Avatar Wiki
Advertisement
Republic City skyline

Köztársaságváros látképe a Yue-öböl felől. Balra a Selyemút-híd látható, a kép jobb oldalán fekvő sárga épület az Idomáraréna.

Köztársaságváros a Nemzetek Egyesült Köztársaságának fővárosa, a Yue-öböl partján fekszik. Népessége több millió főt tesz ki. A Nemzetek Egyesült Köztársaságának ipari, pénzügyi, kulturális központja. Alapítói Aang Avatar és Tűz Ura Zuko voltak, akárcsak az egész országé. Bár alapítói a béke és a harmónia központjának szánták, napjainkra a demográfiai robbanás, a politikai szabadság, a multikulturális légkör miatt a bűnözés egyre súlyosabb problémát jelent, több bűnbanda is igyekszik uralni a várost.

A város több krízishelyzetet is átélt, többek között az egyenlőségiek forradalmát, a Sötét Avatárrá lett Unalaq támadását, legutóbb pedig Kuvira hódítási kísérletét. Mindannyiszor megmenekült a pusztulástól, bár az elszenvedett károk és a lakosság megpróbáltatásai néha egészen elképesztőek voltak. Bármi is történjék a várossal, mindig is igaz lesz az a megállapítás, amit Tarrlok mondott róla: "Köztársaságváros a szabadság fényoszlopa."

Története[]

Létrejötte[]

Az a terület, ahol a mai város fekszik, már Raava idejében is lakott volt. Amikor még a szellemek voltak a világ őrzői, az egyik szellem, Tienhai, aki barátságosan viszonyult az emberi fajhoz, megengedte egy kisebb törzsnek, hogy letelepedjen az általa óvott területen. A törzs egy kis faluközösséget hozott létre, saját uralkodóval.

Később Tienhai, akit mindig is lenyűgözött az emberi civilizáció, beleszeretett a közösség uralkodójába, és még a halhatatlanságáról is lemondott, hogy feleségül menjen hozzá. Miután meghalt, mindenki gyászolta. Ekkor azonban Tienhai egykori testőre, Öreg Vas éktelen haragra gerjedt, mert megérezte az asszony halálát, és emiatt az embereket okolta. Öreg Vas már régóta ferde szemmel tekintett a tengerparton fekvő városkára, mivel ő ellenségének tekintette az emberiséget, és most úgy gondolta, itt a remek alkalom a leszámolásra. Az éppen idelátogató Yangchen Avatar azonban felvette a harcot a dühös szellemmel, végül pedig kötött vele egy megállapodást, amelynek alapján a város kiürült. Ezt akarta ugyanis elérni Öreg Vas, és nyert. A terület az elkövetkező évszázadok során lakatlanul állt.

Föld Királysága a terjeszkedése nyomán elfoglalta a régiót, de nagyobb település nem alakult ki rajta egészen a százéves háborúig, amikor is a hódító Tűz Népe létrehozta első gyarmati városát, Yu Daót. Később még több kolónia is kialakult a területen, és bár az anyanemzetek háborúban álltak egymással, ezeknek a városoknak a lakói (a hódítók és az őslakók) megpróbáltak békésen egymás mellett élni. Ez később nagy jelentőséggel bírt.

Miután a háború lezárult, immár megindulhatott a korábbi hadviselő felek közötti széles körű együttműködés. Zuko, az új Tűz Ura, aki tető alá hozta a békét Aanggal közösen, megállapodott a Föld Királyával, Kuei-vel arról, hogy a Tűz Népe az összes gyarmati települést megszünteti a Föld Királysága területén, lakóikat pedig áttelepíti a Tűz Országába. Sok lakó azonban nem akarta ezt elfogadni, mivel családjuk sok esetben már generációk óta a gyarmatokon élt. Az évtizedek alatt a Tűz Népe és a Föld Királysága polgárai megtanultak egymás mellett, sőt olykor egymással békében élni, gyakoriak voltak a vegyesházasságok. A béke beköszönte után pedig még inkább megnőtt az igény a kapcsolatok fejlesztésére, közös tulajdonú vállalatok alakultak, és a kulturális kapcsolatok is tovább erősödtek. Nem csoda, ha a Harmónia Helyreállítási Mozgalom többször is ellenállást váltott ki az emberekből. Zukót odahaza, a Tűz Népében sokan a saját népe elárulásával vádolták, amit tovább bonyolított az, hogy rendszerint bitorlónak is tekintették. Zuko a belső elégedetlenség és a gyarmatokon élő Tűz Népe-polgárok lecsendesítése céljából ezért hamarosan kihátrált a Harmónia Helyreállítási Mozgalom mögül. Ezután viszont a Föld Népe kezdett lázongani, mert ők azt akarták, hogy a Tűz Ura tartsa meg korábbi ígéretét, hogy megszünteti a gyarmatokat a földjükön. A gyarmatokon a két nép viszonya feszültté vált, és fegyveres harc lehetősége lógott a levegőben.

Végül kisebb összecsapások kialakultak, de a totális háború kialakulását az Avatar Csapat megakadályozta. Viszont a gyarmatok megszüntetése lekerült a napirendről, helyette inkább új elképzelést kaptak föl az uralkodók: a gyarmatokból létrehozni egy külön országot, ahol mind a négy nép tagjai közösen élhetnek egymással békében. A Föld Királya kegyesen átengedte a régebbi gyarmatok területét az új ország létrehozására. Hamarosan megindult a bevándorlás a világ minden tájáról, elsősorban a szaporodó munkalehetőségek miatt. Aang és Zuko megalakított egy testületet, amelyben a négy nép egy-egy képviselője ült. Az ország neve Nemzetek Egyesült Köztársasága lett, fővárosának pedig az egykor Tienhai által védett területen felépült várost jelölték ki, melyet Köztársaságvárosnak neveztek el.

Az alapítástól Aang haláláig[]

A város gyorsan fejlődött, köszönhetően a demokratikus hatalomnak. Az alapítók a világ egész népességét feljogosították a letelepedésre, mivel harmóniát akartak a világban látni, és úgy gondolták, hogy ebben mind a négy eredeti nemzetnek közre kell működnie. Felhívásuk pozitív visszhangra lelt, és tömegével tódultak az emberek a metropoliszba. Kiépültek az intézmények (rendőrség, tűzoltóság, könyvtárak, kulturális központok, kórházak), egyre szaporodtak a vállalkozások, mint a Káposztagyár, a Jövő Ipara, éttermek, szállodák, bankok alakultak. Megépült a várost ellátó erőmű, ahol tűzidomárok dolgoznak, az általuk generált villámból termelnek áramot. Mivel a város tengerpartra épült, a kikötője is egyre nagyobb forgalmat bonyolított le, ami hozzájárult a szédítő iramú gazdasági fejlődéshez. A városban lévő nagyvállalatok pedig a legmodernebb technológiákat alkalmazzák már megalakulásuk óta, emiatt a város és az egész Egyesült Köztársaság ipara nagyon fejlett.

A szabad letelepedés nagy lehetőségeket kínált a világ minden tájáról érkezett embereknek, de hamarosan megjelentek a fejlődés árnyoldalai is. Nem mindenki akart ugyanis becsületes munkából megélni és ezzel hozzájárulni az új város növekvő teljesítményéhez. A bűnözés hamar felütötte a fejét, mind egyéni, mind szervezett szinten. A legelsőnek létrejött banda a Tripla Terror Triád volt, amely három nép idomárjait egyesítette soraiban: a Víz Törzsekből, a Föld Királyságából és a Tűz Népéből származtak tagjai. Hamarosan a városba költözött Yakone, az északi víz-és véridomár is, aki a legrettegettebb bandavezér lett. Őt sok sikertelen próbálkozás után Aang állította le, és hogy senkinek se árthasson többé, megfosztotta az erejétől is. Yakone később megszökött a börtönből, és visszatért eredeti hazájába, az Északi-sarkra. Később még több banda jött létre, és tovább romlott a közbiztonság, bár Aang, amíg élt, még eredményesen vette fel a harcot a bűnözéssel. Halála után azonban minden rosszra fordult, és a város egyes részein szinte anarchikus állapotok uralkodtak.

Korra érkezésétől Amon haláláig[]

Advertisement