Avatar Wiki
Advertisement
Dieren Icoon
Aardrijk embleem
Aardkoning
De 52ste Aardkoning Kuei een beetje boos op zijn troon.
Algemene informatie
NatieAarde
Eerste verschenen
Functie omschrijving
DoelRegeren Aardrijk
OpvolgingOvererving
BondgenotenAardrijk
Vijanden
WapenLegermacht
Gevechtstijl
BeroepVorst
PositieKoning
Artikelen over Aardkoning (8)
Afbeelding gallerij Aardkoning (3)
{{{catalogi}}}


Zuko Gram De grammatica van deze pagina/alinea is niet goed.

Waarschijnlijk is deze informatie vertaalt met een vertaal programma of er staan veel spelfouten in.
U wordt uitgenodigd om op [EDIT] te klikken om de Avatar Wiki te verbeteren!
En dan maar hopen dat de verhalen in het Engels en Nederlands overeenkomen.

Na deze waarschuwing is de tekst slecht leesbaar,
blijf zoveel mogelijk tussen de regels,
gebruik groot licht en blijf langzaam lezen,
er kan nog een fout langskomen.


De Aardkoning of Aardkoningin is de koning(in) van het Aardrijk. Normaal gesproken heeft de aardkoning alle macht. Maar tijdens het ambtstermijn van de 52ste Aardkoning werd het het bestuur over het leger aan Minister van Cultuur Long Feng toegewezen, die het hoofd van de Dai Li is. Terwijl de Aardkoning vooral met de cultuur bezig was. De Dai Li zijn, ondanks hun verbanning uit de vuurnatie door Azula tijdens de Honderdjarige Oorlog, wel in Ba Sing Se aanwezig, en gehoorzamen weer aan de Aardkoningin Hou-Ting.

Opvolging gaat door over erving, de oudste van het directe nageslacht wordt koning na het overlijden van huidige.

Traditioneel laat de aardse vorst bij het bestijgen van de troon alle persoonlijke bezittingen achter, inclusief hun voornaam, en staat voortaan alleen nog bekend als "Uwe Majesteit" of met hun regeringsnummer, wat hun status als onthechte en onaantastbare individuen versterkt. Dit was echter geen universele norm, want de aardse koningen Kuei en Wu verkozen hun voornamen boven hun titel, zodat zelfs gewone mensen hen ermee konden aanspreken. De aardkoningen worden door sommige inwoners van het Aardrijk ook als goden vereerd, hoewel hun politieke rol historisch gezien heeft afgewisseld tussen die van een grotendeels symbolisch boegbeeld en die van een werkelijke koninklijke heerser.

De verhouding tussen de koning en de bevolking varieerde eveneens in de loop van de tijd: sommige heersers zoals Aardkoning Kuei hadden een populistische stijl van regeren, terwijl anderen zoals zijn dochter Hou-Ting vasthielden aan hun onaantastbare status, waarbij zij zich alleen bekommerden om hun eigen macht en niet om hun onderdanen. Dergelijke autoritaire regeringsstijlen hebben ten minste tweemaal in de geschiedenis van het Aardse Koninkrijk tot rebellie en anarchie geleid.

Geschiedenis[]

Vroege geschiedenis[]

Het Aardrijk werd geleidelijk verenigd door de heersers van de stadstaat Ba Sing Se, en uiteindelijk voltooide één vorst de eenwordingsoorlogen en kroonde zichzelf tot de eerste aardkoning. Vanaf dat moment regeerden de aardkoningen het Aardrijk vanuit Ba Sing Se, en verlieten de hoofdstad meestal nooit meer vanaf hun stichting tot aan hun dood. Het resultaat was dat de aardkoningen vaak de absolute macht hadden in Ba Sing Se en een loyale bureaucratie gebruikten om hun wil uit te voeren.

Buiten de hoofdstad bleef de situatie complexer. Het Aardrijk was te groot om succesvol bestuurd te worden door een gecentraliseerde regering, en de aardkoningen lieten daarom sommige lokale heersers zoals de Koningen van Omashu aan de macht, zolang zij loyaal bleven. In veel gebieden genoten de gouverneurs die door de aardkoningen waren aangesteld eveneens grote autonomie. Hoe dan ook, veel vroege aardkoningen waren immens machtig, probeerden zoveel mogelijk invloed op hun rijk uit te oefenen, en beheersten hun landen persoonlijk en zelfs op brute wijze. Zij gebruikten shirshu om hun politieke vijanden op wrede wijze te executeren. Het was niet ongebruikelijk dat vroege aardkoningenen hun broers en zussen gewelddadig uit de weg ruimden omdat zij potentiële rivalen waren.

Een vroege lijn van aardkoningenen was de Hao dynastie.

Grondwetswijziging en verval van het Koninkrijk[]

De politieke situatie van het Aardrijk begon te veranderen onder de heerschappij van de 46e Aardkoning. Hij probeerde het Aardrijk te veranderen in een centralistisch rijk, profiterend van de massale burgerlijke onrust in zijn koninkrijk. Om dit doel te bereiken gebruikte hij geweld en onderdrukking, waardoor een burgeroorlog en een boerenopstand uitbraken. Door deze gebeurtenissen en de tussenkomst van Avatar Kyoshi werd het Aardrijk omgevormd tot een constitutionele koninkrijk om te voorkomen dat toekomstige koningen misbruik zouden maken van hun macht. Dit veroorzaakte een dramatische verandering in de politiek van het Aardrijk, en na verloop van tijd maakten bureaucraten en plaatselijke heersers gebruik van de nieuwe grondwet om meer en meer macht te vergaren. In het proces werd het rijk vastgeroest en corrupt, omdat de koningen steeds meer controle over de dagelijkse gang van zaken afstaan of gedwongen werden af te staan aan de regeringen en bureaucratie die rondom hen ontstonden. Van oudsher maakten zij gebruik van zevenenzestig verschillende zegels, afhankelijk van het document in kwestie. Op een gegeven moment, na het overlijden van de 50e aardkoning, kwam de 51e aardkoning op de troon, om later te sterven en zijn vier jaar oude zoon prins Kuei als de volgende aardkoning achter te laten.

((Korra:Ruins of the Empire deel 2 blz 25)) "Dai Li gebruikten al eeuwen hersenspoel technieken om de orde en heersing over Ba Sing Se te houden."

Door de voortijdige troonsbestijging van 52e Aardse Koning Kuei verviel de positie uiteindelijk tot die van een boegbeeld die een weelderige levensstijl leidde omringd door courtisanes en pluimstrijkers, waardoor Groot Secretariaat Long Feng, Kuei's regent en latere adviseur, de controle kreeg over de hoofdstad Ba Sing Se. In de lente van 100 AG kwam er een onderbreking van de traditionele heerschappij van de Aardse Koningen toen de Vuurnatie Prinses Azula, bijgestaan door de Dai Li, zich met een gewelddadige staatsgreep van de troon meester maakte.  De rechtmatige Aardse Koning Kuei werd toen gedwongen in ballingschap te gaan. Toen de Vuurnatie op bevel van Azula de controle over de stad overnam, liet de zij een Joo Dee achter als marionet met de titel van "Opperste Bureaucratische Beheerder van Ba Sing Se".

Na het einde van de eeuwenlange oorlog werd Aardkoning Kuei hersteld in zijn rechtmatige plaats als de leider van het Aardrijk. Als zodanig speelde hij een zeer belangrijke rol in de uitvoering van de Harmonie Herstel Beweging om de Vuurnatie aanwezigheid in het Aard Koninkrijk te verwijderen door de Vuurnatie kolonialen terug te brengen naar de Vuurnatie. Kuei hervormde ook de regering van het Aardrijk terug naar zijn oorspronkelijke vorm zodat de koning de volledige macht over de regering had.

Instorten[]

Uiteindelijk volgde de dochter van Kuei, Hou-Ting, haar vader op als heerser over het Aardrijk en liet de Dai Li weer toe in de hoofdstad als een macht die voor haar werkte. Tijdens haar bewind spendeerde ze grote hoeveelheden geld aan persoonlijke belangen en probeerde ze meer controle uit te oefenen over de buitenste provincies van het Aardrijk, waardoor ze enigszins impopulair werd bij haar volk. Hou-Ting werd echter uiteindelijk gedood door Zaheer in 171 AG en de troon bleef drie jaar vacant, als gevolg van de fragmentatie en wijdverspreide chaos die zich voordeed in het Aardrijk na haar dood. Prins Wu, Hou-Ting's achterneef, was de volgende in lijn om haar op te volgen, maar door de instabiliteit in het koninkrijk, werd hij gedwongen het land te ontvluchten en zijn toevlucht te zoeken in Republicasia. Hij woonde drie jaar in de hoofdstad van de Verenigde Republiek der Naties voordat hij in 174 AG tot de nieuwe aardse koning werd gekroond. Tijdens zijn kroning ontkende Kuvira echter zijn autoriteit en eigende zich de macht toe door het Aardse Koninkrijk om te dopen tot het "Aardse Rijk".

Wu werd het doelwit van ontvoeringen, maar hij slaagde erin buiten schot te blijven en groeide in zijn rol als leider van het volk. Hij won langzaam het vertrouwen van het volk door de leiding te nemen bij de evacuatie van Republicasia toen Kuvira aanviel en hielp de vluchtelingen veilig te houden. Na de nederlaag van Kuvira maakte Wu echter plannen om af te treden als koning en de monarchie af te schaffen ten gunste van onafhankelijke staten met gekozen regeringen, vergelijkbaar met het politieke systeem van de Verenigde Republiek der Naties, een motie waarvoor hij de steun kreeg van Avatar Korra. De democratische beweging kwam drie maanden later tot stand met de eerste democratische verkiezingen in de Staat Gaoling; het koninkrijk dreigde echter opnieuw in chaos te vervallen nadat commandant Guan van het Aardse Rijk de burgers van de staat massaal had gehersenspoeld, wat leidde tot zijn verkiezing tot gouverneur. Na de overgave van Guan kondigde Wu aan dat de verkiezingen opnieuw zouden worden gepland, waarbij elke staat zijn eigen verkiezingskalender zou bepalen. Hij bevestigde opnieuw dat hij voorstander was van democratie, maar beloofde de sterke en meelevende koning van de natie te blijven tot de democratische overgang voltooid was.

Bekende Aardkoningen[]

Bekende Aardse Koninkrijk regenten en niet-koninklijke leiders[]

Als een grotendeels gedecentraliseerde natie is de traditionele heerschappij van vele aardkoningen in twijfel getrokken en overschaduwd door diverse figuren en personen. Deze lijst bevat regenten en de facto leiders.

Jianzhu- Onbekend - 296 VG, machtige aardse wijsgeer, beheerste op het hoogtepunt van zijn invloed het grootste deel van het aardse koninkrijk via een groot netwerk van bondgenoten.
Long Feng- Onbekend - 100 NG, Groot Secretaris van Ba Sing Se, leider van de Dai Li, en de 52e regent van de aardse koning. Zelfs nadat Kuei volwassen was geworden, had Long Feng nog steeds de volledige controle over de regering van het Aardrijk.
Azula - Juni 100 NG, aan de macht gekomen door een staatsgreep. Een zekere Iroh als leider van de Witte Lotus heeft haar symbolische heerschappij verwijdert
Kuvira - 171 - 174 NG, interim-president van het Aardrijk en later leider van het Earth Empire.
Advertisement