Avatar Wiki
Advertisement
Kuvira

Kuvira az erős akaratú nő mintapéldája, mindig eléri, amit akar.

Kuvira egy föld-és fémidomár nő, aki a Föld Királysága egyik autonóm városállamában, Zaofuban nőtt fel. Suyin Beifongnak, a város matriarchájának szűk környezetéhez tartozott, Suyin úgy tekintett rá, mintha a lánya lett volna. Kuvira volt a városállam kis seregének parancsnoka, és tagja volt Suyin tánccsoportjának is. Kuvira sokáig élt a matriarcha alárendeltségében, de titokban hatalomra és dicsőségre vágyott. Amikor a Föld Királynője meghalt, Kuvira unszolta úrnőjét, hogy üljön a trónra, de Suyin ezt nem akarta felvállalni. Kuvira ekkor döntött úgy, hogy majd ő lépni fog és összefogja a szétesőben lévő királyságot. Három év alatt kemény kézzel uralkodott, mint ideiglenes kormányzó és sikerült rendet teremtenie a káoszba süllyedt Föld Királyságában. Amikor azonban Wu, a trónörökös el akarta foglalni a trónt, Kuvira nem ismerte el őt a Föld Királyának, és teljhatalmú diktátorrá nevezte ki magát, létrehozva a Föld Birodalmát.

Élete[]

Gyermekkora[]

Bár Kuvira mindig azt állította, hogy kiskorában a szülei eldobták, ez nem felelt meg a valóságnak. Nagyon is nevelték, vagyis inkább próbálták, de nem bírtak vele. Kuvira egyszerűen nem volt hajlandó viselkedni, és emiatt egyre feszültebb lett a viszonya szüleivel. Egy napon, miután nem akarta elismerni, hogy összetört egy vázát, a szülei büntetésből elvették a játékait és szobafogságra ítélték a makrancos lányt, aki azonban földidomítással kibontotta a ház falát és megszökött. Amikor a szülei visszavitték, úgy döntöttek, hogy megszabadulnak tőle, így hát elvitték Suyin Beifonghoz. Együtt nevelte őt legkisebb saját gyermekével, Opallal, aki sokszor akart volna közelebbi kapcsolatot kialakítani új mostohatestvérével, de Kuvira ellenállt ezeknek a kísérleteknek. Már ekkor megmutatkozott a saját egyedülállóságába vetett hite.

Suyin beoltotta nevelt lányába a modern, haladó eszmék iránti elkötelezettséget és az önmegvalósításra való folytonos törekvést. Bár igyekezett a felszínre hozni Kuvira képességeit, ami sikerült is, a lány mindig úgy érezte, ő nem kapja meg mostohaanyjától azt a szeretetet és törődést, mint a fogadott testvérei, Suyin saját gyermekei.

Katonai pályafutása[]

Kuvira született vezető és kemény, harcias nő volt, így hát felnőttként tagja lett Zaofu kis hadseregének, nem sokkal később pedig annak parancsnokává lépett elő. Feladata a városállam védelme volt mindenfajta támadással szemben.

Azon az estén, amikor Zaheer és barátai behatoltak Zaofuba, hogy elrabolják Korrát, Kuvira harc közben felszólította őket a megadásra. Miután Korrát sikerült visszaszerezni a banditáktól, és kezdetét vette a nyomozás, Kuvirát is kikérdezte Aiwei, az igazlátó, természetesen eredmény nélkül. Később, amikor Aiweiről kiderült, hogy egy követ fújt a Vörös Lótusszal, Suyin megparancsolta nevelt lányának, hogy eredjen az áruló nyomába, de nem talált rá.

Kuvira and Tonraq

Kuvira megmentette Tonraq életét, később pedig ellátta a sebeit is.

Kuvira is a többi fémidomárral tartott, amikor elkísérték Korrát Laghima ormára, hogy amaz átadja magát Zaheernak a levegőidomárokért cserébe. Harc bontakozott ki, látva, hogy Zaheer becsapta őket. Kuvira a harc legforróbb pontján megmentette Tonraq életét, amikor Zaheer lesöpörte őt egy szélrohammal a hegyről. Később be is mutatkozott a törzsfőnöknek, miközben ellátta a sérüléseit. El akarta kísérni Suyint, hogy megkeressék a levegőidomárokat, de Suyin arra utasította őt, hogy maradjon a sebesültekkel.

A Föld Királysága egyesítője[]

Miután a Vörös Lótusz meggyilkolta Hou-Ting királynőt, a Föld Királysága uralkodó nélkül maradt, és egyre mélyebbre süllyedt az anarchiába. Kuvira többször is próbálta rábeszélni mostohaanyját, hogy üljön a trónra, de Suyin nem akart a világ legnagyobb országának uralkodója lenni. Kuvira még azzal sem tudta jobb belátásra bírni Suyint, hogy rámutatott az általa követett eszmék nagyobb léptékben történő megvalósításának lehetőségére. Látva, hogy Suyin nem akar lépni ez irányba, Kuvira elhatározta, hogy akkor majd ő lesz az, aki kézbe veszi a dolgot. Viszonyt kezdett Baatar Jr.-ral, majd rávette Varricket, a zaofui hadsereg néhány tagját és a város pár tehetős polgárát, hogy csatlakozzanak hozzá. Aznap, amikor távozni akartak Zaofuból, Suyin kérdőre vonta mostohalányát, aki elmondta neki az igazat. A matriarcha mindenkit száműzetéssel fenyegetett, aki csatlakozni akar Kuvirához, de ez senkit nem ingatott meg. Kuvira és kísérete Ba Sing Se városába ment, ahol Kuvira megkezdte a rendteremtést. Hamar eredményeket ért el, a világ vezetői pedig elismerték őt a Föld Királysága ideiglenes vezetőjeként. Miután biztosította a fővárost, hozzálátott a királyság többi részének megszerzéséhez.

Kuvira defeats outlaws

Kuvira sok bűnözőt állított maga mellé azzal, hogy felajánlotta nekik a megjavulás és a méltó élet lehetőségét.

Kuvira hol engedékeny, hol kemény volt, a helyzetnek megfelelően. Megbocsátó volt azok irányába, akik hajlandóak voltak szolgálni őt, de az esetleges ellenállást keményen letörte. Gyakori módszere volt, hogy az ellene szegülő banditákat előbb harcban legyőzte, majd választási lehetőséget ajánlott nekik: vagy hűséget esküdnek neki és engedelmesen szolgálják őt, vagy leszámol velük, esetleg a sorsukra hagyja őket. Az ilyen esetek rendre az előbbivel végződtek, így követőinek és hadseregének száma drámaian megnőtt. Hadserege nagy létszámú és jól felszerelt volt: korszerű páncélosok, mechák, légierő egészítették ki a gyalogságot, amelyben egyre több fémidomár is helyet foglalt. A megszerzett városállamokból kiseperte az útonállókat, utána azonban a lakosságot rabszolgamunkára kényszerítette. Kuvira nem szerette a nem őshonos Föld Királysága-lakókat, őket rendszerint kitelepítették és kényszermunkatáborba (Kuvira kifejezésével élve: átképzőtáborba) hurcolták, ahogy mindenki mást is, aki nem volt hajlandó fejet hajtani a diktátor előtt. Kemény módszerei nyomán Yi államának megszerzése előestéjén a Föld Királyságának 90%-a az ellenőrzése alatt állt. Hívei egyre szélesebb körben terjesztették melléknevét: Nemes Egyesítő.

Yi állam bekebelezése[]

Erre az államra Kuvirának az ásványkincskészletei és a mezőgazdasági termékei miatt volt nagy szüksége. Mindenáron meg akarta szerezni, de ez kezdetben nem ment könnyen a kormányzó ellenszenve és kemény ellenállása miatt. Kuvira azonban eltökélte, hogy nem adja fel, és kitartása meghozta a várt eredményt: amikor a kormányzó végül megértette, hogy egyedül nincs esélye a Yit fosztogató banditák ellenében, aláírta a csatlakozási szerződést, majd kelletlenül hűséget esküdött a diktátornak, aki bevonultatta csapatait az államba.

Conquering the State of Yi

Kuvira kemény alkudozások árán ugyan, de végül sikeresen megszerezte Yi államát.

Wu trónfosztása[]

Három évvel a Föld Királynőjének halála után a világ vezetői úgy ítélték meg, hogy a rend nagyjából megszilárdult a Föld Királyságában, így hát Kuvira átadhatja a vezetést a trónörökösnek, Wu hercegnek. Kuvira, bár annak idején megígérte, hogy idővel le fog mondani posztjáról, nem akarta sutba dobni az elért eredményeit, és úgy döntött, hogy ellehetetleníti a leendő Föld Királyát.

A koronázás napján, amikor Kuvira Ba Sing Se legdrágább szállodájába érkezett, ahol Wu is lakott, Wu felajánlott neki egy kényelmes lakosztályt, de a diktátor kijelentette, hogy az elnöki lakosztályban fog lakni. Miután Wu elmondta neki, hogy az neki van mindig lefoglalva, Kuvira kárörömmel tudatta a herceggel, hogy téved, az elnöki lakosztályból már minden poggyászát kirakták - az ő utasítására. De még nem volt vége az aznapi megaláztatásoknak, amiket Wu kénytelen volt elszenvedni.

Kuvira crushes Kyoshi Freedom Order

Kuvira alig leplezett fenyegetést intézett a világ vezetőihez, amikor összezúzta a frissen átvett Kyoshi-érdemrendet.

A koronázási ceremónián Wu, miután megkapta a királyi brossát (a korona nem került elő), elismerésben akarta részesíteni Kuvirát a Föld Népének tett eddigi szolgálataiért és a Kyoshi-érdemrenddel tüntette ki őt. Kuvira ezután beszédet mondott, amelyben arra intette a világ vezetőit, hogy ne álljanak az útjába, és kijelentette, hogy nem ismeri el Wu királyi hatalmát. Ezzel megfosztotta őt trónjától.  A diktátor deklarálta a Föld Királysága megszűnését és a Föld Birodalma létrejöttét. Wu, gyenge ember lévén, semmit sem tudott ez ellen tenni. Kuvira pedig megtette az előkészületeket arra, hogy seregével Zaofu hódoltatására induljon.

A zaofui csata[]

Kuvira óriási hadseregével a városállam alá vonult, és felszólította Suyin Beifongot a megadásra. A matriarcha természetesen nem akarta átadni a várost, és Korrához fordult segítségért, aki épp akkor tért vissza hosszú ideje tartó bolyongásaiból. Korra tárgyalásokat kezdeményezett Kuvirával, és végül sikerült megállapodniuk egy fegyverszünetben, amit Korra, Kuvirának tett ígérete szerint, arra használt volna föl, hogy meggyőzze Suyint, engedjen a túlerőnek. Suyin azonban nem akarta megadni magát a nevelt lányának, inkább úgy döntött, hogy megtámadja őt. Vakmerő vállalkozás volt, az eredmény pedig katasztrofális lett: Suyin fogságba esett ikerfiaival együtt. Kuvira a fegyverszünet felrúgása miatt rá akarta szabadítani egész seregét Zaofura, de Korra ehelyett egy párviadalt ajánlott: küzdjenek meg ők ketten, és ha Korra győz, a sereg elvonul, ám ha veszít, Kuviráé a város. A diktátor elfogadta az ajánlatot. Magabiztos harcban legyőzte az Avatárt, aki még mindig hallucinációkkal küszködött. A Föld Birodalmának erős hadserege bevonult Zaofuba, Kuvira és Baatar Jr. pedig szinte mindenkit hűségesküre kényszerített, csak Huan és Baatar állt ellen, őket fogságra vetették. Zaofu elfoglalásával azonban a Nemes Egyesítő még nem érezte elvégzettnek a feladatát.

Támadás az Egyesült Köztársaság ellen, vereség[]

Kuvira eltökélte, hogy megszerzi az Egyesült Köztársaság területét, amely egykor a Föld Királysága részét képezte. Ehhez felvonultatta egész hadseregét, és felgyorsíttatta titkos fegyverének fejlesztését. A fegyver fejlesztésében aktívan részt vett Varrick is, de ő később dezertált a hadseregből Bolinnal együtt, és ketten információkat szolgáltattak róla és a haditervről Raiko elnöknek, aki ezt figyelembe véve amnesztiában részesítette őket.

Spirit energy cannon taking aim

Kuvira ezzel a huszonöt emelet magas robottal indult Köztársaságváros meghódítására.

A diktátor végül a vártnál egy héttel korábban jelent meg Köztársaságváros határában. Ő irányította a szuperfegyver hordozására épített óriási robotot, amelynek már a puszta látványa is rombolóan hatott a köztársasági katonák moráljára. Kuvira és serege áttörte az Egyesült Köztársaság határát, és késedelem nélkül a főváros alá vonult. Kuvira ultimátumban követelte, hogy Raiko tegye le a fegyvert, ellenkező esetben megsemmisíti a hadseregét. Hogy felszólításának nagyobb nyomatékot adjon, bemutatta a fegyver erejét a köztársasági hadiflottán, melynek néhány hajója elsüllyedt a robot által kibocsátott sugárnyalábtól. Raikót sokkolta a fegyver által okozott pusztítás, melytől meg akarta óvni a seregeit, így hát a megadás mellett döntött. Kuvira az alvezérét és jegyesét, Baatar Jr.-t küldte Raikóhoz, hogy nyélbe üssék a megadást, de őt útközben elrabolták Korráék. 

Korra elkezdte puhítani a foglyul ejtett Baatart, aki eleinte nem rettent meg, de végül az Avatar rátapintott a gyengéjére: a Kuvira iránt érzett szerelmére. Azzal fenyegette meg a makacs férfit, hogy örökre elválasztja őt kedvesétől. Baatar végül megtört, és felajánlotta segítségét Kuvira megállításában. Amint ismét kapcsolatba léphettek, Baatar elkezdte lebeszélni Kuvirát az egész kalandról, de ez már nem segített, mert az asszony mindenáron kitartott elképzelése mellett, és még a szerelmet is feláldozta a hatalomvágy oltárán: amikor a szelleminda-fegyverrel rálőtt arra az épületre, ahol Korra és társai tartózkodtak, nem érdekelte, hogy Baatar is ott van. Csak kevésen múlt, hogy élve megúszták. Kuvirát immár csak az Avatar ereje állíthatta meg.

Korra és barátai sikerrel behatoltak az óriási robot testébe, hogy belülről tegyék tönkre a gépezetet, ebben kulcsszerepe volt a börtönből ideiglenesen kihozott Sato Hiroshinak, aki életét áldozta a küldetés során, ezzel mintegy jóvátéve a három évvel korábban elkövetett bűneit. Amíg Suyin, Lin, Mako és Bolin a robot lerombolásával és a személyzet semlegesítésével volt elfoglalva, Korra a szerkezet "agyába", a vezérlőterembe ment, hogy megküzdjön Kuvirával. Kettejük között ádáz küzdelem vette kezdetét, amelyben mindketten fémidomítást alkalmaztak, a legmagasabb szinten.

Makóék végül felrobbantották a robot testét, amitől az darabokra hullott, a robbanás egész utcákat tarolt le. Kuvira futásnak eredt, Korra pedig követte őt. Behatoltak a szellemvadonba, ahol Kuvira megtalálta a robot jobb karját, rajta az ágyúval. Célzott vele és lőtt, Korra alig bírt kitérni előle. A fegyver közben megbolondult, és nem lehetett megállítani, végül felrobbant. A robbanás ereje a szellemvilágba lökte a két nőt.

Kuvira és Korra között párbeszéd kezdődött, amely eleinte nagyon feszült légkörben folyt. Kuvira dühös volt, amiért megállították őt. Kifejtette Korrának, hogy minden tettét a Föld Népe iránt érzett együttérzés és felelősségérzet motiválta, amikor látta az országát káoszban vergődni. Nem akarta elfogadni, hogy Korra megérti őt, de végül belátta, hogy az Avatar is megküzdött egy és más nehézséggel az életben. Megértette, hogy bár nagy hatalomra tett szert regnálása alatt, az Avatárral még ő sem veheti fel a versenyt. Miután visszatértek a szellemvilágból a robbanás erejétől újonnan nyílt átjárón át, Kuvira parancsba adta csapatainak a megadást, őt pedig a Beifong nővérek őrizetbe vették.

Kuvira orders surrender

Kuvira a Korrával folytatott beszélgetés után észhez tért, és megparancsolta hadseregének, hogy tegye le a fegyvert.

Bíróság előtt[]

Kuvirát Köztársaságvárosban bíróság elét állították az Egyesült Köztársaság elleni jogosulatlan támadó háború előkészítése és kirobbantása vádjával. Elismerte az általa elkövetett bűnöket, ugyanakkor keményen kritizálta bíráit amiatt, hogy túlságosan felnagyítják vétkeit, az elért eredményeit pedig semmibe veszik. A bíróság formális ítéletet nem hozott, az asszonyt továbbra is börtönben tartották. Később Korra járt nála látogatóban, ő volt az első, aki három hónap óta először ránézett. Korra nem csevegni jött, hanem az egykori diktátor segítségét kérte, hogy megállíthassa Guan parancsnokot, Kuvira egyik alvezérét, aki elutasította a megadást.
Megjelenések[]

Korra legendája[]

Harmadik könyv: Változás[]

 • 0305 "A fémklán (szöveg nélkül)
 • 0308 "A belső ellenség"
 • 0312 "Belépés az ürességbe"

Negyedik könyv: Egyensúly[]

 • 0401 "Annyi év után"
 • 0403 "A koronázás"
 • 0405 "Ellenség a kapuknál"
 • 0406 "A zaofui csata"
 • 0407 "Újra együtt"
 • 0408 "Visszaemlékezések" (flashback, szöveg nélkül)
 • 0410 "A Beifong hadművelet"
 • 0411 "Kuvira játszmája"
 • 0412 "A Kolosszus napja"
 • 0413 "A végső küzdelem"
Advertisement