Avatar Wiki
Advertisement
Avatar-last-airbender-jet

Villám harc közben.

Villám egy serdülőkorú szabadságharcos volt a Föld Királyságában, a Tűz Népének esküdt ellensége. Harcostársaival együtt merész rajtaütéseket és portyákat hajtott végre a Tűzhadsereg katonái ellen, a százéves háború alatt.

Élete[]

Villám nyolcéves volt, amikor szeme láttára ölték meg a szüleit és égették fel szülőfaluját, az elkövetők a Tűzhadsereg egy speciális alakulatának, Mongke harci orrszarvús csapatának tagjai voltak.

Villám az eset hatására égő gyűlölettel kezdett viseltetni a megszállók iránt. Szervezett egy kis csapatot, hasonló sorsú gyerekekből, kamaszokból, céljuk az volt, hogy amennyire csak lehetséges, megkeserítsék a Tűzhadsereg napjait. Gyakran hajtottak végre ellenük rajtaütéseket, elrabolták az ellátmányukat, elvágták az utánpótlási vonalaikat, megszakították a hírközlő láncukat. Villám igazi partizánvezérré vált, társai készek voltak akár a halálba is követni őt.

Gyűlölete azonban rossz tanácsadónak bizonyult. Amikor először találkozott az Avatar Csapattal, éppen azért támadta meg a tűzidomárokat, hogy robbanózselét zsákmányoljon tőlük. A robbanóanyaggal fel akart robbantani egy gátat, amely a völgyet alkotó folyón állt, ahol a szabadságharcosok éltek. A gát alatt egy város terült el a folyó partján, ezt akarta Villám elárasztani a gát felrobbantásával, hogy kiűzze onnan a megszálló katonaságot.

Villám megszerezte az Avatar Csapat szinte összes tagjának bizalmát, kivéve Sokkáét, aki kezdettől fogva gyanakodott Villámra. Gyanúja később bebizonyosodott: egyszer Sokka elkísérte Villámot egy bevetésre, ahol is megtámadtak egy öregembert, aki bár a Tűz Népéből származott, de ártalmatlanul és jóhiszeműen ment az erdőben. Sokka az öregember védelmére kelt, mert felháborította, hogy Villám egy ártatlan embert bánt. Villám azonban a csapat többi tagjával elhitette, hogy az öregember egy bérgyilkos, akit a Tűzhadsereg küldött azért, hogy tegye el Villámot láb alól. Leginkább Katara adott hitelt Villám szavainak, mivel kezdett beleszeretni a sármos partizánfiúba.

Amikor Sokka rájött, hogy mi a terve Villámnak a várossal, szólni akart társainak, de Villám lefogatta őt cimboráival. Ezalatt Aang és Katara lelkesen dolgoztak azon, hogy megnöveljék a folyó vízhozamát azzal, hogy a folyó menti forrásokból kiszedték a vizet és a folyóba engedték, erre Villám kérte meg őket.

Amikor Katara hiányolni kezdte a bátyját, rájött, hogy Villám tartja őt fogva. Harc alakult ki Aang, Katara és Villám között. Végül Villámot sikerült elfogniuk, de a vezér füttyszóval jelt adott társainak a robbantásra és a gát a levegőbe repült. Katara már-már gyászolni kezdte a víz alá került várost, de egyszercsak megjelent Sokka, aki elmesélte, hogy megszökött az őrizetből és sikerült idejében értesítenie a város lakóit, akik eleinte nem hitték egy szavát sem, de végül az általa megmentett öregember meggyőzte őket arról, hogy bízhatnak Sokkában. Katara ezek után hátat fordított Villámnak, mivel iránta való csodálata megvetéssé változott. Az eset után Villám feloszlatta bandáját és két barátjával, Colossal és Szagossal együtt Ba Sing Se felé utazott, hogy ott kezdjenek új életet.

A Ba Sing Sébe vezető úton Villám megismerkedett Zukóval és Irohval, akik szintén egy új élet reményében utaztak a Föld Királyságának fővárosába. Villám meg akarta nyerni magának Zukót, de Zuko elutasította őt. Később, amikor Iroh teát vett egy árustól, Villám felfigyelt rá, hogy az eredetileg hideg tea pár pillanattal később már melegen gőzölgött, amiből Villám arra következtetett, hogy Iroh és Zuko tűzidomárok. Villám úgy döntött, hogy el fogja veszejteni őket. Egy másik alkalommal, amikor Iroh és unokaöccse állást kaptak egy teaházban, Villám is megjelent, és megvádolta őket, hogy tűzidomárok. Erre megjelent a Dai Li két ügynöke és elhurcolták Villámot, miközben Colos és Szagos is tanúja volt az esetnek.

A Dai Li titkos központjában Villám agymosáson esett át, ennek hatására mindent elfelejtett, ami az elfogása előtt történt vele, még a sok évvel korábban történt dolgokat is.

Villám akkor találkozott ismét Aanggal és barátaival, amikor azok Ba Sing Se városába érkeztek, hogy felkutassák az eltűnt Appát. Villám azt mondta nekik, hogy segíthet a keresésben, de közben belebotlott egykori társaiba, akik természetesen mindenre emlékeztek. Amikor Toph megvizsgálta Szagost és Villámot is, és kijelentette róluk, hogy mindketten igazat mondanak, Sokka felvetette, hogy Villám talán agymosáson esett át. Az Avatar Csapat rájött, hogy Villámot a Dai Li küldte az útjukba, hogy félrevezesse őket, mivel Villám egy olyan helyre vezette őket, ahol csakugyan Appát tartották, de azóta már elvitték onnan. Katara a gyógyító képességével visszaadta Villámnak az emlékeit, aki ettől úgy döntött, hogy valódi segítséget nyújt a csapatnak. Elvezette őket a Laogai-tó alá, ahol a Dai Li titkos központja található. De kiderült, hogy a cella, amit kinyitottak, üres, nem ott van Appa. Viszont voltak ott Dai Li ügynökök, akik már várták őket. Harcra került sor az ügynökökkel, és az ott tartózkodó Long Feng hatására Villám Aang ellen fordult hirtelen. De aztán Aang meggyőzte arról, hogy ők ketten barátok, és Villám Long Fengre támadt, aki azonban képzett földidomár volt és halálosan megsebesítette Villámot. Katara megpróbálta meggyógyítani a sérülését, de nem járt sikerrel, Villám pedig társai által körülvéve halt meg.

Jelleme[]

Villám jó katona és vezető volt, aki sokakat képes volt mozgósítani. Ehhez azonban megszállottság, vak gyűlölet és kegyetlenség párosult. Amikor az Avatar Csapat megakadályozta, hogy megölje a folyó menti város népét az elárasztással, Sokka árulónak tartotta Villámot, mert nem az ártatlanokért harcol, csupán a saját gyűlöletét próbálja táplálni. Ezt megelőzően viszont képes volt arra, hogy manipuláljon még olyan személyeket is, mint az Avatar.

Advertisement