Avatar Wiki
Advertisement
Amon

Amon a titokzatos maszkjában. Történetével és az idomárok "elnyomása" elleni harcával rengeteg támogatóra tett szert.

Amon az egyenlőségiek karizmatikus vezetője volt, forradalmár, aki saját bevallása szerint meg akarta szüntetni a nem-idomárokat sújtó elnyomást. Valójában ő is idomár volt, az Északi Víz Törzsből származott, apja Yakone, Köztársaságváros alvilágának központi figurája volt, öccse, Tarrlok  pedig Köztársaságváros tanácsnoka lett. Mindhárman nagyon képzett véridomárok voltak, telihold nélkül is képesek voltak pusztán az elméjükkel mások vérét hajlítani. Amon egy olyan Egyesült Köztársaságról ábrándozott, ahol ő a korlátlan úr, és titkolt (és tiltott) képességével minden más idomárt ellehetetlenít. Korra azonban kemény küzdelem és az idomítási képessége elvesztése árán végül legyőzte őt és megfosztotta hatalmi bázisától, amikor lerántotta róla a leplet.

Élete[]

Korai szakasz[]

Amon, eredeti nevén NoatakYakone első fiaként született az Északi-sarkvidéken nem sokkal azután, hogy hírhedt apja megszökött a börtönből, és új személyazonossággal visszatért szülőföldjére, ahol családot alapított. Három évvel később megszületett öccse, Tarrlok is, akivel szerették egymást. Az idilli gyermekkornak akkor lett vége, amikor kiderült, hogy mind a két fiú vízidomár, emiatt apjuk úgy döntött, hogy véridomárt farag belőlük. Noatak szeretett vizet és vért idomítani, ellentétben öccsével, aki a vízidomítást még elfogadta, de a véridomítással nem értett egyet. Noatak képességei szinte sziporkáztak, apja is nagyon meg volt vele elégedve. Kamaszkorára Noatak emberkerülővé vált, egyre jobban elhidegült családtagjaitól. Ráadásul nem akart apja bosszújának eszközévé válni. Egy heves szóváltás során ezt bele is vágta Yakone szemébe, amikor öccse védelmére kelt. Tarrlok ugyanis nem akarta a bátyja vérét hajlítani, amikor apja erre kényszerítette. Noatak véridomítással térítette el apját attól a szándékától, hogy megfenyítse Tarrlokot. Felajánlotta Tarrloknak, hogy hagyják ott Yakone-t örökre, de Tarrlok inkább maradt, Noatak viszont mindenáron menni akart, és eltűnt. Soha többé nem tért vissza.

Köztársaságvárosban[]

Noatak felnőttkorában rájött arra, hogy a véridomítással el tudja venni bármelyik idomár erejét. Ez döbbenetes felfedezés volt, mivel ilyesmire csak az Avatar képes elvileg. Noatak gyerekkora óta hitt az egyenlőség eszméjében, és úgy vélte, hogy ritka képessége segíthet neki abban, hogy beteljesítse ezt a célt. Ezért csatlakozott az egyenlőségiekhez, akik az idomárok uralma ellen harcoltak az árnyékban, és nemsokára a vezetőjük lett.

Noatak and Tarrlok

Noatak szívesen törődött az öccsével, mikor még kisgyerekek voltak.

Noatak egy új személyazonosságot kreált magának, így lett a neve Amon. Háttértörténete szerint egy szegény nem-idomár család sarja, aki egy tanyán élt a szüleivel. Egy tűzidomár rendszeresen zaklatta és zsarolta őket, apja azonban egy napon megelégelte ezt, amiért az egész család az életével fizetett, kivéve Noatakot, akinek arca egy életre eltorzult. Ez volt a magyarázata arra, hogy miért visel állandóan maszkot, ami miatt senki, még legközelebbi egyenlőségi bajtársai sem láthatták az arcát. Azt is el akarta hitetni hallgatóságával, hogy a szellemek adtak neki felhatalmazást ahhoz, hogy megfoszthassa az idomárokat a képességüktől. Amonnak szüksége is volt mindezekre a koholmányokra, mivel az  Egyesült Köztársaság törvényei szigorúan büntették a véridomítást.

Noatak bloodbending Yakone

Noatak szeretett vért hajlítani, de nem akarta apját szolgálni vele, ezért örökre megszökött tőle.

Amikor Korra megérkezett Köztársaságvárosba, beszédet intézett a városháza előtt összegyűlt tömeghez és a sajtó munkatársaihoz, melyben azt ígérte, hogy méltó utódja lesz Aangnak és azon fog igyekezni, hogy a város olyanná váljon, amilyennek Aang megálmodta. Ezzel a beszédével Korra hivatalosan is bejelentette a városba költözését. A rádió által is közvetített beszédet Amon és követői is meghallgatták, akik egyetértettek abban, hogy az Avatar felbukkanása miatt módosítaniuk kell a terveiket.

Amon a Kinyilatkoztatás Napján akarta bemutatni programját. Rengeteg nem-idomár polgár ment el a rendezvényre, amit szórólapokon hirdettek, a szórólapok hátoldalai pedig egy térképet adtak a helyszínhez. Korra és Mako ez alapján jutott el a rendezvény helyszínére, miután látták Bolint, amint elhurcolják többedmagával a Tripla Terror főhadiszállásáról.

Amon a tömeg előtt elmondott szónoklatában az idomítás számlájára írt minden, az emberiség történelmében korábban lezajlott háborút, kiemelten célozva ezzel a százéves háborúra, amelyben még egy egész népet is kiirtottak. Az egyenlőségiek vezére szerint az idomítás csak szenvedést hozott a világra, ezért ő az, akit a szellemek, a világ legősibb őrzői kiválasztottak arra, hogy véget vessen ennek a szenvedésnek. Amon nyíltan kijelentette, hogy minden idomárt megfoszt majd idővel a képességétől, és ezzel helyreáll az egyensúly. Rögtön be is bizonyította kijelentését, amikor utasítására az emberei előhozták a megkötözött Villámcsapta Zoltot, Sötét Shint, Bolint és még egy bandatagot. Amon megfosztotta Zoltot az erejétől, amit elképedve figyelt a tömeg, aztán tapsviharban tört ki. Örültek, hiszen Amon egy megátalkodott bűnözőt fosztott meg a hajlítástól, aki ezáltal többé már nem árthat senkinek. Shint és a harmadik bandatagot is egyenként "kezelésbe vette", és már Bolinra került a sor, amikor Korra jóvoltából sűrű gőzfelhő lepte el a termet, és a zűrzavart kihasználva Mako kimenekítette Bolint. Amon emberei üldözőbe vették őket, harcoltak is velük, de végül el tudtak menekülni. Az üldözésre induló egyenlőségieket Amon leállította, mondván, az Avatar lesz a legjobb hírvivőjük.

Felgyorsulnak az események[]

Miután Korra elfogadta Tarrlok ajánlatát, és csatlakozott az osztagához, az egyenlőségieken több rajtaütést is végrehajtottak, hogy gyengítsék az erejüket. Ezt Amon sem hagyhatta válasz nélkül. Mikor a lány az újságírók hada előtt párbajra hívta ki a vezért, Amon rögtön tudta, hogy eljött az ideje annak, hogy kissé kijózanítsa ifjú ellenfelét. Az Aang Avatar-emlékszigeten tartandó párbaj végül nem úgy alakult, ahogy Korra elképzelte. Miután órákig várt hiába Amonra, azt hitte, hogy már el sem jön, de alaposan melléfogott. A chi-blokkolók meglepték a lányt, blokkolták az erejét, és vezérük színe elé hurcolták. Amon számára teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az ifjú Avatar rettenetesen fél tőle, így hát könnyű dolga volt vele. Megfenyegette Korrát, hogy miután már minden idomárt megfosztott az erejétől, rá is sor kerül majd. Ezután leütötte a rémült lányt, és emberei kíséretében elhagyta a helyszínt.

Amon in Korra's dream

Korra többször is álmodott Amonnal, miután látta Villámcsapta Zolt tönkretételét, vagyis egyértelműen félni kezdett a vezértől.

Amon threatening Korra

Amon közölte Korrával, hogy bár legszívesebben azonnal elvenné az erejét, egyelőre nem teszi meg, mivel őt akarja tönkretenni utolsóként.

Amíg Korra megpróbált feleszmélni az átélt sokkból, és barátaival, egyben csapattársaival az Idomáraréna mérkőzéseire valamint a levegőidomítás elsajátítására koncentrált, a forradalmárok vezére sem tétlenkedett. Nagyszabású, jól átgondolt tervet készített Köztársaságváros elfoglalására és a legfőbb idomár tisztségviselők foglyul ejtésére. Előtte azonban tudatni akarta a város lakóival, hogy immár nem az árnyékban harcol követőivel, hanem nyíltan lép fel, erejükből komoly csapásra is telik, és hogy bármikor számolni kell velük. Erre pedig a legjobb alkalom az Idomáraréna döntő mérkőzése volt.

Támadás az aréna ellen[]

Amon a mérkőzés előtt nyílt fenyegetést intézett a Kormányzótanácshoz, amelyben súlyos következményeket helyezett kilátásba, ha intése ellenére engedik a meccs megtartását. A Tanács természetesen komolyan vette a fenyegetést, és a nézők, valamint a versenyzők biztonságára való tekintettel meg akarta tiltani a mérkőzés megrendezését, de Lin Beifong kategorikus ígéretét hallva, aki szavatolta a biztonságot, mégis zöld utat adott a rendezvénynek.

Amon gondosan kiszámította a művelet minden apró mozzanatát. Tucatnyi chi-blokkoló szivárgott be az arénába nézőnek álcázva, és elektromos kesztyűket vittek magukkal, melyeket Sato Hiroshi iparmágnás és feltaláló, az egyenlőségi mozgalom prominens tagja tervezett.

A mérkőzés, mely a bajnokság döntője volt egyben, természetesen telt házzal zajlott. Amikor a Farkasdenevérek sportszerűtlen játékban legyőzték a Tűzmenyéteket, és már a díj átadására került volna sor, a chi-blokkolók akcióba léptek. Kesztyűikkel kiütötték a helyszínt biztosító rendőröket, akik csak chi-blokkolásra voltak felkészülve, áramütésre nem. Kisvártatva Amon is megérkezett kíséretével.

Amon élesen kikelt az ellen, hogy a nézők csupa csalót éltetnek, akik ráadásul még idomárok is. Tahnót és társait megfosztotta az erejüktől, majd kijelentette, hogy megkezdődött a forradalom. Felvázolta, hogyan fogja "megtisztítani" az egész várost, majd az országot és a világ többi részét is a "tisztátalanságtól", vagyis az idomítástól. A lefagyott közönség szeme láttára léghajóra szállva lelépett követőivel együtt, egy másik egyenlőségi csapat pedig bombát robbantott a szorítóban. Korra és Lin fel akarta tartóztatni őket, de nem sikerült elfogniuk Amont, csupán néhány emberét tudták jól összeverni. A kudarc miatt Lin beadta a felmondását, új főkapitánynak Saikhant nevezték ki.

Köztársaságváros megszerzése[]

A város elleni támadás teljesen váratlanul kezdődött. A hadnagy és emberei elfogták a Kormányzótanács tagjait, Tenzin kivételével. Tarrlok már korábban fogságba került és az erejét is elvesztette. Amon léghajórajai tűz alá vették a fővárost, chi-blokkoló osztagai pedig elfoglalták a stratégiai pontokat. Mindenki, aki számított valamit az idomárok között, menekülni kényszerült. Tenzinnek csak annyi ideje maradt, hogy egy táviratot küldessen Irohnak, az Egyesült Erők főparancsnokának, hogy egységeivel siessen a város megsegítésére. Azután őt is elfogták, pedig ugyancsak igyekezett családjával elmenekülni, csakúgy, mint Lin Beifongot, aki őket védte. Utóbbit Amon megfosztotta az erejétől, ahogy a fogságba esett fémhajlító rendőröket, Fehér Lótusz-tagokat, és minden egyes idomárt, aki a forradalmárok kezébe került. Tenzint és családját, mint a világ kevés levegőidomárjait egy látványos show keretében, a széles közönség előtt akarta erejüktől megfosztani, ezért börtönben tartotta őket.

Korra és Mako chi-blokkolónak öltözve kémkedett az egyenlőségiek között, hogy megtudják terveiket. Azt tervezték, hogy Amont a saját főhadiszállásán, az általa birtokba vett Légtemplom-szigeten fogják meglepni. Beszivárogtak Tenzin házába, amelyet a vezért használt a város elfoglalása óta, hogy ott várakozzanak rá. De felfedezték, hogy a szobában, ahol meghúzódtak, Tarrlok raboskodik. Kérdezni kezdték őt, és feltárult előttük az igazság: Amon egy víz-és véridomár, Tarrlok bátyja, Yakone idősebb fia. A hallott tények egy csapásra megmagyaráztak mindent. Egyúttal Korráék rádöbbentek arra, hogy Amont nehezebb lesz legyőzni, mint ahogy azt korábban képzelték. Korrának azonban rögtön támadt egy mentő ötlete.

Az igazság felszínre kerül[]

Az Avatar azt találta ki, hogy a korábban tudomására jutott nagygyűlésen, melyet az Idomárarénában fognak rendezni, fogja ország-világ előtt feltárni az igazságot Amonról, akit ezáltal - remélhetőleg - tömegével hagynak cserben követői. Makóval be is hatolt álruhában a rendezvényre, és a kellő pillanatban, magát felfedve, kikiabálta mindenkinek a Tarrloktól hallott tényeket. A közönség azonban nem hitt az Avatárnak, Amon pedig láthatóan egyáltalán nem jött zavarba. Sőt, a hallottak ellenére még egy utolsó, igazán nagy gazságra készülődött: embereivel előhozatta a fogságba ejtett Tenzint és családtagjait, hogy élő adásban fossza meg őket erejüktől, ezzel örökre eltüntetve a kevés számú levegőidomárt a világból. Korra nem fordíthatott hátat mesterének és az ő családjának, ezért harcba szállt Amonnal a megmentésükért.

Amon's fake scar

Amon ügyesen kivágta magát Korra vádjaira, és felfedte arcát a tömegnek, amelyen látszólag égési sebek voltak.

A küzdelem során Amon jól állta a sarat, de a kiszabadult Tenzin végül ledöntötte a lábáról. Mialatt a levegőidomárok elmenekültek, addig Amon Korrát és Makót kereste. Rájuk talált, és véridomítással harcképtelenné tette őket. A vezér erejével satuba fogta Mako egész testét, hogy ne segíthessen Korrának, utóbbitól pedig elvette az erejét. Beváltotta hát ígéretét, amit korábban tett az Avatárnak: hogy el fogja őt pusztítani.

Amíg fogva tartotta a két fiatalt páratlan erejével, a hadnagy is rájuk bukkant, és döbbenten látta, hogy minden, amit a vezéréről mondtak, igaz. A hadnagy érzelmei egy szempillantás alatt gyűlöletbe fordultak, és Amonra támadt, aki azonban egy mozdulattal megölte őt. Utána Makót is meg akarta fosztani az erejétől, de a tűzidomár villámot generált, amit Amon felé irányított, és ledöntötte vele a lábáról. Mako felkapta a magatehetetlen Korrát, és kifutott a raktárhelyiségből. Csakhogy Amon hamar lábra állt, üldözőbe vette a fiatalokat, és ismét a vérüket hajlította. Mako fölött megint ott lebegett a végzet, de Korra, látva barátja szorult helyzetét, hirtelen felocsúdott és levegőidomítással padlóra küldte a véridomárt.

Amon revealed as a waterbender

Amon reflexből alkalmazta a vízidomítást, hogy ne fulladjon meg, ezáltal viszont rögtön lelepleződött.

Amon próbálta az erejét használni, de Korra sűrű csapásokkal akadályozta meg ebben, és végül az ablakon át a kikötő vizébe repült. Amon a víz alatt hirtelen eszméletre tért, és vízidomítással kitört a mélyből, hogy elkerülje a fulladást. A kikötőben összeverődött tömeg is tanúja volt a jelenetnek, és mindenki megrökönyödve látta, hogy az egyenlőségiek bálványozott vezére csakugyan vízidomár. Ebben a helyzetben Amon számára már csak a menekülés maradt egyedüli opció.

Halála[]

Amon a Légtemplom-szigetre sietett, és kiengedte öccsét a cellájából. Amon azt tervezte, hogy miután az egyenlőségi mozgalom az ő lelepleződésével elbukott, a világ egy másik szegletébe távozik. Ehhez Tarrlok támogatását kérte, aki követte bátyját. Azonban neki is volt egy terve.

Amikor egy motorcsónakban utaztak együtt a nyílt óceánon, Tarrlok felrobbantotta a csónakot, megölve ezzel magát és bátyját is. Előtte még utoljára az eredeti nevén, Noataknak szólította őt, ami mély érzelmeket kavart fel Amonban. Tarrlok azért döntött a kiterjesztett öngyilkosság mellett, mert végül ő és bátyja is beteljesítették apjuk vágyát, akaratuk ellenére is.

Mivel Amon halálának nem volt szemtanúja, Korrát még sokáig nyugtalanság gyötörte.


Jelleme[]

Amon hitt az egyenlőségben, de ennek elérése érdekében ördögi eszközöket is igénybe vett. Képes volt hazudni saját magáról azért, hogy célt érjen. 

Rendkívül képzett víz-és véridomár, azonkívül ügyes chi-blokkoló is volt, a harcban szinte legyőzhetetlen. Amikor más idomárokkal harcolt, nem rettent meg tőlük, és erőt tudott venni magán, hogy ne használja félelmetes erejét, hanem egy nem-idomárnak tűnjön, aki "mindössze" remekül verekszik.

Jó szónok is volt, gyújtó hatású beszédeivel rengeteg hívet szerzett magának. Ügyesen tálalta mondanivalóját, és hatékonyan ébresztett gyűlöletet ellenfelei iránt. A médiával is jól bánt, felismerte a tömegkommunikációban rejlő lehetőségeket. Mindezek a tényezők segítették hatalmi bázisa kiépítésében.

Megjelenések[]

Korra legendája[]

Első könyv: Levegő[]

 • 0101 "Üdv Köztársaságvárosban"
 • 0103 "A felfedezés"
 • 0104 "Hang az éjszakában"
 • 0106 "A győztes pedig nem más, mint..."
 • 0109 "A múlt árnyéka"
 • 0110 "Fordul a kocka"
 • 0111 "Lappangó titkok"
 • 0112 "Végjáték"

Második könyv: Szellemek[]

 • 0214 "Fény a sötétben" (csak a látványa)

Harmadik könyv: Változás[]

 • 0313 "A Vörös Lótusz mérge" (csak a látványa)

Negyedik könyv: Egyensúly[]

 • 0404 "Hívó szó" (csak a látványa)
 • 0408 "Visszaemlékezések" (flashback)
Advertisement