Avatar Wiki
Advertisement
United Republic Council

A Tanács éppen ülésezik, Tarrlok és Tenzin álláspontja feszül egymásnak.

A TanácsNemzetek Egyesült Köztársasága vezetésére létrehozott testület volt, amely az egyenlőségi forradalom leveréséig működött. A forradalom bukása után a tanács levonta a tanulságokat és feloszlatta magát, az ország államformája pedig elnöki köztársaság lett, miután megválasztották és beiktatták az első elnököt, Raikót.

A testületet Aang hozta létre, amikor megalapította az államot és intézményeit. Arra törekedett, hogy a világ minden nemzete képviselve legyen a tanácsban, a tanács által. A tanács a Tűz Népe, a Levegő Nomádjai, a Föld Királysága, az Északi Víz Törzs és a Déli Víz Törzs egy-egy tagjából állt. Elnöke a Déli Víz Törzs de facto törzsfője, Sokka lett. Bár a tagok nagy része idomár volt, ez nem volt kötelező elvárás. Mindazonáltal a testület elsősorban az idomár népesség érdekeit képviselte, amely később, Aang eltávozása után egyre szembeszökőbb lett és egyre jobban ingerelte a nem-idomárokat.

A tanács bíróságként is funkcionált különösen nagy horderejű ügyekben. A kormányzótanács ítélte életfogytig tartó börtönbüntetésre Yakone-t, a véridomár keresztapát, akinek tevékenységét az egész államra és annak népességére különösen veszélyesnek mínősítették. Yakone azonban az ítélet kihirdetésekor a véridomítás segítségével mindenkit ledöntött a lábáról, és megszökött a tárgyalóteremből. A tárgyaláson jelen lévő Aang azonban utánaeredt és elvette az erejét, hogy ne tudjon többé idomítani. Aang halála után a dolgok már nem úgy mentek, ahogy ő szerette volna. Ráadásul a tanácsba befurakodott Yakone egyik fia, Tarrlok, aki hataloméhes volt, és ennek érdekében bármire hajlandó lett volna.

Advertisement