FANDOM


300px-Yangchen001.png
יאנגצ'ן
מידע ביוגרפי
לאום
תיאור פיזי
מין
נקבה
צבע שיער
חום
צבע עיניים
אפור
מידע אישי
בעלי ברית
אנג ,אוואטרים קודמים, more..
נשק מועדף
האלמנטים
סגנון לחימה
מידע פוליטי כרונולוגי
מקצוע

אוואטר

תפקיד

אוואטר במלוא כוחה

שיוך

רוח

הופעה ראשונה

מצב האוואטר

מדובבת ע"י
טרס מקנייל

אוואטר יאנגצ'ן הייתה גלגול האוואטר שנולדה בנוודי האוויר לפני אנג. היא מופיעה לראשונה ב"מצב האוואטר" אך רק במבט חטוף שהיא מבצעת את מהלך האוויר רב העוצמה שלה. אוואטר יאנג'צן נודעת בכוחה וחוכמתה, למרות היותה נוודית אוויר, אוואטר יאנגצ'ן לא פחדה לעשות את מה שצריך כדי להגן על העולם ולשמור על איזון, היא הייתה כה מסורה לחובתה, שבכל הדור לאחר מותה לא היו כלל מלחמות.

היסטוריה עריכה

רקעעריכה

יאנג'צן נולדה וגדלה במקדש האוויר המערבי, היא הייתה כה מוערכת כאוואטר שנעשו לכבודה שני פסלים, אחד במקדש האוויר המזרחי והשני במערבי.

הופעה בחייו של אנגעריכה

יאנג'צן הייתה מאוד חכמה ובעלת עוצמה, בבפגישה החפוזה שלה עם אנג, היא משכנעת אותו לא להרגיש אשם ומראה לו שגם אוואטרים קודמים נאבקו ועשו טעויות. היא מראה אמפטיה כלפיו שהוא מרגיש בושה שנכשל בהגנת בה סינג סה, מקרה זה מרמז שאולי היא עשתה טעות דומה בזמן שהייתה אוואטר. יאנג'צן גם מסבירה לאנג מדוע האוואטר נולד אנושי, האוואטר אמור להיות רחום כלפי כל האנשים,והדרך היחידה לעשות זאת היא לחיות איתם. אם במקום זאת האוואטר היה רק רוח בעלת עוצמה החיה על פסגת ההר, לא היה לו דבר במשותף עם האנשים, הוא מסבירה גם שהאוואטר צריך לחוות את החיים והרגשות האנושיים כמו עצב ושמחה, כעס ואושר. האוואטר חייב לדעת כמה חיי אדם הם יקרים כדי שיבין שהוא חייב לעשות הכל כדי להגן עליהם. בסוף הפגישה, אנג רואה שרוח האוואטר נרפאה, למרות שיכולתו להיכנס למצב האוואטר נחסמה ההופעה הפעילה היחידה שלה הייתה ב"כוכב השביט של סוזין חלק 2:המאסטרים הישנים", כאחד מארבעת האוואטרים שאנג התייעץ איתם. הוא חש שיאנג'צן יכולה להזדהות איתו מכיוון שהיא נוודית אוויר כמוהו. היא מסכימה שכל החיים הם מקודשים, אך כאוואטר, זה לא אפשרי מכיוון שחובתו הראשונה היא לעולם, מה שדורש ממנו להקריב את צרכיו הרוחניים. אחרי ששמע זאת מנווד אוויר עצמו, אנג מבין שהוא מוכרח לעשות כל מה שיידרש ע"מ לעצור את אוזאי.