Avatar Wiki
Advertisement
Unalaq

Unalaq a szellemvilág nagy tudású ismerője volt, és uralkodásra termett férfiú. Becsvágya azonban előhívta lényének gonosz felét és ezért az Avatar ellenségévé vált.

Unalaq az Északi és Déli Víz Törzs törzsfője volt (előbbinek de jure és de facto is, utóbbinak csak de jure). Testvére Tonraq volt, aki később a Déli Víz Törzs első, független törzsfője lett választás útján. Unokahúga pedig nem volt más, mint Korra Avatar, Tonraq lánya.


Unalaq egész életében a hatalom bűvöletében élt. Fiatalon kitúrta a trón örökléséből bátyját azzal, hogy felbérelt egy barbárhordát, amely megtámadta az északi fővárost. Tonraq, aki magasrangú tiszt volt a hadseregben, üldözőbe vette a hordát, és az Északi-sarkon található szellemerdőig követte azt, ahol hatalmas mészárlást rendezett a barbárok között. Ennek eredményeképpen az erdő is elpusztult. A törzsfő, Tonraq és Unalaq apja ezért száműzte nagyobbik fiát, Unalaq pedig átvette a törzs vezetését apja halála után.

Unalaq vezető tagja volt a Vörös Lótusz nevű anarchista szervezetnek. Amikor hírét vette, hogy bátyjának lánya nem más, mint az új Avatar, elhatározta, hogy elraboltatja, hogy aztán saját céljaira használja fel őt. A kísérlet azonban kudarcot vallott, a Vörös Lótusz emberrablásban részt vevő tagjait a Fehér Lótusz elfogta és börtönbe vetette, Unalaq azonban sikeresen a háttérben maradt.

Amikor Korra elérte a kamaszkort, Unalaq a szerető nagybácsi szerepét játszva tűnt fel az életében. Megjelent a Déli-sarkon, hogy részt vegyen a szokásos Gleccserszellemek Fesztiválján, ahol kritizálta a Déli Víz Törzs anyagias életmódját. Erre az időre tehető a déli kereskedelmi hajókat ért szellemtámadások megszaporodása is. Unalaq véleménye szerint a sötét szellemek azért támadták meg egyre gyakrabban a déli hajókat, mert a déli törzs elhanyagolta a spiritualitást. Korra felfigyelt nagybátyja szavaira, ráadásul kezdte megelégelni apja és tanítója, Tenzin nevelési elveit és módszereit, így hát megszakította a kapcsolatát tanítójával és Unalaq pártfogását kérte. Unalaq szívesen elvállalta Korra mentorságát, mondván, hogy az ő vezetése alatt az Avatar, aki maga is félig szellemi lény, végre megtanulhatja a szellemek tudományát.

Korrát azzal bízta meg Unalaq, hogy nyissa meg a Déli-sarkon található szellemi átjárót, hogy ezáltal a szellemi világ egyensúlya helyreállhasson. Korra abban a hiszemben, hogy ezzel csakugyan jót tesz, megnyitotta az átjárót, ezáltal Északhoz hasonlóan Délen is feltűnt a szellemi fény. Mikor azonban Korra visszafelé utazott a fővárosba nagybátyjával, észrevette, hogy a kikötőben az északi hadiflotta hajói horgonyoznak, a hajókról pedig nagy létszámú sereg száll ki. Korra kérdőre vonta Unalaqot, amire ő azt válaszolta, hogy eljött az ideje a két törzs egyesítésének, amelyhez a déli átjáró megnyitása csupán a kezdet volt.

Ahogy a délieket sújtó blokád egyre erősebb lett, ellenállási mozgalom kezdett kialakulni a megszállással szemben, melynek vezetője Varrick volt. Korra is érzékelte a közhangulatban növekvő feszültséget, de Unalaq azzal intette le unokahúgát, hogy ő csak egyesíteni akarja a két Víz Törzset, a haderő pedig a déli átjáró védelméhez kell. Következő lépésként az északi átjáró megnyitását jelölte meg, hogy aztán a két átjáró szabaddá válásával az anyagi és a szellemi világ kölcsönösen átjárható legyen. Bár Korra emlékeztette bátyját arra, hogy már elmúlt a téli napforduló, Unalaq azzal érvelt, hogy a déli átjáró megnyitásával Korra is erősebb lett, így képes lesz a feladat elvégzésére. Az Avatar még mindig lelkes volt, így hát elvállalta a feladatot.

Korra egy éjjel megjelent Unalaq palotájában, és észrevett pár déli vízidomárt, akik éppen el akarták rabolni a törzsfőt. Korra megakadályozta a kísérletet, amiért nagybátyja hálás volt. A résztvevőket elfogták. Másnap reggel Unalaq elment bátyja házába, és az ellene való gyilkossági kísérlet vádjával őrizetbe vétette Tonraqot és Sennát. Unalaq tisztességes eljárást ígért Korrának, Hotah bíró vezetése alatt. A tárgyaláson Sennát ártatlannak találták, Tonraqot és néhány társát azonban halálra ítélték. Korra és anyja nagyon megrémült. Ekkor Unalaq beszélt a bíróval, aki meghajolt a törzsfő akarata előtt, és a halálos ítéleteket életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatta. Korra azonban ezt sem fogadta el, és erővel rávette Hotah bírót, hogy beszéljen. A bíró elmondta neki az igazságot, vagyis hogy az egész pert csak megrendezték, hogy a kezdeti halálos ítélet megváltoztatásával Unalaq elnyerje az unokahúga szimpátiáját, a fő cél pedig Tonraq eltávolítása volt Unalaq útjából. Korra ki akarta szabadítani apját, akit éppen Észak felé vittek. Sikerült is, Korra és Unalaq pedig ellenségekké váltak. Az Északi és Déli Víz Törzsek között formálisan is háború kezdődött.

polgárháború során a déliek vesztésre álltak, hiszen a haderejük jóval gyengébb volt az északi hadseregnél. Korra próbált segítséget kérni az  Egyesült Köztársaságtól, de Raiko elnök nem volt hajlandó csapatokat küldeni, inkább a semlegességet választotta. Unalaq egyre erősebben fojtogatta a Délt.

Megjelenések[]

Korra legendája

Második könyv: Szellemek

 • 0201 "A lázadó rémségek"
 • 0202 "A déli fény"
 • 0203 "Polgárháború 1"
 • 0204 "Polgárháború 2"
 • 0205 "A békefenntartók"
 • 0206 "Kelepce"
 • 0209 "Szellemi vezető"
 • 0210 "Egy új kor hajnala"
 • 0211 "Az ezer csillag éjszakája"
 • 0212 "Az együttállás"
 • 0213 "És leszáll az éj"
 • 0214 "Fény a sötétben"

Harmadik könyv: Változás

 • 0313 "A Vörös Lótusz mérge" (csak a látványa)

Negyedik könyv: Egyensúly

 • 0404 "Hívó szó" (csak a látványa, szöveg nélkül)
 • 0408 "Visszaemlékezések" (flashback)
Advertisement