Avatar Wiki
Advertisement
Tämä sivu on suojattu siirroilta. WaterTribeEmblem
Vesiheimo
水族
Vesiheimo
Fyysiset tiedot
Sijainti

Pohjois- ja etelänavat, Sumuinen suo

Hallinto
Pääkaupunki

Ei yhteistä pääkaupunkia

Valtiomuoto

Päällikkökunta

Päämies

Heimopäälliköt

Valuutta

Vesiheimon raha

Hallitsija
Ensiesiintyminen
Sijainti kartalla
Veden kartta

Vesiheimo (engl. Water Tribe) on kollektiivinen termi kansalle, jonka asukkaat harjoittavat vedentaitamista. Heimo oli yksi neljästä alkuperäisestä kansakunnasta ja sen asukkaat asuvat suurimmaksi osaksi Etelänavalla ja Pohjoisnavalla. Monia Vesiheimoon aiemmin kuuluneita ihmisiä asuu myös Yhdistyneessä tasavallassa ja pieni vedentaitajien yhteisö asuu Sumuisella suolla, mutta he ovat eristäytyneet sisarheimoistaan sukupolvia sitten, eivätkä muut olleet tietoisia heidän olemassaolostaan ennen kuin Avatar Aang sekä Katara ja Sokka törmäsivät heihin.

Vesiheimon kansalaiset olivat pääosin rauhalliset ja pyrkivät elämään sopusoinnussa sekä luonnon että muun maailman kanssa. Kaksi Vesiheimon pääjakaumaa ovat Pohjoinen vesiheimo ja Eteläinen vesiheimo, joita kumpaakin johti vuoteen 171 jSk asti Pohjoisen heimon päällikkö.

Rauhallisesta elämäntavastaan huolimatta, kaikki kolme heimoa olivat mukana tärkeissä taisteluissa Satavuotisen sodan lopussa. Pohjoinen vesiheimo koki suuren voiton Tulikansan laivastoa vastaan, jossa kukistui myös yksi Tulikansan suurimmista upseereista, amiraali Zhao. Eteläinen vesiheimo ja Suoheimo taas osallistuivat Tulimaan valloitukseen Mustan auringon päivänä.

Vaikka Pohjoisen ja Eteläisen heimon välillä oli ollut menneisyydessä hyvät välit, kahden heimon välinen yhteys ajautui kaaokseen Satavuotisen sodan myötä. Vaikka sodan jälkeen heimojen yhteys toisiinsa parani, osa niiden välillä olevista erimielisyyksistä säilyi ja paheni, kun Unalaq yritti lisätä Pohjoisen vesiheimon vaikutusvaltaa Eteläisesä heimossa julistamalla sen sotilaalliseen saartoon. Tämä johti Vesiheimojen sisällissotaan. Mutta Harmoisen lähentymisen aikaisten tapahtumien ja Unalaqin kukistumisen vuoksi Pohjoisen sotilaat vetäytyivät ja Eteläinen vesiheimo julistettiin täysin itsenäiseksi Pohjoisesta ja Eteläisen heimon uudeksi päälliköksi valittiin Tonraq.

Vesiheimo ei sijaintinsa vuoksi ollut niin vahva kuin Maan valtakunta tai Tulikansa. Sen väestö ja talouskin olivat pieniä. Heidän taloutensa oli riippuvainen merestä, kun otettiin huomioon maan sijaintai sekä kasvillisuuden, tuotantokapasitettisen maaperän ja kaivosresurssien puute.

Vesiheimo oli mukana Satavuotisessa sodassa Tulikansaa vastaan. Eteläinen vesiheimo ajautui lähes sukupuuton partaalle jouduttuaan tuhoisten hyökkäysten kohteeksi, eikä Pohjoinen heimo pystynyt olemaan lainkaan osallisena sodassa rajojensa ulkopuolella. Sodan päättyessä Eteläinen vesiheimo jälleenrakennettiin ja samalla myös yhteys Pohjoiseen vesiheimoon saatiin uudelleenperustettua.

70 vuotta Satavuotisen sodan jälkeen Vesiheimolla oli enemmän vaikutusvaltaa maailmaan, kun heimolla oli kaksi Yhdistyneen tasavallan neuvostossa, toinen Eteläisestä heimosta ja toinen Pohjoisesta heimosta. Jälkimmäisen heimon viimeisin edustaja oli Tarrlok, kunnes hänen menneisyytensä paljastui vuonna 170 jSk. Vesiheimo kuitenkin menetti vaikutus valtansa Yhdistyneen tasavallan hallintoon, kun neuvosto lakkautettiin Taitamisen vastaisen vallankumouksen jälkeen.

Kansallinen tunnus[]

WaterTribeEmblem

Vesiheimon tunnus on ympyräkuvio, jossa näkyy kuunsirppi sekä kolme aaltoilevaa viivaa, jotka symboloivat merta. Tunnus symboloi yhteyttä Tuin ja Lan, Kuu- ja Merihenkien, välillä, jotka tasapainoittavat toisiaan kuin jin ja jang. Vesiheimot uskovat kansakuntien välisen yhteistyön perustuvat juuri näihin henkiin ja tämän tunnuksen käyttö valaisee huomattavasti tätä uskoa heidän keskuudessaan. Tunnus on nähtävissä Eteläisessä vesiheimossa pienen kylän vartiotornissa ja yhä useammin Pohjoisen vesiheimon rakennuksissa. Suoheimo ei kuitenkaan käytä tätä tunnusta.

Asuinsijat[]

no:Vannstammen

Advertisement