FANDOM


Aquí hi han els colors per a cada una de les nacions, es tenen de posar a la plantilla a l'apartat de colorscheme, no farà falta posar el codi per els colors simplement teniu de posar ColorsRegneTerra per exemple.

Qualsevol dubte a Dirktaro95 (disc.)

All items (8)