Avatar Wiki
Advertisement
Water Icoon


Deze pagina is Onder Constructie Ik kan het verklaren, Majesteit. Dit is niets anders dan een... nieuwbouw project.

Deze pagina is Onder Constructie. Wegens staking van de bouwers is deze WIKI nog niet compleet. Mocht U relevante informatie hebben over Bloedsturen binnen de legendes vul dit dan graag aan. De Engelstalige Avatar Wiki is completer, helaas zijn de verhalen in sommige details net iets anders.

Scene uit De Poppenspeler
Hama heeft Katara meegenomen naar het bos op de berg onder de volle maan
Hama_Het beheersen van het water in een ander lichaam, je eigen wil afdwingen over die van hen. Als je deze techniek eenmaal hebt geperfectioneerd, kun je alles, of iedereen beheersen. 


Katara stuurt ondanks haar weerzin het bloed van Hama.
Bloedsturen
Algemene Informatie
ElementWater
BronVolle Maan
Geleerd vanHama (uitvinder, opnieuw naar de gevangenis gestuurd)
Amon (Noatak) (overleden)
Katara (Een enkele keer om te overleven en een keer uit misplaatste wraak.)
Tarrlok (ontnomen door Amon)
Yakone (ontnomen door Aang)
Alternatieve stijlen
Sub-techniek vanWatersturen
Eerst verschenen
Afbeelding gallerij Bloedsturen (3)
Artikelen over Watersturen (14)
Afbeelding gallerij Watersturen (10)
Artikelen over Watersturing (0)
Afbeelding gallerij Watersturing (37)

Bloedsturen is een sub-techniek van Watersturen.

Er wordt niet alleen het bloed gestuurd, maar vooral het vocht in het lichaam, wat bij een mens ongeveer 70 procent is. Het is door Hama ontwikkeld terwijl ze in een vuurnatiegevangenis zat. Ze gebruikte de techniek om te ontsnappen. Hama probeerde dorpsgenoten te ontvoeren maar dat kon alleen tijdens een volle maan, omdat dan de macht van een watermeester het grootst is. Ze heeft deze sub-techniek ontdekt toen ze besefte dat ieder levend wezen vol water zit, en ze is experimenteren op Olifant-ratten. Uiteindelijk kon ze tijdens een volle maan een hele groep olifant-ratten beheersen en gebruikte ze het op een bewaker en ontsnapte.

Katara heeft deze techniek ook gebruikt tegen de commandant van de Zuidelijke Krijgers.


Geschiedenis[]

Ontdekking[]

Na te zijn gevangen genomen tijdens een van de invallen van de Vuurnatie gericht op het verzwakken van de Zuidelijke Waterstam, werd Hama, samen met haar collega-waterstuurders, naar een zwaarbewaakte gevangenis in de Vuurnatie gestuurd die speciaal was ontworpen om stuurmeesters van haar soort vast te houden. Daar waren de bewakers voorzichtig om gevangenen te voorzien van enige vorm van stuurbare substantie die ze konden gebruiken bij het maken van een represaille, zelfs zo ver dat ze de ledematen van de gevangenen ketenden voordat ze mochten drinken en gebruikten ze bij elk teken van verzet 'wrede vergelding'.

Ondanks de hulpeloosheid waarmee ze in de gevangenis werd geconfronteerd, kon Hama de verrijking voelen die haar door de volle maan werd geboden. Ze begon een plan te bedenken dat zou leiden tot haar ontsnapping en realiseerde zich uiteindelijk dat de olifantenratten die constant rond de bodem van haar kooi renden, gevuld waren met stuurbaar water.

Bij de aankomst van de volgende volle maan probeerde Hama de vloeistoffen in een van de wezens vast te houden en slaagde er daarmee in, voor de eerste keer met succes bloedsturing uit te voeren. In de daaropvolgende maanden, versterkt door de volle maan, bleef ze de techniek ontwikkelen en beheerste ze tot een punt waarop ze effectief de beweging van een hele horde ratten kon beheersen.

Tijdens de volgende volle maan gebruikte Hama bloedstuwing om een passerende bewaker onder controle te sturen, waarbij hij gedwongen werd haar kooi te openen en haar te laten ontsnappen. Hama liep voor het eerst sinds vele jaren vrij rond en vestigde zich uiteindelijk in een dorp aan de rand van de Vuurnatie-archipel.

De Poppenspeler[]

Tijdens haar gevangenschap ontwikkelde Hama een diepe haat voor de Vuurnatie, en ze zwoer wraak te nemen bij elke mogelijke gelegenheid. Ze creëerde een geïmproviseerde gevangenis onder een berg en stelde een plan op waarbij ze nietsvermoedende dorpelingen van de Vuurnatie in bedwang zou houden en hen naar de gevangenis zou leiden tijdens een volle maan. Ze gebruikte deze techniek en nam de eigenaar van een kleine herberg gevangen. Hama nam de herberg over en kon beschuldigingen dat zij verantwoordelijk was voor de verdwijningen onderdrukken door zich te uit te geven voor een lieve oude herbergier.

Tijdens een van die nachten kwam ze een oude man, Ding, tegen en probeerde hem ook gevangen te nemen. Het plan slaagde aanvankelijk, en Ding voelde zich hulpeloos toen hij "bezeten" werd door een onbekende kracht. Hij werd langzaam naar de top van de berg geleid, maar voordat hij gevangen kon worden genomen in de grot, begon de zon op te komen, en de macht die Hama over hem had vervaagde snel. Ding kreeg zijn lichaam weer onder controle en sprintte weg van het toneel. Hij was de enige dorpeling die ooit ontsnapte aan de gevangenneming door de bloedstuurder.

De kennis doorgeven aan Katara[]

Tijdens de zomer van 100 AG besloot Team Avatar te kamperen in de buurt van dit vuurnatie dorp. Hama hoorde hen griezelverhalen vertellen en leidde uit Katara's verhaal over Nini af dat ze van de Zuidelijke Waterstam waren en bood de groep een plaats in haar herberg aan.

Toen ze op Hama's zolder een oude walvistandkam ontdekte, onthulde ze dat ze een waterstuurder van de Zuidelijke Waterstam was en ze stelde voor Katara enkele originele waterstuurtechnieken van de Zuidelijke Waterstam te leren, zodat ze de kennis van de Zuidelijke gewoonten voor haar dood kon doorgeven, waarmee Katara gelukkig instemde. Katara bracht de volgende dag door met het leren van verschillende technieken van Hama, zoals het sturen van vocht uit de lucht en water uit planten, waaronder vuurlelies, wanneer er geen open water aanwezig was. Hama vertelde Katara dat zij haar de ultieme watersturingstechniek 's nachts zou leren, tijdens de volle maan, als hun krachten op hun hoogtepunt waren. Katara aarzelde en beweerde dat er tijdens de volle maan dorpelingen verdwenen waren, maar Hama leek er niet van onder de indruk te zijn en zei dat twee meesterstuurders bij volle maan zich toch zeker geen zorgen hoefden te maken.

Die avond nam Hama Katara mee naar het bos, waar ze haar gevangenschap en de ontdekking van het bloedsturen uitlegde. Katara was ontzet en weigerde de kunst te leren toen Hama haar daartoe aanspoorde. Dit maakte Hama woedend, die daarop bloedsturing gebruikte om Katara onder controle te houden. De jonge waterstuurder smeekte om genade, maar Hama weigerde haar vrij te laten. Katara voelde dat de kracht van de maan ook haar watersturing versterkte, scherpte haar energie aan en bevrijdde zich, waarbij ze verklaarde dat haar eigen sturing krachtiger was dan die van Hama. De twee begonnen te duelleren, en Katara nam bijna onmiddellijk de overhand. Nadat ze de waarheid over Hama hadden ontdekt van de dorpelingen die ze diep in de berg had gevangen, kwamen Sokka en Aang snel daarna Katara te hulp en vertelden Hama zich over te geven, omdat ze duidelijk in de minderheid was. Hama weigerde en gebruikte bloedsturing om hen te beheersen. Als een poppenspeler stuurde ze hen om Katara aan te vallen, hoewel de jonge watermeester erin slaagde niet geraakt te worden. Hama koos daarop een andere aanpak en manoeuvreerde Aang naar Sokka, die zijn zwaard had geheven. Katara, in een poging Aang te redden, gebruikte bloedsturing om haar te stoppen, waardoor Hama's greep op de jongens werd verbroken. Ze hield haar vast tot de aankomst van Toph en de bevrijde dorpelingen, die Hama boeiden en weg begeleidden naar een echte gevangenis. Hama feliciteerde Katara met haar succes als bloedstuurder, waarop de jonge waterstuurder in tranen uitbarstte.

Enige tijd later, toen Zuko en Katara op zoek gingen naar de man die Katara's moeder had vermoord, gebruikte Katara, overweldigd door woede en verdriet, bloedsturing om de commandant van de Zuidelijke Krijgers te overmeesteren, ondanks haar morele bezwaren tegen het gebruik van de duistere kunst.

KORRA

Yakone's proeven[]

Na het einde van de Honderdjarige Oorlog werd de kennis over bloedsturen wijdverbreid en, met Katara's betrokkenheid, verbood de Verenigde Republiek der Naties de kunst van het bloedsturen ergens voor 128 NG. Hoe dan ook, een man genaamd Yakone had de unieke vaardigheid om bloed te sturen zonder de noodzaak van een volle maan en gebruikte deze vaardigheid om te heersen over Republicasia vanuit haar "verrotte onderbuik", en werd de meest beruchte criminele misdadiger van de stad in een kwestie van jaren. Na vele vrijspraken in zijn voordeel, omdat het onmogelijk werd geacht om te bloedsturen, werd Yakone uiteindelijk berecht en gearresteerd voor meerdere aanklachten van bloedsturen, waarvoor de Raad van de Verenigde Republiek hem schuldig bevond.

Toen hij werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, ondanks tegenwerpingen van zijn advocaat dat bloedsturen zonder volle maan ongehoord was, onderwierp Yakone de hele rechtszaal door bloedsturen te gebruiken en iedereen bewusteloos te maken voor hij ontsnapte. Avatar Aang, die ook bewusteloos was geraakt door Yakone's bloedsturing, wekte zichzelf door in de nood de Avatar Staat te gaan en zette de achtervolging in op de veroordeelde. Gedwongen om zichzelf te verdedigen, greep Yakone Aang opnieuw met bloedsturing met dodelijke bedoeling, maar de Avatar brak los nadat hij voor de tweede keer de Avatar Staat binnenging en Yakone gevangen zette in een aardkegel. Aang verwijderde zijn bloedsturing en maakte een einde aan zijn heerschappij als hoofd van het criminele rijk van Republicasia.

Gezinsleven en de donkere kunst levend houden[]

Op een gegeven moment slaagde Yakone erin te ontsnappen en vluchtte hij van Republicasia naar de Noordelijke Waterstam, waar hij zijn uiterlijk operatief liet veranderen om zijn ware identiteit te verbergen. Hij ontmoette daar een vrouw, met wie hij later trouwde. De twee brachten twee zonen groot, Noatak en Tarrlok, die beiden waterstuurders waren. Yakone, aangewakkerd door haat jegens de Avatar, die hem zijn vaardigheden had ontnomen, begon zijn zonen te trainen in de kunst van het bloedsturen door middel van regelmatige "jachtreizen". Na verloop van tijd bekwaamden de twee waterstuurders zich steeds meer in de kunst, en uiteindelijk leerden ze bloedsturen zonder de noodzaak van een volle maan. Noatak was zeer bedreven in deze kunstvorm en beheerste Yakone's bloedsturingstechniek al op veertienjarige leeftijd. Om hun bekwaamheden tot het uiterste te drijven, dwong Yakone zijn beide zonen om elkaar te bloedsturen. Hoewel Noatak gewillig gehoorzaamde aan de orders van zijn vader en zijn jongere broer bloedstollend onderwierp, weigerde Tarrlok hetzelfde te doen, walgend van het idee om zijn broer te beheersen en hem zich hulpeloos te laten voelen. Yakone was woedend en maakte aanstalten om Tarrlok iets aan te doen voordat hij werd gestopt door Noatak, die hem immobiliseerde met bloedsturing. Noatak vroeg Tarrlok met hem weg te lopen en een nieuw leven te beginnen, maar de jongere weigerde en Noatak vertrok alleen de wildernis in. Enige tijd later ontdekte Noatak hoe hij bloedsturing kon gebruiken om de chi van een stuurder dusdanig te verstoren, dat het voor het slachtoffer onmogelijk werd om ooit nog te sturen.

Yakone's erfenis[]

Hoewel Yakone hem niet meer trainde na Noatak's vermoedelijke dood, trad Tarrlok in de voetsporen van zijn vader door Republicasia over te nemen, vanuit een politiek standpunt door raadslid te worden. In 170 AG onthulde Tarrlok zijn ware identiteit als bloedstuurder tijdens een woordenwisseling met Avatar Korra in het stadhuis, waarbij hij de kunst gebruikte om haar te overmeesteren voordat ze hem buiten gevecht kon stellen met een vuurstoot. Tarrlok stuurde Korra bewusteloos en hield haar gevangen in een metalen kist in de kelder van een vakantie huis buiten Republicasia, waarbij hij zijn sporen uitwiste door de ontvoering toe te schrijven aan een aanval van de Gelijkwaardigen. Zijn leugens over Korra's verdwijning werden echter ontdekt door Team Avatar, Lin Beifong en Tenzin, waardoor hij gedwongen werd zijn bloedsturingskunsten opnieuw te gebruiken om aan arrestatie te ontkomen.

Kort na zijn vlucht uit Repubicasia werd Tarrlok geconfronteerd met Noatak in de vermomming van Amon, die verklaarde dat het tijd was voor Tarrlok om "genezen" te worden. Tarrlok verklaarde dat de Gelijkwaardigen nog nooit een stuurder zoals hij hadden gezien, en gebruikte bloedsturing om zijn aanvallers te immobiliseren. Hij overmeesterde allen, behalve Amon zelf, tot zijn verbazing. Amon werd slechts lichtjes beïnvloed door Tarrlok's greep en ging naar Tarrlok toe alvorens zijn sturing te verwijderen. Hierbij herkende Tarrlok de sensatie die hij voelde als Noatak's bloedsturende greep en besefte dat Amon niemand anders dan zijn broer was.

Tijdens Korra's en Mako's missie om Amon te vinden en te confronteren, kwamen de twee Tarrlok tegen, die opgesloten zat in een kooi op een zolder op Luchttempel eiland. Zijn broer had hem hier gevangen vanwege zijn kennis van Amon's ware identiteit. Tarrlok onthulde Korra en Mako dat Amon zijn broer was en suggereerde dat hij bij hem het sturen had geblokkeerd door het gebruik van bloedsturing. Dit vermogen hielp hem de leider van de Anti-sturingsrevolutie te worden, want hij beweerde dat de geesten hem het speciale vermogen hadden gegeven om het sturend vermogen weg te nemen. Om Amon te ontmaskeren en zijn revolutie te ondermijnen, infiltreerden Korra en Mako in Amons bijeenkomst in de Prof-sturing Arena, waar Amon aankondigde dat hij de wereld voorgoed van het luchtsturen zou verlossen en Tenzin's familie gevangen had genomen. Korra en Mako gebruikten vuursturing om de luchtstuurders te bevrijden en besloten achter te blijven om een afleidingsmanoeuvre te maken terwijl Tenzin en zijn familie ontsnapten. Korra verstopte zich onder een tafel in een verlaten gymzaal, waar ze door Amon's bloedsturing uit haar schuilplaats werd getrokken. Terwijl ze in de lucht hing, kwam Mako tevoorschijn en viel aan, maar werd ook snel overmeesterd door Amon's bloedsturing. Toen de Avatar eindelijk was onderworpen, verwijderde Amon haar sturing. Amon wist niet dat de Luitenant zijn leider was gevolgd en getuige was van zijn bloedsturing. Hij brandmerkte Amon als een verrader en viel aan, maar werd gestopt door zijn bloedsturing. Amon vertelde de Luitenant dat hij hem goed gediend had, voor hij hem in een stapel hout lanceerde. Na de onderbreking liep hij langs de verzwakte Korra naar Mako en begon de Vuurmeester te bloedsturen. Maar Mako kon zijn vingers op Amon richten en vuurde een bliksemstraal af die de leider van de Gelijkwaardigen schokte en hem wegslingerde, zodat Mako Korra in zijn armen kon nemen voor hij de gang in vluchtte.

Kort daarna werd Mako weer tot stoppen gedwongen door Amon, die hen inhaalde. Amon sloeg de vuurmeester en stuurde hem tegen het plafond, de vloer en de muren aan beide zijden, alvorens hem in elkaar te slaan, waarbij hij verklaarde dat het bijna een schande was om het sturen van zo'n getalenteerd iemand af te nemen. Korra's wanhoop om Mako niet hetzelfde lot te laten ondergaan, samen met een sterk verlangen om hem te beschermen, stelde haar in staat om door haar spirituele blokkade heen te breken en luchtsturing uit te voeren. Ze begon Amon aan te vallen met opeenvolgende luchtstoten en dwong hem zo terug naar het raam aan het einde van de gang. Amon nam wraak en gebruikte bloedsturing om Korra in bedwang te houden, maar zij weerstond zijn greep en lanceerde een krachtige luchtschop naar Amon, die hem uit het raam en in de baai blies. Het weglopende publiek was getuige van deze val. Nadat zijn instinctief gebruik van watersturing hem ontmaskerde als een stuurder, vluchtte Amon met zijn broer in een snelle open boot. De berouwvolle Tarrlok liet de boot waarop ze zaten ontploffen, waardoor ze beiden omkwamen en Katara overbleef als de laatste persoon die in staat was tot bloedsturing.

Energie Sturing[]

Deze vorm van watersturing komt op enig niveau in de buurt van Energiesturing. Het is geen energie sturen op zich, maar het komt erg dichtbij. De watermeesters kennen de heling en spirituele heling waarmee de chi banen hersteld worden. Noatak noemde het ontnemen van sturing ook genezen mogelijk zijn er verbanden.

Meesters[]

Hama laat een Olifantrat op de achterpootjes lopen door het dier te bloedsturen.Hama ontwikkeld bloedsturen.

  • Hama
  • Katara
  • Yakone Sturing ontnomen door Aang
  • Tarrlok Sturing ontnomen door Amon
  • Amon
  • Avatar De Avatar zal deze techniek beheersen aangezien het ergens eerder gebeurt zal zijn en dat vorige leven van de Avatar daar dan kennis van genomen heeft.


Advertisement