Wikia


Aarderijk icoon
Aarderijk embleem
Aardsturen
Aardsturing
Algemene Informatie
Element

Aarde

Geleerd van

Dasmollen

Alternatieve stylen

Aardsturen is de kracht om alle vormen van aarde te controleren. Als variaties op gewoon aardsturen is er ook zandsturen, metaalsturen en lavasturen. De mensen leerden het eerste aardsturen door de graafkunsten van Dasmollen te bestuderen en na te doen. Deze mollen kwamen voor in de bergen die nu het aarderijk vormen. Aardsturing wordt geschreven als 運土術, wat letterlijk “aardbewegingskunst” betekent in het Chinees.

Bekende Aardmeesters Edit

Vechtstijl Edit

Aardsturing is vooral gebaseerd op de Hung Gar-stijl van Kung Fu, en gaat gepaard met sterke trap- en slagtechnieken die gebruik maken van de massa en kracht van de aarde. De vechtkunst gebruikt ook bewegingen van dieren zoals de tijger en de kraanvogel. Er zijn uitzonderingen op deze regel. De blinde aardmeester Toph gebruikt bijvoorbeeld een eigen aardsturingskunst, gebaseerd op de bidsprinkhaan-techniek van Kung Fu.

Aardsturing hanteert doorgaans een balans tussen offensieve en defensieve vaardigheden. Aardmeesters gebruiken een balans van kracht en verdediging om tegenstanders te overmeesteren. Een standaard aanval is de grond en stenen rondom een tegenstander als projectiel af te vuren. Door op de grond te slaan kan een aardmeester een aardbeving veroorzaken of kloven maken. Ervaren meesters kunnen de grond onder hun tegenstander in drijfzand veranderen. Tevens kunnen ze zich via de aarde verplaatsen.

Aardmeesters lopen meestal op blote voeten om hun contact met de aarde optimaal te houden. Soms gebruiken ze hamers als wapens of om hun aardstuurkunsten te vergroten. Aardsturing beperkt zich niet tot grond en stenen. Een aardmeester kan elke op aarde gebaseerde substantie sturen, zoals kolen, zand en kristallen. Ook aard-achtige substanties uit de ruimte, zoals restanten van meteorieten kunnen door een aardmeester worden gestuurd. Aardsturing is de tegenpool van luchtsturing. Daarom kostte het Aang grote moeite om aardsturing te leren.

Technieken Edit

Aarde rol

Basistechnieken

Standaard techniekenEdit

 • Rotsen laten zweven: de basistechniek is rotsen laten zweven, zodat je ze naar je tegenstander kunt slaan of schoppen.
 • Rots-schild: Een andere basistechniek is muren optrekken om jezelf te beschermen. Vervolgens kunnen stukken van die muur weer richting de tegenstander worden geschopt of geslagen. In De Boor trekt Aang een muur op om zich te beschermen tegen een aanval van Azula, om vervolgens de muur stukje bij beetje naar Azula te slaan. Toph trok in De Blinde Bandiet ook een muur op en tikte deze met twee tikken naar haar tegenstander.
 • Aarde verpulveren: Aardstuurders kunnen aarde verpulveren met een stoot of een trap. Hierdoor kunnen ze aanvallen van andere Aardstuurders voor hun ogen teniet doen. Toph kan zelfs aarde verpulveren met een kopstoot, zoals ze laat zien in Bitter Hard Werken.
 • Zinken: Sommige aardstuurders, zoals generaal Fong, meester Yu en De Beuker kunnen andere mensen in aarde laten zinken, alsof die personen in drijfzand vastzitten. Als een tegenstander diep genoeg is gezonken, kunnen aardstuurders de aarde weer verharden, zodat de tegenstander vastzit. Aarderstuurders kunnen de persoon die vastzit zelfs laten stikken.
 • Aardbevingen en kloven: Aardestuurders kunnen kleine aardbevingen en kloven door tegen de grond te slaan of schoppen. Sommige aardstuurders, zoals Toph, kunnen hun kloven zeer precies richten.
 • Aarde omhoog brengen. Behalve rotsen, die op het aardoppervlak liggen, kunnen aardstuurders ook stukken aarde uit het aardoppervlak tillen en naar de tegenstander slaan of trappen. De Dai Li hebben deze techniek gebruikt.
 • Aarde 'wand'. Een ruwe bescherming van aarde om de arm en hand. De aardwand kan gebruikt worden om zware objecten tegen te houden.
 • Drijfzand: een techniek die lijkt op zinken. Belangrijk verschil is echter dat drijfzand op meerdere manieren gebruikt kan worden. Een aardestuurder kan drijfzand ook gebruiken om zelf een zachte landingsplek te hebben als hij/zij vanaf grote hoogte op de grond zal neerkomen. Aardestuurders kunnen ook het omgekeerde: drijfzand zo hard maken als beton.
 • Steenlawine: Aardestuurders kunnen steenlawines creëren en hun valroute wijzigen, om zelf niet verpletterd te worden.
 • Aarde-zuil: Aardestuurders kunnen enorme zuilen uit de grond omhoog trekken. Deze kunnen als projectielen richting iemand gericht zijn (zoals Long Feng een zuil tegen Jets borstkas stootte) maar ook recht omhoog gericht zijn, om een hoger punt te creëren in het strijdperk, bijvoorbeeld om een tegenstander van bovenaf te belagen.
 • Aarde-muur: een versterkte vorm van het rotsschild. Muren kunnen niet alleen in gevecht worden gebruikt, maar ook in bouwprojecten. De muren van Ba Sing Se zijn een sterk voorbeeld van aarde muren in een bouwproject en tonen bovendien hoe enorm de muren kunnen zijn.
 • Aarde-linie: een serie aardezuilen langs elkaar geplaatst, naar elkaar toegericht. Deze kunnen naar een tegenstander worden gestoten.
 • Manipulatie van aarde-achtige materialen: Aardestuurders kunnen veel meer sturen dan slechts rotsen van een aarde. Ze kunnen ook andere aard-achtigen sturen zoals: Steenkool (Haru, Tyro en anderen in Gevangen), kristallen (Bumi met jenamiet in De Koning van Omashu), edelstenen en gesteente van een meteoriet (Toph in Sokka's Meester).
 • Rots-hangen: Aardstuurders hebben met beperkte magnetische vaardigheden. Hiermee kunnen ze ondersteboven aan rotsen hangen. De Dai Li hebben deze techniek gebruikt.
 • Aarde-beschutting: Aardestuurders kunnen hun eigen beschutte plek maken, als ze ergens moeten schuilen tegen bijvoorbeeld noodweer. We zien dat Toph zo een eigen tent van aarde maakt tijdens haar reizen met Aang.
 • Aarde-compressie: Aardestuurders kunnen een groot rotsblok in kleinere verpulveren, of kleine steentjes samenpersen tot een groot rotsblok. Haru en Tyro hebben deze techniek op steenkool gebruikt in Gevangen. Het feit dat twee aardestuurders deze techniek gebruiken kan betekenen dat het fysiek een te zware belasting is voor een enkele aardestuurder.

Geavanceerde techniekenEdit

 • Stofwolk: door de aarde te schudden kunnen aardestuurders stofwolken maken. Toph heeft dit gedemonstreerd in De Blinde Bandiet en De Boor.
 • Aard-harnas: De aardstuurder hult zijn hele lichaam in een beschermende laag gesteente. In De Boor gebruikte Aang een ruw harnas tegen Azula. In Tweesprong van het Lot gebruikte Aang een harnas van kristal dat er al verfijnder uitzag.
 • Aardestuurders kunnen zich door de aarde bewegen om vijanden te omzeilen. Ze zwemmen als het ware letterlijk door de aarde.
 • Aard-golven, of aard-surfen: Ervaren aardestuurders kunnen een golf van aarde maken om zich op te verplaatsen. Aang en Toph hebben deze techniek gebruikt in Tweesprong van het Lot en in De Avatar en de Vuurheer zien we dat Avatar Roku en zijn aardesturing mentor, Sud, de techniek ook beheersten.
 • Aarde-bom: Aardstuurders kunnen een rotsblok van grote hoogte naar beneden laten vallen. Hiermee kunnen ze grote schade toebrengen, of tegenstanders in ieder geval van hun stuk brengen.
 • Aardesturing op afstand: normaliter moeten aardestuurders contact hebben met de aarde die ze willen sturen. Zeer ervaren aardestuurders kunnen echter ook aarde gebruiken waar ze geen contact mee hebben, maar waarvan ze wel weten dat die er is. Zo heeft Bumi zichzelf bevrijd tijdens de zonsverduistering, door wat dakpannen te sturen, terwijl hij vastzat in zijn metalen kist.
 • Lava- en magma-sturing: Een aardemeester kan lava en magma sturen en zelfs vulkanen tot uitbarsting laten komen. Kyoshi en Roku hebben deze techniek gebruikt, net als de Ghazan ene Bolin.

Avatar-techniekenEdit

 • Tectoniek: De Avatar kan complete landmassa's verplaatsen. De Avatar kan op die manier hele continenten hervormen, of zelfs nieuwe continenten maken. Zo heeft Avatar Kyoshi het eiland Kyoshi geschapen.
 • Grotere rotsen verplaatsen: Dit is een vergevorderde vorm van de zwevende rosten. De Avatar kan complete heuvels en zelfs kleine bergen optillen.
 • Versterkte compressie: De Avatar kan door middel van compressie grotere rotsblokken verkruimelen of meer kleine stenen samenpersen tot een groter rotsblok. Bovendien kan de Avatar dit alleen.
 • Steenkogels: Aang heeft uit samengeperste aarde kleine projectielen opgesplitst en deze met hoge snelheid op Ozai afgevuurd, als een machinegeweer. De stenen veroorzaakten grote schade aan het landschap, door hun hoge snelheid en dichtheid.

Speciale techniekenEdit

 • Zandsturing:
1rightarrow Bekijk het hoofdartikel: Zandsturen

Zandsturing wordt gebruikt door aardmeesters uit de woestijn Si Wong. Ze manipuleren het woestijnzand voor verschillende doeleinden, zoals het oproepen van zandstormen. De meeste aardmeesters zijn in staat om zand te sturen (hoewel Toph daar veel moeite mee heeft), maar de inwoners van de woestijn zijn er het meest bedreven in daar de woestijn hun thuisgebied is. Toph heeft zandsturing gebruikt op het strand van het Sintel-eiland. Ze maakte de stad Ba Sing Se.

 • Metaalsturing:
1rightarrow Bekijk het hoofdartikel: Metaalsturen

Metaalsturing is een sub-tak van aardsturing die alleen door sterke aardmeesters gebruikt kan worden. Tegen het einde van het tweede seizoen is er alleen van Toph bekend dat ze dit kan. Metaalsturing vindt plaats middels de kleine deeltjes aarde die zich in metaal bevinden. In bewerkte metalen is deze hoeveelheid aarde doorgaans zo klein dat een aardmeester er niets meer mee kan. Omdat Toph “ziet” middels de aarde kan ze zelfs deze kleine deeltjes nog opsporen en beheersen.

 • Modder-sturing: Modder is een mengsel van water en aarde. Aardestuurders kunnen daarom ook modder sturen.
 • Aarde-handschoenen: een techniek die het handelsmerk is van de Dai Li . De aardestuurder kan stenen handschoenen om zijn handen maken. Deze kan hij vervolgens afschieten op iemand. De aardestuurder kan ze gebruiken, alsof het zijn of haar eigen handen zijn. Zo kunnen de stenen handschoenen gebruikt worden om mensen vanaf een veilige afstand vast te pakken.
 • Seismische zicht: het seismisch zintuig stelt aardestuurders in staat om trillingen te voelen in de aarde. De Reuze Dasmollen waren de eerste gebruikers van dit seismische zintuig. Toph is de eerste mens die het gebruikt. Ze heeft het Aang ook geleerd, al is zijn seismisch zintuig lang niet zo sterk als dat van Toph.
 • Waterfiltering: Met de hulp van een waterstuurder kan een aardestuurder water zuiveren. De waterstuurder trekt het vervuilde water omhoog en loodst het weg, terwijl de aardestuurder het vuil uit het water trekt en weg van het water stuurt. Katara en Toph hebben op deze manier het water van de Jang Hui-rivier gefilterd.

Tegengestelde sturingskunstEdit

De tegenpool van aardesturing is luchtsturing. Aardestuurders zijn als de aarde en de gesteenten die ze sturen: hard en onverzettelijk. Ze wijken voor niets. Luchtsturing draait juist om ontwijken en vermijden. Aardestuurders vangen een aanval frontaal op en slaan direct even frontaal terug. Luchtstuurders proberen aanvallen van hun tegenstanders te ontwijken en de tegenstander uit balans te brengen. Aardestuurding is statisch, omdat aardestuurders niet ontwijken. Luchtsturing is juist zeer beweeglijk, omdat luchtsturing draait om ontwijken.

Aardesturing met wapensEdit

Bij Zuko alleen hebben we gezien dat aardestuurders strijdhamers kunnen gebruiken om aarde te sturen. Gow gebruikte de hamers om stenen met grotere kracht naar Zuko te slaan. Vermoed wordt dat ook de Chinese krijgszwaarden, Dadao's genaamd en strijdknotsen en krijgsbijlen geschikt zijn om bij aardesturing te gebruiken. Bovendien heeft Aang zijn staf gebruikt om aarde te sturen, met name in De Boor, tegen Azula. Avatar Kyoshi gebruikte haar waaiers bij aardesturing.

Zwakheden Edit

 • Geen contact met een aardachtige: Een aardemeester's krachten zijn gevestigd in de grond waar hij op staat. Plaats een zekere hoeveelheid water of lucht tussen de aardestuurder en zijn aarde en hij kan niks beginnen. Dit zagen we in Gevangen, waar aardestuurders gevangen werden gezet op een metalen constructie in zee. Ze konden via het metaal nog wel de steenkool sturen, maar niet de aarde op het vasteland. Die afstand was te groot om door de lucht te overbruggen.
 • Metalen en hout: Aardestuurders kunnen niks met hout, omdat het geen mineraal is. Metaal is zover gezuiverd van de aarde, dat geen enkele aardestuurder de laatste restjes aarde kan gebruiken om metaal te sturen. Toph is de enige uitzondering op deze regel. Ze kan geen hout sturen, maar wel metalen. Ze is de eerste en enigste metaalstuurder in de serie. Maar in De legende van Korra zijn er wel meer metaalstuurders.
 • Afhankelijkheid van de onderste helft van het lichaam: Omdat aardestuurders afhankelijk zijn van hun connectie met de aarde, is het belangrijk dat ze op aarde kunnen staan. Als een aardestuurder zijn voeten niet kan gebruiken, kan hij nauwelijks aardesturen. Dit was goed te zien bij Toph, toen Zuko haar voeten verbrandde.

Zie ook Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.