichter boven het water. Er blijkt een luchtbison verstopt te zitten in de wolk. Aang staat op Appa's kop het water in de wolk te sturen. Ze zien een vulkaan eiland, de laatste uitbarsting is nog niet heel erg lang geleden want er groeit nog niets. Katara zegt dat er niets is. Toph springt op de lava en zegt dat er wel iets is, een kompleet dorp met honderden huizen allemaal begraven onder de as.

We zien de vuurnatie hoofdstad gelegen in een vulkaan krater. Zuko en Azula lopen in de gallerij waar drie keer manshoge portretten van de vroegere vuurheren hangen. Azula zegt dat het nooit te vroeg is voor een sessie met de hofschilder. Ze geeft hem het advies zijn goede kant naar hem toe te draaien. Ze loopt verder tot Zuko haar vraagt wat zij nog weet over hun overgrootvader. Azula moppert dat zijn geest toch vreemd werkt, en draagt voor dat vuurheer Sozin de oorlog begon, in zijn jeugd bereidde hij die in het geheim voor, maar hij was even geduldig als slim, hij wachtte dus op de komeet, later Sozin's komeet genaamt, en hij gebruikte diens kracht voor de immense aanval op de wereld. Uiteindelijk stierf hij als een oude succesvolle man. Zuko vraagt hoe hij dan stierf. Azula vraagt of hij dan echt niet opgelet heeft op school, hij stierf heel vredig in zijn slaap hij was stokoud. Zuko is er duidelijk nog niet uit wat er ontbreekt in het verhaal.

De reis begint[]

Onze vrienden zitten en staan op een rots die eruit ziet alsof het een golf was die vlak voor het breken gestold is. Aang zit bovenop in lotus houding hij concentreert zich en bereikt al snel de Avatar trance. Hij zit nu op een platte bergtop boven de wolken. Een draak komt aanvliegen en Roku zit op zijn rug.

Zuko ligt op zijn bed, hij kan niet slapen en probeert de boodschap van het perkament te begrijpen. Hij rolt het open en kijkt er nog eens naar, hij vraagt zich af wat het kan betekenen. Gefrustreert gooit hij het document terug en gaat weer liggen piekeren. Het document is op de lamp terecht gekomen en een schroeilucht alarmeert hem. Als hij naar het document kijkt ziet hij vreemd gevormde schroeivlekken, het is een tekst die er met verkleurende inkt op is geschreven. Hij leest dat de vuurwijzen de geheime geschiedenis bewaren in de Drakenbot Catacomben. Laat op de avond gaat hij langs bij de catacomben en vindt daar een vuurwijze die zich toegang verschaft door een bepaald vuurpatroon te maken. Hij wacht tot deze weer weg is en gaat dan zelf naar het midden van het plein, maakt het vuur patroon op de stenen en deze schuiven weg, een spiraal trap omlaag onthullend. Onderaan de trap is een lange gang met aan weerszijden draken schedels getooid met vuur. Een grote bewerkte deur stelt vuurheer Sozin voor, Zuko legt zijn hand op het vuur embleem en stuurt vuur de deur in, vlammen komen uit de ogen en mond en de zware deur schuift open. Een ruimte erachter staat vol met beelden van draken, grote potten en kleine potten op een voetstuk. Aan het eind staat een levensgroot goudkleurig beeld van een draak, in een grote schaal waar tanden op de rand staan. Voor de schaal staat een tafel met vijf kistjes, een spin vlucht weg. Zuko kijkt even en leest dat er het ware testament van vuurheer Sozin in zit.

Aang krijgt een hand van Roku die hem zegt te komen en achterop de draak helpt. Aang vraagt waar ze heen gaan. Roku zegt dat ze naar zijn verleden gaan, hij vervolgt dat het hun gezamenlijk verleden is. De drakenstaart kronkelt vrolijk.

Zuko leest in de biografie dat vuurheer Sozin zijn einde voelde naderen. En dat doet hem terugdenken aan de tijd dat alles stralender was.

We zien Roku en Sozin sparren in de paleis tuin. Sozin ziet een uitstekende wortel, en dwingt Roku achteruit over dit struikelblok. Zodra Roku zijn evenwicht verliest grijpt hem bij zijn tuniek, hij laat hem nog even achterover hangen, en hem dan vallen. Sozin zegt dat het eruit ziet dat hij weer gewonnen heeft. Roku ontkent en zegt dat hij over een boomstronk viel. Sozin steekt een hand uit en trekt Roku overeind.

Aang vraagt aan Roku of hij echt bevriend was met Sozin. Roku zegt dat in die tijd het gewoon prins Sozin was, en hij was zijn beste vriend.

We zien Roku en Sozin door een poortje wandelen Roku schrikt ergens van. Er komt een meisje langslopen en Roku is helemaal van de wereld met knalrode blozende wangen. Sozin port hem en spoort hem aan iets tegen haar te zeggen. Sozin loopt erachter aan, maar er komt niets uit zijn mond dan een schamele euh. Hij laat zich in het gras vallen en Sozin gaat ernaast zittend hem een beetje plagen door gras op zijn gezicht te laten dwarrelen.

Roku zegt Aang dat liefde moeilijk is als je jong bent, Aang zegt daar alles van te weten en Roku stelt hem gerust dat het later beter wordt. Hij vraagt Aang mee te komen ze moeten naar een feestje toe. Aang vraagt van wie dit feest is en Roku antwoordt dat hij en Sozin veel gemeen hadden, zo ook hun verjaardag.

Nieuwe Avatar[]

We zien een plein overdekt met heel veel lampions in lange rijen, aan een eind is een bordes. Sozin en Roku verschijnen op het bordes. Roku loopt alweer in de wolken zodra hij het meisje ziet, beide blozen. Sozin vangt hem voordat hij valt en beiden lachen. Er komt een grote delegatie vuurwijzen aanlopen. Sozin vraagt ongerust of er iets met zijn vader is. Een wijze zegt dat zij niet voor hem komen maar aan komen wijzen wie de volgende Avatar is. Een verbaast geluid komt uit de aanwezigen, iedereen vind dit groot nieuws. De vuurwijze spreekt dat het hun een eer is om de Avatar te dienen. Hij spreekt de naam van Avatar Roku uit. Alle aanwezigen knielen en buigen.

Zuko leest dat al snel de dag kwam dat Roku het land moest verlaten om zijn roeping als Avatar te volgen. Hij moest over de wereld reizen om de andere elementen te leren beheersen.

We zien Sozin bij Roku op de kamer komen en hij vraagt gekscherend of de almachtige Avatar alles al ingepakt heeft. Hij springt door de kamer en roept dat hij maar eventjes moet laten zien hoe hij de vier elementen stuurt, terwijl hij allerlei danspasjes maakt en doet alsof hij stuurt. Roku zit een beetje beduusd op een bank, hij zegt dat hij van plan was om te gaan inpakken, maar dat de vuurwijzen hem vertelden dat hij geen aardse bezittingen meer nodig had. Hij zegt dat het snel gegaan is, alles zal nu anders worden. Sozin pakt zijn haar versiering, een ruime metalen cilinder met aan twee zijden een omhoog stekende stilistische vlam. Roku protesteert, hij zegt dat dit een koninklijk voorwerp is, gedragen door de kroonprins. Sozin houd aan dat hij voor Roku is. Uiteindelijk steekt Roku het versiersel en zet het over zijn knot en maakt het vast met een spelt door de vlammen. De vrienden groeten elkaar officieel.

Zuko zit te lezen in de catacomben.

De Elementen[]

Sokka, Katara en Toph kijken verschrikt als Aang beweegt, hij staat op, zet zijn benen uit elkaar en neemt een zit houding aan. Hij spant zich in en we horen een windje ontsnappen. Katara kijkt verbijstert en vraagt of ze WCs hebben in de geestenwereld. Sokka spreekt uit ervaring en zegt dat ze die daar niet hebben. We zien Aang weer op Fang zitten Roku voorop. aang roept uitgelaten dat ze naar de Zuidelijke luchttempel gaan. Roku verklaart dat dat zijn eerste stop was op zijn Avatar reis. Het was de plek waar hij leerde om luchtmeester te worden. Hij heeft er ook een oude vriend van Aang ontmoet, monnik Gyatso. Aang zegt dat dat verzonnen moet zijn, We zien een rij leerling luchtmeester monniken met op het eind als langste en met haar Roku, die Gyatso terug plaagt. De monniken staan op een terras met grasveldje, ze stijgen twee aan twee op met hun vliegers. Roku roept Gyatso te kijken naar zijn nieuwe vlieger truuk, hij maakt een dubbele salto achterover. Gyatso roept dat hij nu een truuk laat zien, hij draait om zijn as en vliegt op zijn rug, snel staat hij op en blijft gewoon staan, surfend op de vlieger. Aang roept uit dat hij aan het luchtsurfen is, en vindt het jammer dat hij daar nooit aan gedacht heeft. We zien Gyatso en Roku weer vliegeren, Gyatso raakt de balans kwijt en valt, zijn vlieger de andere kant op. Roku vliegt eronder en vangt hem op, de nu overbeladen vlieger komt met hoge snelheid op het veldje af. De andere monikken rennen in veiligheid en het duo stort niet geheel schade vrij neer. Aang roept dat hij dit geweldig vind, dat Roku ook bevriend was met Gyatso, net als hij. Roku spreekt dat sommige vriendschappen zo sterk zijn dat ze zelfs de dood overstijgen.

Na zijn jaar bij de lucht meesters reisde Roku naar de Noordelijke waterstam. We zien Roku en zijn meester op een ijsschots, de meester stuurt een water spiraal die kronkelend tegen Roku komt en een deel van de schots glijdt het water in, Roku gaat mee. Hij vond watersturen bijzonder moeilijk, maar gaandeweg heeft hij dat ook geleerd. We zien Roku oprijzen uit het water en een smalle bevriezende golf op de meester af sturen. De hele noordelijke stad krijgt de golf over zich heen.

Hierna ging hij naar het aardrijk, zijn aardmeester Sud was koppig, onwrikbaar en bot. We zien Roku een berg bestijgen door een rots omhoog te sturen en er zelf op te staan even later zien we ook zijn meester stijgen. Ze surfen met de stenen door bossen en velden, Sud maakt een mooie draai om bij de top te stoppen en verbaast ziet hij Roku daar al zitten met een kopje thee, ook voor hem.

Hij vond het heel hard werken, maar het resultaat was het waard. We zien Roku in een woestijn waar hij oefent met het sturen van alle vier de elementen tegelijk.

Nieuwe Vuurheer[]

We horen Sozin voordragen dat er twaalf lange jaren voorbij gingen voor ze elkaar weer zagen. Toen Roku terugkeerde naar de vuurnatie was hij een volleerd Avatar. En Sozin was ook verandert. We zien Roku in de vuur troon zaal lopen, hij groet Sozin en corrigeert zichzelf en groet vuurheer Sozin. Sozin zegt dat zijn onderdanen buigen als ze hem begroeten. Roku is even verbaast, maar Sozin zegt voor hem een uitzondering te maken en ze slaan de armen om elkaar heen. Na al die jaren waren ze nog steeds beste vrienden.

Roku zegt tegen Aang dat een paar maanden later Sozin getuige was bij zijn huwelijk. We zien het weer feestelijk met heel veel lampionnen versierde plein. Op het bordes zitten mensen geknield, Roku, vuurheer Sozin en Ta Min. Aang zegt dat dat het meisje dat hem eerder niet zag staan was. Roku zegt dat hij volgehouden heeft, als liefde echt is zoekt het een weg. En als Avatar sla je ook geen slecht figuur bij de dames.

Zuko leest dat volgens Sozin, we op een trouwdag de toekomst optimistisch en vreugdevol zien. Maar Sozin had zijn eigen ideeën over een stralende toekomst. Tijdens het banket komt Sozin langs en verzoekt Ta Min om Roku even alleen te kunnen spreken. Zij vindt dit een ongewoon maar acceptabel verzoek.

Sozin en Roku lopen over een balkon dat uitkijkt over de feestelijkheden. Ruko vraagt wat hem dwars zit. Sozin zegt dat hij lang nagedacht heeft over de toestand in de wereld. Roku die eigenlijk geen zin heeft in een serieus gesprek op zijn trouwdag, bied hem een koekje aan, of met iemand te dansen. Sozin bevestigd dat hij weet dat het een feestdag is, maar hij gaat verder met het serieuze betoog. Hij zegt dat hij vanaf zijn geboorte voorbestemd is om vuurheer te zijn. En hoewel dit niet al bekend was was het Roku's lot om Avatar te zijn. Het kan geen toeval zijn dat zij elkaar zo goed kennen, zij samen hebben meer macht dan enig ander. Roku bevestigd met verontrusting in zijn stem. Sozin gaat verder dat de vuurnatie leeft in een tijd van ongekende welvaart en rijkdom, mensen zijn gelukkig en zo welvarend op elk gebied. Roku vraagt ongerust waar hij heen wil. Sozin zegt dat hij nagedacht heeft en dat zij deze voorspoed zouden moeten delen met de hele wereld. Hij zegt dat het succesvolste rijk aller tijden in hun handen ligt en dat ze het moeten uitbreiden. Roku zegt dat dat niet goed is, de vier naties zijn bestemd om zo te zijn. Sozin zegt dat Roku de mogelijkheden nog niet eens heeft overwogen. Roku zegt dat er geen mogelijkheden zijn en dat hij er niets meer over wil horen.

Roku zegt aan Aang dat dit zijn eerste echte test was als Avatar, maar helaas duurde het jaren voordat hij wist dat Sozin zijn plan had voortgezet, ondanks zijn waarschuwing.

We zien Roku op Fang vliegen, ze naderen het aardrijk en zien dat de muren van de stad versiert zijn met grote vlaggen met vuurnatie embleem. Het volgende beeld is Roku die de troonzaal van de vuurnatie binnenkomt. en Sozin zegt dat hij de koloniën gezien heeft en hij vraagt hoe hij het durft om gebied van het aardrijk te bezetten. Sozin spreekt vanaf de troon vragend hoe hij, een inwoner van de vuurnatie zijn koning zo durft toe te spreken, hij vervolgt dat Roku in de eerste plaats trouw verschuldigd is aan de vuurnatie en anders is hij een verrader. Roku zegt Sozin dit niet te doen, hij moet hem niet uitdagen, daar komt slechts ellende van. Roku constateert dat hun vriendschap voorbij is, hij draait zich om en loopt weg. Sozin wordt erg boos en stuurt een vlammen zee richting Roku. Als hij uitgebrand is is Roku verdwenen. Een gerommel en Roku verschijnt uit de aarde achter hem en stuurt een vlaag wind, Sozin wordt door de hele troonzaal heen achteruit tegen de deur geslagen. Hij zakt op de grond en een rots pilaar tilt hem bij zijn mantel omhoog tegen het plafond. Roku gaat in de Avatar trance en een windvlaag blaast de troonzaal uit elkaar als door een explosie. De rots pilaar met daaraan Sozin is het enige dat nog overeind staat. Roku stijgt op een wervelwind tot oog hoogte met Sozin en zegt hem dat hij hem spaart, hij laat hem gaan in naam van hun vroegere vriendschap, maar hij is gewaarschuwd, zelfs maar een stap in de verkeerde richting zal resulteren in zijn absolute einde.

Roku vertelt Aang dat hij en Sozin elkaar hierna vijfentwintig jaar niet spraken of zagen, hij bracht veel van zijn tijd hier door, in zijn huis.

Vulkaan uitbarsting[]

We zien een huis op Roku's eiland, in bed liggen Roku en Ta Min als er geraas klinkt van iets dat met veel geweld valt. Roku springt uit zijn bed en ziet buiten brandende bommen vallen, ze vluchten het huis uit. We zien de kroonprins haarversiering op de grond liggen. Buiten hangt een verschrikkelijke rook en als Roku naar de vulkaan kijkt ziet hij dat daar de trillingen, rook en bommen vandaan komen. Er dwarrelt as als sneeuw en Roku stuurt de rook weg met lucht, zodat de mensen kunnen ontsnappen. Hij blijft achter en maakt een lucht bol als barrière zodat de dorpelingen veilig in hun bootjes de zee op kunnen varen. Sozin kijkt vanuit zijn paleis en hoewel het eiland honderden mijlen verder lag kon hij de aarde voelen rommelen en de zwarte rookpluim aan de horizon zien. Zo een ramp had hij nog nooit eerder gezien. We zien de vulkaan vuur, bliksem rook, as en lava bommen uitspuwen. Roku gebruikt aardsturing om een grote aarden wal dwars op de lava stroom te maken. Deze houd echter geen stand tegen de almaar krachtiger uitbarstende vulkaan. Hij stuurt kanalen twee kanten op vanaf de lava stroom naar zee.

Aang vindt dit waanzinnig, Roku die de strijd aanbindt met een vulkaan en wint. Roku zegt hem dat zijn succes niet lang duurde, hij kon het alleen niet bolwerken.

We zien de vulkaan zo mogelijk nog harder uitbarsten en Roku omhoog springen naar de krater, daar blaast hij een ijzige wind over de lava die daardoor in hard gesteente verandert. De lava blijft door de korst breken en uit de krater stromen. Roku strijd met alle elementen maar kan maar moeilijk adem halen, de giftige vulkaan gassen zijn overweldigend. Zijn draak Fang komt langs maar Roku zegt dat het hem goed gaat en de draak hier vandaan moet gaan. In de Avatar trance breekt Roku de krater aan de andere zijde van de vulkaan open zodat de lava daarheen weg kan. nu barst ook de andere vulkaan op het eiland uit.

Roku staat op de krater rand, twijfelend of het wel zo goed gaat als een oude bekende op een draak op komt dagen. Het is Sozin die zijn hulp aanbied, die zegt dat er geen moment te verliezen is. Op Sozin's bruine draak vliegen ze naar de andere vulkaan en Sozin gebruikt een zeldzame techniek van het doorsturen van hitte om de lava af te koelen en de hitte omhoog te sturen. Vanaf zee zien we Ta Min en andere dorpelingen bezorgt kijken hoe de twee meesters met twee vulkanen vechten. De kraterwand waar Sozin op staat is instabiel en stort in, Roku stuurt een rots plaat om hem op te vangen. De hele vulkaan wordt instabiel en ze moeten maken dat ze wegkomen rennend stuurt Roku de her en der plotseling opspuitende giftige gassen van hen weg tot hijzelf de volle laag krijgt hij duizelt en zakt op zijn knieen smekend om hulp. Sozin zegt dat zonder hem, al zijn plannen plotseling mogelijk worden. Hij vertelt rustig dat hij een visioen voor de toekomst heeft, zijn grijs-blauwe draak komt aan vliegen en hij stapt op diens rug. Roku zit nog steeds naar adem te happen als Sozin met draak vertrekt. We zien een muur van wolken verzadigd met as op Roku af rollen. Fang is nog net op tijd om om zijn meester heen te krullen voor de pyroclastische wolk hem bereikt.

Baby Aang[]

We zien zonlicht door een raam naar binnen schijnen en een baby kraait. Aang zegt dat hij dat is, Roku zegt dat Aang moet leren van het verleden en hij zal vrede en een nieuw evenwicht kunnen brengen.

Zuko leest dat Roku weg was en de grote komeet kwam weer langs, het perfecte moment om de wereld te veranderen. We zien Sozin op een balkon uitkijken over een twintig tal leger compagnies en een tiental marine schepen. Hij zegt dat hij wist dat de volgende Avatar een luchtnomade zou zijn. Dus hij verwoestte de lucht tempels, maar de nieuwe Avatar wist te ontsnappen. Hij heeft de rest van zijn leven verspilt met een zinloze zoektocht, hij weet dat de Avatar zich ergens verbergt, de grootste dreiging voor de vuurnatie, de laatste luchtmeester. Zuko roept uit of dit alles is, hij draait en zoekt op de rol naar een vervolg. Boos verlaat hij de Drakenbot catacomben.

Bij zijn oom Iroh in de voorruimte van diens cel staat Zuko bijna schreeuwend te vragen of zijn oom de brief gestuurd heeft, hij zegt de geheime geschiedenis gelezen te hebben, die beter de geschiedenis die iedereen al kent genoemd zou moeten worden. In de brief stond dat hij de dood van zijn overgrootvader moest kennen, maar aan het eind leeft die nog. Iroh ontkent dat hij nog leefde. Zuko is de draad kwijt en vraagt waar Iroh het over heeft. Deze legt uit dat hij meer dan een overgrootvader heeft. Sozin was zijn vaders grootvader, zijn moeders grootvader was Avatar Roku. Zuko ontploft bij deze wat hem betreft nog steeds onzinnige informatie. Iroh legt uit dat het begrijpen van de strijd tusasen zijn twee overgrootvaders, hem kan helpen om de strijd binnenin hemzelf beter te begrijpen. Hij gaat verder dat goed en slecht altijd een tweestrijd voeren in hemzelf, dat is zijn karakter, zijn erfenis. Zuko zit met zin hoofd in zijn handen neergehurkt. Maar zegt Iroh, er is een lichtpuntje, wat lang geleden gebeurt is kan nu rechtgezet worden. Door hem, door wat hij geeft heeft kan hij alleen de zonden wegwassen van de familie en de vuurnatie. In hem zit, samen met al het kwaad het vermogen de balans in de wereld te herstellen. Iroh gaat naar achter in zijn cel, neemt een losse steen uit de muur en pakt een pakje dat daar ligt. Uitpakkend loopt hij naar Zuko en presenteert hem een koninklijk voorwerp dat gedragen wordt door de vuurnatie kroonprins. Zuko accepteert de haar versiering.

Katara vraagt of inderdaad na alles wat ze samen hadden meegemaakt Sozin, Roku toch nog bedroog. Toph zegt dat die mensen slecht worden geboren. Aang ontkent dit en zegt dat Roku hem niet daarvoor alles heeft laten zien. Sokka vraagt waarom dan wel. Aang stelt dat Roku en Sozin van de vuurnatie waren, het lijkt hem dat iedereen goed en kwaad in zich heeft, iedereen zelfs de vuurheer en de vuurnatie is het waard om nog een kans te krijgen. En het ging denkt hij ook over vriendschap. Toph vraagt of hij echt denkt dat een vriendschap langer kan duren dan een leven. Aang vraagt waarom niet en Sokka begint dat wetenschappelijk gezien er geen bewijs, waar Katar hem onderbreekt en zegt haar hand te pakken. Sokka geeft haar een hand en het viertal staat hand in hand over zee te kijken.

Grappig[]

  • Ta Min heeft dezelfde stem acteur als Mai.
  • Sozin's draak is duidelijk bruin, grijs en blauw. Goud kleurig in de Drakenbot catacomben.
  • Opstappen op een draak doe je op de nek, dit klinkt niet prettig, rug is comfortabeler.
  • De komeet komt weer langs, blijkbaar iedere honderd en een jaar en wat dagen.

Foutje[]

  • Toph spreekt van as die Roku's eiland bedekt. (Engels ash) We zien echter niemand wegzakken en de oppervlak heeft de structuur van gestolde maar ooit stromende vloeistof. Dit soort steen is vaak basalt, gestolde lava. De as wordt pas hard als je er water bij doet (cement). - of de tekenaar zat fout of de script schrijver -
  • Het Engels testimony is vertaald als testament, eigenlijk is de vertaling getuigenis of autobiografie. Dit verklaart de vreemde inhoud van de laatste wils verklaring.
  • Hoe wist vuurheer Sozin zeker dat de Avatar niet bij de genocide omgekomen was? De vuurnatie heeft wel de Zuidelijke waterstam uitgedund, maar niet de Noordelijke waterstam of de Mistige Moeras waterstam.

Citaten[]

Advertisement