אווטאר Wiki
Advertisement

דסנה ואסקה הם בנו ובתו התאומים של הצ'יף אונלק, יורשיו כמנהיג שבט המים הצפוני, ובני דודים של קורה. בהתחלה, הם היו נאמנים מאוד לאביהם ונענו בציות גמור לכל פקודה שלו, עד שהוא השתמש באנרגיה של המיזוג ההרמוני כדי להפוך לאווטאר האפל. בנקודה זאת הם פנו נגדו ועזרו לצוות אווטאר להציל את העולם מעידן של חושך.

הערת עריכה: הכנסתי את הכותרות הראשיות והמשניות. צריך להשלים את כל שאר התוכן והתמונות.

היסטוריה[]

חיים מוקדמים[]

טקסט

171 לספירה[]

הפגישה עם בולין[]

טקסט

המסע לקוטב הדרומי[]

טקסט

הפלישה הצפונית[]

טקסט

הפרידה[]

טקסט

עוקבים אחרי האווטאר[]

טקסט

דיכוי המורדים[]

טקסט

המיזוג ההרמוני[]

טקסט

המאבק בלוטוס האדום[]

טקסט

174 לספירה[]

טקסט

אישיות[]

טקסט

דסנה[]

טקסט

אסקה[]

טקסט

יכולות[]

כשפות מים[]

טקסט

יכולות אחרות[]

טקסט

אילן יוחסין[]

תבנית של אילן יוחסין

הופעות[]

האגדה של קורה[]

ספר 2: רוחות[]

טקסט

ספר 3: שינוי[]

טקסט

ספר 4: איזון[]

טקסט

אגדות אווטאר: משחק התפקידים[]

ספר ליבה

עובדות טריוויה[]

טקסט

הפניות[]

Advertisement