FANDOM


בתחילת העונה השניה קטרה סוקה ואנג נפרדים באנשי שבטי המים הצפוני ומגיעים למפקדתו של גנרל פונג שאמור לתת להם ליווי

לאומשו,במקום זה הוא מנסה להכניס את אנג למצב האווטר,קצת לפני סוף הפרק משתמש פונג בקטרה כדי להכניס את אנג למצב

האווטר,הוא כביכול הורג אותה(גורם לה להבלע באדמה) אבל כאשר הוא רואה את הנזק שגרם מחזיר אותה,כרגיל,היא מרגיע אותו.בהמשך

ב"מערת האוהבים" הקשר הרומנטי בין אנג לקטרה מתחזק כאשר היא מציע הם יתנשקו כדי לצאת מהמערה (לא מראים את הנשיקה)כאשר

מוצאים החבורה את טופ מתחיל ריב בינה לבין טופ מיד,קטרה מתארת אותה כעצלנית אבל לא במילים ישירות,זה מראה אותה כאחת

שמאמינה בעבודת צוות.במדבר היא היחידה שמחזיקה את כולם בהכרה. ושוב כאשר אנג נכנס למצב האווטר היא מרגיעה אותו.

במעבר הנחש נוצרת לראשונה מחלוקת בין אנג לקטרה על תקווה,קטרה שמאמינה מאוד בתקוות שומעת לראשונה מאנג שתקווה היא הסחת דעת

מה שגורם לה לחשוב שאנג לא בוטח בעצמו,היא מנסה להרגיע אותו אבל פעם הזאת היא לא מצליחה,הוא מתעלם ממנה למשך רוב הפרק

עד שביחד הם מצילים את כולם.כאשר ג'ט חוזר תוקפת אותו קטרה וכמעט הורגת אותו(בעונה הראשונה היא בטחה בו והוא בגד בה)לקטרה

חשובה האמונה, הוא מבקש סליחה מקטרה וטוען שהוא יהיה בסדר, אחר כך, טופ אומרת לסוקה "הוא משקר" ועל כן אנחנו יכולים להבין שג'ט איננו והוא נמנה מהמתים היחידים שהיו להם תפקיד בסגרה והם עוזבים אותו.לבסוף מצליחה החבורה לספר

למלך האדמה המרד והכל נעשה טוב... אבל אזולה חוזרת חודרת לבה סינג סה עם מיי וטאי לי ומתכננת הפיכה,מנגד,טופ נלקחת בשבי

ומסתבר הדאי לי עדיין נאמנים לפנג.אנג שאהבתו לקטרה חזקה מידי לא משחרר אותה ובכך חוסם לעצמו את הכניסה למצב האווטר.כאשר

קטרה נלקחת בשבי אנג ממהר להציל אותה ובכך נאלץ לשחרר אותה כדי לכנס למצב האווטר למרות זאת הוא נפצע מברק בקרב מול

אזולה,צוקו בוגד באירו וחובר לאזולה,אירו מציל את אנג בכך שמאפשר לקטרה לברוח עם אנג,קטרה מרפאת אותו עם מי רפואה מיוחדים

רגע לפני שהוא מת ובכך מצילה אותו.המילים האחרונות בפרק הזה הם של מלך האדמה:"ממלכת האדמה... נפלה" והם בורחים על אפה