Avatar Wiki
Advertisement
Sozin's portrait

Sozinnak, a háború kezdeményezőjének freskója a Tűz Urának palotájában. A király felett szálló üstökös a róla elnevezett Sozin-üstökös, melynek erejével Sozin halálos csapást mért a Levegő Nomádjaira, és amellyel Ozai is pontot kívánt tenni a háború végére.

A százéves háború egy egész világot érintő fegyveres konfliktus volt az Avatar világában. Kezdeményezője a Tűz Népe volt, célként "a boldogság és jólét terjesztését" jelölték meg, gyakorlatilag azonban rettegés, pusztulás, egyensúlytalanság uralkodott el a világban. A háború alatt teljesen kiirtottak egy népet, a Levegő Nomádjait. A háború végül a tűzidomárok vereségével ért véget, ezután elindult a Harmónia Helyreállítási Mozgalom.

Előzmények[]

Roku Avatar és Sozin, a Tűz Ura fiatalkorukban jó barátok voltak, bár előbbiről csak 16 éves korában derült ki, kicsoda is ő, utóbbi pedig még csak trónörökös volt. Mikor Rokuról kiderült, hogy ő az Avatar, el kellett utaznia, hogy megtanulja a többi elemet is, és teljesen felkészült Avatárrá váljon. Tizenkét évvel később tért vissza a Tűz Népéhez, nem sokkal utána megnősült. Az esküvőn a vőlegény tanúja Sozin volt, akit ekkorra már királlyá koronáztak.

A lakodalom során Sozin beszélgetésbe kezdett Rokuval. Elmondta neki, hogy a Tűz Népe már most is hatalmas bőségben, boldogságban él, és jó lenne ezt a világ több részével is megosztani. Roku azonban hallani sem akart erről az ötletről, mondván, a négy népet nem lehet eggyé kovácsolni.

Sozin nem hagyott fel tervével és néhány évvel később hadjáratokat vezetett a Föld Királysága ellen. Ennek során a Tűzhadsereg elfoglalt néhány várost. Rokut felháborította Sozin terjeszkedése és kérdőre vonta egykori barátját. Összecsapás alakult ki köztük, és Roku győzött, de megkímélte Sozin életét. Roku ezután visszavonultan élt a saját szigetén feleségével.

Huszonöt évvel később, egy éjszaka Roku szigetén kitört egy vulkán, és pusztulással fenyegetett mindenkit. Az Avatar mindenkit figyelmeztetett, hogy meneküljön el, ő maga pedig elkezdett küzdeni a vulkánnal. Azonban nehezen boldogult, mert folyamatosan mérges gázokat lélegzett be. Erre hirtelen megjelent Sozin a sárkánya hátán, mivel ő is látta a kitörést, bár száz mérföldnyire volt tőle. Sozin segítséget ajánlott, együtt próbálták lehűteni a feltörő lávát, de Roku már nem bírt tovább csinálni semmit, annyi gázt és port szívott már be a tüdeje. Kérte Sozint, hogy ne hagyja magára, de Sozin nyíltan megmondta neki, hogy nélküle esélye van arra, hogy megvalósítsa régi tervét és otthagyta meghalni barátját. Rokut és sárkányát, Fangot maga alá temette a forró hamu.

Air Nomad Genocide

A háború a Levegő Nomádjainak kiirtásával kezdődött.

Sozin pontosan úgy tett, ahogy barátjának ígérte: háborúba kezdett a többi nép ellen. Mivel tudta, hogy a következő Avatar a Levegő Nomádjai soraiban fog megszületni, elhatározta, hogy először rájuk mér csapást, nehogy a megszülető Avatar felléphessen a törekvéseivel szemben. Hadseregével minden légtemplomot megtámadott, és lemészároltatta a szerzeteseket, akiknek nem volt hadseregük. Célját azonban nem érte el, mivel az Avatar éppen akkor tűnt el, miután hírét vette, hogy el akarják szakítani szeretett mesterétől, Gyatsótól. Sozin élete végéig kerestette az Avatart, közben pedig keményen támadta a Víz Törzseket és a Föld Királyságát.

A háború sodrában[]

Sozin halála után utóda, Azulon folytatta a háborút a világ többi népe ellen. Bár a Víz Törzseknek és a Föld Népének volt hadereje, a tűzidomárok nagy pusztítást vittek végbe soraikban, elsősorban a Déli Víz Törzs ellen, amely jóval szervezetlenebb volt, mint az északiak. Innen egymás után ragadták el a vízidomárokat a rajtaütések során, amelyekben részt vettek a reguláris hadsereg tűzidomárjai és a szabadcsapatok, például a Déli Kalózok is. A háború végére már csak Katara maradt az egyedüli vízidomár a törzsben, miután gyerekkorában anyja feláldozta magát érte. Kya halála után Katara apja, Hakoda úgy döntött, hogy kis flottát gyűjtve, segít a Föld Királysága hadseregének a tűzidomárok elleni harcban.

Az Északi Víz Törzs sokáig semmiféle támadással nem szembesült, mert a Tűzhadseregben is tudták, hogy ők sokkal erősebbek és nagy kárt tudnának okozni az ostromlóknak. A háború végén azonban Zhao tengernagy a flottájával megtámadta az északiakat, mert hírét vette, hogy Aang vízidomítást akar tanulni, Zhao pedig meg akarta akadályozni ezt. Zhao a régi olvasmányaiból szerzett tudomást a hold és az óceán szellemének létéről, és most úgy döntött, hogy megöli a hold szellemét, hogy ezzel megtörje a vízidomárok erejét. Terve azonban meghiúsult: bár megölte a hold szellemét, Yue hercegnő, az északi törzsfő leánya, aki születése idején a hold szellemének köszönhetően maradt életben, most hálából életét adta a hold szellemének. Zhaót elragadta Koizilla, az Aang és az óceán szellemének összeolvadásából keletkezett gigantikus lény, és örökre az Elveszett Lelkek Homályába taszította őt.

Roku

Roku Avatárt is felelősség terheli a háború kirobbanásáért, mert nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megállítsa egykori barátját, Sozint.

A Föld Királyságát a Tűzhadsereg azért igyekezett minél előbb térdre kényszeríteni, mert fontos bányakincsek és nagy létszámú munkaerő volt a területén, ezenkívül a Föld Királyságának volt a világon a legnagyobb létszámú serege, és ők koordinálták a tűzidomárok elleni védelmi intézkedéseket. Fő cél a főváros, Ba Sing Se elfoglalása volt, azonban ez nem ment könnyen: Iroh egy ízben 600 napig ostromolta a várost, mégsem bírta elfoglalni, ráadásul az ostrom során egyetlen fia, Lu Ten is elesett, ami miatt Iroh teljesen összetört. A többi várossal könnyebb dolguk volt a tűzidomároknak, a királyság nyugati partvidékén, a Tűz Országához közelebbi részeken pedig gyamati településeket hoztak létre, amelyek léte még a háború után is feszültségek és konfliktusok forrása volt.

A háború vége[]

Miután Aang kiszabadult a jéghegyből, és barátaival megkezdte utazásait és felkészülését, Sozin rémálma valóra vált: az Avatar készen állt arra, hogy egyszer és mindenkorra befejezze a háborút. Tűz Ura Ozai azonban kemény ellenfélnek bizonyult, és sokáig nem nyílt lehetőség arra, hogy az Avatar Csapat megtörje a tűzidomárokat, sőt, egy ponton a teljes vereség és a világ teljes pusztulásának réme is fenyegette őket.

Az Északi Víz Törzs sikertelen ostroma után a Tűz Népe ismét a Föld Királyságára koncentrált. Elfoglalták Omashut, a második legnagyobb várost, amely azelőtt is nehézipari és hadiipari központ volt, a Tűzhadsereg pedig tovább fokozta az ezirányú termelést, részben új üzemek építésével. Kísérletet tettek Ba Sin Se elfoglalására is, de ez is éppúgy kudarcba fulladt, mint amikor fiatalabb éveiben Iroh ostromolta a várost: a városfal ellen küldött fúróberendezés csődött mondott az Avatar Csapat munkájának köszönhetően. Később, amikor Appa, Aang bölénye eltűnt, a Kyoshi harcosok megtalálták, és éppen el akarták juttatni Aanghoz, amikor Azula és társai rájuk támadtak. Azuláék legyőzték a Kyoshi harcosokat és elvették a felszerelésüket, hogy így beszivároghassanak Ba Sing Sébe. Bizalmat ébresztettek a királyban, közben megtudták, hogy a Dai Li tartja ellenőrzése alatt a várost. Megállapodtak a bebörtönzött Long Fenggel, és a Dai Li segítségével puccsot hajtottak végre: elfogták a királyhoz hű Ötök Tanácsát, a királyt pedig az utolsó pillanatban menekítette ki az Avatar Csapat. A várost elfoglalta a Tűz Népe; Ba Sing Se annyi sikertelen próbálkozás után végül a kezükbe került.

Sokka által tervezett invázió  a kivitelezés szakaszába lépett. Sokka terve az volt, hogy a Fekete Napon támadást indítanak a szövetségesek a Tűz Népének fővárosa ellen, hogy a Tűz Urának legyőzésével a háború véget érjen. Azula azonban még a Ba Sing Se-i puccs előtt tudomást szerzett a Föld Királyától az invázió tervéről, így a Tűzhadsereg felkészülten várhatta a támadást. Az invázió során a szövetségesek vereséget szenvedtek, az öregebb vezetők fogságba estek, köztük Hakoda is. Ők később a Forrongó Szikla elleni merész rajtaütéssel szabadultak ki.

Ozai meg akarta törni az egész Föld Királysága ellenállását. Egy haditanács alkalmával megkérdezte a száműzetésből hazatért fiát, hogy mit gondol a Föld Népéről, amiről Zuko úgy nyilatkozott, hogy a Föld Királyságának népe sok mindent kibír és sose adja fel a reményt. Azula, aki szintén jelen volt, azt tanácsolta apjának, hogy akkor vegyen el tőlük minden reményt, hogy legyőzhesse őket. Ozai felkarolta az ötletet, és kitalálta, hogy felégeti az egész királyságot, hogy a tönkretett ország népe elveszítse minden reményét. Kapóra jött neki, hogy annak a nyárnak a végén volt várható Sozin üstökösének visszatérése, ami többszörös erőt ad a tűzidomároknak. Ozai felállított egy légiflottát, hogy annak léghajóiról gyújthassák fel az erdőket.

Miután Ozai Főnix Királlyá nyilvánította magát, Azulának adta a Tűz Ura címet és meghagyta neki, hogy védje a hazát, amíg ő elpusztítja a Föld Királyságát. Zuko ekkor már az Avatar Csapat tagja volt és tűzidomításra tanította az Avatart. Zuko elmondta a csapat többi tagjának apja ördögi tervét, ami megadta a végső lökést Aangnak.

Zuko a fővárosba ment, hogy megküzdjön Azulával, aki mentálisan kezdett szétesni már. Katara is elkísérte őt, ami jól jött a küzdelem során: amikor Zuko provokálására Azula villámot küldött Katarára, Zuko felfogta a villámot, és megsérült. Katarának kellett  befejeznie a küzdelmet és csellel legyőzte Azulát.

Iroh és a Fehér Lótusz többi tagja ezalatt visszavették Ba Sing Se városát a Tűz Népétől, Sokka, Toph és Suki pedig a légiflottát iktatta ki.

Aang készen állt arra, hogy megküzdjön Ozai-jal. Eleinte Aang csak védekezett, de a harc hevében megnyílt a hetedik csakrája és ettől Avatar Állapotba került. Innentől kezdve támadott. Az összecsapásból ő került ki győztesen, de amikor le akart sújtani Ozai-ra, hogy végezzen vele, hirtelen megállt. Ekkor derült ki, hogy mi történt vele, amíg a barátai keresték: találkozott egy oroszlánteknőssel, aki átadta neki az energiaidomítás tudományát. Aang ennek segítségével megfosztotta Ozait a tűzidomítás képességétől. Ez volt az első alkalom a világon, hogy egy idomár elveszítette az idomítási képességét.

A harcok után, a Tűz Országának fővárosában Zukót a Tűz Urává koronázták, aki bejelentette a hadiállapot megszűnését. Ígéretet tett a népek képviselőinek arra, hogy az Avatar segítségével helyreállítja a békét és az egyensúlyt. Később, Sokka ötlete nyomán jött létre a Harmónia Helyreállítási Mozgalom, amely hivatalosan is a háború következményeinek felszámolását célozta. A Tűz Népe örökre elvetette a hódítás doktrínáját.

Firelord-zuko-and-avatar-aang-580x386

Tűz Ura Zuko bejelenti a háború végét a három nemzet képviselői előtt, mellette barátja, Aang, az utolsó levegőidomár.

Advertisement